A A  

Tekniska aspekter

Hur fungerar egentligen SOA och Web Services rent tekniskt? Hur sker kommunikationen ut med en WS? Denna del fokuserar på de tekniska aspekterna av Web Services.

Här introduceras de standarder som används av Web Services, webbtjänstebaserad arkitekturer, lite om processer och sist tas säkerhetsaspekten upp. Dett är dock en introduktion till SOA och Web Services ur ett tekniskt perspektiv och texterna riktar sig till personer som inte har någon tidigare erfarenhet av utveckling utan vill få grundläggade kunskaper om tekniken.

För att få ut så mycket som möjligt av presentationerna av tekniken bör texterna läsas i den ordningen som anges av menyn till vänster:
Standarder -> Arkitektur -> Processer -> Säkerhet

Standarder
För att kommunikationen ska fungera mellan olika applikationer, med olika datainnehåll, byggda på olika platformar med olika teknologier måste det finnas något gemensamt. Web Services bygger på att system använder sig av standarder för att beskriva vilken typ av data som skickas. Olika standarder har olika funktioner i kommunikationsprocessen men alla bygger på XML - Extensible Markup Language. >>Mer om standarder

Arkitektur
Systemarkitekturer (struktur hos ett system) kan beskrivas på olika sätt. Det kan göras genom att titta på sytemets delkomponenter och deras fuktioner och datainnehåll eller på informationsflödet mellan komponenterna. I en tjänsteorienterad arkitektur är det snarare flödet som är intressant och hur andra komponenter kan komma åt det, det vill säga vilka tjänster komponenterna erbjuder och hur man anropar dem. >>Mer om tjänstebaserad arkitektur

Processer
Precis som vid utvecklingen av andra applikationer behövs det en grundlig analys av vilka verksamhetsprocesser som Web Services ska stödja. Utifrån en processbeskrivning bestäms bland annat vilken ordning tjänsterna bör exekveras (köras). >>Mer om processer och processbeskrivningar

Säkerhet
Tjänsteorienterad arkitektur med Web Services har många fördelar. Men en exponering av system för åtkomst via Internet innebär också en del risker. Därför är säkerhetsaspekten oerhört viktig att beakta. De standarder som används har för närvarande stöd för en del av de behov som finns för att skydda sig (exempelvis SSL) men det finns fortfarande ett antal problem som måste lösas. >>Mer om säkerhet

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:
kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)