A A  

Mönsterkatalogen

Mönsterkatalogen är en förteckning över generiska lösningar, s.k. mönster, för tjänstebaserad utveckling och tjänstebaserade arkitekturer.

Innehåll:

>> Katalogens innehåll
Sök mönster
Disposition

 

Katalogens innehåll

Katalogen tar upp problem som rör olika aspekter av SOA och Web Services - från konceptuella designproblem via legala aspekter till konkreta kodlösningar. Katalogen är tänkt att fungera som stöd för beslut vid såväl planering som vid utveckling och implementation.

Katalogen består av två delar:

1. Denna del fokuserar på problem som bör lösas innan en teknisk implementation ska genomföras och är stor hjälp framför allt vid planering och design av SOA och Web Services.

- Juridiska mönster (legala aspekter)
- Ekonomiska mönster (ekonomiska aspekter)
- Tekniska mönster (kommunikation, processer, arkitektur, säkerhet)

2. Del två tar upp renodlade tekniska problem som kan uppstå i samband med en utveckling och implementering av Web Services. Dessa mönster är kopplade till kodlösningar. Det gemensamma namnet är Implementationsmönster. Följande kategorier finns:
(OBS! Dessa mönster är på engelska)

- Upptäckt
- Gränssnitt
- Meddelandestruktur
- Kommunikation

Sök mönster

Mönsterkatalogens två delar är tillgängliga på olika sätt.

Alla mönster i den första delen finns samlade i ett stort dokument. Det går bra att antingen ladda ner hela katalogen i .pdf format eller klicka sig fram till varje mönsterkategori via menyn till vänster. Där presenteras varje kategori övergripande och det finns också länkar till varje mönster i webbformat. På så sätt underlättas sökningen av ett specifikt problemområde.

Den andra delen består endast av .pdf dokument, ett för varje enskilt mönster. Gå till sidan Implementation för att läsa mer om kategorierna och för att ladda ner dokumenten.

Disposition

Varje mönster i den första delen är uppbygd enligt samma pricip:

Rubrik:

Innehåll:

Namn och källa

Anger namn på aktuellt mönster samt varifrån mönstret är hämtat, alternativt var information hämtats som använts i utveckling av mönstret.

Även känt som

Indikerar om det finns något ytterligare namn på mönstret som används i andra sammanhang, inklusive referenser till vart detta mönster beskrivs.

Typ

Innefattar en klassificering av mönstret som indikerar vilken kategori och eventuell underkategori aktuellt mönster tillhör.

Syfte

En kort beskrivning av avsikten med aktuellt mönster

Krafter

Redogör för faktorer som påverkar problemet och även lösningen som beskrivs i aktuellt mönster. Lösningen på problemet designas ofta med dessa faktorer i minnet.

Problem

Beskriver det problem som aktuellt mönster erbjuder en lösning på.

Lösning

Besvarar det problem som beskrivs i aktuellt mönster samt även hur aktuellt mönster löser problemet. Det är inte ovanligt att lösningen kompletteras med figurer och diagram samt sätts in i ett exempel för att tydligare åskådliggöra lösningen.

Konsekvenser

Innefattar i regel möjliga bieffekter av aktuellt mönster. I första hand beskrivs möjliga negativa effekter eftersom explicita positiva effekter redan beskrivits i lösningen. Det kan även förekomma att implicita positiva effekter beskrivs.

Relaterade mönster

En hänvisning till andra mönster som har en relation till aktuellt mönster. Detta kan exempelvis vara alternativa mönster eller mönster som vanligtvis bör användas tillsammans för att komplettera varandra.

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:
kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)