Det var en gång för länge sedan

Diskussioner ur KOM-systemet vid QZ, Sveriges första BBS
Sveriges första forum-system
Dokument ur den svenska datorhistorien

Det var en gång för länge sedan ... när datorvirus ännu inte var uppfunna ... när Internet hette Arpanet och bara var tillgängligt för ett fåtal amerikanska forskare ... när vi var några stycken som drömde om att vem som helst kunde diskutera och utbyta information med vem som helst i vilka grupper som helst med hjälp av datorer.

1978 startades KOM-systemet vid QZ, troligen Sveriges första BBS. När systemet nådde sin höjdpunkt 1987 hade det ca 2000 användare.

Det kan vara intressant att titta på vad man diskuterade på den tiden, den syn man då hade på frågor som jämställdhet, kärnkraft, datorstandarder, texteditorer m.m.

Jag har därför, med hjälp av Peter Olofsson och Bertil Stenström plockat fram en del möten ur KOM på den tiden ur gamla backupband.

(Om det var någon som var med på den tiden och som inte vill se sina tankar återgivna så här långt senare, säg till så tar jag bort er ur den upplagda informationen!)

AMIS erfarenhetsutbyte 140k 1983 Amis var en Emacs-kopia som utvecklades av en grupp svenska hackers för datorer till vilka Emacs inte fanns.
AMIS erfarenhetsutbyte 115k 1983
AMIS erfarenhetsutbyte 90k 1986
Fritt forum 1.8M 1981
Fritt forum 1.8M 1981 Här finns ett inlägg av Kalle Mäkilä, som var källan till användning av ironi-parenteser. Sök i filen efter "(281469)".
Fritt forum 703k 1983
Info-IBMPC Mailing List 1.3M 1986
Internationell politik, nedrustning m.m. 399k 1986
Internationell politik, nedrustning m.m. 572k 1987
Jämställdhet i arbetet 473k 1981
Konstiga fenomen och deras förklaring 475k 1981
Simula erfarenhetsutbyte 1.1M 1979-1981 Simula var ett vid denna tid mycket använt programmeringsspråk, som mest är känt för att det var det första objektorienterade programmeringsspråket. Många moderna programmeringsspråk liknar mycket Simula.
Standarder inom databehandlingsområdet 20k 1983 Dessa möten var mycket kontroversiella. Texten i gamla standarder var ofta omodern, och de facto-standard skilde sig en hel del från vad standardsdokumenten sa.
Standarder inom databehandlingsområdet 107k 1983
Standarder inom databehandlingsområdet 285k 1988
Sunet erfarenhetsutbyte 70k 1983 Sunet, det svenska universitetsnätet, använde i början DECNET och BITNET-teknik, men gick över till den idag använda TCP/IP-tekniken.
Sunet erfarenhetsutbyte 124k 1983
Sunet erfarenhetsutbyte 258k 1988
Sunet erfarenhetsutbyte 268k 1989
Kärnkraftsolyckan i Tjernnoyl 654k 1986 Mötet startades samma dag som katastrofen blev känd.
Vided erfarenhetsutbyte 344k 1981 VIDED var ett tidigt ordbehandlingssystem.
Vided erfarenhetsutbyte 106k 1983
Vided erfarenhetsutbyte 100k 1983
Extrakt ur KOM-mötet Nyheter (i) KOM 100k 1988 Sammanfattning av dom om förtal i KOM från Stockholms tingsrätt.
Extrakt ur KOM-mötet Nyheter (i) KOM 100k 1988 Fullständiga texten för tingsrättens dom.

Om ÅÄÖ i dessa filer
Rapport om KOM publicerad 1981, PDF-format
Rapport om KOM-s historia
Datainspektionens beslut 1980 om tillstånd till KOM.
Upplagt av Jacob Palme