SUNET

Andra KOM-möten frän denna tid  separator  Om ÅÄÖ i dessa filer


1983-04-17 Söndag 20.12.14Möte 30
(Text 733) 82-07-20 13.06 Jacob Palme QZ Namn: SUNET 'Swedish University Network' SUNET-projektet finansieras huvudsakligen av STU och innefattar uppbyggnad av fungerande datornät mellan universitet och universitets- datacentraler inom Sverige. Detta möte är huvudsakligen till för kommunikation inom SUNET-arbetet men kan även användas för synpunkter på SUNET.
(Text 733)Möte 30 Namn: SUNET 'Swedish University Network' Nummer: Möte 30 Skapelsetid: 82-07-18 21.49 Organisatör: Jacob Palme QZ Antal till-länkar: 287 Objekt: Text 85253 Typ: Öppet Antal medlemmar: 118 SUNET 'Swedish University Network' har följande medlemmar: Senast inne Osett Namn 83-04-17 12.48 Jacob Palme QZ 83-01-23 17.49 153 Jan Åman 83-04-14 20.15 Sven Olofsson QZ 83-03-17 20.25 48 Istvan Orci 83-04-17 11.50 Lars Collborg FOA2 83-04-14 09.37 2 Jörgen Pihl 83-04-15 13.16 Kalle Siklosi (kör oftare på NADJA) 83-04-15 13.22 Mats Ohlin Datakultur 82-09-07 00.51 185 Martin Nilsson 83-04-15 09.10 Anders Lundkvist QZ 83-04-14 20.18 Tommy Ericson QZ 83-04-14 15.43 2 Gunnar Bergman LIDAC 83-04-14 23.29 Per Danielsson 82-07-18 21.55 287 - Stig Björklund 83-03-23 12.13 43 Jan Linne'll 83-04-14 21.59 Hans Nilsson KI/AU 83-03-10 09.37 48 Lennart Månsson FOA2 82-12-09 11.04 109 Anders Lindkvist UU-ADB ********* ***** 130 Leif Eriksson QZ ********* ***** 171 Alf Bengtsson Foa325 ********* ***** 211 Rolf Mellberg FOA3 ********* ***** 47 Göran Hagert 83-04-15 15.25 Magnus Karlson ADB/SU 82-12-14 16.33 116 Janis Bubenko 82-10-14 14.53 138 Georg Libik ********* ***** 112 Magnus Ljungberg SSRC 83-03-23 01.01 43 Lars Hörnfeldt US 83-04-07 16.08 43 Björn Pehrson ********* ***** 153 Dag Rende 82-09-19 03.41 183 Kari Dubbelman SSRC 83-04-16 11.01 Knut Smaaland UiO 83-04-15 20.45 Stig Björklund 82-08-25 20.12 192 Mats Johnson ADB-UPPSALA 83-04-14 17.25 1 Lennart Borgman LTH 82-09-21 01.20 176 Sören Tirfing SSRC 83-03-14 16.57 48 Robert L. Fink 83-04-11 09.56 6 Svante Eriksson 83-04-13 18.13 3 Michael Benedicks 83-04-15 11.29 Krister Larsson LIDAC 83-04-15 16.47 Leif Samuelsson LME 83-04-15 09.14 Lars Lindwall LIDAC 83-04-15 08.48 Rikard Wikström Teknikum 83-04-15 17.00 Ulf Bilting CTH info.beh. ********* ***** 95 Bengt Olsen QZ 83-04-15 10.48 25 Yuki Kaga FOA2 83-04-14 20.59 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL 83-04-14 20.22 Johnny Eriksson QZ 83-04-06 22.56 34 Sture Hägglund 83-03-30 16.16 77 Hans Wallberg 83-04-15 12.16 Thomas Sjöland 83-04-15 19.05 5 Birgitta Carlson QZ 83-02-16 15.53 88 Per Sira 83-04-17 00.11 20 Peter Svanberg NADA 83-04-13 18.23 3 Jan Axing SSRC 83-04-11 13.45 6 Carl Wilhelm Welin 82-11-10 08.30 121 Jörgen Dalhov 83-04-15 10.02 Mats Brunell SU/Planeringsenheten 83-04-15 17.10 Anders Hillbo NADA ********* ***** 177 Gunnar Blomqvist 83-04-13 23.20 3 Anders Sundqvist SSRC 83-04-14 20.38 Björn Carlsson QZ ********* ***** 131 Rune Larsson KTH 83-04-14 09.25 2 Ola Strömfors SSRC 83-04-14 13.06 2 Kent Filen 82-10-13 21.32 142 Pär Eriksson AU ********* ***** 107 Per-Håkan Ekberg ********* ***** 236 Lennart Engblom Digital ********* ***** 213 Svante Wetterling KTH-UTM ********* ***** 273 Anders Övergaard NADA 82-12-23 00.02 109 Tommy Olsson 83-01-28 21.49 96 Jaan Haabma 83-04-16 20.34 Sten-Åke Tärnlund UPMAIL ********* ***** 240 Gunnar Lindell Digital 82-10-31 20.06 187 Anders Ström SSRC ********* ***** 230 Björn Egerth DATAKULTUR 82-07-18 22.37 287 Carl Forsner ********* ***** 283 Owe Lundin 83-04-17 11.57 Anders Flodström UMDAC 83-03-04 13.37 141 trond akerbäk 82-11-17 17.15 176 Ola Lindblom 83-04-15 08.10 Hans Eriksson Teknikum 83-04-15 09.37 Torgny Tholerus QZ 83-04-12 16.20 3 Bertil Hansson ADB/SU 83-04-15 15.48 Bo Kleve LIDAC ********* ***** 70 Hans Albertsson ********* ***** 178 Aatto Repo 82-12-10 00.35 109 Gunnar Blomberg UPMAIL 83-04-16 23.45 Tomas Ljungberg AIDA 83-04-15 08.32 Lars Enderin QZ 82-08-03 15.38 247 Rune Mattsson ABCklubben 83-04-15 15.37 Roger Genhult ********* ***** 263 Anders Wahlström 83-04-16 00.31 Arild Jansen 83-04-15 23.07 Sven Erik Enblom ********* ***** 183 Krister Warmenius + Företagsekonomiska Institutionen/SU 82-09-03 12.44 250 Anders Ohlsson FOA2 82-12-14 11.42 109 Håkan Sjögren 83-04-12 03.09 3 Lasse Sjöström LIDAC 83-04-15 16.39 Uno Holmer Chalmers ********* ***** 174 Anders Andersson ABC-Klubben 83-04-15 09.37 Gunnel Barkeby 83-02-04 10.27 287 Birgitta Spiridon 83-04-14 22.21 Jan Engvald LDC 83-04-15 08.30 Jan-Olof Hegethorn FOA2 83-04-14 21.28 Torgny Hallenmark LDC 83-03-23 13.38 46 Arne Malm ********* ***** 62 Anders Björnerstedt ADB/SU 83-04-15 08.05 Tommy Österlund QZ 83-03-24 12.46 120 Sven-Erik Willander ADB/SU 83-04-15 07.59 Staffan Löf 83-04-17 14.58 Hans Magnusson 83-04-15 08.28 Sven-Tuve Persson 82-12-28 19.17 166 URBAN ROSENQVIST SOC MED HS 83-04-15 09.00 Bengt Gustavsson QZ ********* ***** 6 Kent Åsberg ENEA 83-04-14 11.20 2 Hans Widmark QZ 83-04-15 11.07 Bo Sundman Metallografi ********* ***** 162 Britt Bergelin DBK 83-03-10 16.52 71 Kristiina Testperson QZ 83-04-15 16.46 Bo Karlsson QZ 83-04-15 13.47 Lars-Erik Björklund FOA3 ********* ***** 117 Bernt K Andersson 83-04-12 23.56 3 Olle Westerberg 83-04-14 21.59 Christer Andersson ********* ***** 104 Anders Andren 83-04-15 17.27 2 Lennart Bensryd LDC 83-04-15 10.09 Rolf Bergin KI 83-04-11 13.47 95 Christer Johansson 83-04-15 14.34 60 Trond Skjesol RUNIT 83-04-17 20.12 287 Arkivering av KOM-inlägg
(Text 49959) 82-12-29 17.08 Carl Wilhelm Welin Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Carl Wilhelm Welin -- Sänt: 82-12-29 17.08 Ärende: Använda SUNET Hur gör man numera för att koppla in sig på SUNET här i Stockholm? De telefonnummer jag fick för ett tag sedan (av Hans Nilsson KI, tror jag) verkar inte fungera längre.
(Text 49959)
(Text 53221) 83-01-13 14.57 Hans Nilsson KI/AU Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-01-13 14.57 Ärende: Lista över DTE-adresser Filen dske:host.dte<10,27,txt> innehåller ju väldigt mycket information. Kan ni inte hämta adresslistan från Euronet och lägga till också?
(Text 53221) (1 kommentar)
(Text 53261) 83-01-13 16.06 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-01-13 16.06 Kommentar till: (Text 53221) av Hans Nilsson KI/AU Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-01-13 16.06 Extra kopia: Urval datorfrågor Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-01-15 15.13 Ärende: Lista över DTE-adresser EURONET/DIANE-informationen finns nu i filen DOC:DIANE.INF. Filen är på 3000 rader (lämpad för radskrivarutskrift). En DTE-katalog vore trevligt att upprätta. Bäst vore ifall Televerket kunde hålla i det. Problemet är förstås att hålla den uppdaterad. Alla DTE-anslutningar vill heller inte skylta med sitt nummer (motsvarande hemligt telefonnummer?).
(Text 53261)
(Text 54526) 83-01-18 20.33 Hans Nilsson KI/AU Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-01-18 20.34 Namn: Styrgruppen för SUNET Internt möte för styrgruppen och driftsgruppen för Sunet.
(Text 54526) (1 kommentar)
(Text 54707) 83-01-19 13.18 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-01-19 13.18 Ärende: Calling dte Ska inte Televerket garantera att åtminstone 8 siffror i Calling -Dte fältet verkligen visar varifrån anropet kom? Just nu kör jag från vår Vax direkt till Telepak eftersom Sunet-växeln är under flyttning. Av glömska skriver jag fortfarande 1110 0003 nÄr jag sänder ett Call request (detta ska nämligen Sunetväxeln ha). Om jag i Called-dte skriver 2405015503 (som är vi själva) kommer jag tillbaka hit som väntat, men i called DTE står fortfarande 11100003. Jag kan alltså dölja vem jag är och Televerket låter mig göra det. Är det meningen??
(Text 54707) (1 kommentar)
(Text 54859) 83-01-19 20.59 Hans Nilsson KI/AU Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-01-19 20.59 Kommentar till: (Text 54707) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-01-19 20.59 Ärende: Calling dte Televerket grundar debiteringen på den fysiska linjen och inte på vad som står i calling DTE. I nästa version av programvaran , som nu är under uttestning, kommer man att kolla att avsändande DTE är riktig. Enligt uppgift från Bela Bajzcy kommer man att kunna flytta linjer individuellt till den nya programvaran, så vi slipper problem med synkronisering av nya konfigurationer frå Philips med televerkets byte.
(Text 54859) (1 kommentar)
(Text 54896) 83-01-20 01.04 Jan Engvald LDC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Engvald LDC -- Sänt: 83-01-20 01.04 Ärende: Fel på Sunet-anslutning? I kväll fick jag på 2405015310 CLR DER 129 och på 2405020332 fick jag CLR DTE 008. På 2405020328 blev jag nedkopplad efter en stund med CLR DTE 022. Den senare är den enda av dessa som fungerar just nu. Vad betyder förresten CLR DER 129, det står inte i Sunet-fellistan.
(Text 54896)
(Text 54969) 83-01-20 10.23 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-01-20 10.23 Kommentar till: (Text 54859) av Hans Nilsson KI/AU Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-01-20 10.23 För kännedom: Bajcsy Bela Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-01-20 13.12 Ärende: Calling dte Vad är det för nyheter mer än kompatibilitetsproblem med Telepaks nya programvara?
(Text 54969) (1 kommentar)
(Text 55141) 83-01-20 16.59 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-01-20 16.59 Ärende: x25 fast select Jag försöker koppla upp mig via en gateway i England. FÖr att den skall koppla igenom mig direkt skall jag använda fast-select-faciliteten och ett ganska långt (42 bytes) Call user data fält. Jag lyckas inte få detta förbi Telepak. Jag får antingen "för långt cud=fält" (fast select tillåter 128 bytes, annars bara 16) eller "fel på facility-längder, etc" Ska det gå och vet någon hur?
(Text 55141) (1 kommentar)
(Text 55161) 83-01-20 18.23 Hans Nilsson KI/AU Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-01-20 18.23 För kännedom: Bajcsy Bela Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-01-20 18.23 Kommentar till: (Text 54969) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-01-20 18.23 Ärende: Calling dte En nyhet är att subadressering fungerar generellt och inte behöver patchas in som nu.
(Text 55161)
(Text 55357) 83-01-21 14.48 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-01-21 14.48 Kommentar till: (Text 55141) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-01-21 14.48 Ärende: x25 fast select Har tagit reda på hos Televerket att de inte erbjuder denna tjänst än. När den kommer vet ingen och den kanske kommer att kosta extra eftersom den är en "tjänst".
(Text 55357)
(Text 57050) 83-01-26 16.40 Lennart Borgman LTH Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Lennart Borgman LTH -- Sänt: 83-01-26 16.40 Ärende: 2405015310 Jag tog mig just fram via den här vägen från LDC till ODEN. Oj, vilka förändringar det har blivit. Mycket bättre! Fast det går lite trögt, undrar om det är Oden eller nätet som är trögt.
(Text 57050) (1 kommentar)
(Text 57085) 83-01-26 17.46 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-01-26 17.46 Kommentar till: (Text 57050) av Lennart Borgman LTH Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-01-26 17.46 Ärende: 2405015310 Oden var ganska belastad under eftermiddagen.
(Text 57085)
(Text 58863) 83-02-02 00.18 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-02 00.18 För kännedom: QZ X.25 implementering (erfarenhetsutbyte QZ UiO) Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-02 00.18 Ärende: DTE-adress På DTE-adress 2405-0153 har den senaste tiden funnits en "gateway" mellan ANF-10 och X.25-nätet (dvs TELEPAK i första hand). Denna gateway har kallats för Janus. QZ har nu köpt en PAD av märket MEMOTEC som installeras i stället för Janus. Denna PAD har anslutning till QZ:s tre stordatorer DEC-10, Amdahl och CD Cyber. De nya DTE-adresser som nu gäller är: 2405-0153-10 till DEC-10 Oden 2405-0153-20 till CD Cyber 2405-0153-30 till Amdahl MEMOTEC-PAD-en hanterar f n inte X.29, men det kommer senare. PAD-en kan bara användas för ingående trafik till QZ:s datorer.
(Text 58863) (2 kommentarer)
(Text 58932) 83-02-02 09.52 Lars Lindwall LIDAC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Lars Lindwall LIDAC -- Sänt: 83-02-02 09.52 För kännedom: QZ X.25 implementering (erfarenhetsutbyte QZ UiO) Sändare: Lars Lindwall LIDAC -- Sänt: 83-02-02 09.52 Kommentar till: (Text 58863) av Sven Olofsson QZ Sändare: Lars Lindwall LIDAC -- Sänt: 83-02-02 09.52 Ärende: DTE-adress Och hur når man nu den *UTMÄRKTA* Janus????
(Text 58932) (2 kommentarer)
(Text 58980) 83-02-02 11.27 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-02 11.27 För kännedom: QZ X.25 implementering (erfarenhetsutbyte QZ UiO) Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-02 11.27 Kommentar till: (Text 58932) av Lars Lindwall LIDAC Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-02 11.27 Ärende: DTE-adress F n inte alls. Men jag hoppas att få den i drift på 2405-0203-15. Men tyvärr är det problem då Janus kopplas till SUNET:s X.25-växel. Detsamma gäller för vår NORD-12-gateway N12QZ, den fungerade utmärkt på 2405-0153 men på X.25-växeln går den inte alls.
(Text 58980)
(Text 59012) 83-02-02 12.26 Jacob Palme QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-02 12.26 För kännedom: QZ X.25 implementering (erfarenhetsutbyte QZ UiO) Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-02 12.26 Kommentar till: (Text 58863) av Sven Olofsson QZ Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-02 12.26 För kännedom: QZ Datakommunikation Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-02 13.10 Ärende: DTE-adress Klarar MEMOTEC-en flödeskontroll via XON-XOFF både till och från ODEN för att säkerställa att information inte försvinner i någondera riktningen?
(Text 59012) (1 kommentar)
(Text 59181) 83-02-02 18.59 Jacob Palme QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-02 18.59 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-02 18.59 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet Är det möjligt att med terminaler via Euronet (t.ex. via Sunet), nå de datorer på vilka PORTACOM produktionskörs idag: a) Nord-100-dator vid Karolinska Institutet b) Univac 1100 vid Lunds Universitet c) Univac 1100 vid FDC i Karlstad
(Text 59181) (1 kommentar)
(Text 59286) 83-02-03 00.00 Jan Engvald LDC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Engvald LDC -- Sänt: 83-02-03 00.00 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Jan Engvald LDC -- Sänt: 83-02-03 00.00 Kommentar till: (Text 59181) av Jacob Palme QZ Sändare: Jan Engvald LDC -- Sänt: 83-02-03 00.00 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet b) Visst, 2405015828 är anslutet till Lunet där man kan begära att komma till Univacen. Det behövs naturligtvis userid/password, kontakta kuntmottagningen tel 046-107450.
(Text 59286) (2 kommentarer)
(Text 59358) 83-02-03 10.24 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-03 10.24 För kännedom: QZ X.25 implementering (erfarenhetsutbyte QZ UiO) Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-03 10.24 För kännedom: QZ Datakommunikation Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-03 10.24 Kommentar till: (Text 59012) av Jacob Palme QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-03 10.24 Ärende: DTE-adress En gammal goding igen: Klarar MEMOTEC-en flödeskontroll via DTR signalen både till och från ODEN för att säkerställa att information inte försvinner i någondera riktningen istället för att spärra bort två tecken ur asciialfabetet?
(Text 59358)
(Text 59359) 83-02-03 10.25 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-03 10.25 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-03 10.25 Kommentar till: (Text 59286) av Jan Engvald LDC Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-03 10.25 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet Du skriver telefonnumret som "046-107450". Det förenklar ju att man separerar riktnumret från lokalnumret med ett bindestreck. När man ringer så slår man dock numera hela telefonnumret i en följd. Vore det inte bra ifall vi började skriva DTE-adresser på samma sätt. Dvs avskilde de fyra första siffrorna, dvs DNIC=Data Network Identification Code, från resten av numret. T ex: 2405-015828. Sedan bör förstås PAD-ar, Gateways m m hantera sådana DTE-adresser och ignorera bindestrecket ifall det ges (g/w Janus gör så).
(Text 59359) (1 kommentar)
(Text 59619) 83-02-03 23.41 Per Danielsson Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-02-03 23.41 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-02-03 23.41 Kommentar till: (Text 59359) av Sven Olofsson QZ Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-02-03 23.41 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet Det är ju enkelt att koda så allt utom siffror ignoreras när PADen ska läsa adressen. Då kan man få skriva adresserna på det sätt man själv gillar bäst.
(Text 59619) (1 kommentar)
(Text 59652) 83-02-04 01.13 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-04 01.13 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-04 01.13 Kommentar till: (Text 59619) av Per Danielsson Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-04 01.13 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet (. Men tro inte att det står så i CCITTs gula böcker. Och det är hittills inte många implementatörer som överhuvud taget tänkt själva en millimeter - SUNET-PAD-en *kräver* versaler... .)
(Text 59652) (1 kommentar)
(Text 59699) 83-02-04 09.01 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-04 09.01 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-04 09.01 Kommentar till: (Text 59652) av Tommy Ericson QZ Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-04 09.01 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet (. Världen är väl bra full med självtänkande implementatörer redan. Synd bara att inte alla tänker som jag .) (:-()
(Text 59699) (1 kommentar)
(Text 59843) 83-02-04 14.03 Thomas Sjöland Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Thomas Sjöland -- Sänt: 83-02-04 14.03 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Thomas Sjöland -- Sänt: 83-02-04 14.03 Kommentar till: (Text 59286) av Jan Engvald LDC Sändare: Thomas Sjöland -- Sänt: 83-02-04 14.03 För kännedom: Thore Olausson KI -- Mottaget: 83-03-16 15.26 Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-05 11.25 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet Vad beträffar N-100 på KI så beror det på ND eftersom SINTRAN i den version som nu kör på KI's N-100 inte erbjuder någon ingång för terminaltrafik via SUNET utan endast utgång. Portacom drar också såpass mycket resurser från N-100:an att det är oklart om systemet kommer att vara i drift innan IMI får mera datorresurser.
(Text 59843) (2 kommentarer)
(Text 59861) 83-02-04 14.47 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-04 14.47 Extra kopia: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Mottaget: 83-02-07 13.36 Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-04 14.47 Kommentar till: (Text 59699) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-04 14.47 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet Vad jag ville påpeka var att det är svårt att göra internationella standards som är på alla punkter utmärkta, men att det inte borde förhindra sådana naturliga antaganden som att små och stora bok- stäver skulle vara ekvivalenta. Naturligtvis måste man hålla på överenskommna standards, annars förtjänar de inte namnet. Standardiseringsarbete är ju en internationell angelägenhet och drabbas ju därför ofta av kommunikationsfördröjningar. GILT- projektet är ett exempel där man använt datorkommunikation för att snabba upp den fasen. För mig verkar det som om det skulle ha bidragit till viss del, vad är din uppfattning om det?
(Text 59861) (2 kommentarer)
(Text 60011) 83-02-05 00.11 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-05 00.11 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-05 00.11 Kommentar till: (Text 59843) av Thomas Sjöland Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-05 00.11 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet HUr mycket resurser drar PORTACOM nu på ND-100:an? Vi har funderart på att försöka få en prerelease men det beror på belastningen.
(Text 60011) (1 kommentar)
(Text 60051) 83-02-05 11.21 Jacob Palme QZ Kommentar till: (Text 59861) av Tommy Ericson QZ Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-05 11.21 För kännedom: Datorers användning (ej bara DEC-10) Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-05 11.21 Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-05 11.21 Extra kopia: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-02-05 11.22 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet Felet med CCITT är väl att man gett sig på att standardisera människa-dator-interaktion, och att denna standardisering gjorts av personer som verkar sakna all kompetens på detta område. Jag tror man måste vara väldigt försiktig med att standardisera människa-dator-interaktion, och gör man det måste man givetvis anlita expertis inom detta område. Bra standard för människa- dator-interaktion är något helt annat än bra standard för maskin-maskin-interaktion.
(Text 60051)
(Text 60360) 83-02-07 13.40 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-07 13.40 Kommentar till: (Text 59861) av Tommy Ericson QZ Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-07 13.40 Ärende: Kan PORTACOM testas via Euronet Visst, COM har varit till mycket hjälp i GILT i diskussions- arbetet, man vill ju diskutera något när man kommer på det, och inte behöva spara det till ett fysiskt möte. När det gäller att ta beslut är dock COM/KOM inget vidare enligt min erfarenhet, det kan vara svårt bara att bestämma tid för m tid för möten.
(Text 60360)
(Text 60615) 83-02-08 08.45 Carl Wilhelm Welin Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Carl Wilhelm Welin -- Sänt: 83-02-08 08.45 Ärende: Linköping Hur kommer man fram till datorväxeln på Lidac via SUNET? Enligt uppgift finns ett nummer 2405015728, men när man försöker får man visserligen svaret connection established från någon pad, men sedan är det lögn att få någon mer reaktion. Växeln där lär reagera på break, men ett sådant är ju svårt att sända via SUNET.
(Text 60615) (2 kommentarer)
(Text 60667) 83-02-08 09.58 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-08 09.58 Kommentar till: (Text 60615) av Carl Wilhelm Welin Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-08 09.58 Ärende: Linköping Det går bra att sända 'break' via SUNET. SUNET-padarna översätter en break-signal från terminalen till ett 'indication of break'-paket som sedan översätts tillbaka vid framkomsten.
(Text 60667) (1 kommentar)
(Text 60671) 83-02-08 10.00 Jan Axing SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-08 10.00 Kommentar till: (Text 60615) av Carl Wilhelm Welin Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-08 10.00 Ärende: Linköping 2405015728 är adressen till terminalväxeln vid Ämnesgruppen för Datalogi på universitetet. Om man inte kom fram beror det på att PADen har laddat om, den behöver patchas. Lidacs växel näs med 2405015732 (eller skall kunna nås). Det kan tänkas att kablaget till Lidacs växel inte är OK än, jag ska kolla med dem.
(Text 60671) (1 kommentar)
(Text 60675) 83-02-08 10.02 Jan Axing SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-08 10.02 Kommentar till: (Text 60667) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-08 10.02 Ärende: Linköping Just break har jag inte fått att fungera med Sunetpaddar. Däremot med en lokal Sunetpad och en remote pad av annat fabrikat.
(Text 60675)
(Text 60778) 83-02-08 12.01 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-08 12.01 Ärende: Facility-koder Jag har just kopplat en g/w till SUNET:s X.25-växel. På inkommande CALL REQUEST till min g/w så får jag numera i facilitetsfältet kod 02 och argument AA. Vad betyder det? Dessutom byter SUNET-växeln ut den anropandes DTE-address till växelns egen DTE-address. Verkar idiotiskt, min g/w är förstås mer intresserad av att få reda på den anropades DTE-address än det fixa värdet som SUNET-växel-porten har i Telepak. Varför gör SUNET-växeln så?
(Text 60778) (2 kommentarer)
(Text 60793) 83-02-08 12.20 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-08 12.20 Kommentar till: (Text 60778) av Sven Olofsson QZ Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-08 12.20 Ärende: Facility-koder 02 är koden för "Throughput Class Negotiation Facility" och AA betyder 9600 baud i båda riktningarna. Jag lyckas inte riktigt förstå vad det skall vara bra till av den utförliga beskrivningen i x25-standarden. Din andra fråga håller jag med om. Det är lite konstigt. En någorlunda vettig användning av det är dock att om någon ringer upp dig lokalt inom sunetväxeln så kan du alltid använda den Calling Dte du får, den går alltid kortaste vägen utan att du behöver bekymra dig om vad numret betyder...
(Text 60793)
(Text 60841) 83-02-08 13.46 Bo Kleve LIDAC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Bo Kleve LIDAC -- Sänt: 83-02-08 13.46 Kommentar till: (Text 60671) av Jan Axing SSRC Sändare: Bo Kleve LIDAC -- Sänt: 83-02-08 13.46 Ärende: Linköping Tyvärr stämmer det att man ännu inte kan nå LIDAC via SUNET. Förhoppningsvis kommer detta att vara möjligt nästa vecka.
(Text 60841)
(Text 61450) 83-02-09 17.02 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-09 17.02 För kännedom: QZ X.25 implementering (erfarenhetsutbyte QZ UiO) Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-09 17.02 Kommentar till: (Text 58932) av Lars Lindwall LIDAC Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-09 17.02 Ärende: DTE-adress Nu kan man åter nå DEC-10/Oden via g/w Janus. Den är ansluten till SUNET:s X.25-växel på DTE-adress 2405-0203-15.
(Text 61450)
(Text 62153) 83-02-11 16.37 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-11 16.37 Kommentar till: (Text 60778) av Sven Olofsson QZ Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-11 16.37 Ärende: Facility-koder Det här facility-fältet med "Throughput class negotiation facility" verkar även ställa till problem för TELEPAK-noden. QZ:s SUNET-växel på 2405-0203-xx har nu inte fungerat under flera dagar pga att Televerket bytt kod i "200-noden" (QZ är ju ensamma om att ha SUNET-växel på den noden). Nu har Televerket äntligen gått tillbaka till den gamla varianten på denna kod, så att nu fungerar inkommande trafik. (Detta sa jag för flera dagar sedan att dom skulle göra, men dom envisades att påstå att dom inte hade gjort några programändringar i TELEPAK-noden som skulle påverka användarna!) Ett annat problem verkar subadresseringen nu vara. Vid utgående trafik så skickar vår SUNET-växel 2405-0156-00xx (0156 pga att vi fortfarande inte fått vår egen version av koden!). Detta gillar inte den nya koden i TELEPAK-noden.
(Text 62153) (1 kommentar)
(Text 62628) 83-02-14 09.32 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-14 09.32 Kommentar till: (Text 62153) av Sven Olofsson QZ Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-14 09.32 Ärende: Facility-koder Facilities av denna typ skall kunna klaras av så där får du skylla på tvt. Förut har det varit så att Telepak inte har brytt sig om vad som stod i calling-dte. (Man skickade det till och med vidare!!) Televerket har ett visst ansvar att kunna tala om för mottagaren vem det var som ringde upp, men man borde ju kunna fylla i det själv och inte bry sig om vad sändaren skrev, i stället för att vägra.
(Text 62628) (1 kommentar)
(Text 62674) 83-02-14 10.56 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-14 10.56 Kommentar till: (Text 62628) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-14 10.56 Ärende: Facility-koder Instämmer helt! Inga anonyma eller - ännu värre - samtal som påstår sig komma från någon annan, tack.
(Text 62674)
(Text 63058) 83-02-15 09.43 Lars Lindwall LIDAC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Lars Lindwall LIDAC -- Sänt: 83-02-15 09.43 Ärende: Nu kan man nå LIDAC via SUNET 2405015732 är adressen till LIDACs TEX-växel TEXAS. Några CR väcker växeln. Den maskin som tidigare gick under namnet LIDAC och TOPS-10 heter numera LINNEA och går under TOPS-20. HELP TOPS20 ger info om hur konverteringen från ppn till usernames gått till. HELP kan göras oinloggad, men man får sno sig innan man åker på autologout.
(Text 63058)
(Text 64572) 83-02-18 16.06 Alf Hansen RUNIT Mottagare: Implementering (av) Uninett File Transfer Protocol Sändare: Alf Hansen RUNIT -- Sänt: 83-02-18 16.06 För kännedom: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Nilsson KI/AU -- Sänt: 83-02-18 21.46 Ärende: Test Uppsala (Nord) <---> RUNIT (VAX) Til orientering: Vi har idag for förste gang overfört en fil fra NORD i Uppsala til VaX i Trondheim. Filen var på ca. 40 000 bytes, og overföringen tok ca. 4 minutter. (ca. 1200 bits/sek). Vi gratulerer.
(Text 64572) (1 kommentar)
(Text 64983) 83-02-21 12.46 Rikard Wikström Teknikum Mottagare: Implementering (av) Uninett File Transfer Protocol Sändare: Rikard Wikström Teknikum -- Sänt: 83-02-21 12.46 För kännedom: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Rikard Wikström Teknikum -- Sänt: 83-02-21 12.46 Kommentar till: (Text 64572) av Alf Hansen RUNIT Sändare: Rikard Wikström Teknikum -- Sänt: 83-02-21 12.46 Ärende: Test Uppsala (Nord) <---> RUNIT (VAX) Kommer ni att ha filöverföringstjänsten i drift kontinuerligt vid RUNIT och när kan ni skicka ut den första releasen? Jag tror att Umeå är mycket intresserade för där har man ju en VAX VMS ansluten till Sunet.
(Text 64983) (1 kommentar)
(Text 65464) 83-02-22 14.23 Carl Wilhelm Welin Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Carl Wilhelm Welin -- Sänt: 83-02-22 14.23 Ärende: SUNET till Linköping Till Linköping verkar det nu fungera på det ena SUNET-numret (till TEXAS till Lidac/Linus), men däremot inte på det andra där växeln fortfarande väntar sig ett brejk, vilket inte (ännu) går att sända längs SUNET, i motsats till vad vissa tror.
(Text 65464) (1 kommentar)
(Text 65858) 83-02-22 22.48 Bo Sundman Metallografi Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-02-22 22.48 Ärende: EKO - NÄR JAG KÖR SUNET ELLER TELEPAK SKER EKOT I DEN "PAD" SOM JAG FÖRST KONTAKTAT. EFTER DET JAG SLAGIT PÅ RETURN ELLER ANNAT KONTROLLTECKEN KOMMER EKOT FRÅN VÄRDDATORN ELLER MOTSVARANDE PÅ RADEN EFTER. SÅVITT JAG FÖRSTÅR ÄR ENDA MÖJLIGHETEN ATT TA BORT DET DUBBLA EKOT ATT SLÅ AV EKOT I VÄRDDATORN. DET BETYDER ATT PASSWORDS OCH MOTSVARANDE KOMMER ATT SYNAS. FINNS DET NÅGOT ANNAT ATT GÖRA? - FINNS DET NÅGON MÖJLIGHET ATT EDITERA INPUT-RADEN I TELPAK ELLER SUNET "PADEN" DVS SUDDA SISTA TECKNET ELLER HELA RADEN? OM JAG ANVÄNDER VÄRDDATORNS EDITERINGSKOMMANDON BLIR INPUT HELT OLÄSLIG EFTERSOM TELEPAK SKICKAR IVÄG RADEN NÄR JAG GER ETT KONTROLLTECKEN.
(Text 65858) (3 kommentarer)
(Text 65890) 83-02-22 23.21 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-22 23.21 Kommentar till: (Text 65858) av Bo Sundman Metallografi Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-22 23.21 För kännedom: Lennart Månsson FOA2 -- Mottaget: 83-03-01 08.39 Sändare: Lennart Månsson FOA2 -- Sänt: 83-03-01 08.39 För kännedom: Lennart Månsson (notiser om) SIMULA Sändare: Lennart Månsson FOA2 -- Sänt: 83-03-01 08.39 Ärende: EKO Parameter 13 enligt X.3 rörande 'Linefeed insertion after carriage return kan delvis användas för att få ekot på "rätt" ställe. Om din lokala PAD ekar de vanliga tecknen och värddatorn (som t ex Oden) ekar CR-LF efter mottaget CR är 13:0 ett användbart värde. Nackdelen är dock att det datorgenererade LF-et kommer mitt i nästa rad. Om värddatorn inte ekar alls (framför allt inget LF efter CR) är det lämpligt att sätta 13:4. Operativsystemet på Oden kan dock inte ännu sättas i en sådan mod. Däremot kan man under KOM- sessioner få ha sitt lokala eko på det sättet genom att 'Slå av (personlig flagga) Radframmatning'. Omvändningen (Slå på) ger bättre resultat i det förra fallet. Passwords och sådant kommer i princip alltid att synas om inte PAD-arna i båda ändarna sinsemellan kan utbyta statusmeddelanden enligt X.29. Noden JANUS är ett utmärkt exempel på en sådan PAD som dessutom översätter kontrollmeddelanden från ANF-10- till X.29-protokollet. Detta medför att man kan koppla sig från t ex Oden till ett annat TOPS-10-system i York och logga in precis som vanligt - inga passwords syns. Editering styrs av parametrarna 15 till 18. Dessa finns tyvärr inte implementerade i SUNET-PAD-arna. De vanligaste värdena på PAD-parametrarna finns beskrivna i hjälp- filen PADPAR, HELP PADPAR (eller i KOM: 'Läsa fil HLP:PADPAR.HLP') rekommenderas.
(Text 65890)
(Text 65916) 83-02-23 00.30 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-23 00.30 Kommentar till: (Text 65858) av Bo Sundman Metallografi Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-23 00.30 Ärende: EKO ÄR INTE DELETE ETT KONTROLLTECKEN, SUNETPADDEN SKICKAR INTE IVÄG DET I ALLA FALL. DVS. JAG FÅR INGET "Ö" FRÅN ODEN INOM RIMLIG TID.
(Text 65916) (1 kommentar)
(Text 65953) 83-02-23 01.08 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-23 01.08 Kommentar till: (Text 65916) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-02-23 01.08 Ärende: EKO Enligt ISO så räknas DEL som ett styrtecken (control character). Ifall PAD-parameter 3 är 126 så utgör alla styrtecken med oktal kod 0-37 samt DEL s k "data forwarding signals". Dvs SUNET-PAD-en sänder iväg aktuell rad då du trycker på DEL. Varför du inte får ett "Ö" som svar förstår jag dock inte. Ifall man ger upprepade DEL så går TOPS-10:s "Ö"-svar dock igenom. BS är annars att rekommendera för lokal suddning då SUNET-PAD används.
(Text 65953) (1 kommentar)
(Text 65993) 83-02-23 04.36 Anders Sundqvist SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-02-23 04.36 Kommentar till: (Text 65858) av Bo Sundman Metallografi Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-02-23 04.36 Ärende: EKO Om du inte vill ha mer ekat än vad värddatorn ekar, så ska du sätta parameter 2 till 0. detta slår av lokalt eko i PADen.
(Text 65993)
(Text 66113) 83-02-23 09.23 Alf Hansen RUNIT Mottagare: Implementering (av) Uninett File Transfer Protocol Sändare: Alf Hansen RUNIT -- Sänt: 83-02-23 09.23 För kännedom: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Alf Hansen RUNIT -- Sänt: 83-02-23 09.23 Kommentar till: (Text 64983) av Rikard Wikström Teknikum Sändare: Alf Hansen RUNIT -- Sänt: 83-02-23 09.23 Ärende: Test Uppsala (Nord) <---> RUNIT (VAX) Inntil videre vil UFTP ikke väre i kontinuerlig drift på VAX ved RUNIT. Det gjenstår ennå en del implementasjons- arbeid för vi kan sette den i prövedrift. Jeg vil anta at i april vil vi ha en bra versjon kjörende, som kan egne seg for videre distribuering.
(Text 66113) (1 kommentar)
(Text 66629) 83-02-24 00.20 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-24 00.20 Kommentar till: (Text 65953) av Sven Olofsson QZ Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-24 00.20 Ärende: EKO Om man har TERMINAL NO ECHO (och det har våra X.25-ingångar utom de från Janus som har full X.29) ekas tecknet RUBOUT med 'Ö'.
(Text 66629) (1 kommentar)
(Text 66858) 83-02-24 13.15 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-24 13.15 Kommentar till: (Text 66629) av Tommy Ericson QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-02-24 13.15 Ärende: EKO Jo det kommer Ö:n om jag trycker rubout flera ggr, men det kommer ett Ö för lite! Det ligger väl kvar i nån buffert hos Oden och skickas inte förren mitt nästa paket (med ytterligare ett rubout) kommer.
(Text 66858) (1 kommentar)
(Text 67038) 83-02-24 19.29 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-24 19.29 Kommentar till: (Text 66858) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-02-24 19.29 Ärende: EKO Att det kommer "ett för litet" beror på att det första paket som sänds iväg innehåller 'printable characters'+DEL och att alltså komm-datorn då suddar det sista tecknet innan bufferten vidarebefordras till 10an. Om du däremot skriver mumble^A<DEL> så får du ett Ö ekat (plus två ^-ar, helt i onödan). Dvs ekot: mumble^Ö^
(Text 67038)
(Text 67178) 83-02-25 11.51 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-02-25 11.51 För kännedom: Lennart Månsson (notiser om) SIMULA Sändare: Lennart Månsson FOA2 -- Sänt: 83-03-01 08.43 Ärende: Telemail Vi har i Göteborg satt upp en permanent telemail-mottagare knuten till Unix/Mail. Enda fält som tolkas (ännu) är rec-user-id och används direkt som mail-adress i Unix. Testa gärna, använd rec-user-id 'bilting ' så kan jag konfirmera i Kom, eller om intresse finns inrätta en mail-eko service som skickar ett svarsbrev. Ett problem är hur namnen på rec-host-id skall administreras. Hos oss gäller entydighet dte-adress <=> host-id men det gäller inte överallt t ex Linköping. Vi kallar os tills vidare 'cth-cs' för at verka lite internationella. Jag föreslår att vi tills vidare annonserar host-ids här. För den med Telemail icke förtrogne: Telemail är ett MYCKET enkelt mailsystem utvecklat av GMD i Tyskland. Har man till gång till x25 kan man enkelt lägga telemail ovanpå, det brukar vara interfacet till det egna mail-systemet som tar tid. Svara med "pers" till mig så skickar jag en kopia av "specifications of services and protocols for Sunet" där bl.a. t Telemail finns beskrivet.
(Text 67178) (3 kommentarer)
(Text 67251) 83-02-25 13.57 Jan Axing SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-25 13.57 Kommentar till: (Text 65464) av Carl Wilhelm Welin Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-25 13.57 Ärende: SUNET till Linköping -28 kommer att fungera bättre (hoppas jag) när vi fått uppdateringen till våra TEX-växlar. Vår TEX-Pad klarar av Break, undrar varför inte Sunet kan det?
(Text 67251) (1 kommentar)
(Text 67254) 83-02-25 14.05 Jan Axing SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-25 14.05 Kommentar till: (Text 67178) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-25 14.05 Ärende: Telemail I Linköping har vi kopplat ihop Telemail med Tops20:s mailer på prov. Vi använder receiver host ID, 20:an heter Lisbet, jag heter J-Axing. Prova!
(Text 67254) (2 kommentarer)
(Text 67255) 83-02-25 14.06 Jan Axing SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-25 14.06 Kommentar till: (Text 67254) av Jan Axing SSRC Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-02-25 14.06 Ärende: Telemail ... och DTE-adress 2405-0157-04 ...
(Text 67255)
(Text 68361) 83-03-01 08.10 Svante Eriksson Mottagare: Implementering (av) Uninett File Transfer Protocol Sändare: Svante Eriksson -- Sänt: 83-03-01 08.10 För kännedom: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Svante Eriksson -- Sänt: 83-03-01 08.10 Kommentar till: (Text 66113) av Alf Hansen RUNIT Sändare: Svante Eriksson -- Sänt: 83-03-01 08.10 Ärende: Test Uppsala (Nord) <---> RUNIT (VAX) Även QZ är intresserad av att få testa en Vax/VMS fil. öförings program. QZ kommer nu under våren att få tillfälle att testa "senaste" DECNET, som nu även innehåller en X.25 anknytning. Där skulle en Sunet modul passa bra!!
(Text 68361)
(Text 68427) 83-03-01 10.23 Rikard Wikström Teknikum Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Rikard Wikström Teknikum -- Sänt: 83-03-01 10.23 Ärende: Debitering av slutanvändarna i Sunet. I höstas hade Sunets styrgrupp en diskussion med Televerket där vi framförde önskemålet om att få debiteringslistorna från våra Telepakabonemang separerade över subanvändarna. Idag kom den första listan enligt denna modell till Uppsala. Förutom att både anropande och anropad DTE är upptagna i listan över trafikposter så är alltså listorna sorterade och trafikkostnaderna summerade för varje anropande DTE. Med den anropande DTEn menas alltså subanvändaren. För t.ex. Sunets PADar identifieras en subanvändare genom det lösenord som ges vid uppkopplingen. Debiteringsproblemet får därför nu anses vara löst - (Tack Televerket!!!)
(Text 68427) (2 kommentarer)
(Text 68762) 83-03-01 22.12 Jan Engvald LDC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Engvald LDC -- Sänt: 83-03-01 22.12 Kommentar till: (Text 68427) av Rikard Wikström Teknikum Sändare: Jan Engvald LDC -- Sänt: 83-03-01 22.12 Ärende: Debitering av slutanvändarna i Sunet. Summering per användare görs för uppkopplingstid och trafikmängd men (såvitt jag vet) är det olika taxor för t ex USA resp Europa, så summering av kronor per användare behövs också.
(Text 68762)
(Text 75915) 83-03-18 23.19 Jan Engvald LDC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Engvald LDC -- Sänt: 83-03-18 23.19 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-20 14.26 Ärende: Fel terminaltyp Jag har nu provat att köra på 2405-0153-10. KOM tror då att jag har en pappersterminal. Det gör den inte på 2405-203-15. Janus är också snabbare.
(Text 75915) (2 kommentarer)
(Text 76387) 83-03-20 23.44 Gunnar Tidner Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Gunnar Tidner -- Sänt: 83-03-20 23.44 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Gunnar Tidner -- Sänt: 83-03-20 23.44 Kommentar till: (Text 75915) av Jan Engvald LDC Sändare: Gunnar Tidner -- Sänt: 83-03-20 23.44 Ärende: Fel terminaltyp Vad är 2405-0153-10 resp 15 för något?
(Text 76387) (1 kommentar)
(Text 76391) 83-03-21 00.01 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-21 00.01 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-21 00.01 Kommentar till: (Text 76387) av Gunnar Tidner Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-21 00.01 Ärende: Fel terminaltyp 2405-0153-10 är en s k DTE-adress i TELEPAK, som är det svenska "packet switching"-nätet. TELEPAK är knutet till andra paket-nät som DATEX-P i V-Tyskland, PSS i Storbritannien, TELENET och TYMNET i USA osv. Då man anropar DTE-adressen 2405-0153-10 i TELEPAK så kommer man till en s k PAD (Packet Assembly Disassembly) vid QZ. Denna PAD omvandlar information som är överförd via datapaket i ett synkront telenät till de asynkrona terminallinjer som QZ:s 3 stordatorer (DEC-10, Amdahl, CD Cyber) har. På 2405-0203-15 finns en s k "Gateway" (kallad Janus) mellan DEC-10-systemets paketnät ANF-10 och TELEPAK:s paketnät som fungerar enligt CCITT:s X.25-standard.
(Text 76391)
(Text 76395) 83-03-21 00.22 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-21 00.22 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-21 00.22 Kommentar till: (Text 75915) av Jan Engvald LDC Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-21 00.22 Ärende: Fel terminaltyp Jag har ändrat standardterminal på 2405-0153-10 till "DISPLAY" nu. Det var tidigare "PAPER" som standard.
(Text 76395) (1 kommentar)
(Text 76681) 83-03-21 17.49 Jacob Palme QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-03-21 17.49 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-03-21 17.49 Kommentar till: (Text 76395) av Sven Olofsson QZ Sändare: Jacob Palme QZ -- Sänt: 83-03-21 17.49 Ärende: Fel terminaltyp Bra!
(Text 76681)
(Text 79441) 83-03-28 21.49 Christer Welam KTH Mottagare: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Christer Welam KTH -- Sänt: 83-03-28 21.49 För kännedom: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-03-29 11.27 Ärende: Långa utskrifter - paketnät. När jag kör via SUNET kan jag inte bryta med vare sig ctrl-O eller ctrl-C ctrl-C. Beror det på att sändningen från ODEN till paketnätet ligger så långt före det jag ser (kör just nu 300 baud) eller finns det något sätt att klara det? Nätet överför tecknen snyggt och prydligt, men de ekades inte från ODEN förrän listningen var klar jag körde Lista möten).
(Text 79441)
(Text 81701) 83-04-05 17.19 Lennart Borgman LTH Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Lennart Borgman LTH -- Sänt: 83-04-05 17.19 Ärende: Kontroll-O saknar jag mycket i Sunet. Man blir lite smått stressad när man inte kan avbryta en utskrift som blibit lite längre än man tänkt sig.
(Text 81701) (1 kommentar)
(Text 81719) 83-04-05 17.33 Anders Sundqvist SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-05 17.33 Kommentar till: (Text 81701) av Lennart Borgman LTH Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-05 17.33 Ärende: Kontroll-O Har du provat ^PSET 8:1?
(Text 81719) (1 kommentar)
(Text 81864) 83-04-05 23.09 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-05 23.09 Kommentar till: (Text 81719) av Anders Sundqvist SSRC Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-05 23.09 Ärende: Kontroll-O Hur använder man PAD-parameter 8 i praktiken för att avbryta listningar? När jag provade så medförde ^PSET 8:1+ att utskriften stoppade, men jag fick inte kontakt med OS-et. Efter ^PSET 8:0+ så fortsatte listningen.
(Text 81864) (1 kommentar)
(Text 81876) 83-04-05 23.38 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-05 23.38 Kommentar till: (Text 67251) av Jan Axing SSRC Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-05 23.38 Ärende: SUNET till Linköping Rikard Wikström har testat BREAK via TTY-SUNETPAD-SUNETVÄXEL- -TELEPAK-SUNETVÄXEL-SUNETPAD-UPNODVÄXEL-DEC10. Via BREAK-sekvens kunde Rikard då koppla sig från DEC-10 till UPNOD-växeln vilket visar att SUNET-PAD-arna klarar att sända BREAK enligt XXX-standardens specifikationer. Även Ulf Bilting påstår ju i inlägg 60667 att det skall gå bra.
(Text 81876) (1 kommentar)
(Text 81917) 83-04-06 04.57 Anders Sundqvist SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-06 04.57 Kommentar till: (Text 81864) av Sven Olofsson QZ Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-06 04.57 Ärende: Kontroll-O Parameter 8 satt till 1 innebär "flush output", dvs data skickas fortfarande mellan terminalen och datorn, men den output som skulle ha gått till terminal en hamnar på golvet. Även en ^P RESET sätter parameter 8 till 1, men den skickar även ett meddelan de att så är gjort, och om mottagaren reagerar rätt, så ska den sätta tillbaks parameter 8 till 0.
(Text 81917)
(Text 81918) 83-04-06 05.00 Anders Sundqvist SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-06 05.00 Kommentar till: (Text 81876) av Sven Olofsson QZ Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-06 05.00 Ärende: SUNET till Linköping Eftersom UPNOD inte klarar av att skilja mellan NUL och BREAK, så måste jag undra vad sunet-paden skickar ifrån sig när den ska skickaen BREAK, det verkar i alla fall inte vara någon BREAK som en TEX-växel tycker är BREAK.
(Text 81918) (1 kommentar)
(Text 82012) 83-04-06 10.24 Rikard Wikström Teknikum Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Rikard Wikström Teknikum -- Sänt: 83-04-06 10.24 Kommentar till: (Text 81918) av Anders Sundqvist SSRC Sändare: Rikard Wikström Teknikum -- Sänt: 83-04-06 10.24 Ärende: SUNET till Linköping Sunet-paden skickar ifrån sig en binär 0:a under c:a 200 ms. En UPNOD upptäcker detta genom att stoppbiten saknas. En TEX-växel ser kanske inte den inkommande bitströmmen som ASCII tecken varför det kan vara svårt att upptäcka när en stoppbit saknas.
(Text 82012) (2 kommentarer)
(Text 81915) 83-04-06 04.31 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-06 04.31 Kommentar till: (Text 81195) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-06 04.31 För kännedom: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-06 14.09 Ärende: SUNET (Suck !!) Original: (169769) 83-04-05 15:12 Göran Åhlström STACKEN/LYSATOR En annan nackdel är att Ctrl-S inte fungerar. Det ska visst gå att komma åt genom sekvensen Ctrl-P SET 12:0 eller något dylikt. (Med reservation för att jag inte kommer i håg det korrekt, jag bara hörde det av någon för några veckor sedan.)
(Text 81915)
(Text 82557) 83-04-07 10.30 Ulf Bilting CTH info.beh. Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Ulf Bilting CTH info.beh. -- Sänt: 83-04-07 10.30 För kännedom: Namn (i) Sunet Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-09 18.35 Ärende: Adresser I och med att funktioner på lite högre nivå (post och filöverf.) börjar fungera i Sunet är det definitivt dags att se till administrationen av namnen på våra system. Det räcker inte med dte-numret för det finns fall där det inte är ett-till-ett mappning. (Oden har flera dte-adresser, linköping har flera system på en dte-adress). Hittills har dessa namn antingen kommit ur spontan skapandekraft eller satts för existerande nät (typo iskt Decnet). Nu är vi en lite större värld, med potentiellt resten av världen intresserade av oss och vi av dem. Vad vi sett hittills har man löst detta (ARPA i USA och JNT i UK) med en centraliserad "namnadministratör" som framför allt ser till att inte namn kolliderar och håller en aktuell lista av namn och deras mer fysiska adresser. Jag förslår att QZ tar på sig denna roll och utvecklar nägon sorts policy för namngivning, gärna genom diskussion i detta möte.
(Text 82557) (3 kommentarer)
(Text 82917) 83-04-07 22.59 Bo Sundman Metallografi Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-07 22.59 Kommentar till: (Text 82843) av Sven Olofsson QZ Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-07 22.59 Ärende: Adresser JAG FÖRSÖKTE KOMMA TILL UPNODEN IKVÄLL VIA TELEPAK MEN FICK UPPGIFTEN ATT DEN INTE VAR ANSLUTEN (NOT AVAILABLE THRU NET). ADRESSEN VAR DEN VANLIGA 2405020328 SOM JAG ANVÄNDE SENAST I FÖRRGÅR. VAR DET ETT TILLFÄLLIGT FEL?
(Text 82917) (1 kommentar)
(Text 83119) 83-04-08 13.35 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 13.35 Kommentar till: (Text 82917) av Bo Sundman Metallografi Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 13.35 Ärende: Adresser Du kom inte fram pga "200"-noden hos TELEPAK (televerket) är trasig.
(Text 83119) (1 kommentar)
(Text 83130) 83-04-08 13.50 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 13.50 Kommentar till: (Text 83119) av Sven Olofsson QZ Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 13.50 För kännedom: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 13.50 Ärende: Adresser Televerkets TELEPAK-nod "200-noden" fungerar nu åter.
(Text 83130) (1 kommentar)
(Text 83259) 83-04-08 18.51 Bo Sundman Metallografi Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-08 18.51 För kännedom: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-08 18.51 Kommentar till: (Text 83130) av Sven Olofsson QZ Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-08 18.51 Ärende: Adresser DEN FUNGERADE INTE FÖR 10 MINUTER SEDAN, "HOST DOWN"
(Text 83259) (1 kommentar)
(Text 83262) 83-04-08 19.14 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 19.14 För kännedom: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 19.14 Kommentar till: (Text 83259) av Bo Sundman Metallografi Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-08 19.14 Ärende: Adresser Ja, TELEPAK-noden ("200-noden") verkar vara ur funktion igen. Ring eller skriv till televerket och klaga så dom får höra att vi är missnöjda med tillgängligheten.
(Text 83262) (1 kommentar)
(Text 83277) 83-04-08 20.57 Bo Sundman Metallografi Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-08 20.57 För kännedom: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-08 20.57 Kommentar till: (Text 83262) av Sven Olofsson QZ Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-08 20.57 Ärende: Adresser DET FUNGERAR INTE ATT KOMMA FRAM PÅ 2405-0253 HELLER (NOT AVAILABLE THRU NET) MEN 2405015310 FUNGERADE.
(Text 83277) (1 kommentar)
(Text 83330) 83-04-09 00.53 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-09 00.53 För kännedom: Nät (både) datornät (och) terminalnät Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-09 00.53 Kommentar till: (Text 83277) av Bo Sundman Metallografi Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-09 00.53 Ärende: Adresser Ja, det var inte speciellt märkligt. DTE-adress 2405-0253 är inte inkopplad. Det är den DTE-adress som televerket meddelat QZ att vår nya TELEPAK-linje för "Janus" ska få. Janus nås än så länge via SUNET-växeln på adress 2405-0203-15. Att 2405-0153-10 fungerar beror på att den inte sitter på TELEPAK:s "200-nod" som krånglar.
(Text 83330)
(Text 83398) 83-04-09 17.49 Björn Carlsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Björn Carlsson QZ -- Sänt: 83-04-09 17.49 Ärende: SUNET Det går tydligen inte att få ngn förbindelse med UiO sedan 0200 var trasig. Det ger CLR DTE 004.
(Text 83398) (1 kommentar)
(Text 83404) 83-04-09 18.30 Knut Smaaland UiO Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Knut Smaaland UiO -- Sänt: 83-04-09 18.30 Kommentar till: (Text 83398) av Björn Carlsson QZ Sändare: Knut Smaaland UiO -- Sänt: 83-04-09 18.30 Ärende: SUNET Det norske televerket holder på å installere en ny pakke-switch. Mulig det kan ha sammenheng med det.
(Text 83404)
(Text 83425) 83-04-09 19.05 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-09 19.05 Kommentar till: (Text 82557) av Ulf Bilting CTH info.beh. Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-09 19.05 Ärende: Adresser Denna diskussion är nu flyttad från SUNET-mötet till det nya mötet "Namn (i) Sunet". Välkomna dit med med nya synpunkter!
(Text 83425)
(Text 83949) 83-04-11 19.05 Bo Sundman Metallografi Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Bo Sundman Metallografi -- Sänt: 83-04-11 19.05 Ärende: PAD-PARAMETRAR NÅR JAG KÖR KOM VIA TELEPAK FÅR JAG MYCKET EGENDOMLIGA EFFEKTER, T.EX. EFTER CIRKA 5 SEKUNDER EKAS VAD JAG HÅLLER PÅ ATT SKRIVA SÅ DET ÄR HOPPLÖST ATT SE VAD JAG HÅLLER PÅ ATT SKRIVA JUST NU T.EX. EKOT KOMMER ALLTSÅ MED JÄMNA TIDSMELLANRUM INTE EFTER <CR> SOM VANLIGT NÄR JAG INTE SLAGIT AV EKOT I ODEN. VET NÅGON VAD JAG SKALL GÖRA ELLER MÅSTE JAG BÖRJA SLÅ I MANUALER?
(Text 83949) (1 kommentar)
(Text 83969) 83-04-11 20.46 Jan Axing SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-04-11 20.46 Kommentar till: (Text 82012) av Rikard Wikström Teknikum Sändare: Jan Axing SSRC -- Sänt: 83-04-11 20.46 Ärende: SUNET till Linköping 200 ms verkar vara lite för kort för en TEX-växel.
(Text 83969)
(Text 84021) 83-04-12 00.41 Tommy Ericson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-04-12 00.41 Kommentar till: (Text 83949) av Bo Sundman Metallografi Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-04-12 00.41 Ärende: PAD-PARAMETRAR Det låter som om du inte har lokalt eko samt en kort (eller ingen) time-out för teckens paketerande och ivägsändande. Läs HLP:PADPAR.HLP och titta speciellt på parametrarna 2, 3 och 4.
(Text 84021)
(Text 84858) 83-04-13 23.29 Anders Sundqvist SSRC Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-13 23.29 Kommentar till: (Text 82012) av Rikard Wikström Teknikum Sändare: Anders Sundqvist SSRC -- Sänt: 83-04-13 23.29 Ärende: SUNET till Linköping En upnod upptäcker att det kommer ett NUL, en upnod har NUL detektering inte BREAK detektering!
(Text 84858)
(Text 85196) 83-04-14 17.25 Lennart Borgman LTH Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Lennart Borgman LTH -- Sänt: 83-04-14 17.25 Ärende: ctrl-R och Janus När jag kör via Sunet och Janus så fungerar inte ctrl-R. Vad beror det på?
(Text 85196) (1 kommentar)
(Text 85253) 83-04-14 20.14 Sven Olofsson QZ Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-14 20.14 Kommentar till: (Text 85196) av Lennart Borgman LTH Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-04-14 20.14 Ärende: ctrl-R och Janus Janus sätter om PAD-parameter 3 ifrån 126 (SUNET-standard) till 116. För Janus innebär det bl a att han anser att användarens PAD själv sköter hantering av CTRL-R. Om man sätter om PAD-parametrarna 3 till 126 och 13 till 4 verkar det fungera bra.
(Text 85253)