SOA Service-Oriented Architecture

Årets konferens om infrastruktur för system- och affärsutveckling
17 februari 2005
Polstjärnan, Stockholm

Varför SOA?

Peter Söderström, IT plan; Dr. Eva Söderström, Högskolan i Skövde

Peter och Eva förklarar vad SOA är, varför det har rönt så stor uppmärksamhet samt vilken nytta IT-organisationer och verksamheter kan ha av SOA. En modell presenteras som visar vilken typ av affärsnytta som olika egenskaper hos en sådan arkitektur bidrar med. Modellen är baserad på erfarenheter från ett stort antal företag.

Arkitekturer för SOA

Lars Wiktorin, IT plan; Stig Berild, Sankta Anna Institutet.

Lars och Stig förklarar hur SOA-arkitekturer är uppbyggda och vad som skiljer dem från tidigare tekniker. De presenterar exempel på tillämpningar som får ut största nyttan av SOA och ger riktlinjer för hur arkitekturer för dessa bör se ut. Föredraget baseras bland annat på de mönster och typarkitekturer som tagits fram inom Serviam-projektet.

Hur SOA stödjer processorienterad verksamhetsutveckling

Prof. Benkt Wangler, Högskolan i Skövde; Martin Henkel, Inst. För data och systemvetenskap, KTH och Stockholms universitet; Jelena Zdravkovic, doktorand, KTH och högskolan i Gävle

Uppdelning i tjänster och komponenter möjliggör ökad återanvändning och integration. Övergång från monolitiska system till tjänster ställer krav på centraliserad processhantering - ett nav i verksamheten. Martin, Jelena och Benkt beskriver olika strategier för detta och ger också exempel på produkter och praktiska erfarenheter.

Hur SOA underlättar systemintegration

Lars Åke Hedbom, Volvo

Med tjänster som gränssnitt kan system integreras enkelt och resurseffektivt. Det ger också en öppen arkitektur som bättre stödjer ny- och vidareutveckling. Alla företagen inom Serviam-projektet har använt SOA för att underlätta systemintegration. Volvo har i 90% av fallen använt SOA för att knyta till befintliga system. Man har nu infört en "roadmap" för SOA som baseras på web services. Detta har krävt ett omfattande planeringsarbete för att uppnå nödvändig standardisering och organisation.

Hur SOA-baserade tillämpningar förvaltas

Dr. Mira Kajko-Mattsson, Stockholm Universitet och KTH

Med fördelarna med SOA kommer nya krav på förvaltningen. Traditionella modeller för förvaltningen är inte längre tillämpbara. I gengäld kan förvaltningen bättre integreras med verksamheten.

Att bygga in säkerhet i SOA

Anders Eriksson, Skatteverket, Jesper Holgersson, Högskolan i Skövde

Ett av de största hindren för att använda SOA är problemen med att kunna bygga in tillräcklig säkerhet. Skatteverket är en av de organisationer som kommit längst med att hantera dessa problem. Med olika standarder och tekniker är problemet på väg att lösas. Jesper och Anders presenterar hur säkerheten hanteras i SOA och vilka lösningar som finns för olika typer av tillämpningar.

Juridiska problem med SOA

Nicklas Lundblad, direktör vid Handelkammaren, VD för e-handelskammaren

När tillämpningar byggs upp med löst kopplade system uppstår nya behov att reglera förhållanden och ansvar. Redan det faktum att data exponeras över Internet innebär att en rad skyldigheter inträder. Situationen när tjänster används där flera parter är inblandade är givetvis mer komplicerade. En huvudregel är att skriftliga avtal bör upprättas mellan parterna, vilket kan vara en hämsko på utvecklingen av SOA. Kraven på juridisk kompetens ökar därför i projekt som använder tjänster som gränssnitt.