A A  


En implementering av SOA och Web Services påverkar verksamheten på flera sätt. SOA och Web services förväntas medföra många affärsnyttor, såväl tekniska (plattformsoberoende, återanvändning) som affärsmässiga (kortare ledtider, smidigare kopplingar till partners).
>> Läs mer om affärsnytta

En viktigt aspekt som lätt glöms bort i den annars överoptimistiska synen på tekniken är de viktiga legala aspekterna som måste tas hänsyn till vid utvecklingen och användningen av tjänster. Den information som skickas måste i vissa fall skyddas från obehöriga enligt svensk lagstiftning. Vidare kan det uppkomma nya oväntade avtalssituationer. Vilka lagar och regler gäller när man utbyter tjänster elektroniskt? Vad gäller om aktörerna befinner sig i olika länder som omfattas av olika regler och förordningar?
>> Läs mer om juridiska aspekter kring SOA och WS

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:
kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)