A A  

Serviamprojektets dokument och rapporter

Ladda ner och läs rapporter, litteraturstudier samt case-beskrivningar av SOA och Web Services som har tagits fram under Serviam-projektet.

Innehåll:

Affärsnytta
Juridik
Standarder och stöd
Arkitektur
Processer
Säkerhet
Förvaltning
Mönsterkatalog
Praktikfall
Övrigt

 

 

Affärsnytta

Resultat från en studie kring SOA, Web Services och affärsnytta som genomfördes vid företagsbesök.

Söderström, E. och Söderström, P. (2004), 'Serviam Company Visits, Part II, Business Value', November, 2004

Resultat från en litteraturstudie kring SOA, Web Services och affärsnytta.

Söderström, E. (2004), 'Serviam Literature Survey, Part II, Business Value'

 

Juridik

Beskriver åtgärder som kan användas för att minimera och fördela riskerna ur ett rättsligt perspektiv när Web Services utvecklas och används.

Lundblad, N. (2004), 'Rättsliga frågor och Web Services - en probleminventering', April, 2004

Diskuterar rättsliga frågor kring Web Services med utgångspunkt från 4 scenarier för hur tekniken skulle kunna användas inom en organisation.

Lundblad, N. (2004), 'Webbtjänster och juridik - Sluttrapport rättsliga aspekter', November, 2004

upp^

Standarder och stödfunktioner

Rapporten tar upp standarden XML (Extensible Markup Language) och hur den stödjer Web Services.

Berild S.,'XML Schema - en översikt'

En tidig rapport om UDDI från 2001.

Berild S.,'UDDI- kokar soppa på en spik', 2001

En uppföljning av tidigare rapport om UDDI - "UDDI - kokar soppa på en spik", vad har hänt sedan dess på området?

Berild S.,'UDDI- ett par år senare', 2004

 

Arkitektur

Översikt över designprinciper för Web services. Beskriver kortfattad olika principer för att definiera webbtjänster, samt olika angreppsätt för att designa Web service gränssnitt.

Henkel, M., 'Serviam Literature Survey Part III - Web Service Design', 2004

 

Processer

Litteraturstudie kring tjänstebaserade processer.

Zdravkovic, J., 'Serviam Literature Survey Part IV -Service-based Processes'

Beskriver exekverbara processer - tekniker som stödjer koordinering av Web Sevices.

Henkel, M., Zdravkovic, J., 'Service Orchestration- Applying Executable Processes'

 

Säkerhet

Introducerar Web Service Security - ett tillägg till SOAP som hanterar säkerhetsaspekter vid ett meddelandeutbyte.

Toms A., 'WS Security-An overview'

Beskrivning av hur en organisation tillämpar WS Security.

Toms A., 'Notes from meeting at SEB regarding Web Service and Security'

Litteraturstudie kring Web Services och säkerhet.

Toms A., 'Serviam Literature Survey, Part V, Web Services Security'

upp^

Förvaltning

Praktikfall - SAS hantering av underhåll och förvaltning av Web Services.

Kajko-Mattsson M, 'SAS Organisation and Processes'

Lägesbeskrivning av forskning kring förvaltning av Web Services, pekar på hur lite det har gjorts inom detta område.

Kajko-Mattsson M, 'The State of Art within Evolution and Maintenance of Web Services'

Beskriver ett ramverk för förvaltning av Web Services.

Kajko-Mattsson M, 'Handboken'

 

Mönsterkatalog

Generiska lösningar, s.k. mönster, för tjänstebaserad utveckling och tjänstebaserade arkitekturer.

Mönterkatalogen i .pdf format

 

Praktikfall

Beskrivning av SEBs Web Services arkitektur.

SEB Trygg Liv

Beskrivning av SAS Web Services arkitektur.

SAS

Beskrivning av AMF Pensions Web Services arkitektur.

AMF Pension

Beskrivning av Sandviks Web Services arkitektur.

Sandvik

Beskrivning av Volvo ITs Web Services arkitektur.

Volvo IT

Beskrivning av Skatteverkets Web Services arkitektur.

Skatteverket

upp^

Övrigt

Introducerande litteraturstudie kring Web Services.

Henkel, M., 'Serviam Literature Survey Part I - Introduction'

Översiktsdokument över projektets fördjupningsområden.

Serviam översiktsdokument

Dokumentation kring utvecklingen av en Web Services tillsammans med SEB. Dokumenterad arbetsgång samt resultat.

Proof-of-concept

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:
kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)