AMIS erfarenhetsutbyte

Andra KOM-möten frän denna tid  separator  Om ÅÄÖ i dessa filer


1983-08-07 Söndag 10.56.31Möte 149
(Text 28854) 82-10-25 17.21 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Namn: AMIS erfarenhetsutbyte Här diskuteras användning av fullskärmseditorn AMIS.
(Text 28854)Möte 149 Namn: AMIS erfarenhetsutbyte Nummer: Möte 149 Skapelsetid: 82-07-18 21.49 Organisatör: Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Antal till-länkar: 614 Objekt: Text 115498 Typ: Öppet Antal medlemmar: 91 AMIS erfarenhetsutbyte har följande medlemmar: Senast inne Osett Namn 83-08-06 16.29 Sven Olofsson QZ 83-08-05 16.06 1 Christer Wikmark DBK ********* ***** 180 Hans Albertsson 83-08-02 13.30 9 Viggo Eriksson 83-07-12 09.48 32 Örjan Ekeberg NADA 83-08-02 11.58 9 Berith Bengtson FOA1 83-08-01 21.13 30 Göran Hagert 83-07-13 11.03 31 Magnus Karlson ADB/SU 83-03-23 01.01 166 Lars Hörnfeldt US 82-12-09 23.02 296 Gunnar Blomberg UPMAIL ********* ***** 563 Kari Dubbelman SSRC 82-08-25 20.03 567 Mats Johnson ADB-UPPSALA 83-05-30 16.26 106 Michael Benedicks ********* ***** 294 Krister Larsson LIDAC 83-07-27 09.16 14 Arne Lindelöf 83-08-06 16.21 Leif Samuelsson LME 83-08-05 16.07 1 Mats Ekman 83-07-19 20.48 28 Robert Virding 83-02-08 14.39 251 Jurek Hollenberg 82-09-07 17.13 599 Christer Hulten 83-08-06 13.28 Johnny Eriksson QZ 83-08-02 11.36 9 Carl Wilhelm Welin 82-08-30 14.08 563 Kjell Heiding FOA3 82-11-08 12.38 307 Ulf Orrebrink 83-07-22 07.29 26 Rabbe Fogelholm ********* ***** 203 -Jan Åman 83-08-07 04.21 Överföring från NADJA 83-04-24 19.18 145 Xavier Xantico (= Jacob Palme) 83-08-05 18.23 1 Leif Lundgren (FOA) 1 83-08-06 15.54 Björn Carlsson QZ 83-07-27 08.59 14 Ola Strömfors SSRC ********* ***** 283 Per-Håkan Ekberg ********* ***** 347 Gunnar Lindell Digital 82-12-06 17.38 296 Anders Ström SSRC 83-08-07 02.38 Björn Danielsson QZ 83-08-05 14.51 1 Sven-Tuve Persson 83-07-15 14.00 31 Björn Larsen UiO 83-07-18 15.46 28 Per Holmbäck FOA3 83-07-28 09.49 150 Gunnar Mjöberg Digital Equipment 83-08-03 16.09 9 Ola Lindblom 82-09-01 18.26 558 Magnus Hulthen 82-07-18 22.42 614 Janis Ezitis 83-08-06 10.08 Hans Eriksson Teknikum 83-08-06 12.38 Knut Smaaland UiO 83-06-26 12.29 32 Lars Collborg FOA2 83-08-05 13.51 1 Tommy Ericson QZ 83-08-05 13.53 1 Torgny Tholerus QZ ********* ***** 188 Carl Gustaf Jansson ADB 83-08-05 13.12 1 Per Lindberg QZ 83-08-07 02.57 Tomas Ljungberg AIDA 83-07-27 10.53 14 Lars Enderin QZ 83-08-04 20.54 4 Peter Svanberg NADA 83-07-12 12.00 31 Mats Ohlin Datakultur ********* ***** 521 Håkan Pettersson TeleLOGIC AB 83-08-07 01.35 Sven Erik Enblom 83-08-05 14.31 1 Lasse Sjöström LIDAC 83-08-04 20.41 4 Per Danielsson 83-08-02 20.06 9 Hans Nilsson AU-System 83-08-06 01.05 1 Bengt Bäverman 82-12-06 09.16 296 Anders Brocen ********* ***** 303 Niklas Smedberg 83-08-05 18.09 1 Jan Engvald LDC 83-08-06 16.07 Torgny Hallenmark LDC 83-08-02 16.11 9 Thomas Ljungdell 83-07-29 18.01 156 Arne Rejby FOA2 83-08-05 13.59 1 Henrik Eriksson QZ 83-08-05 13.11 2 -Bertil Hansson ADB/SU ********* ***** 223 Örjan Leringe 83-08-05 14.56 1 Yuki Kaga FOA2 83-08-05 13.04 172 Stefan Hellberg QZ ********* ***** 160 Rune Larsson KTH ********* ***** 224 Jim Svensson 83-07-27 13.38 14 Sonja Lundahl FOA3 83-05-13 23.14 108 Bo Thide ********* ***** 223 Eva Toller FOA3 ********* ***** 97 Kerstin S. Eklundh 83-07-18 20.35 28 Michael Evans S-E-Banken 83-08-02 17.20 9 Christer Bryntesson 83-08-05 13.19 1 Per-Åke Ericson QZ 83-04-03 03.38 194 - Stig Björklund 83-08-06 17.37 Jan-Eric Berg US 83-08-07 10.56 614 Arkivering av KOM-inlägg 83-07-13 09.36 31 Olle Jansson HB ********* ***** 65 Kjell Larsson ABC-klubben ********* ***** 282 Anders Pettersson 83-08-04 18.22 5 Anders Hillbo NADA 83-07-24 21.59 20 Yvonne Waern Psyk Inst 83-05-28 15.31 209 Henrik Johansson 83-05-23 21.03 614 Peter Lebel 83-05-24 06.59 231 Owe Arneholt ********* ***** 55 Jan-Olof Påvall ABC-klubben 83-08-06 20.51 Dan Pettersson QZ 83-08-03 11.24 9 Dennis Söderberg FOA3 83-08-02 17.53 9 Olov Lidman 83-07-21 22.00 26 Jan Åman 83-08-05 08.21 4 Staffan Löf 83-08-05 14.06 1 Lennart Lindbom 83-08-05 11.29 72 Edward af Geijerstam
(Text 75400) 83-03-17 23.25 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-03-17 23.25 Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-03-17 23.25 Ärende: Fel taktik. Det är väl bättre att diskutera felen i AMIS erfarenhetsutbyte så att andra kan få bli varse dem så fort som möjligt. Sedan kan ju ni för eder egen logg kopiera dessa felrapporter till Fel (i) AMIS.
(Text 75400) (1 kommentar)
(Text 75406) 83-03-17 23.56 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-03-17 23.56 Kommentar till: (Text 75400) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-03-17 23.56 Ärende: Fel taktik. Jovisst, ingen behöver känna sej hindrad att skicka inlägg som handlar om fel till AMIS erf.. också, det är helt i sin ordning. Fel (i) AMIS -mötet ska däremot ENBART innehålla inlägg som handlar om fel samt saker som måste fixas, så att Johnny och jag kan dumpa innehållet på en fil med jämna mellanrum och pricka av allteftersom arbetet med Version 2 fortsätter. För mej kan mötet gärna vara "Original Öppet" (jag kan tänka mej vissa fördelar med det), men Johnny ville ha det slutet.
(Text 75406) (1 kommentar)
(Text 75419) 83-03-18 03.14 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-03-18 03.14 Kommentar till: (Text 75406) av Björn Danielsson QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-03-18 03.14 Ärende: Fel taktik. Kan ni inte låta oss glömma att Fel (i) AMIS finns och istället får ni sköta om att kopiera de inlägg som ni tycker är relevanta till det mötet från AMIS Erfarenhetsutbyte.
(Text 75419)
(Text 76711) 83-03-21 20.48 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-03-21 20.48 Kommentar till: (Text 68352) av Michael Evans S-E-Banken Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-03-21 20.48 Ärende: PUB:AMIDCH.EXE ... är ett försök att lära AMIS att använda Insert/Delete character. Om man har en terminal som har dessa funktioner, så kan man prova att använda denna version av AMIS i stället. Dessvärre finns det nog en del löss i hanteringen av Insert/Delete Char, men en av orsakerna till att AMIDCH finns, är att hjälpa AMIS developement group att hitta dessa fel. Om du råkar ut för något fel, gör då: På ODEN: KOM-brev till mötet "Fel (i) AMIS". På NADJA: KOM-brev till Johnny Eriksson eller till Björn Danielsson. På AURORA: KOM-brev till Johnny Eriksson eller till Björn Danielsson.
(Text 76711) (2 kommentarer)
(Text 76731) 83-03-21 21.53 Michael Evans S-E-Banken Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Michael Evans S-E-Banken -- Sänt: 83-03-21 21.53 Kommentar till: (Text 76711) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Michael Evans S-E-Banken -- Sänt: 83-03-21 21.53 Ärende: PUB:AMIDCH.EXE 1) Hur får jag AMIS att acceptera min terminaldefinition i DSK:AMIS.TRM ? Jag får meddelandet "Terminal type not supported by AMIS" ? 2) Hur skall just de aktuella tecken definieras i AMIS.DEC ?
(Text 76731) (1 kommentar)
(Text 76737) 83-03-21 22.27 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-03-21 22.27 Kommentar till: (Text 76731) av Michael Evans S-E-Banken Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-03-21 22.27 Ärende: PUB:AMIDCH.EXE 1) Skapa en lämplig AMIS.TRM, som till exempel innehåller def. av terminalen "FOO-17". Sedan lägger du texten "FOO-17" i filen TMP:TRM, till exempel med kommandot COPY. Exempel: .COPY TMP:TRM=TTY: foo-17 ^Z Detta skall fungera. 2) I AMIS.DEC skall det definieras tre stycken styrkoder för terminalen. Delete character, som skall ta bort tecknet under cursorn. Vad gäller insert, skall det definieras två operationer, nämligen Insert mode on samt Insert mode off. Effekten av dessa skall vara att om man har en rad som ser ut så här: ABCDEFGH ^ - Cursorn står där och skickar styrkoden för Insert mode on, ett tecken, say "*", samt Insert mode off, så skall raden sedan se ut så här: ABCD*EFGH ^ - Cursorn står här nu. Var detta vad du ville veta?
(Text 76737) (2 kommentarer)
(Text 76751) 83-03-21 22.50 Tommy Ericson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-03-21 22.50 Kommentar till: (Text 76737) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-03-21 22.50 Ärende: PUB:AMIDCH.EXE Klarar programmet MAKTRM (var det så det hette?) av att lägga in koder för de nya funktionerna? (Eller görs det kanske redan?)
(Text 76751) (1 kommentar)
(Text 76763) 83-03-21 23.10 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-03-21 23.10 Kommentar till: (Text 76711) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-03-21 23.10 Ärende: PUB:AMIDCH.EXE ...verkar fungera på Yngves VC414...
(Text 76763)
(Text 76767) 83-03-21 23.54 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-03-21 23.54 Kommentar till: (Text 76751) av Tommy Ericson QZ Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-03-21 23.54 Ärende: PUB:AMIDCH.EXE Görs redan.
(Text 76767)
(Text 76871) 83-03-22 10.57 Michael Evans S-E-Banken Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Michael Evans S-E-Banken -- Sänt: 83-03-22 10.57 Kommentar till: (Text 76737) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Michael Evans S-E-Banken -- Sänt: 83-03-22 10.57 Ärende: PUB:AMIDCH.EXE Ja, det var exakt den information som jag sökte. Jag hade missad kopieringen till TMP:TRM. Ytterligare en fråga - min terminal, en Sanyo CRX-1000 som liknar en sportmodell av en Beehive, har koder för <INSERT-CHAR> och <DEL-CHAR>, inte en insert mode. Är det dessa koder som du avser ? Jag har provat PUB:AMIDCH och tycker att AMIS använder INSERT CHAR. Det gick lite trögare nu än igår kväll när jag provade den gamla varianten, beroende troligen på maskinbeslastningen. Jag provar igen ikväll och återkommer.
(Text 76871)
(Text 77125) 83-03-22 17.23 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-03-22 17.23 Ärende: Path situation: Jag har directoryn <,,FOO> och <,,FOO,BAR> Jag har PATH satt till <,,FOO,BAR>, och SCAN satt. På båda directoryna finns en fil med namnet GLORK. Jag redigerar filen GLORK<,,FOO,BAR>. Problem: När jag gör Save File säger AMIS ?FSE double directory. Bör det fungera så? Jag tycker ju att det är rätt uppenbart att jag vill spara på GLORK<,,FOO,BAR>, men det inser inte AMIS?
(Text 77125) (2 kommentarer)
(Text 77231) 83-03-22 21.10 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-03-22 21.10 Kommentar till: (Text 77125) av Per Lindberg QZ Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-03-22 21.10 Ärende: Path När jag provar samma sak händer inget konstigt. Filen sparas på det understa directoryt utan protest.
(Text 77231) (2 kommentarer)
(Text 77235) 83-03-22 21.31 Sven Erik Enblom Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Sven Erik Enblom -- Sänt: 83-03-22 21.31 Kommentar till: (Text 77125) av Per Lindberg QZ Sändare: Sven Erik Enblom -- Sänt: 83-03-22 21.31 Ärende: Path Det har nog inget direkt med PATH att göra, utan snarare det att hela filnamnet, inkluderande path och protection, blir något längre än 40 tecken, varvid protection kan komma att se ut som ett andra path...
(Text 77235)
(Text 77499) 83-03-23 13.46 Yuki Kaga FOA2 Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Yuki Kaga FOA2 -- Sänt: 83-03-23 13.46 Ärende: åter till KOM Det var någon i detta möte som meddelade att det blir snart möjligt att gå tillbaka till KOM efter redigering med AMIS. När blir det så ?
(Text 77499)
(Text 77517) 83-03-23 14.16 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-03-23 14.16 Kommentar till: (Text 77231) av Björn Danielsson QZ Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-03-23 14.16 Ärende: Path Det visade sig bero på att filspecen vart något längre än 40 tecken, så att högra > i protectionfältet blev trunkerat. Och då såg det ut som början på ett directory... Johnny säger att det problemet ska försvinna i nästa version.
(Text 77517)
(Text 79519) 83-03-29 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-03-29 04.26 Ärende: amidch.exe Original: (168199) 83-03-28 22:11 Dag Rende För kännedom: Johnny Eriksson QZ. Mottaget: 83-03-28 23:09 Bra ide att fixa lokal tecken-insert. Men det funkar inte riktigt ännu på MICBE2. Om jag skriver nägonting sä ställer sig terminalen i insert mode och går ej ur denna ens när man går ur amis. Men om jag nu skriver hej på en rad och C-A och trycker på blank ett par ggr så funkar insättningen ganska bra. Trycker jag fortare på blank så lämnar ordet (hej) kvar lite bokstäver alltefter det vandrar åt höger. Ju fortare jag trycker, desto större bitar av ordet ligger kvar: Jag börjar med hej gör C-A och ettpar blanka hej sen fortare: h h h hh h he he hej ännu fortare h h h hh h he he hejhej he hej hejhejhej osv.
(Text 79519)
(Text 79520) 83-03-29 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-03-29 04.26 Kommentar till: (Text 77231) av Björn Danielsson QZ Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-03-29 04.26 Ärende: Path Original: (168222) 83-03-28 23:16 Stefan Bystam STACKEN Jag har råkat ut för samma sak på ODEN men då hade jag bara filen på den understa nivån. Det konstiga är att denna felutskrift uppträtt stokastiskt för mig. Det går ju förstås att skriva C-x C-W och skriva filnamn då funkar det. Men varför C-X C-S funkar har jag ej lyckats lista ut. Nån som vet ????
(Text 79520)
(Text 82946) 83-04-08 01.16 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-04-08 01.16 Ärende: Edit 504 ligger nu på PUB: och innebär helt kort följande: Den sedan länge existerande funktionen att numeriskt argument till Push to EXEC sätter upp chr(argumentet) som bryttecken är nu utökad med finessen att om man ger ett negativt argument, och man har en VT100 eller motsvarande terminal, kommer de översta 12 raderna på skärmen att "frysas" medan man är i subjobbet. Varsågoda.
(Text 82946) (4 kommentarer)
(Text 82950) 83-04-08 01.42 Tommy Ericson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-04-08 01.42 Kommentar till: (Text 82946) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-04-08 01.42 Ärende: Edit 504 Tack! Precis vad jag har längtat efter!
(Text 82950)
(Text 83090) 83-04-08 12.24 Lars Enderin QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-04-08 12.24 Kommentar till: (Text 82946) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-04-08 12.24 Ärende: Edit 504 Jag vet inte om det hör hit, men det verkar som om det behövs en extra CR för att få fram monitorpunkten efter t ex HELP SIMULA.
(Text 83090) (1 kommentar)
(Text 83221) 83-04-08 16.08 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-04-08 16.08 Kommentar till: (Text 83090) av Lars Enderin QZ Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-04-08 16.08 Ärende: Edit 504 Du menar att HELP simula på en PTY inte ger någon ny prompter? Det beror i så fall troligen på att du är oinloggad. I detta fall kommer inte monitoranropet MONRT. att ge någon ny punkt. Prova samma sak, fast inloggad, så får du se skillnaden.
(Text 83221) (1 kommentar)
(Text 83237) 83-04-08 16.38 Lars Enderin QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-04-08 16.38 Kommentar till: (Text 83221) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-04-08 16.38 Ärende: Edit 504 Jag var inte inloggad, just det.
(Text 83237)
(Text 85136) 83-04-14 15.26 Lars Enderin QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-04-14 15.26 Kommentar till: (Text 82946) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-04-14 15.26 Ärende: Edit 504 Funktionen är snygg. Ändå bättre vore det om man kunde komma åt terminal-i/o i subjobbet som en buffert, öppnad för läsning. Man skulle alltså ha loggen från subjobbet tillgänglig från AMIS-jobbet. Jag har haft tillämpningar där jag vill föra in information från subjobbet i filen jag redigerar på toppnivån. Om man gör skärmen tvådelad med C-X 2 före M- n M-X Push to Exec, skulle man kunna ha terminaldialogen i andra fönstret.
(Text 85136)
(Text 85208) 83-04-14 17.45 Rabbe Fogelholm Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-04-14 17.45 Ärende: AMIS på PRIME Jag har nyss provkört AMIS på PRIME (Dumle) i 1200 baud, och skärmuppdateringen verkade vara väldigt långsam. Utmatningen verkade komma i "stötar" om sådär 20 tecken, med påtagliga pauser emellan. Effektivt sett var alltså hastigheten långt under "1200 baud". Någon som vet mer om detta? Kan det avhjälpas?
(Text 85208) (3 kommentarer)
(Text 85220) 83-04-14 18.08 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-04-14 18.08 Kommentar till: (Text 85208) av Rabbe Fogelholm Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-04-14 18.08 Ärende: AMIS på PRIME Verkar som om Amis trodde du körde långsammare än vad du gjorde. Amis buffrar intern 20 tkn och efter att ha skickat ut en sådan buffer så väntar Ami så länge att nästan alla tecken har kommit ut på skärmen, detta för att dina nya kommandon skall kunna få effekt snart och inte om hubndratals tecken, viktigt spec. i 30bps. Vänteteiden beror på hur fort Amis tror att du kör. Ev. kanske Primos swappar ut Amis under denna väntetid också.
(Text 85220) (2 kommentarer)
(Text 85235) 83-04-14 18.31 Rabbe Fogelholm Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-04-14 18.31 Kommentar till: (Text 85220) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-04-14 18.31 Ärende: AMIS på PRIME Det låter ju plausibelt. Kan jag på något sätt tala om för AMIS (eller operativsystemet) vilken hastighet jag faktiskt kör i?
(Text 85235) (1 kommentar)
(Text 85558) 83-04-15 15.05 Peter Svanberg NADA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-04-15 15.05 Kommentar till: (Text 85235) av Rabbe Fogelholm Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-04-15 15.05 Ärende: AMIS på PRIME Det gör du (på Humle/Dumle) med kommandot TERMDEF (den ställer frågor). Körde du den nya testversionen (kallad AMIS1B) eller den gamla? Om det är Prime-Amis-specifika frågor du har kan du ställa dom till systempersonalen på Humle/Dumle med kommandot TELLSYS.
(Text 85558)
(Text 85924) 83-04-17 04.30 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-17 04.30 Kommentar till: (Text 82946) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-17 04.30 Ärende: Edit 504 Original: (171600) 83-04-14 21:17 Hans Albertsson HAR DET FUNDERATS PÅ ATT FÖRSÖKA HANTERA SKÄRMDELNINGEN LOGISKT, DVS ÄVEN FÖR KORKADE TERMINALER? PÅ EN VAX BORDE DET KUNNA FIXAS VIA MAILBOXAR + EN HEL DEL ANNAT. HUR DET SKULLE GÅ TILL UNDER TOPS-10 HAR JAG INE EN ANING OM.
(Text 85924)
(Text 86127) 83-04-18 04.30 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-18 04.30 Kommentar till: (Text 85208) av Rabbe Fogelholm Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-18 04.30 Ärende: AMIS på PRIME Original: (172285) 83-04-17 20:49 Anders Hillbo NADA AMIS trodde nog att du att du körde 300 baud, om man har det så blir det ganska olidligt. TERMDEF alltså! (hur lyckades du sätta rätt terminaltyp från början?)
(Text 86127) (1 kommentar)
(Text 86268) 83-04-18 15.52 Rabbe Fogelholm Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-04-18 15.52 Kommentar till: (Text 86127) av Överföring från NADJA Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-04-18 15.52 Ärende: AMIS på PRIME Alldeles riktigt, det var min TERMDEF som var fel. Jag hade dagen innan loggat in på 300 baud, och tydligen antar systemet att man kör 300 tills man kör TERMDEF pånytt. Tack!
(Text 86268)
(Text 86646) 83-04-19 13.37 Torgny Tholerus QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Torgny Tholerus QZ -- Sänt: 83-04-19 13.37 Ärende: Varför håller AMIS på och pillar på WRAP-bitarna? Jag kan förstå att AMIS behöver ha dessa avslagna, men det minsta man kan begära av AMIS är att hon(?) städar upp efter sej, dvs återställer dem till det värde man hade innan man gick in i AMIS. Bitarna det gäller är alltså Wrap Backward Mode och Wrap Forward Mode på Ambassador-terminalen.
(Text 86646) (2 kommentarer)
(Text 86738) 83-04-19 18.23 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-04-19 18.23 Kommentar till: (Text 56054) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-04-19 18.23 Ärende: Matching Parenthesis Att ')' matchar klagar jag inte på, men att 'Å' matchar en '(' är väl inte så klyfigt.
(Text 86738) (1 kommentar)
(Text 86739) 83-04-19 18.36 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-04-19 18.36 Kommentar till: (Text 86738) av Robert Virding Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-04-19 18.36 Ärende: Matching Parenthesis När kommer den att göra det? VISA!
(Text 86739) (1 kommentar)
(Text 86756) 83-04-19 19.19 -Bertil Hansson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-04-19 19.19 Kommentar till: (Text 86739) av Johnny Eriksson QZ Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-04-19 19.19 Ärende: Matching Parenthesis Att avgöra OM Amis skall "pendla" med cursorn, och OM det därvid skall pipas är svårt. Johnnys lösning kommer i framtiden att studeras vid högskolor, och vara känd som "Eriksson's Solution to The Beep'N'Flash Problem".
(Text 86756)
(Text 87201) 83-04-20 18.14 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-04-20 18.14 Kommentar till: (Text 86646) av Torgny Tholerus QZ Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-04-20 18.14 Ärende: Varför AMIS pillade på ... Är nu ändrat för Ambassador. Faktum är att AMIS inte alls behöver ha dem avslagna, däremot måste de befinna sig i ett känt tillstånd. Jag håller på att undersöka om man inte kan komma ifrån även den restriktionen, vi får se. Så småningom...
(Text 87201)
(Text 87723) 83-04-22 04.31 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-22 04.31 Kommentar till: (Text 86646) av Torgny Tholerus QZ Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-22 04.31 Ärende: Varför håller AMIS på och pillar på Original: (172916) 83-04-20 20:39 Hans Albertsson ANGE EN METOD ATT LÄSA UT BITARNA I FRÅGA UR TERMINALEN, SÅ FIXAR VI DET HELA...
(Text 87723)
(Text 90036) 83-04-28 18.48 Rabbe Fogelholm Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-04-28 18.48 Ärende: Kan misären på NORD-100 nedbringas? Finns (någon release av) AMIS implementerad för NORD-100?
(Text 90036) (1 kommentar)
(Text 90368) 83-04-29 18.07 Rabbe Fogelholm Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-04-29 18.07 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Om man oavsiktligt trycker på ctrl-C så åker man som bekant ur AMIS. Jag föreslår att AMIS i det läget ska skriva ut ett meddelande, t.ex (type XXXX if you wish to resume your AMIS session.) där 'XXXX' är ett SYSTEMBEROENDE kommando. På många maskiner är detta kommando CONT, men inte alla, och därför bör AMIS tala om det. Annars kommer mången nybörjares editering att tappas bort i onödan! Själv tappade jag min editering häromdan därför att jag inte visste att CONT heter REN i PRIMOS. I förra veckan bevittnade jag en olycklig AMIS-nybörjare vid Stockholms Universitet (VAX/VMS) som dessbättre fick det räddande ordet meddelat sig i tid. Slutsats alltså: AMIS bör själv tala om hur man gör.
(Text 90368) (2 kommentarer)
(Text 90394) 83-04-29 20.07 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-04-29 20.07 Kommentar till: (Text 90368) av Rabbe Fogelholm Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-04-29 20.07 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag ...men bara om man har osparade buffertar. Bra ide, annars.
(Text 90394)
(Text 90444) 83-04-30 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-30 04.26 Kommentar till: (Text 90036) av Rabbe Fogelholm Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-04-30 04.26 Ärende: Kan misären på NORD-100 nedbringas? Original: (174770) 83-04-29 11:12 Anders Hillbo NADA Ja, Hans Eriksson Teknikum Upsala har gjort en.
(Text 90444)
(Text 90757) 83-05-02 01.07 Peter Svanberg NADA Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-02 01.07 För kännedom: Anders Hillbo NADA -- Mottaget: 83-05-04 09.10 Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-02 01.07 För kännedom: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-02 01.07 Ärende: Obskyrt marköradresseringsfel vid parentesblink. Om man tar in DSKA:AMIS.FEL<102,357> i AMIS, gör M-> och sedan trycker på ')' hamnar markören fel när den ska hoppa tillbaka från parentesmatchningen.
(Text 90757) (1 kommentar)
(Text 90788) 83-05-02 12.48 Johnny Eriksson QZ Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-02 12.48 För kännedom: Anders Hillbo NADA -- Mottaget: 83-05-04 09.10 Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-02 12.48 För kännedom: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-02 12.48 Kommentar till: (Text 90757) av Peter Svanberg NADA Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-02 12.48 Ärende: Obskyrt marköradresseringsfel vid parentesblink. Felet beror troligtvis på att du inte har haft tabulatorstopparna rätt inställda.
(Text 90788) (1 kommentar)
(Text 91427) 83-05-03 22.51 Peter Svanberg NADA Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-03 22.51 För kännedom: Anders Hillbo NADA -- Mottaget: 83-05-04 09.10 Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-03 22.51 För kännedom: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-03 22.51 Kommentar till: (Text 90788) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-03 22.51 Ärende: Obskyrt marköradresseringsfel vid parentesblink. Jo, det verkar vara så. Eftersom AMIS sätter tabbar vid start och detta är vitalt för adresseringen borde den väl börja med att ta bort de satta? (När du fixar detta kan du väl fixa så att den sätter tabbar ända ut när man har 132-inställning också (om det inte är fixat)?)
(Text 91427) (1 kommentar)
(Text 91742) 83-05-04 18.24 Tommy Ericson QZ Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-04 18.24 För kännedom: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-04 18.24 Kommentar till: (Text 91427) av Peter Svanberg NADA Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-04 18.24 Ärende: Obskyrt marköradresseringsfel vid parentesblink. På VT100-terminaler sparar man sina inställda TABbar. Eftersom AMIS TABsättning för VT100 *tog bort* allt efter kol 80 var det inte särskilt lustigt. Det bör därför inte finnas med innan detta är fixat.
(Text 91742) (1 kommentar)
(Text 91745) 83-05-04 18.49 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-04 18.49 Kommentar till: (Text 91742) av Tommy Ericson QZ Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-04 18.49 Ärende: Obskyrt marköradresseringsfel vid parentesblink. Det är tveksamt om AMIS överhuvudtaget ska röra tabsättningarna. Dels tar det extra tid och utrymme, dels gör EMACS inte så. Det är tab-initieringen har tagits bort.
(Text 91745) (1 kommentar)
(Text 91747) 83-05-04 18.55 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-04 18.55 Kommentar till: (Text 91745) av Björn Danielsson QZ Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-04 18.55 Ärende: Obskyrt marköradresseringsfel vid parentesblink. AMIS bör nog inte använda tabbar för att addressera sig på skärmar som har direktaddressering. Det är nog snarare där stöten skall sättas in.
(Text 91747) (1 kommentar)
(Text 91773) 83-05-04 21.10 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-04 21.10 Ärende: Filnamnsparsern ...är lite egen. Jag tror frågan har varit uppe förut, men: det vore bra om AMIS t.ex. strippar alla tecken efter det 6:e i filnamnsfältet, så att om man gör EDIT KERMIT:10KERMIT.MAC så gör AMIS visit file på KERMIT:10KERM.MAC i stället för att klaga på filspecformatet. (. Därför att VIDED gör så! .)
(Text 91773) (2 kommentarer)
(Text 91782) 83-05-04 21.25 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-04 21.25 Kommentar till: (Text 91773) av Per Lindberg QZ Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-04 21.25 Ärende: Filnamnsparsern Jo, vi vet. Och du har ändå inte sett insidan av den - var glad för det. I den nya versionen kommer det att funka som i de flesta andra program (iallafall de program som använder SCAN) att man bara strippar allt som är för långt. Tills vidare är det inte mycket att göra - visst kan vi ta bort de dumma testerna, men det är, som du vet, alltid ont om tid.
(Text 91782)
(Text 91793) 83-05-04 21.53 Tommy Ericson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-04 21.53 Kommentar till: (Text 91773) av Per Lindberg QZ Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-04 21.53 Ärende: Filnamnsparsern Det är inte för att VIDED gör så, de flesta existerande Digital- program (vanligen äldre än VIDED) trunkerar filnamn och namn- tillägg. Bara för att TOPS-10 har en nog så liten gräns för längd på filnamn osv behöver ju inte programmen klaga på att jag anger ett filnamn som FILESPEC.INIT, det handlar om att underlätta för användaren, inte för editorns designer.
(Text 91793) (2 kommentarer)
(Text 91805) 83-05-04 22.27 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-04 22.27 Kommentar till: (Text 91793) av Tommy Ericson QZ Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-04 22.27 Ärende: Filnamnsparsern Jo, jag vet. Jag försöte bara vara rolig.
(Text 91805)
(Text 91953) 83-05-05 09.32 Per Danielsson Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-05 09.32 Kommentar till: (Text 91793) av Tommy Ericson QZ Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-05 09.32 Ärende: Filnamnsparsern Hrmpf. Det var extra jobb att lägga till detta test. Det var alltså inte fråga om att underlätta för editorns designer. Avsikten är att man ska bli uppmärksam på att filnamnet är för långt, you see, eftersom det kan ställa till smärre problem för en användare om den försöker använda flera filnamn som skiljer sig åt i sjunde tecknet...
(Text 91953) (1 kommentar)
(Text 91956) 83-05-05 09.39 Lars Enderin QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-05-05 09.39 Kommentar till: (Text 91953) av Per Danielsson Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-05-05 09.39 Ärende: Filnamnsparsern Så länge denna test bara finns i AMIS är den bara till förtret! Jag tycker det är en smula egocentriskt (ur AMIS' synpunkt) att göra sådana överflödiga tester.
(Text 91956) (2 kommentarer)
(Text 92265) 83-05-05 23.34 Per Danielsson Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-05 23.34 Kommentar till: (Text 91956) av Lars Enderin QZ Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-05 23.34 Ärende: Filnamnsparsern Tja, smaken är olika... Men som sagt förut, så kommer denna finess förmodligen att försvinna så småningom.
(Text 92265)
(Text 92481) 83-05-06 12.47 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-06 12.47 Kommentar till: (Text 91747) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-06 12.47 Ärende: Obskyrt marköradresseringsfel vid parentesblink. GOD IDE! FÖR BERÄKNINGEN INNEHÅLLER BÅDE DIVISIONER OCH MODULO-OPERATIONER SÅ DEN TAR MYCKET CPU JÄMFÖRT MED VINSTEN.
(Text 92481)
(Text 92786) 83-05-07 04.52 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.52 Kommentar till: (Text 90368) av Rabbe Fogelholm Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.52 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Original: (175013) 83-04-30 18:07 Hans Albertsson HELT RIKTIGT. AMIS BÖR GÖRA EN DEL ANTI-LUSING STUFF YTTERLIGARE: T.EX. KAN MAN TALA OM "YOU HAVE UNSAVED BUFFERS; TYPE XXXX TO RESUME EDITING" OM MAN GÅR UR UTAN ATT SAVA ALLA BUFFERTAR. ETT "SAVE AND EXIT" KOMMANDO BORDE LÄGGAS PÅ ETT TECKEN. GENERALISERAT STÖD FÖR KEYPADS, ALLTSÅ INTE BARA FÖR VT100 CONDITIONALS I KBD MACROS... REGULAR EXPRESSIONS I SÖKSTRÄNGAR. C-M-X KOMMANDON KUNDE STOPPAS IN..
(Text 92786) (3 kommentarer)
(Text 92787) 83-05-07 04.53 Dan Norstedt Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Kommentar till: (Text 92786) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Original: (175043) 83-04-30 22:06 Dan Norstedt Och närmare bestämmt hur skulle andra keypads än VT100's understödjas? Menar du att om man har en keypad som skickar koderna ESC, CTRL-C, CTRL-X, CTRL-Z, CTRL-Ö och CTRL-^ så skall man reservera dom för vad som står på keypaden ? I sådana fall, tillåt mig att slippa.
(Text 92787) (1 kommentar)
(Text 92788) 83-05-07 04.53 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Kommentar till: (Text 92787) av Dan Norstedt Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Original: (175056) 83-05-01 00:26 Bengt Bäverman Om AMIS hade en kommandofil som den läste innan den startar kunde man ha en del finneser med. Som att gör M-X Set Key för att understödja keypads.
(Text 92788) (1 kommentar)
(Text 92789) 83-05-07 04.53 Dan Norstedt Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Kommentar till: (Text 92788) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Original: (175080) 83-05-01 03:23 Dan Norstedt Bara en liten detalj... Hur hade du tänkt att GÅ UR amis ? (Med den beskrivna keypadden.)
(Text 92789) (1 kommentar)
(Text 92790) 83-05-07 04.53 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Kommentar till: (Text 92786) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.53 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Original: (175196) 83-05-01 17:44 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL "unsaved"???
(Text 92790) (1 kommentar)
(Text 92791) 83-05-07 04.54 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.54 Kommentar till: (Text 92789) av Dan Norstedt Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.54 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Original: (175212) 83-05-01 20:02 Hans Albertsson M-x EXIT of course.... Vad jag menade var att det finns keypads som inte börjar på M-O, och även dessa borde kunna hanteras. för de terminaler där C-X läggs beslag på av keypad kan man utan olägenhet omdefiniera ngn annan kombination till att funka som C-X. Om vi ska göra som EMACS gör, så SKA vi medge även de mest hårresande omdefinitioner... Denna utvidgning skulle däremot medföra en del omprogrammering av vissa delar av kommandotolken, inget himlastormande, men lite knåp o pyssel blir det. Speciellt krävs det support för omdefiniering av teckenkombinationer på ett annat sätt än nu.
(Text 92791)
(Text 92792) 83-05-07 04.54 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.54 Extra kopia: Fel (i) AMIS Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-08 19.30 Ärende: Konstigheter i AMIS' command completion Original: (175499) 83-05-03 01:51 Mathias Båge STACKEN Jag har hittat ett fel i command completion. AMIS vägrar att anropa funktioner namn som är flertydiga till en viss utsträckning. Man kan ex.vis inte komplettera namnet med yttligare tecken så att man får ett nytt funktionsnamn, utan att AMIS piper högt. T.ex. kommandot M-X ^R Prefix Control är omöjlig att anropa. AMIS bara piper då man trycker på RETURN och det händer inget om man trycker på SPACE eller ESCAPE. Om man dock kompletterar det ovanstående kommandot med "-meta" på slutet (resulterande i kommandot M-X ^R Prefix Control-Meta) så funkar det bra, eftersom det inte finns några mer funktioner som heter "^R Prefix Control<nånting>". Och det gäller andra funktionsnamn, t.ex. ^R Un-kill respektive ^R Un-kill pop, där det inte går att anropa det tidigare (underförstått).
(Text 92792)
(Text 92793) 83-05-07 04.55 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-07 04.55 Ärende: Filnamnsparsern Original: (175795) 83-05-05 13:02 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Kommentar till :175726: av Transfereringar (till) ODEN Vad Per klagar på är ju just att AMIS INTE trunkerar filnamn utan klagar.
(Text 92793)
(Text 92802) 83-05-07 06.16 Per Danielsson Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-07 06.16 Kommentar till: (Text 92786) av Överföring från NADJA Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-07 06.16 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Jag skulle bli *MYCKET* irriterad om AMIS skulle bli en pratkvarn som påpekar för mig hela tiden vad jag ska göra. Tyvärr är ju inte AMIS kostymiserbar, så man kan inte göra egna modifieringar för sådana här saker på samma sätt som i EMACS.
(Text 92802) (1 kommentar)
(Text 92803) 83-05-07 06.18 Per Danielsson Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-07 06.18 Kommentar till: (Text 92790) av Överföring från NADJA Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-07 06.18 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Nej, det heter "jätteosparad".
(Text 92803)
(Text 92932) 83-05-07 23.50 Peter Svanberg NADA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-07 23.50 Kommentar till: (Text 92802) av Per Danielsson Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-07 23.50 Ärende: ctrl-C misär .. ett förslag Jo, men EN sak som räddat mig flera ggr i EMACS resp som jag gjort bort mig på i AMIS är att man gör Visit File i en buffert som är ändrad utan att spara den först. EMACS ger då en trevlig hint att "ska jag spara åt dig?" som man svarar med ETT tecken på. Det borde AMIS också göra. (Det tillfällen jag gjort bort mig är när jag haft samma buffert i båda fönstrena, och gjort Visit File i det ena...)
(Text 92932)
(Text 92991) 83-05-08 11.16 Rabbe Fogelholm Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-05-08 11.16 Kommentar till: (Text 91956) av Lars Enderin QZ Sändare: Rabbe Fogelholm -- Sänt: 83-05-08 11.16 Ärende: Filnamnsparsern För användare som kör även under andra operativsystem kan det vara till stor hjälp att få påpekanden som "filnamnet är för långt i detta OS" från program som AMIS, SAFT och liknande.
(Text 92991)
(Text 94937) 83-05-13 18.35 Björn Carlsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Carlsson QZ -- Sänt: 83-05-13 18.35 Ärende: AMIS och NULLs Hur egentligen AMIS när den läser in filer? Skippar den alla NULLs i filen? Det skulle ju räcka om den strippade de 3 sista tycker jag. Jag gjorde förresten ett försök. Jag skapade filen NULL.CMD som innehöll ^@^Ö, och skrev sedan ut filen. När jag sedan läste in den igen så var både ^@ och ^Ö borta enligt AMIS. Gör EMACS så?
(Text 94937) (1 kommentar)
(Text 94951) 83-05-13 20.49 Per Danielsson Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-13 20.49 Kommentar till: (Text 94937) av Björn Carlsson QZ Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-13 20.49 Ärende: AMIS och NULLs "3 sista"? Eh? Alla trailing nulls bör väl strippas? Det du råkade ut för är uppenbarligen en bugg.
(Text 94951) (1 kommentar)
(Text 94952) 83-05-13 20.54 Björn Carlsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Carlsson QZ -- Sänt: 83-05-13 20.54 Kommentar till: (Text 94951) av Per Danielsson Sändare: Björn Carlsson QZ -- Sänt: 83-05-13 20.54 Ärende: AMIS och NULLs Ja, jag sa fel. Jag tänkte på ett speciellt fall. Men det gäller ju alla triling NULLs, som finns i det sista ordet på filen. Men i det här fallet så hade jag ^Ö efter NULLen, och då ska AMIS inte röra den NULL som ligger innan!
(Text 94952) (1 kommentar)
(Text 94964) 83-05-13 22.26 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-13 22.26 Kommentar till: (Text 94952) av Björn Carlsson QZ Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-13 22.26 Ärende: AMIS och NULLs DSKIO gjorde fel helt enkelt. Jag har fixat det nu. Förut strippades allt som följde efter null i sista ordet i filen. Nu strippas bara AVSLUTANDE nulls.
(Text 94964) (1 kommentar)
(Text 94967) 83-05-13 22.35 Björn Carlsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Carlsson QZ -- Sänt: 83-05-13 22.35 Kommentar till: (Text 94964) av Björn Danielsson QZ Sändare: Björn Carlsson QZ -- Sänt: 83-05-13 22.35 Ärende: AMIS och NULLs Tackar!
(Text 94967) (1 kommentar)
(Text 95527) 83-05-16 04.30 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-16 04.30 Ärende: Pased Amis och nulls. Original: (179080) 83-05-15 20:29 Oscar Nyströmer STACKEN Hur kommer det sej att det finns en massa null tecken (^@) i filen i Amis efter att ha använt formatterings programmet Pased på ett Pascal program ? Skall det verkligen vara nödvändigt att ta bort dem själv varenda gång ? Märk väl, de finns bara i Höger marginalen.
(Text 95527) (1 kommentar)
(Text 95528) 83-05-16 04.30 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-16 04.30 Kommentar till: (Text 95527) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-16 04.30 Ärende: Pased Amis och nulls. Original: (179146) 83-05-15 21:40 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Tja, det är PASED som lägger dit dem. Jag gissar att den gör så för att varje rad skall börja på jämn ordgräns, något som är ett krav för radnumrerade filer. Lite onödigt när filen inte är radnumrerad, förstås..
(Text 95528)
(Text 96022) 83-05-17 18.14 Anders Hillbo NADA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Anders Hillbo NADA -- Sänt: 83-05-17 18.14 Ärende: AMIS på PDP11 Vet någon hur det står till med AMIS under RSX? Det är ingen som har implementerat det? Finns det för övrigt någon senare version (än Elvira-versionen) gående på någon PDP-11. Det är högskolan i Östersund som är intresserad av att få "en vettig" editor.
(Text 96022)
(Text 96035) 83-05-17 19.18 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-17 19.18 Ärende: VAX-EMACS från CMU Det finns en EMACS för VAX/VMS. Den är skriven i C, och har en programmerbar toppnivå med LISP-smak, "MOCKLISP". Kapaciteten lär vara runt 50% av AMIS. Det är allt jag vet. Är det någon som har fler detaljer? Ursprung? Pris? Tillgänglighet?
(Text 96035) (3 kommentarer)
(Text 96074) 83-05-17 21.20 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-17 21.20 Mottagare: Ordbehandling erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-17 21.20 Ärende: Hjälp! Dom blir bara fler och fler... PerfectWriter från Mark of the Unicorn är en "WordStarified" MINCE. Dom har lagt till en del saker för att få fler funktioner som liknar dem i andra kända ordbehandlingseditorer för mikrodator- marknaden. När man trycker på C-X kan man (om man vill) få upp en meny över vilka C-X kommandon som finns, t.ex. Den fick mycket bra kritik i senaste BYTE... men läs artikeln själv, vetja. "Word Tools for the IBM Personal Computer", BYTE may'83.
(Text 96074) (1 kommentar)
(Text 96340) 83-05-18 15.07 Magnus Karlson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Magnus Karlson ADB/SU -- Sänt: 83-05-18 15.07 Kommentar till: (Text 96035) av Per Lindberg QZ Sändare: Magnus Karlson ADB/SU -- Sänt: 83-05-18 15.07 Ärende: VAX-EMACS från CMU Den är ursprungligen skriven för Berkeley Unix, kan fås att gå under Eunice eller vad det nu heter, do~rm kan dock ha utvecklat en senare version för VMS men det undrar jag.
(Text 96340)
(Text 96343) 83-05-18 15.14 -Bertil Hansson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-18 15.14 Kommentar till: (Text 96035) av Per Lindberg QZ Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-18 15.14 Ärende: VAX-EMACS från CMU Vad menar du med "Kapaciteten lär vara runt 50% av AMIS"? Ursprunget är Carnegie-Mellon, författare James Gosling. Tillgängligheten (under Unix) kräver nog en icke-kommersiell licens, och då är den gratis. Exempel på MockLispens kraft kan ges: Incremental-Search är skriven i Mock-Lisp, och fungerar utmärkt. Har du två fönster in i samma fil, och de båda visar den rad du jobbar med, uppdateras fönstren parallellt.
(Text 96343) (1 kommentar)
(Text 96389) 83-05-18 17.40 Anders Sandberg Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Anders Sandberg -- Sänt: 83-05-18 17.40 Mottagare: Ordbehandling erfarenhetsutbyte Sändare: Anders Sandberg -- Sänt: 83-05-18 17.40 Kommentar till: (Text 96074) av Per Lindberg QZ Sändare: Anders Sandberg -- Sänt: 83-05-18 17.40 Ärende: Hjälp! Dom blir bara fler och fler... Finns det någon som känner till Document Plus? Jag söker fortfarande efter en bra formaterare helst med strukturkommandon, som förstår dokumentfiler som skapats i Wordstar (inkl. WS-kommandon).
(Text 96389) (1 kommentar)
(Text 96844) 83-05-20 00.06 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-20 00.06 Kommentar till: (Text 96343) av -Bertil Hansson ADB/SU Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-20 00.06 Ärende: VAX-EMACS från CMU Det där med 50% var bara en uppskattning jag hört om VAX-EMACS' snabbhet m.a.p. CPU-behov. (VAX-EMACS drar alltså 2 ggr mer CPU än AMIS). Man kanske kan göra nån sorts mätning och få fram säkrare siffror... Ja, den version jag såg gick direkt under VMS.
(Text 96844) (1 kommentar)
(Text 96990) 83-05-20 12.33 Jan-Eric Berg US Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Jan-Eric Berg US -- Sänt: 83-05-20 12.33 Kommentar till: (Text 96844) av Per Lindberg QZ Sändare: Jan-Eric Berg US -- Sänt: 83-05-20 12.33 Ärende: VAX-EMACS från CMU Men den är väl ett subset av Dec 20's EMACS?
(Text 96990) (1 kommentar)
(Text 97101) 83-05-20 16.05 -Bertil Hansson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-20 16.05 Kommentar till: (Text 96990) av Jan-Eric Berg US Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-20 16.05 Ärende: VAX-EMACS från CMU Mja, snarare en CMU (och ADB-US) FINE med Emacs-smak. Dvs både subset och superset. (För undvikande av beska kommentarer: Subset implicerar inte sämre, Superset inte bättre.)
(Text 97101)
(Text 97281) 83-05-20 22.23 Yvonne Waern Psyk Inst Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Yvonne Waern Psyk Inst -- Sänt: 83-05-20 22.23 Kommentar till: (Text 58113) av Peter Svanberg NADA Sändare: Yvonne Waern Psyk Inst -- Sänt: 83-05-20 22.23 Ärende: EMACS på PRIME Kan du berätta litet mer om EMACS ( alt AMIS) på PRIME? Har den några begränsningar i stil med de som finns i F 3- LiSPEN? Om den funkar bra, var kan man få tag i den?
(Text 97281) (2 kommentarer)
(Text 97464) 83-05-22 04.22 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-22 04.22 Kommentar till: (Text 97281) av Yvonne Waern Psyk Inst Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-22 04.22 Ärende: EMACS på PRIME Original: (180526) 83-05-21 14:30 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Hur kan man jämföra begränsingar i EMACS/AMIS på Prime och LISP F3?
(Text 97464)
(Text 97591) 83-05-23 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.26 Extra kopia: QZ Datakommunikation Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-24 01.06 Ärende: PANIK!!! Original: (180966) 83-05-22 23:29 Dag Rende AMIS hänger (sig själv)! Då jag gör C-S hänger AMIS. Den vaknar när jag trycker på C-Q och säger *** DATA LOST ***. Jag har fått den att hänga även med "M-< C-S for (". C-W fungerar dock.
(Text 97591) (2 kommentarer)
(Text 97592) 83-05-23 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.26 Kommentar till: (Text 97591) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.26 Ärende: PANIK!!! Original: (180968) 83-05-22 23:31 Dag Rende jag kör med terminaltypen MICBE2.
(Text 97592)
(Text 97593) 83-05-23 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.26 Kommentar till: (Text 97591) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.26 Ärende: PANIK!!! Original: (180970) 83-05-22 23:32 Johnny Eriksson QZ Kör du via en Upnod, kanske?
(Text 97593) (1 kommentar)
(Text 97594) 83-05-23 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.26 Kommentar till: (Text 97593) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.26 Ärende: PANIK!!! Original: (180972) 83-05-22 23:34 Dag Rende jag kör via upnod-oden. Men det var AMIS som sade *** DATA LOST *** VäL?
(Text 97594) (1 kommentar)
(Text 97595) 83-05-23 04.27 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 Kommentar till: (Text 97594) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 För kännedom: Upnod användargrupp Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-26 09.58 Ärende: PANIK!!! Original: (180974) 83-05-22 23:43 Johnny Eriksson QZ Nej. De enda tillfällen då AMIS säger liknane saker är vid upptäckta interna buggar, och då blir man kraftigt utsparkad. Däremot har Upnoderna ett meddelande som heter *** DATA LOST ***, och det kan man få om man har otur. Vidare kan meddelas att Upnod i torsdags kväll bytte programvaran, och lät alla användare få ta del av den nya "finessen", nämligen att C-S och C-Q hanteras av Upnode i stället för av värddatorn. Dessutom tyckte man att detta skulle vi få som en ren överraskning, varför man inte heller sa ett jävla ord om saken. Alla blev *SÅ* glada på fredag morgon, när det inte fungerade, och inte en enda människa visste något om varför. Är det någon mer än jag som tycker att Upnod borde förbjudas?
(Text 97595) (1 kommentar)
(Text 97596) 83-05-23 04.27 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 Kommentar till: (Text 97595) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 Ärende: PANIK!!! Original: (180978) 83-05-23 00:11 Dag Rende ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ!!!!!! Upnod kommer inte att få nön gratisreklam genom mig. Det är en sak som är säker! Nu har dom gjort sig förtjänta av ett rejält vanrykte. Alla amis-användare mfl: TILL BARIKADERNA!! Upnoden stjäl både det ena och det andra - först var det den åttonde biten i VARJE TECKEN, nu är det C-S. Vad kommer härnäst?
(Text 97596) (3 kommentarer)
(Text 97597) 83-05-23 04.27 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 Kommentar till: (Text 97596) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 Ärende: PANIK!!! Original: (180980) 83-05-23 00:16 Johnny Eriksson QZ Det har dock visat sig att det går att slå av denna feature, om man antingen avslutar menyvalet med Escape i st f Return, eller om man ger sekvensen Break ^X ^B medan man kör. Detta hjälper upp situationen lite, men varför i hela världen har man denna feature *påslagen* som default?
(Text 97597) (1 kommentar)
(Text 97598) 83-05-23 04.27 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 Kommentar till: (Text 97596) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-23 04.27 Ärende: PANIK!!! Original: (180994) 83-05-23 02:31 Björn Carlsson QZ (Om du vill att Ctrl-S och Ctrl-Q ska fungera så ska du skriva <ESC><Cr> istället för bara <CR> efter datorvalet...)
(Text 97598)
(Text 97636) 83-05-23 15.20 Peter Svanberg NADA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-23 15.20 Kommentar till: (Text 97281) av Yvonne Waern Psyk Inst Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-05-23 15.20 Ärende: EMACS på PRIME EMACS finns att köpa från Prime. Den är skriven i en för EMACS special-skriven Lisp (antar jag...den har iallafall inget med Lisp F3 att göra). Jag har mycket liten erfaren- het av den, men den lär funka bra. En hel del kommandon är annorlunda jmf med DEC-EMACS men det går ju att definiera om (eftersom man alltså kan utvidga den själv i Lisp). AMIS finns att köpa från SIMPROG AB (gratis för forsk- och undervisningsställen). Version 1B från Oden är nu flyttad till Oden och fungerar bra. P gr a dumheter i PRIMOS går inte C-P att använda, så ^R Previous Line är flyttad till C-Z (gäller även EMACS). I övrigt är det inga större skillnader jmf med Oden-versionen. (Lokalt på NADA/ITMs Prime-datorer har vi fått en ändring av PRIMOS så att C-P fungerar.)
(Text 97636) (1 kommentar)
(Text 97702) 83-05-23 20.00 Jan-Eric Berg US Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Jan-Eric Berg US -- Sänt: 83-05-23 20.00 Kommentar till: (Text 97597) av Överföring från NADJA Sändare: Jan-Eric Berg US -- Sänt: 83-05-23 20.00 Ärende: PANIK!!! För att Upnod vid full andvändning inte klarar sig utan ^S^Q utan ger den glada skylten " *** DATA LOST *** ", skall fixas ....
(Text 97702) (1 kommentar)
(Text 97740) 83-05-23 22.33 Per Danielsson Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-23 22.33 Kommentar till: (Text 97702) av Jan-Eric Berg US Sändare: Per Danielsson -- Sänt: 83-05-23 22.33 Ärende: PANIK!!! En UPNÖD kan konfigureras att använda status-signaler i V24-snittet för flödeskontroll i stället för XON/XOFF. Vilket ju är bättre, t.o.m. bra, faktiskt, fast det kräver att den dator man kör mot klara det åxå förstås...
(Text 97740)
(Text 97795) 83-05-24 04.27 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-24 04.27 Kommentar till: (Text 97596) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-24 04.27 Ärende: PANIK!!! Original: (181042) 83-05-23 16:12 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Nåväl, alltså, Upnoderna KAN mycket väl klara av flödesstyrningen genom att använda V24-signaler (CTS/RTS) i stället för XON/XOFF. Vi kommer att ha det så i Uppsala när vi får nya Upnoder nästa vecka. Dessutom så klarar faktiskt Upnoderna redan idag av 8 bitars överföring lokalt (om man konfigurerar noden för det - dvs ber Upnod om det - förstås). I höst skall de klara 8 bitar överallt.
(Text 97795) (1 kommentar)
(Text 97879) 83-05-24 10.37 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-24 10.37 Ärende: Set Visited Filename Om jag sätter ett namn med detta kommando och sedan ger tecknen C-X C-W return så skriver Amis på filen Gazonk oavsett vad jag sade i Set Visited Filename. Emacs gör inte så....
(Text 97879) (1 kommentar)
(Text 97949) 83-05-24 13.28 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-24 13.28 Kommentar till: (Text 97879) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-24 13.28 Ärende: Set Visited Filename Det har inget med Set Visited Filename att göra. Det är snarare en fråga om hur funktionen Write File ska bete sej när man inte anger något filnamn. (I det läget gör man ju C-X C-S istället, eller också struntar man i Set Visited Filename -- det görs ju automatiskt vid Write File). I EMACS betyder tomt filnamn att man får samma namn som "visited filename" eftersom EMACS defaultar alla utelämnade fält därifrån. I AMIS förekommer inga sådana defaults utom att default filnamn är GAZONK eftersom det är den enda delen av en filspec som inte kan lämnas tom.
(Text 97949) (1 kommentar)
(Text 97951) 83-05-24 13.35 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-24 13.35 Kommentar till: (Text 97949) av Björn Danielsson QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-24 13.35 Ärende: Set Visited Filename Om nu Amis skall efterlikna Emacs så har det visst med Set Visited Filename att göra. Frågan är: Skall Amis likna Emacs i detta fall?? Jag tycker det.
(Text 97951) (1 kommentar)
(Text 97980) 83-05-24 14.33 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-24 14.33 Kommentar till: (Text 97951) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-05-24 14.33 Ärende: Set Visited Filename Kan du förklara vad fenomenet har med Set Visited Filename att göra? EMACS beteende i detta fall beror enbart på vad visited filename råkar vara, och har inte ett dugg att göra med huruvida man har gjort kommandot Set Visited Filename eller inte. Och AMIS bryr sej som sagt inte ens om vad visited filename är när man gör C-X C-W Return. Jag tycker inte att AMIS ska efterlikna EMACS i detta fall. I så fall ska AMIS i detalj emulera EMACS' hantering av filnamn-defaults. Men EMACS gör det så klumpigt. Jag föredrar faktiskt OS:ets defaults (connected directory/default path/etc.) framför EMACS sätt att göra det på. Varför i hela friden skriver du C-X C-W Return istället för C-X C-S ? Funktionen Save File är ju till just för det som du tydligen vill göra, nämligen spara bufferten!!!
(Text 97980) (1 kommentar)
(Text 98088) 83-05-24 19.14 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-24 19.14 Kommentar till: (Text 97980) av Björn Danielsson QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-24 19.14 Ärende: Set Visited Filename 1. Det är en elev som har klagat. 2. Jag skriver naturligtvis C-X C-S. 3. Eleven kanske hade en vana från Emacs på Aida att skriva C-X C-W C-M 4. Jag har uppfattat det så att Ais i största möjliga utsträckning skall följa Emacs. 5. Jag anmälde diskrepansen till Er författare. 6. Jag ber om ursäkt om jag har upprört Dig. 7. Jag skall meddela eleven och beklaga att inget har kommit fram som kan sprida ljus över varför det är och hur det kommer att vara.
(Text 98088) (1 kommentar)
(Text 98242) 83-05-25 04.30 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-25 04.30 Kommentar till: (Text 97795) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-25 04.30 Ärende: Utmärkt! Original: (181404) 83-05-24 22:24 Dag Rende Jättebra! Jag är uppriktigt tacksam! (måste visa att jag inte klagar för att jag tycker det är kul). Med 8-bitar kan jag implementera mitt nya kodkompressions-system för att öka överföringshastigheten från NADJA till min terminal. I andra riktningen skall jag fixa meta-bit så jag kan köra AMIS i hackmatic-mod. Allt detta med hjälp av en lite mikrodator-låda mellan terminal och modem. Jag har gett lådan det töntiga namnet CHaracter Interchange Processor - CHIP. Kommer eventuellt byggbeskrivning i StackPointer - så gå redan nu med i Stacken (hint, hint!).
(Text 98242)
(Text 98474) 83-05-25 19.09 Bengt Bäverman Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Bengt Bäverman -- Sänt: 83-05-25 19.09 Kommentar till: (Text 96035) av Per Lindberg QZ Sändare: Bengt Bäverman -- Sänt: 83-05-25 19.09 Ärende: VAX-EMACS från CMU Det Är INTE skriven för vax/VMS utan vax/UNIX !
(Text 98474) (1 kommentar)
(Text 98575) 83-05-25 22.46 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-25 22.46 Kommentar till: (Text 98474) av Bengt Bäverman Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-25 22.46 Ärende: VAX-EMACS från CMU Det är möjligt, men jag såg den gå under VMS.
(Text 98575) (1 kommentar)
(Text 98681) 83-05-26 04.28 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-26 04.28 Kommentar till: (Text 98088) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-26 04.28 Ärende: Set Visited Filename Original: (181782) 83-05-25 19:24 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Jag tycker att det är självklart att AMIS skall göra som EMACS även i detta fall, dvs att filnamn så långt möjligt skall defaultas till visited file name.
(Text 98681) (1 kommentar)
(Text 98727) 83-05-26 10.09 -Bertil Hansson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-26 10.09 Kommentar till: (Text 98575) av Per Lindberg QZ Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-26 10.09 Ärende: VAX-EMACS från CMU ...under Eunice?
(Text 98727) (1 kommentar)
(Text 98804) 83-05-26 13.01 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-26 13.01 Kommentar till: (Text 98727) av -Bertil Hansson ADB/SU Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-26 13.01 Ärende: VAX-EMACS från CMU Nix. Direkt under VMS. Möjligen har någon porterat den till VMS-C.
(Text 98804) (2 kommentarer)
(Text 98833) 83-05-26 13.51 Jan-Eric Berg US Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Jan-Eric Berg US -- Sänt: 83-05-26 13.51 Kommentar till: (Text 98804) av Per Lindberg QZ Sändare: Jan-Eric Berg US -- Sänt: 83-05-26 13.51 Ärende: VAX-EMACS från CMU Vad är VMS-C ?
(Text 98833) (1 kommentar)
(Text 98853) 83-05-26 14.43 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-26 14.43 Kommentar till: (Text 98833) av Jan-Eric Berg US Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-26 14.43 Ärende: VAX-EMACS från CMU Programmeringsspråket C, gående under VMS. (Eller finns det inte såna djur?)
(Text 98853) (2 kommentarer)
(Text 98878) 83-05-26 15.44 -Bertil Hansson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-26 15.44 Kommentar till: (Text 98853) av Per Lindberg QZ Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-05-26 15.44 Ärende: VAX-EMACS från CMU Jag har tappat bort mig. Var sa du att du sett detta underliga djur? Den djurparken måste jag ha missat.
(Text 98878) (1 kommentar)
(Text 98951) 83-05-26 19.17 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-26 19.17 Kommentar till: (Text 98878) av -Bertil Hansson ADB/SU Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-26 19.17 Ärende: VAX-EMACS från CMU På Elmer.
(Text 98951)
(Text 98975) 83-05-26 21.50 Bengt Bäverman Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Bengt Bäverman -- Sänt: 83-05-26 21.50 Kommentar till: (Text 98804) av Per Lindberg QZ Sändare: Bengt Bäverman -- Sänt: 83-05-26 21.50 Ärende: VAX-EMACS från CMU Ja, jag tror det är DEC !
(Text 98975)
(Text 99033) 83-05-27 04.29 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-27 04.29 Kommentar till: (Text 98681) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-27 04.29 Ärende: Set Visited Filename Original: (182064) 83-05-26 13:55 Jan Michael Rynning Om man trycker på return för att få default är visited file name klart mer önskvärt än det där jävla GAZONK!
(Text 99033)
(Text 99392) 83-05-28 04.29 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-28 04.29 Kommentar till: (Text 98853) av Per Lindberg QZ Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-05-28 04.29 Ärende: VAX-EMACS från CMU Original: (182386) 83-05-27 17:49 Hans Albertsson VAX-11 C kallas det. Delar kodgenerator med t.ex. PL/I, producerar kod utan assemblersteg. Har mycket av UNIX C, men inte allt. En del subtila skillnader. Manualen har nr. AA-L370A-TE och är en liten pocket.
(Text 99392)
(Text 99750) 83-05-29 21.42 Hans Nilsson AU-System Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Nilsson AU-System -- Sänt: 83-05-29 21.43 Ärende: AMIS under MSDOS Är det någon som har försökt göra en flyttning av AMIS till MSDOS (= IBMs PCDOS)? Jag funderar på att försöka få igång AMIS på Ericssons PC Step/One som ju har MSPascal under MSDOS. Jag tycker denna pascal ser riktigt bra ut och med bra möjligheter till separatkompilering. Om jag fattat rätt genererar den tre segment: kod, stack och data. I så fall får AMIS-koden ta högst 64 kb, men det borde väl vara möjligt, speciellt när man kan kasta bort stödet för alla möjliga och omöjliga terminaltyper. Finns det några siffror på kodstorleken på de olika implementeringarna?
(Text 99750) (1 kommentar)
(Text 99965) 83-05-30 15.35 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-30 15.35 Kommentar till: (Text 99750) av Hans Nilsson AU-System Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-30 15.35 Ärende: AMIS under MSDOS ...och om inte AMIS skulle få plats i minnet, finns det ju alltid MINCE, som finns färdigt för MS-DOS. (Men MINCE är inte lika bra som AMIS).
(Text 99965)
(Text 100206) 83-05-30 22.56 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-05-30 22.56 Kommentar till: (Text 94967) av Björn Carlsson QZ Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-05-30 22.56 Ärende: AMIS och NULLs Det tycker jag INTE är bra! Att AMIS strippar NULLS i slutet på en fil. Under VAX/VMS kan det ibland vara praktiskt att läsa in data filer (t.ex. objectfiler och exekverbara filer) och då vill man definitivt inte strippa bort NULLS i slutet. Dessa är viktiga data i det här sammanhanget!!!!
(Text 100206) (2 kommentarer)
(Text 100233) 83-05-30 23.26 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-30 23.26 Kommentar till: (Text 100206) av Robert Virding Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-05-30 23.26 Ärende: AMIS och NULLs Att AMIS strippa nulls, beror på att under Tops-10 kan man bara lagra texter i multipler av 5 tecken. Alltså fylls filen ut med nulltecken till jämn ordgräns. Dessa avslutande nulls (ett till fem stycken) tas bort av den maskinberoende koden i DSKIO, när man läser in sista diskblocket. Det finns inte någon som helst maskinoberoende kod för att strippa nulltecken.
(Text 100233) (1 kommentar)
(Text 100347) 83-05-31 10.22 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-31 10.22 Kommentar till: (Text 100233) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-05-31 10.22 Ärende: AMIS och NULLs Storleken på en fil, hur lagras den i Tops-10? Antal ord i filen eller bytes eller block? Bytes är det väl inte förstås eftersom det finns lite olika definitioner på en byte i PDP-10.
(Text 100347) (1 kommentar)
(Text 100352) 83-05-31 10.40 Tommy Ericson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-31 10.40 Kommentar till: (Text 100347) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-05-31 10.40 Ärende: AMIS och NULLs Storleken är antal 36-bits-ord i filen. Under TOPS-20 anges storleken i bytes samt dessas längd, exaktare.
(Text 100352)
(Text 100384) 83-05-31 11.36 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-31 11.36 Kommentar till: (Text 100206) av Robert Virding Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-05-31 11.36 Ärende: AMIS och NULLs Kan VMS lagra filer som inte slutar på jämn ordgräns? I så fall är det ju inget problem. I annat fall (TOPS-10) vill man inte få ett par NULls i slutet av sina textfiler.
(Text 100384) (2 kommentarer)
(Text 101150) 83-06-02 04.28 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Kommentar till: (Text 100384) av Per Lindberg QZ Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Ärende: AMIS och NULLs Original: (183773) 83-06-01 13:41 Jan Michael Rynning Det är inte den maskinoberoende koden, skriven i PASCAL, som strippar NULLs i slutet på filer. Alltså gäller diskussionen bara TOPS-10-implementationen av AMIS.
(Text 101150)
(Text 101151) 83-06-02 04.28 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Kommentar till: (Text 97636) av Peter Svanberg NADA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Ärende: EMACS på PRIME Original: (183884) 83-06-01 19:45 Mathias Båge STACKEN Säg vad som inte är *DUMT* i PRIMOS?
(Text 101151) (1 kommentar)
(Text 101152) 83-06-02 04.28 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Kommentar till: (Text 101151) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Ärende: EMACS på PRIME Original: (183942) 83-06-01 21:35 Jan Vejby STACKEN Tja, att kunna definiera sina egna kommandon.
(Text 101152) (2 kommentarer)
(Text 101153) 83-06-02 04.28 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Kommentar till: (Text 101152) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.28 Ärende: EMACS på PRIME Original: (183944) 83-06-01 21:35 Jan Vejby STACKEN Jag menar ju egna namn på kommandon.
(Text 101153)
(Text 101154) 83-06-02 04.29 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.29 Kommentar till: (Text 101152) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-02 04.29 Ärende: EMACS på PRIME Original: (183952) 83-06-01 21:40 Mathias Båge STACKEN Ja, Abbreviations är en av de *FÅ* bra sakerna med PR1MOS. Fast de är litet klantigt implementerade.
(Text 101154) (1 kommentar)
(Text 101396) 83-06-02 20.30 Yvonne Waern Psyk Inst Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Yvonne Waern Psyk Inst -- Sänt: 83-06-02 20.30 Kommentar till: (Text 101154) av Överföring från NADJA Sändare: Yvonne Waern Psyk Inst -- Sänt: 83-06-02 20.30 Ärende: EMACS på PRIME Jaså, det var *det* som var bra med PRIMOS! Jag satt just och undrade... och har gjort det i flera månader nu...
(Text 101396)
(Text 101417) 83-06-02 21.49 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-06-02 21.49 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-06-03 11.28 Ärende: I väntan på Version 2... AMIS 1B(510) för TOPS-10 protesterar inte längre mot switchar. "/" tas som avslutning av filspecen. Ingen switchavkodning görs, så filspecen "DSKZ:FOO.BAR/RUN:KOM" har än så länge samma effekt som "DSKZ:FOO.BAR" enbart.
(Text 101417) (1 kommentar)
(Text 101563) 83-06-03 11.27 Sven Olofsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-06-03 11.27 Kommentar till: (Text 101417) av Björn Danielsson QZ Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-06-03 11.27 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-06-03 11.28 Ärende: I väntan på Version 2... Dvs att nu kan man använda KOM-kommandot "redigera med EDIT" för att redigera KOM-inlägg med PUB:AMIS. Man kommer dock f n inte automatiskt tillbaka till KOM när redigeringen är klar utan man måste ge monitorkommandot KOM.
(Text 101563) (1 kommentar)
(Text 101667) 83-06-03 15.30 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-06-03 15.30 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-06-03 15.30 Kommentar till: (Text 101563) av Sven Olofsson QZ Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-06-03 15.30 Ärende: I väntan på Version 2... ... och man måste ha Kommandotolkning av text påslagen i KOM för att det ska fungera när man kommer tillbaka.
(Text 101667) (1 kommentar)
(Text 101770) 83-06-03 22.44 Michael Evans S-E-Banken Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Michael Evans S-E-Banken -- Sänt: 83-06-03 22.44 För kännedom: KOM-systemet (-) avancerade synpunkter Sändare: Michael Evans S-E-Banken -- Sänt: 83-06-03 22.44 Kommentar till: (Text 101667) av Björn Danielsson QZ Sändare: Michael Evans S-E-Banken -- Sänt: 83-06-03 22.44 Ärende: I väntan på Version 2... Det måste man ha oberoende av vilken editor man använder.
(Text 101770)
(Text 103005) 83-06-08 16.53 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-06-08 16.53 Ärende: -*- mode -*- Nu kan man ha en godtycklig uppsättning av moder mellan de -*- som söks efter på första raden. Exempel: ;;; Hey, AMIS, this is -*- swedish text -*-
(Text 103005) (2 kommentarer)
(Text 103013) 83-06-08 17.44 -Bertil Hansson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-06-08 17.44 Kommentar till: (Text 103005) av Johnny Eriksson QZ Sändare: -Bertil Hansson ADB/SU -- Sänt: 83-06-08 17.44 Ärende: -*- mode -*- ;;; Hey, JOHNNY, this is -*- really good -*-
(Text 103013)
(Text 103497) 83-06-10 17.26 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-06-10 17.26 Kommentar till: (Text 103005) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-06-10 17.26 Ärende: -*- mode -*- Underbart, precis vad jag längtat efter under en längre tid!
(Text 103497)
(Text 104166) 83-06-13 22.43 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-13 22.43 Kommentar till: (Text 100384) av Per Lindberg QZ Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-13 22.43 Ärende: AMIS och NULLs I VMS slipper man helt problem med jämnordgräns, ordlängden är en byte! Däremot lagras filer i enheter av block, 512 bytes, och det måste vara hela block. Men om man läser filen "rätt", så tar RMS hand om de extra tecken i sista blocket och man behöver aldrig se dem. De är nulls förresten. Det går naturligtvis utmärkt att även plocka fram dem om man vill.
(Text 104166) (3 kommentarer)
(Text 104292) 83-06-14 09.48 Magnus Karlson ADB/SU Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Magnus Karlson ADB/SU -- Sänt: 83-06-14 09.48 Kommentar till: (Text 104166) av Robert Virding Sändare: Magnus Karlson ADB/SU -- Sänt: 83-06-14 09.48 Ärende: AMIS och NULLs Vax är en byte adreserbar maskin MEN ordlängden är 32 bittar dvs 4 bytes....
(Text 104292) (1 kommentar)
(Text 104338) 83-06-14 11.23 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-06-14 11.23 Kommentar till: (Text 104166) av Robert Virding Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-06-14 11.23 Ärende: AMIS och NULLs Det finns alltså inte någon byteräknare för filen, utan bara en blockräknare? Hurr skiljer du på nulls som du lagt sist i filen och nulls som RMS har lagt dit? Eller funkar det annorlunda? Skall vi fortsätt i VMS erfar...
(Text 104338) (1 kommentar)
(Text 104406) 83-06-14 13.29 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-06-14 13.29 Kommentar till: (Text 104166) av Robert Virding Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-06-14 13.29 Ärende: AMIS och NULLs I TOPS-20 är det heller inga problem. Där innehåller varje fil information om byte-storlek (antal bitar/byte) och hur många bytes filen innehåller. Och naturligtvis kan man om man vill läsa filen med annan byte-storlek än den som är given.
(Text 104406)
(Text 104540) 83-06-14 19.28 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-06-14 19.28 Ärende: PUB:AMIS.EXE har funktionen Apropos!
(Text 104540) (1 kommentar)
(Text 104594) 83-06-14 23.40 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-14 23.40 Kommentar till: (Text 104292) av Magnus Karlson ADB/SU Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-14 23.40 Ärende: AMIS och NULLs "Ordlängden" kan vara 1, 2, 4 eller 8 bytes. Så någon egentlig ordlängd finns väl inte. Minsta direktaddresserbar enhet är 1 byte så det är väl då "ordlängden".
(Text 104594) (2 kommentarer)
(Text 104596) 83-06-14 23.45 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-14 23.45 Kommentar till: (Text 104338) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-14 23.45 Ärende: AMIS och NULLs Det hela beror på vilken struktur man har på filen. Förutom att filen kan vara en följd av block så kan man även tolka filen som en följd av "rader" (i mycket vid mening). RMS hanterar dock detta åt en så man behöver aldrig själv göra det. Då hånder det (rätt ofta) att sista raden i filen fyller inte sista blocket men eftersom man läser rader så lämnar inte RMS ut de sista byten i sista blocket. Det finns naturligtvis ingen egentlig data i dem heller. Man kan dock läsa block explicit om man vill.
(Text 104596)
(Text 104598) 83-06-14 23.46 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-14 23.46 Kommentar till: (Text 104540) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-14 23.46 Ärende: PUB:AMIS.EXE har funktionen Apropos! Vi har haft på VAX/VMS rätt länge. Om den gör som EMACS det vet jag inte.
(Text 104598)
(Text 104983) 83-06-16 04.28 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-16 04.28 Kommentar till: (Text 104594) av Robert Virding Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-06-16 04.28 Ärende: AMIS och NULLs Original: (187513) 83-06-16 00:03 Hans Albertsson Om ord = word så är ordlängden 16 bitar... Men, nog är VAXen en 32-bitars maskin? Register, adresser, osv är 32 bitar. Fast man kan adressera godt. enheter allt från bitar ( med lite knep, och inte så många instruktioner ) upp till 128-bitars enheter. Accesser går väl fortare, i allmänhet, om data är longword aligned?
(Text 104983)
(Text 106653) 83-06-21 17.21 Olov Lidman Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Olov Lidman -- Sänt: 83-06-21 17.21 Ärende: Ambassador Hur gör man för att kunna använda mer än 30 rader på denna terminaltyp tillsammans med AMIS? Jag har försökt med MAKTRM men AMIS verkar inte bry sig om vilken "Terminal page length" som man sätter där.
(Text 106653) (1 kommentar)
(Text 106665) 83-06-21 19.57 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-21 19.57 Kommentar till: (Text 106653) av Olov Lidman Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-06-21 19.57 Ärende: Ambassador Om jag minns rätt så kol monitorn och ser vilken sidlängd den anser att terminalen har (just då). Så har vi i alla fall gjort det i VMS och jag tror inte att vi ändrade något där.
(Text 106665) (2 kommentarer)
(Text 106761) 83-06-22 10.52 Olov Lidman Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Olov Lidman -- Sänt: 83-06-22 10.52 Kommentar till: (Text 106665) av Robert Virding Sändare: Olov Lidman -- Sänt: 83-06-22 10.52 Ärende: Ambassador Hur gör man då för att få monitorn att anse något annat än 30? Är det påverkbara terminalparametrar eller någon generell inställning?
(Text 106761) (1 kommentar)
(Text 106970) 83-06-23 00.16 Peter Svanberg NADA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-06-23 00.16 Kommentar till: (Text 106665) av Robert Virding Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-06-23 00.16 Ärende: Ambassador Njae, i TOPS-10 kan man inte upplysa monitorn om skärmens höjd utan att dessutom få finessen att utskrift stoppas (av monitorn) efter så många i följd utmatade rader, med ett pip, varefter man ska göra ^Q för att fortsätta.
(Text 106970)
(Text 110114) 83-07-12 10.35 Robert Virding Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-07-12 10.35 Kommentar till: (Text 106761) av Olov Lidman Sändare: Robert Virding -- Sänt: 83-07-12 10.35 Ärende: Ambassador Man skriver t.ex. $ SET TERMINAL/PAGE=60 så får man 60 rader på skärmen när man använder AMIS. Om jag minns rätt så ställer den även om Ambassadorn till det också.
(Text 110114) (1 kommentar)
(Text 110921) 83-07-16 15.06 Knut Smaaland UiO Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Knut Smaaland UiO -- Sänt: 83-07-16 15.06 Ärende: AMIS i USA Hmm, interessant selvfölgelig. Jeg fant nettopp AMIS og ATEACH på PUB: på Digitals TOPS-10 utviklingsmaskin i Marlboro. KL1026:: Så ingen som anvendte den, de fleste anvendte TECO eller DTECO, men skal se AMIS tar över etterhvert.
(Text 110921) (1 kommentar)
(Text 111059) 83-07-18 04.27 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-18 04.27 Kommentar till: (Text 110921) av Knut Smaaland UiO Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-18 04.27 Ärende: AMIS i USA Original: (192027) 83-07-17 11:57 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Vad är DTECO?
(Text 111059) (1 kommentar)
(Text 111104) 83-07-18 10.31 Sven Olofsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-07-18 10.31 Kommentar till: (Text 111059) av Överföring från NADJA Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-07-18 10.31 Ärende: AMIS i USA DTECO är en icke understödd fullskärmseditor som DIGITAL EQ distribuerar via sina "tools-band". Uttdrag ur DTECO.MEM följer: DTECO (Display TECO) is basically normal TECO with some special termi- nal handling for such video display terminals as DEC's VT05, VT50, VT52, or VT100. In addition, there are various "enhancements" in DTECO such as system crash recovery which are not "display" oriented. In general, operation (and philosophy) of DTECO is the same as TV on TOPS-20 systems. The major difference is that DTECO maintains all standard TECO commands/features/quirks. DTECO extensions (new com- mands/features) in some cases are the same as in TV (e.g., the "space" command), in some cases are similar, and other cases are just plain different.
(Text 111104)
(Text 112014) 83-07-21 18.47 Olov Lidman Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Olov Lidman -- Sänt: 83-07-21 18.47 Kommentar till: (Text 110114) av Robert Virding Sändare: Olov Lidman -- Sänt: 83-07-21 18.47 Ärende: Ambassador Ursäkta min dumhet. Är det monitorkommandot SET eller ett AMIS-kommando? Det enda kommando jag får ODEN att svälja är SET TERMINAL PAGE 60. AMIS bryr sig dock inte i detta, utan slår om till 30 rader??
(Text 112014) (1 kommentar)
(Text 112034) 83-07-21 20.28 Lars Enderin QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-07-21 20.28 Kommentar till: (Text 112014) av Olov Lidman Sändare: Lars Enderin QZ -- Sänt: 83-07-21 20.28 Ärende: Ambassador Robert Virding refererar antagligen till VAX-AMIS. DEC-10-AMIS klarar inte sidstorlek 60.
(Text 112034)
(Text 112242) 83-07-22 18.24 Peter Svanberg NADA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-07-22 18.24 Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-07-22 18.40 Ärende: Tab(be) Hrmpf! Nu får ni bestämma er: antingen sätter ni tabbar på VT100 när man startar AMIS, eller också ger ni F-N i att tro att dom är rätt satta! (dvs utnyttja dom inte vid markörflyttning) (Nyss fick jag återigen hjälpa en som inte kunde förstå varför tecken "försvann".)
(Text 112242) (3 kommentarer)
(Text 112335) 83-07-23 11.03 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-07-23 11.03 Kommentar till: (Text 112242) av Peter Svanberg NADA Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-07-23 11.03 Ärende: Tab(be) Jag kör mest hemifrån i 1200bps och jag tycker att VT100 (och alla andra ANSILike) terminalerna lider lite över sina långa escapesekvenser för cursoraddressering. I screen så finns det ju en kodsekvens så att maninte "hoppar" en eller två positioner framåt med cursoraddressering, utan det sker då med "space". Skulle inte den lilla rutinen göras lite mer generell så att antalet "spaces" var beroende på längden av cursoraddresseringssekvensen (28 tkn!)? I 9600bps märkte jag aldrig detta men kör man i 1200bps så blir man lite känslig. Fast jag är ibland tvingad att köra bl.a. Norsk Datas Notis-WordProcessor som inte är riktigt lika smart (faktiskt hel-korkad!) vad gäller skärmhanteringen. Det märks kanske inget vid snabba linjer men usch vad man får vänta i 1200bps. Då förstärks min kärlek till Amis!
(Text 112335)
(Text 112385) 83-07-23 18.30 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-07-23 18.30 Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-07-23 18.30 Kommentar till: (Text 112242) av Peter Svanberg NADA Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-07-23 18.30 Ärende: Ny feature Jag har ändrat nu (eller i går kväll snarare) så att AMIS inte tror att terminaltyperna VT100, ANSI och AMBASS har fasta tabstopp i var 8:e kolumn. Det är väl fler terminaltyper som ska fixas antar jag, men jag orkade inte ta reda på vilka. Dom som fortfarande vill använda tabbar för cursorförflyttning kan ju skapa en egen AMIS.TRM. Alternativt kan man tänka sej att AMIS tittar efter om man har "TERMINAL TAB" satt, och i så fall använder tabbar.
(Text 112385) (1 kommentar)
(Text 112399) 83-07-23 19.45 Hans Eriksson Teknikum Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-07-23 19.45 Mottagare: Fel (i) AMIS Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-07-23 19.45 Kommentar till: (Text 112385) av Björn Danielsson QZ Sändare: Hans Eriksson Teknikum -- Sänt: 83-07-23 19.45 Ärende: Ny feature Kan inte Amis sätta tabbarna? Så har jag fixat det på Amis@Tek. Fast det finns kanske folk som inte har tabbarns i var 8:e.
(Text 112399) (1 kommentar)
(Text 112410) 83-07-23 21.37 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-07-23 21.37 Kommentar till: (Text 112399) av Hans Eriksson Teknikum Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-07-23 21.37 Ärende: Ny feature Från början så satte AMIS tabbarna. Men av olika skäl (bl.a. gör inte EMACS så) kom vi fram till att det är bättre att låta bli att ändra tabsättningen. T.ex. på VT100 försvann alla tabbar efter kolumn 80 när man körde AMIS och hade terminalvidd 80. Det var inte så kul.
(Text 112410) (2 kommentarer)
(Text 112433) 83-07-24 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-24 04.26 Kommentar till: (Text 112242) av Peter Svanberg NADA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-24 04.26 Ärende: Tab(be) Original: (192937) 83-07-23 15:22 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Man kunde kanske titta på TTY TAB biten i TOPS-10? Ifall denna bit är på använder man tabbar, annars inte. (Ifall TTY TAB är satt och tabbarna på VT100-an är konstiga så blir det duktigt med strul även om man inte kör AMIS..
(Text 112433) (2 kommentarer)
(Text 112708) 83-07-25 18.48 Peter Svanberg NADA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-07-25 18.48 Kommentar till: (Text 112433) av Överföring från NADJA Sändare: Peter Svanberg NADA -- Sänt: 83-07-25 18.48 Ärende: Tab(be) Mnjae... inte om dom bara är LITE fel, t ex i 56 & 74 i st f 57 & 75, så märker man det inte i monitorn, men blir väl så konfunderad i AMIS.
(Text 112708)
(Text 112792) 83-07-26 00.02 Tommy Ericson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-07-26 00.02 Kommentar till: (Text 112410) av Björn Danielsson QZ Sändare: Tommy Ericson QZ -- Sänt: 83-07-26 00.02 Ärende: Ny feature (Dessutom tycker jag mig minnas att AMIS inte satta alla tabbar ens i 132-teckensmod, skönt att det är borttaget!)
(Text 112792)
(Text 112819) 83-07-26 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-26 04.26 Kommentar till: (Text 112433) av Överföring från NADJA Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-26 04.26 Ärende: Tab(be) Original: (193125) 83-07-25 11:47 Jan Michael Rynning Varför inte sätta upp samtliga tabulatorstoppar i var åttonde position i position 1 till 132, så fungerar det garanterat?
(Text 112819) (1 kommentar)
(Text 112820) 83-07-26 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-26 04.26 Kommentar till: (Text 112410) av Björn Danielsson QZ Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-07-26 04.26 Ärende: Ny feature Original: (193127) 83-07-25 11:51 Jan Michael Rynning Det berodde på att tabsättningen inte gjordes ordentligt. Så här bör man göra: (1) ställ om terminalen till 132 tecken, (2) ta bort alla tabstoppar, (3) sätt tabstoppar i var åttonde position från position 1 till 132, (4) ställ tillbaka terminalen till 80 teckens bredd, om den ska vara i det läget efteråt.
(Text 112820) (1 kommentar)
(Text 112996)
(Text 112998) 83-07-26 18.38 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-07-26 18.38 Kommentar till: (Text 112820) av Överföring från NADJA Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-07-26 18.38 Ärende: Ny feature Visserligen, men det finns ju separata program för att sätta tabbar, och man kan med AMIS.TRM avgöra om man vill att AMIS ska använda tabbar eller inte. Och default bör vara att pilla så lite som möjligt med terminalens parametrar, tycker jag.
(Text 112998) (1 kommentar)
(Text 113922) 83-07-30 00.51 Sven Olofsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Sven Olofsson QZ -- Sänt: 83-07-30 00.51 Ärende: Your terminal type is not supported ... När jag via uppringbar linje SET HOST-ar mig runt och attachar mina jobb i ANF-10-nätet så glömmer jag ibland att sätta terminaltyp innan jag börjar redigera med EDIT. Jag börjar bli lite trött på den harang som AMIS skriver då den inte känner till terminaltypen. Jag tycker det räcker med den inledande raden och ett "Type continue for more information" (som gärna får vara lite fylligare då).
(Text 113922)
(Text 114089) 83-08-01 04.23 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-08-01 04.23 Ärende: Terminal support? Original: (194669) 83-08-01 00:11 Nils Segerdahl STACKEN När jag försöker köra AMIS så får jag till svar Your terminal..... Detta trots att jag definierat min terminal i amis.trm För att kunna köra amis så är jag tvungen att kopiera amis.trm upp till toppnivån från mitt SFD. Så var det inte förut. Kan någon förklara detta för mig?
(Text 114089)
(Text 114415) 83-08-02 04.26 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-08-02 04.26 Ärende: DSKC:<122222>SF.TXT Original: (194762) 83-08-01 14:40 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Kommentar till :194738: av Per Lindberg QZ Förresten, det är visst fler som haft samma problem, när jag tänker efter. Har möjligen AMIS åsikter om existensen av en .BAK-fil? SF.TXT är protectad <011>, så jag tycker ju alltså att det *bör* gå att skriva den, oavsett vem man är. Eller?
(Text 114415)
(Text 114416) 83-08-02 04.26 Dan Norstedt Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-08-02 04.26 Kommentar till: (Text 112998) av Björn Danielsson QZ Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-08-02 04.26 Ärende: Ny feature Original: (194897) 83-08-02 00:51 Dan Norstedt Ja, för den som vet om dom ja. Och exakt hur många föreläsare tror du går igenom AMIS.TRM ?
(Text 114416) (1 kommentar)
(Text 114472) 83-08-02 11.19 Björn Danielsson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-08-02 11.19 Kommentar till: (Text 114416) av Dan Norstedt Sändare: Björn Danielsson QZ -- Sänt: 83-08-02 11.19 Ärende: Ny feature Just därför bör default vara att INTE använda tabbar, så att nybörjare inte blir konfunderade ifall tabbarna inte råkar vara inställda på 8:e kolumn.
(Text 114472)
(Text 115125) 83-08-04 16.20 Edward af Geijerstam Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Edward af Geijerstam -- Sänt: 83-08-04 16.20 Ärende: Versioner av AMIS Jag har en ANN ARBOR AMBASSADOR-terminal. När jag kör AMIS på ODEN fungerar det oklanderligt. Vid försök på TOR "hänger" sig AMIS totalt. Jag har försökt att modifiera filen AMIS.TRM på TOR:s TED:-area men det hjälpte inte (inte ens när jag kopierade över ODEN:s TED:AMIS.DEC). ODEN har version AMIS 1B (520)-5 + TOR har version AMIS 1B (521)-5 + Skiljer sig versionerna så mycket att det är där felet ligger?
(Text 115125) (1 kommentar)
(Text 115139) 83-08-04 17.25 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-08-04 17.25 Ärende: FOO.C Det vore praktiskt ifall AMIS kände igen extension .C, och satte t.ex. ALGOL mode. Borde vara lätt inhackat.
(Text 115139) (1 kommentar)
(Text 115150) 83-08-04 17.45 Johnny Eriksson QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-08-04 17.45 Kommentar till: (Text 115139) av Per Lindberg QZ Sändare: Johnny Eriksson QZ -- Sänt: 83-08-04 17.45 Ärende: FOO.C Det var lätt inhackat.
(Text 115150) (1 kommentar)
(Text 115154) 83-08-04 17.52 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-08-04 17.52 Kommentar till: (Text 115150) av Johnny Eriksson QZ Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-08-04 17.52 Ärende: FOO.C Ja, titta. Det fungerar. Heja!
(Text 115154)
(Text 115175) 83-08-04 20.33 Leif Samuelsson LME Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Leif Samuelsson LME -- Sänt: 83-08-04 20.33 Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Kommentar till: Text 115154 (av Per Lindberg QZ) Ärende: FOO.C Kunde inte C vara värt en egen mode? Indentering och kommentarer skiljer sig ju en del från standard- algol. Det kan kanske vara värt att börja förbereda Ada-mode också...
(Text 115175) (2 kommentarer)
(Text 115233) 83-08-05 08.48 Edward af Geijerstam Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Edward af Geijerstam -- Sänt: 83-08-05 08.48 Kommentar till: (Text 115125) av Edward af Geijerstam Sändare: Edward af Geijerstam -- Sänt: 83-08-05 08.48 Mottagare: Johnny Eriksson QZ -- Mottaget: 83-08-05 11.01 Sändare: Edward af Geijerstam -- Sänt: 83-08-05 08.48 Ärende: Versioner av AMIS Jag har angivit fel när det gäller aktuella versioner: ODEN har version AMIS 1B (521)-5 +, och TOR har version AMIS 1B (521)-5 + dvs tvärtom. Ursäkta mig.
(Text 115233) (1 kommentar)
(Text 115312) 83-08-05 13.11 Per Lindberg QZ Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-08-05 13.11 Mottagare: Leif Samuelsson LME -- Mottaget: 83-08-05 13.51 Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-08-05 13.11 Kommentar till: (Text 115175) av Leif Samuelsson LME Sändare: Per Lindberg QZ -- Sänt: 83-08-05 13.11 Jo, det vore smaskens. Fast Algol mode är en hyfsad approximation, och eftersom det är så lätt att sätta dit på FOO.C, så föreslog jag det i första hand.
(Text 115312)
(Text 115498) 83-08-06 04.30 Överföring från NADJA Mottagare: AMIS erfarenhetsutbyte Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-08-06 04.30 Kommentar till: (Text 115175) av Leif Samuelsson LME Sändare: Överföring från NADJA -- Sänt: 83-08-06 04.30 Ärende: FOO.C Original: (195840) 83-08-05 14:47 Hans Albertsson Jo, det kan det. Och det är också ett lätt hack.
(Text 115498)