Internationell politik - rustning - nedrustning m.m.

Andra KOM-möten frän denna tid  separator  Om ÅÄÖ i dessa filer


Onsdag 1986-08-20 04.16.40Internationell politik - rustning - nedrustning m.m.
(Text 481033) 86-01-27 18.06 Jacob Palme QZ Mottagare: Annonsering (av) möten <1660> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <71> Namn: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. Detta möte har tillkommit genom en hopslagning av de två tidigare KOM-mötena "Rustning och nedrustning" och "Utrikes - om u-hjälp export och invandrare". Alla intresserade av allt som har med förhållandet mellan olika länder och deras invånare, allt från krig till läktarvåld till u-hjälp till handel till folkvandringar - är välkomna i det nya mötet.
(Text 481033)Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. Namn: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. Nummer: Möte 2297 Skapelsetid: 84-05-30 16.34 Organisatör: Eskil Block FOA1 Antal till-länkar: 539 Objekt: Text 555744 Typ: Öppet Antal medlemmar: 49 Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. har följande medlemmar: Senast inne Osett Namn 86-01-27 18.05 470 Jacob Palme QZ 86-08-19 18.43 Torgny Tholerus QZ ********* ***** 536 Per Lindberg QZ 86-07-21 15.29 198 Mats Ohlin FOA2 ********* ***** 456 Anders Björnerstedt ADB/SU 84-09-30 22.48 476 Benny Brodda Lingv Su 86-08-16 23.34 18 Per Danielsson ********* ***** 534 *** finns ej längre kvar i KOM *** 86-08-19 14.00 2 -Björn Levin 84-11-07 06.29 470 Tomas Ljungberg AIDA ********* ***** 479 Krister Janzon FOA2 ********* ***** 209 -KPJ Jaakkola utom tjänsten 86-07-01 17.57 213 --Björn Carlsson QZ 86-08-19 18.18 1 Siv Bäcklund ********* ***** 471 Kimmo Eriksson 86-08-19 09.16 7 Jörgen Fransson FOA3 ********* ***** 470 Knut Smaaland UiO 86-08-15 21.09 19 Henrik Eriksson NADA 86-08-19 01.17 390 Arkivering av KOM-inlägg ********* ***** 487 Kent Filen QZ 86-08-08 09.39 110 Jan Johansson Studielab FOA 102 84-12-03 10.26 470 *** finns ej längre kvar i KOM *** 86-06-27 18.54 215 Sven Erik Enblom 86-07-22 13.46 198 Tomas Lindgren FOA3 84-10-14 21.33 528 James Walch STOCC 86-08-19 00.21 7 Jan Engvald LDC ********* ***** 470 Ulf Rozen 86-08-14 16.44 199 Per Sira UiO 86-08-02 11.33 159 Erik Berglund FOA221 86-08-17 13.15 18 Staffan Johansson QZ-DK ********* ***** 463 -Matts Kallioniemi 86-08-19 18.35 Eskil Block FOA1 86-08-19 11.50 5 -Lars Hellvig QZ 86-02-05 18.09 466 Anders Lundberg MHS 86-06-11 20.45 238 Mats Forsenberg STOCC ********* ***** 304 Eva Toller FOA3 86-03-01 22.27 457 Ingemar Falkehag 86-07-23 01.52 198 Per Törnell MAGIS 86-08-19 09.02 7 Jan Johansson FOA2 86-08-19 09.28 7 Lena A Lindgren ADB/IRI/SU 86-08-18 20.39 8 Lars-Henrik Eriksson 86-08-19 13.07 5 Bo Helmer FOA6 86-08-19 12.24 5 Lars Lindwall LIDAC 86-08-19 16.36 2 Dimitrios Karkamanis FOA1 86-02-26 08.40 457 George Bradford Televerket 86-08-19 12.43 5 Bengt Larsson FOA 86-03-17 17.59 539 grupp Politik och ekonomi 86-08-13 12.57 66 Leif Nordgren FOA2 86-06-17 17.00 220 Björn Backström 86-08-19 12.01 5 Carl Billman QZ 86-08-19 15.44 2 Kenneth Björnfot QZ ********* ***** 246 Gunnar Lindell 86-08-19 18.28 1 -Olle Järnefors KTH 86-07-25 14.35 191 Mikael Jonsson FOA253 86-08-18 21.33 8 -Barbro Ericson FOA6 86-08-20 00.33 17 Lars Augustsson HI 86-08-19 14.21 443 SÖren Floderus. Naturgeografen Uppsala
(Text 481033) 86-01-27 18.06 Jacob Palme QZ Mottagare: Annonsering (av) möten <1660> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <71> Namn: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. Detta möte har tillkommit genom en hopslagning av de två tidigare KOM-mötena "Rustning och nedrustning" och "Utrikes - om u-hjälp export och invandrare". Alla intresserade av allt som har med förhållandet mellan olika länder och deras invånare, allt från krig till läktarvåld till u-hjälp till handel till folkvandringar - är välkomna i det nya mötet.
(Text 481033)
(Text 483275) 86-01-31 21.40 Lena A Lindgren ADB/IRI/SU Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <72> Kommentar till: (Text 483237) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Invandrarverket Lön på sämre villkor än svenska medborgare???????????????? Du tycker alltså att deras arbete är mindre värt..... eller är det kanske så att Du tycker att det är mindervärdigt.... deras arbete?
(Text 483275) (1 kommentar)
(Text 483537) 86-02-02 12.27 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <73> Kommentar till: (Text 483275) av Lena A Lindgren ADB/IRI/SU <1> Ärende: Invandrarverket Nej det tycker jag inte alls. Däremot är det tydligt att ett huvudskäl att begränsa invandringen är att facket fruktar konkurrens och lägre löner, om invandringen blir för stor, likaså att vissa industrier (teko, skor, varv o s v) går ikull för att svenskarnas löner och förmåner ligger så högt över konkurrenternas. Nu finns det tre sätt att lösa detta: 1. Man tycker som Du att alla skalkl ha lika bra betalt för samma arbete. Man sänker då svenskarnas löner och förmåner till det som gäller på världsmarknaden. Så vill inte facket ha det. 2. Man begränsar invandringen och håller löneläget uppe. Så vill inte liberalerna ha det. 3. Man inrättar frizoner där löneläget ligger någonstans mellan det svenska och det internationella; där kan vissa industribranscher överleva, trots att de inte klarar sig i Sverige, och fler invandrare emottas. Får jag tolka det så att Du går på linje ett?
(Text 483537) (1 kommentar)
(Text 483233) 86-01-31 19.13 Eskil Block FOA1 Mottagare: Utrikes - om u-hjälp export och invandrare <7> För kännedom: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <74> Sändare: Torgny Tholerus QZ -- Sänt: 86-02-07 10.09 Ärende: FOLKPARTIET OCH DIKTATURERNA Bengt Westerberg - nu också Hadar Cars - har gått hårt ut mot den s k Bodström-doktrinen, att bara enstaka övergrepp och inte själva förtryckets systemuppbyggnad och maktförankring får dis- kuteras "i Sveriges namn". Detta att man "inte får diskutera förtryckets rot och stam utan bara dess ruttna frukter" får bl a ses i ljuset av att vi i år firar fyrtiårsjubileum av baltutlämningen samt ännu inte gallrat ut de värsta diktaturerna bland våra biståndsländer utan istället är i färd att slicka in oss hos den store grannen i öst, vad nu det skall vara bra för. Tack för besök, kanske?
(Text 483233)
(Text 483237) 86-01-31 19.18 Eskil Block FOA1 Mottagare: Utrikes - om u-hjälp export och invandrare <8> Extra kopia: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <75> Sändare: Torgny Tholerus QZ -- Sänt: 86-02-07 10.09 Ärende: Invandrarverket En annan stor stridsfråga just nu är om vi skall föra den sortens invandrarpolitik att vi å ena sidan tar emot generöst de invandrare som faktiskt fått tillstånd att stanna, att vi också ger diverse prövnings- och överklagansrätt till ett stort antal av dem som tar sig hit på eget bevåg - men motarbetar kommersiella försök att på privat väg dra hit flera som inte har goda skäl. Det alternativ man kan se är att slå av på både prövningsrätt och förmåner, men i gengäld ge åtminstone tillfälligt uppehåll åt långt fler än vi gör idag. Man kunde också skapa en särskild asylzon, där de som kommit hit får arbeta, från första dan, men till lägre lön och på sämre villkor än svenska medborgare. Va tyx?
(Text 483237) (2 kommentarer)
(Text 486596) 86-02-10 12.23 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <76> Ärende: Avveckling av diktaturer I dagarna diskuteras livligt avvecklingen av diktaturerna på Haiti, Fillippinerna och - förhoppningsvis - även i Sydafrika. Tiden är nu mogen att också ventilera skilda metoder att de- monterna Yarushelskij-diktaturen i Polen och avkolonisera Bal- ticum. Några ideer - kanske frizoner i Gdansk och Riga, till att börja med?
(Text 486596) (1 kommentar)
(Text 486598) 86-02-10 12.26 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <77> Kommentar till: (Text 486596) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Avveckling av diktaturer Eller följande byte: USA släpper allt stöd till Sydafrika mot att fria val etableras i Polen, under svensk kontroll; Fillippi- nerna får en demokratisk regering, samma dag som de baltiska staterna friges??? '
(Text 486598) (2 kommentarer)
(Text 487480) 86-02-12 01.26 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <78> Kommentar till: (Text 486598) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Avveckling av diktaturer Fillipinerna är nog lite svårt att tvinga till demokrati utifrån. USA försökte ju nyligen, men det är tveksamt om det lyckades.
(Text 487480) (1 kommentar)
(Text 487583) 86-02-12 10.04 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <79> Kommentar till: (Text 487480) av Per Danielsson <1> Ärende: Avveckling av diktaturer Nej jag tror tvärtom att Fillippinerna på flera sätt kan tvingas på knä, och USA.s försök att få fram ett hederligt valresultat är ännu inte avslutat. USA kan nämligen - eftersom Fillippinerna är skuldsatt och importberoende - drabba landet mycket hårdare med en ekonomisk blockad än vare sig ett fullt industrialiserat land som Sydafrika, ett helt självförsörjade som Sovjet eller Kina, eller ens ett primitivt självförsörjade som Etiopien.
(Text 487583)
(Text 488088) 86-02-12 21.54 -KPJ Jaakkola utom tjänsten Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <80> Kommentar till: (Text 486598) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: Avveckling av diktaturer JA! Endast Sverige svenska kontrollörer har!
(Text 488088)
(Text 492245) 86-02-24 10.40 George Bradford Televerket Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <81> Kommentar till: (Text 483537) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Invandrarverket Hejsan, jag är ny till QZ så låt mig presentera mig : Jag heter George Bradford och är Ekonom till Televerket var jag sitter i en marknadsföring grupp för FöretagsSystem. Kort sakt, Eskil Block, jag tycker din Ekonomisk analys var bra om det gäller dig själv för En dag...dvs Inte för Sverige och inte över en lång tid. Problemmet som ni prater om är inte i ligan en fråga över "har Sverige tillräckligt med resurser att ta emot fler invandrar", men "kan Sverige inte hålla sig ifrån n internationell politik och dess ansvar". Du är inte ensam i världen Eskil Block, kämpa för all och få en positivt framtid för dina barn, eller kämpa bara för dig själv och framtiden blir mycket tvecksam Hoppas min svenska är läsbar.
(Text 492245) (1 kommentar)
(Text 492629) 86-02-25 08.12 George Bradford Televerket Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <82> Kommentar till: (Text 483237) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: Invandrarverket Discrimination in any sense will ultimately lead to unrest. This means you will be implementing a set of double morals that will never hold in a court of law, and will wind up with some physical violence. That is no answer. Protectionism in the long usually results in bad economics and an internal splitting of domestic politics. If everybody is divided, you'll never get anything accomplished unless you have a more totalitarian government. Realistically and theortically, protectionism in (not "in" but "is" - mistyped) undemocratic, and I'm certain that you don't want to give up any degree of your democracy, eller ?
(Text 492629) (1 kommentar)
(Text 505726) 86-04-01 19.14 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <83> Kommentar till: (Text 492245) av George Bradford Televerket <1> Ärende: Invandrarverket Instämmer - öppnare gränser gynnar oss alla i längden. Men så länge som man ställer politiska bivillkor som extremt låg arbets- löshet och såvitt möjligt total jämlikhet minskas möjligheterna till invandring. Vad jag egentligen menar är att en långsiktig internationalism för mig är viktigare än bivillkoren, men att en del socialdemokrater även på lång sikt tänker annorledes. Invandring betyder bl a ett flerkulturellt samhälle och död åt grundskolesystemet. Vi måste efterhand införlivas i Europa om vi satsar på internationalism; det vill de inte heller.
(Text 505726) (1 kommentar)
(Text 505731) 86-04-01 19.24 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <84> Kommentar till: (Text 492629) av George Bradford Televerket <1> Ärende: Invandrarverket You disregard the other possibility - totally closed borders, as practised by the Russkis and the Burmese. In fact, a society can live on well without immigration, and what stands upå i a court of law depends totally on the laws of the land. If you have laws abhorrent enough for immmigrants, there will be no immigration, as indeed there is none to the counbtries I mentioned. You confuse two things - western values and political goals. there are other values than the western ones, and there is no contradiction betweeen democracy and immigration restrictions as witness conditions in Switzerland. Even some African countries discriminate terribly against Asians; and totally free immigration is practiced nowhere. You must also not confound immigration as an economic proposal - where only the rich or young and able-bodied are to be received - and immigration as a moral command; witness France, Germany, Australia etc. Finally, ex-colonialists feel they have no right to discriminate against their former colonies. we had none, if not Finland should be regarded as a former swedeish colony. So you have tyo recognize that Swedes have a right to practice whatever immigration policy they damn well please; and admit tha most countries are far less generous to those they receive (even in those cases they admit more of them, per capita, than we do).
(Text 505731)
(Text 505973) 86-04-02 11.55 Lena A Lindgren ADB/IRI/SU Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <85> Kommentar till: (Text 505726) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Invandrarverket Antagligen är det något jag inte fattat MEN vad menar Du med att ökad invandring skulle innebära död åt grundskolesystemet????
(Text 505973) (1 kommentar)
(Text 506049) 86-04-02 15.09 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <86> Kommentar till: (Text 505973) av Lena A Lindgren ADB/IRI/SU <1> Mottagare: SKOLFRÅGOR (alla ämnesområden) diskussioner <15> Ärende: Invandrarverket Jo det kan jag förklara! Som Christian Palme och andra har påpekat är det i EG-länderna en mänsklig rättighet att sätta sitt barn i den skola man vill - inte i Sverige där vi har enhetsskola inte bara på grundskole- utan också på gymnasietstadiet, med vissa undantag, främst för musikaliska och idrottsintresserade barn, men också för invandrare som således har större valmöjligheter än svenskar. I själva verket har andra grupper - de kristna, eller grupper som vill ha en mer elitinriktad skola - hänvisat till invandrarna då de också vill spräcka enhetsskolan. Socialdemokraterna motsatte sig från början hemspråksundervisningen och särskolor för invandrare och jag såg i slutet av februari TV-program - jag tror av jan guillou - som pånytt tog upp synpunkten att en invandrare som inte lärt svenska ordentligt får sociala handikapp. Samtidigt är det tydligt att OM vi får en STARKT ÖKAD invandring kommer det att bli omöjligt för myndigheterna att stoppa deras (främst då finländarnas) strävan att få helt egna skolsystem åtminstone i de kommuner där de är mest talrika. som liberal välkomnar jag förstås en sådan utveckling; men den ter sig djupt problematisk för mina gammalsocialistiska vänner.
(Text 506049) (1 kommentar)
(Text 507462) 86-04-05 15.03 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <87> Ärende: Vad vill supermakterna? Trots att Gorbatjov fått överta det yttersta ansvaret för Afghanistankriget, som väl är den mest aggressiva aktivitet som någon stormakt ägnat sig åt sedan USA:s motsvarande förbrytelser i Vietnam, har han alltmer kommit att framstå som den av världens betydande ledare som visar största viljan att göra något för fred i världen. Han har föreslagit att alla kärnvapen ska vara avskaffade år 2000. Detta avvisades av bl a Thatcher, som menade att de behövs för att "trygga freden". I samband med USA:s kombinerade provokationsmanöver och mini-krig mot Libyen nyligen föreslog han att både USA och Sovjet skulle dra sig ur Medelhavet med sina flottor, "vi är bara där för att USA är där", sa han. Reagan avvisade direkt förslaget med att hänvisa till förpliktelser mot NATO. Nu senast föreslog G. att både Sovjet och USA skulle upphöra med kärnvapen- prov (Sovjet har ju ensidigt avstått sedan en längre tid). Reagan svarar direkt att visst vill USA avskaffa kärnvapnen, men just nu behövs de för att vi ska kunna känna oss riktigt säkra och trygga. Och träffa Gorbatjov i någon europeisk huvudstad för att diskutera detta ville han inte heller. Det är mycket olyckligt för tilltron till västerlandets ledare, att det alltid är Gorbatjov som kommer med nedrustningsförslag och initiativ till möten om fredsfrågor, medan Reagan, Thatcher och de övriga alltid avvisar alla sådana inviter. Jag tror att människor i väst börjar påverkas av vad de ser och hör. Det borde Reagan tänka på, men han lär ju rida på en våg av amerikansk överlägsenhet, enligt politiska bedömare.
(Text 507462) (4 kommentarer)
(Text 507463) 86-04-05 15.15 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <88> Kommentar till: (Text 507462) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: Vad vill supermakterna? En ljusning i mörkret är ändå att USA har förklarat att de numera ogillar alla diktaturer, såväl vänster som höger. Hittills har ju USA som bekant konsekvent stött alla militära och andra höger- diktaturer världen runt, såvida de inte genom underliga omständigheter haft Sovjets beskydd. Man har ju t o m aktivt bidragit till att installera sådana regimer för att få bättre "stabilitet", såsom i fallet med Kubitscheks liberala regering i Brasilien och Allendes demokratiskt valda socialistiska regeriin i Chile, vilka båda störtades och ersattes med lämpligare personer. Kan vi vänta oss fler försiktiga ingripanden av den typ som skett i fallen Baby Doc och Marcos? Om sedan bara USA kunde inse att de har oerhört mycket mer att vinna på att förhandla, handla och samarbeta med Nicaragua, än på att minera, blockera och sabotera, så vore mycket vunnet.
(Text 507463) (1 kommentar)
(Text 507531) 86-04-05 17.50 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <89> Kommentar till: (Text 507462) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: Vad vill supermakterna? NATO vågar inte ta bort sina kärnvapen pga Sovjets stora överlägsenhet när det gäller konventionella vapen.
(Text 507531) (1 kommentar)
(Text 507611) 86-04-05 22.29 Per Törnell MAGIS Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <90> Kommentar till: (Text 507531) av Per Danielsson <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Utan kärnvapnens existens hade tredje världskriget varit ett faktum för länge sedan. Jag finner skäl att tro att fredsrörelsen med sin klart vänsterorienterade hemvist ökar motsättningarna inom Nato vilket också ökar risken för en storkonflikt.
(Text 507611) (3 kommentarer)
(Text 508099) 86-04-07 11.18 Lars Lindwall LIDAC Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <91> Kommentar till: (Text 507462) av -Lars Hellvig QZ <3> Ärende: Vad vill supermakterna? När det gäller "Sovjetunionens ensidiga avstående från kärnvapenprov" så hävdar väl västsidan närmast att det i stället är frågan om att Sovjet just nu inte har något som helst behov av prov och därför kan göra ett stort propagandanummer av att "avstå". Det ligger nog mycket i detta.
(Text 508099)
(Text 508165) 86-04-07 13.47 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <92> Kommentar till: (Text 507462) av -Lars Hellvig QZ <4> Ärende: Vad vill supermakterna? Du glömmer att de enda nedrustningar Gorbatjov rekommenderar är de som gäller högteknologi, där ryssen ligger efter. Gällde det stående förband eller värnpliktstidens längd komme det ett annat ljud i skällan. Att Usa ingrep i Vietnam efter att de mer kompetenta fransmännen misslyckats var givetvis ett nisstag men ett misstag som rättats till. Storryssarnas ockupation av Estland Lettland Litauen Polen Östtyskland Tjeckoslovakien Ungern Rumänien Bulgarien och diverse centralasiatiska och kaukasiska republiker såväl som av Ukraina, Vitryssland och av ryska bönder och kyrkkristna pågår däremot sedan mycket längre tillbaka.
(Text 508165) (1 kommentar)
(Text 508166) 86-04-07 13.49 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <93> Kommentar till: (Text 507463) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Sedan återstår det bara att häva ockupationen av Östeuropa och utlysa fria val i Sovjet självt. Det vore det bästa bidraget till freden - Bengt Westerberg.
(Text 508166) (1 kommentar)
(Text 508168) 86-04-07 13.51 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <94> Kommentar till: (Text 507611) av Per Törnell MAGIS <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Jag är mer optimistisk. Det finns faktiskt en möjlighet att freds- rörelsen sprids till öst, att fler rymmer ur rysk miltärtjänst, snyter sig i Sovjet-fanor, säljer sina vapen för knark (i Afghanistan) o s v.
(Text 508168)
(Text 508657) 86-04-08 12.00 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <95> Kommentar till: (Text 508166) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Jag tycker inte att ockupation är rätt ord idag, även om det var adekvat tidigare. Öststaterna har idag egna regimer som inte tillsätts av Sovjet. Använder du själv ordet ockupation även i andra fall än när det gäller Sovjet och dess lydstater? T.ex. pågår det en engelsk ockupation av nordirland och Gibraltar? Har Frankrike ockuperat Mururoa för att kunna spränga sin kärnvapen där? Är sydstaterna i USA ockuperade av nordstaterna fortfarande? Är Skåne ockuperat av Sverige? Ockuperar USA Grenada?
(Text 508657) (2 kommentarer)
(Text 508882) 86-04-08 15.18 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <96> Kommentar till: (Text 508657) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Detta är en intressant invändning. Jo, baskerna och bretagnarna anser sig säkert ockuperade av Spanien resp Frankrike, åtminstone några av dem. Samma gäller gibraltar och delar av Nordirland. Att infödingarna i Söderhavet inte tillfrågats om de franska kärnvapnen och att Skåne vill ha mer självstyre är känt. Skillnaden ligger i att dessa grupper ändå fritt kan uttrycka dylika åsikter, medan i öst meningsyttringar är förbjudna, i klar strid med Helsingforsavtalet. Detta gäller f ö varje diktatur. Ifråga om etniska minoriteter gällde på NF:s tid att en sådan minoritet har rätt att kräva folkomröstning. Detta har inte medgivits av FN, vilket givetvis är ett steg bakåt i utvecklingen.
(Text 508882)
(Text 509338) 86-04-09 11.47 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <97> Kommentar till: (Text 507611) av Per Törnell MAGIS <2> Ärende: Vad vill supermakterna? För mig är det ganska märkligt att höra påståendet att kärnvapnen är ett hinder för världskrig och att fredsrörelsen är ett hot mot freden. Skulle det betyda att ju fler och ju mer avancerade vapen det finns i världen, desto säkrare är vi? Kan man oockså dra slutsatsen att ju fler människor i alla länder som lämnar fredsarbetet och istället börjar propagera för krig, desto mindre blir risken för storkonflikt?
(Text 509338) (1 kommentar)
(Text 509341) 86-04-09 11.59 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <98> Kommentar till: (Text 507611) av Per Törnell MAGIS <3> Ärende: Vad vill supermakterna? Jag undrar vad det beror på att fredsvilja förknippas med vänsteråsikter, och att alltså vänstermänniskor vill ha fred, vill avskaffa kärnvapnen, ja alla vapen överhuvudtaget, och lägger ner tid och arbete på detta. Medan högermänniskor å andra sidan vill ha ett "starkt försvar", ordentligt med kärnvapen på alla fronter, och ofta hörs lufta åsikten att ett rejält krig är nyttigt för samhällsekonomin och för överbefolkningen. Jag undrar också om man har kunnat konstatera om dessa högermänniskor behåller sin käcka inställning till krig även när deras land är i krig och de kanske ska ut och slåss?
(Text 509341) (3 kommentarer)
(Text 509433) 86-04-09 15.10 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <99> Kommentar till: (Text 509338) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: Vad vill supermakterna? På din andra fråga är nog svaret nej. Har du reflekterat över *varför* kärnvapnen kanske är en stabiliserande faktor?
(Text 509433)
(Text 509725) 86-04-10 08.01 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <100> Kommentar till: (Text 509341) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: Vad vill supermakterna? "Att dö för kung och fosterland" är något som naturligtvis värderas högre av den som sjunger kungssången än av den som sjunger internationalen. Ännu i min barndom hade soldatyrket hög status. Nu har dumpatriotismen avtagit betydligt inom alla större svenska politiska partier men i omvärlden frodas den. Tänk på slagordet "Right or wrong, my country!" och tänk på att amerikanska skolbarn svär reservationslös trohet mot flaggan varje dag. Men i kommunistdiktaturerna är ju dumpatriotismen minst lika utbredd med Nordkorea som ett av skräckexemplen.
(Text 509725) (2 kommentarer)
(Text 509875) 86-04-10 12.55 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <101> Kommentar till: (Text 509341) av -Lars Hellvig QZ <3> Ärende: Vad vill supermakterna? Jag tror huvudskälet till denna koppling (fred-vänster, försvar- höger) är att vänstermänniskor i FREDSTID opponerar sig mot försvar, därför att de ser mer angelägna användningar för pengarna, medan en hel del högermän upplever mer långsiktiga hot. När kriget väl kommer brukar enigheten bli stor. En annan förklaring kan vara att konventionellt försvar tenderar att befästa befintliga maktstrukturer - så i Europa under 1800-talet. Däremot är vänstern mer tolerant mot terrorister, guerillarörelser etc som syftar till att med våld ÄNDRA maktstrukturen.
(Text 509875)
(Text 509877) 86-04-10 12.56 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <102> Kommentar till: (Text 509725) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Instämmer i det senaste. Ett land där döden för fosterlandet glorifieras extra mycket är också DDR.
(Text 509877)
(Text 512245) 86-04-16 06.27 -KPJ Jaakkola utom tjänsten Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <103> Mottagare: SKOLFRÅGOR (alla ämnesområden) diskussioner <23> Kommentar till: (Text 506049) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Invandrarverket Varför skulle Sverige ändra på grund-och bottenskolan bara för att ytlänning- arna ska få sin vilja fram? Redan idag har väl de sin Spezial-Skola i Stockholm, om jag inte hajat helt miss.
(Text 512245) (2 kommentarer)
(Text 512246) 86-04-16 06.29 -KPJ Jaakkola utom tjänsten Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <104> Kommentar till: (Text 508165) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Världsrevolutionen kom visst av sig. (. Kommer till hösten! -)
(Text 512246) (1 kommentar)
(Text 512247) 86-04-16 06.30 -KPJ Jaakkola utom tjänsten Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <105> Kommentar till: (Text 508657) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: Vad vill supermakterna? Russificering åtgärdar snabbt problem med "egna regimer" till ett minimum. Se på Karelska SSR, som numera inte finns.
(Text 512247) (1 kommentar)
(Text 512322) 86-04-16 10.25 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <106> Mottagare: SKOLFRÅGOR (alla ämnesområden) diskussioner <24> Kommentar till: (Text 512245) av -KPJ Jaakkola utom tjänsten <1> Ärende: Invandrarverket Man måste noga skilja mellan små grupper - t ex ester, judar, fransmän - som länge och huvudsakligen på egen bekostnad haft skolor i stockholm, och de nya, långt talrikare invandrarna. Den grupp som hårdast drivit kravet på hemspråksundervisning, alltså undervisning i det egna språket och kulturen vid sidan av och ovanpå den svenska, verkar vara grekerna som ju också har en spännande kultur men som också vill göra karriär här. Finnarna däremot har krävt helt finskspråkig undervisning, med hänvisning till de rättigheter svenskspråkigt folk har i Finland. Det är framförallt detta krav som sedan vissa turkar, jugoslaver och greker (närmre bestämt de som önskar återvända till sitt eget land) har anslutit sig till. Det är detta krav som mest radikalt bryter med enhetsskoletanken. Ty om finsktalande personer eller invandrare från Sydeuropa i likhet med idrottsfolket och musikaliska personer kräver särskilda skolor för sina barn är det svårt att se hur man kan neka de som är kristna eller vill ha bättre undervisning i språk, matematik eller historia att också de få det medinflytande på barnens skolgång som sdedan länge är fastlagt i EG-stadgan men som Sveriges social- demokrater (efter rysk förebild) så benhårt motsatt sig.
(Text 512322)
(Text 512327) 86-04-16 10.28 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <107> Kommentar till: (Text 512246) av -KPJ Jaakkola utom tjänsten <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Håller inte riktigt med. Världsrevolutionen går förstås långsammare än man tänkt sig men sedan kriget har ju inte bara de östeuropeiska länder jag nyss nämnde och Kina utan även Kuba, Nicaragua, Algeriet, Syrien, Angola, Mocambique, Tanzania, Vietnam (med Laos och kambodja som annex) och ännu fler som jag inte kommer ihåg, blivit röda. Vad som däremot dröjer är "bortvittrandet av staten", den genuina demokratisering som enligt Kalle Marx skulle efterträda proletariatets diktatur. Tvärtom verkar det styrande proletariatet bli allt mindre och allt rikare.
(Text 512327)
(Text 512329) 86-04-16 10.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <108> Kommentar till: (Text 512247) av -KPJ Jaakkola utom tjänsten <1> Ärende: Vad vill supermakterna? ...och Lettland är på god väg!
(Text 512329)
(Text 512390) 86-04-16 12.39 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <109> Extra kopia: Fritt forum <9930> Ärende: USA - Libyen Jag utnämner tveklöst president Reagan till världens just nu främste krigshetsare. Denne envåldshärskare tror att han kan bekämpa terrorism med krig, trots att praktiskt taget alla hans allierade avråder honom och fördömer bombanfallen mot Libyen. Samtidigt som han utsätter USA för västvärldens kritik saboterar han förutsättningarna för viktiga möten med Sovjet. Denna supermaktens massiva vedergällning för terroristdåd har Reagan dessutom mage att motivera med hjälp av FN-stadgans art. 51, som medger ett lands rätt till självförsvar mot väpnat anfall. Om det är någon som borde åberopa den paragrafen i det här fallet är det väl Khadaffi. Men hur ska han kunna slåss mot världens förnämsta krigsapparat? Upptrappad terrorism, är de troliga följderna av Reagans huvudlösa agerande. Hur länge ska världen styras av galningar som Reagan och Khadaffi? Kanske tills den går under?
(Text 512390) (2 kommentarer)
(Text 512400) 86-04-16 13.05 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <110> Kommentar till: (Text 512390) av -Lars Hellvig QZ <1> Mottagare: Böcker <313> Ärende: USA - Libyen Ett litet tillägg. Både Reagan och Khadaffi slår just nu alla popularitetsrekord, i sina egna folk. Om de hade avstått hade de säkert inte varit lika populära. En annan kommentar. Många menar att man genom att tidigare satt hårt emot hårt i faet Hitler skulle andra världskriget visser- ligen ha utbrutit tidigare men också blivit lindrigare. (Så skriver ambassadör Hägglöf i sin bok "Det andra Europa", Norstedts l981, ytterst läsvärd för övrigt också.) På liknande sätt tycker många idag att man tidigare bort ingripa mot Khaddaffi och andra u-landsdiktatorer. En som tycker så är Paul Johnson (recenserad i Östgöra Correspondenten, 14 mars).
(Text 512400) (3 kommentarer)
(Text 512402) 86-04-16 13.17 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <111> Mottagare: Böcker <314> Kommentar till: (Text 512400) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Jag förstår att Khadaffi är populär (även om det står i dagens tidning att det folkliga stödets ev. ökning är svår att bedöma, och att man inte visat "tecken på att klä på honom någon martyrgloria"). Men hur är amerikanerna funtade som applåderar Reagan efter en sådant tilltag? Det begriper jag inte.
(Text 512402) (2 kommentarer)
(Text 512466) 86-04-16 15.28 Mats Berlin Handelsbanken Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <112> Mottagare: Böcker <315> Kommentar till: (Text 512402) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Hur skall man få Libyerna att förstå att man inte kan hålla på med terrordåd ?
(Text 512466) (1 kommentar)
(Text 512474) 86-04-16 15.38 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <113> Mottagare: Böcker <316> Kommentar till: (Text 512402) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: USA - Libyen Det är ganska lätt att förklara. Vi som minns förhållandena på trettiotalet och de amerikaner som antingen är judar eller som följt med Israsels och Libanons utveckling och läst sin histyoria, vet att det förhållandet att diktatorer inte blivit näpsta gjort dem övermodiga och fått dem att fortsätta sina övergrepp. Nu har Reagan äntligen ingripit mot en - bravo! säjer de.
(Text 512474) (1 kommentar)
(Text 512546) 86-04-16 17.40 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <114> Kommentar till: (Text 512390) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: USA - Libyen Envåldshärskare? Knappast. Reagan är demokratiskt vald. Dessutom förefaller en majoritet av USAs befolkning tycka att det var en bra åtgärd att bomba Libyen.
(Text 512546) (4 kommentarer)
(Text 512855) 86-04-17 10.03 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <115> Kommentar till: (Text 512400) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: USA - Libyen Hitler slog väl också alla popularitetsrekord under 30-talet?
(Text 512855) (1 kommentar)
(Text 512857) 86-04-17 10.05 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <116> Kommentar till: (Text 512466) av Mats Berlin Handelsbanken <1> Ärende: USA - Libyen Knappast med egna terrordåd, i varje fall!
(Text 512857) (1 kommentar)
(Text 512862) 86-04-17 10.08 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <117> Kommentar till: (Text 512546) av Per Danielsson <1> Ärende: USA - Libyen Att vara envåldshärskare och demokratiskt vald är saker som är oberoende av varandra. När det gäller rättigheter att starta och styra krig är USAs president enligt deras konstitution enväldig. (Jag vet att det finns bestämmelser om att kongressen måste godkänna tillräckligt omfattande påhitt, men det verkar som att det inte är något större hinder i praktiken)
(Text 512862) (2 kommentarer)
(Text 512907) 86-04-17 11.26 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <118> Kommentar till: (Text 512546) av Per Danielsson <2> Ärende: USA - Libyen Alldeles tydligt! Dessutom en stor del av engelsmännen, israelerna och andra terrorplågade folk. Lägg också märke till att Reagan framhöll hur man i snart tjugu år prövat en mängd andra metoder, utan resultat.
(Text 512907)
(Text 512908) 86-04-17 11.27 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <119> Kommentar till: (Text 512855) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: USA - Libyen Det är alldeles riktigt, men lika riktigt att populariteten hade säckat - liksom Khadaffis idag - om han hade mött motstånd tidigare.
(Text 512908)
(Text 512910) 86-04-17 11.30 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <120> Kommentar till: (Text 512857) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: USA - Libyen Det är viktigt att göra en distinktion här. En stat har rätt att bekämpa våld på sitt eget område - ja, skyldighet - och dessutom rätt att anfalla ett annat land, en annan regim, som angripit den. Vad som däremot bör undvikas är våld mot tredje man, mot oskyldiga. Men just detta är terrorns princip - att skapa skräck bland helt vanliga oskyldiga människor för att bryta deras motstånd; och det sker genom att låta våldet drabba blint, utan hänsyn till skuldfrågan. Teorin utarbretades av ryska anarkister på 1800-talet - läs yarmilinsky,Road to Revolution.
(Text 512910) (1 kommentar)
(Text 512912) 86-04-17 11.33 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <121> Kommentar till: (Text 512862) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: USA - Libyen Nej här har Du trasslat in Dig rejält! En envåldshärskare behöver inte fråga någon till råds - Carl XII gjorde heller inte det, eller tsar Peter. En amerikansk president är i viktiga hänseenden underordnad bsenaten och högsta domstolehan måste gå ut i val vart fjärde år och åtkomlig för offentlig debatt. Khadaffi däremot...
(Text 512912) (1 kommentar)
(Text 512944) 86-04-17 12.31 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <122> Kommentar till: (Text 512910) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Men 1) Usa har inte blivit angripet av Libyen. 2) USA har inte undvikit våld mot oskyldiga. Alltså måste det vara fråga om terror när Tripoli bombas (samma gäller förstås Sovjet i Afganistan).
(Text 512944) (2 kommentarer)
(Text 512946) 86-04-17 12.35 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <123> Kommentar till: (Text 512862) av Lars-Henrik Eriksson <2> Ärende: USA - Libyen Lars-Henrik har alldeles rätt. Kongressen informerades i efterhand.
(Text 512946) (1 kommentar)
(Text 512947)
(Text 512974) 86-04-17 13.11 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <125> Mottagare: Böcker <318> Kommentar till: (Text 512400) av Eskil Block FOA1 <3> Ärende: USA - Libyen Hur/Vad gör vi med "galna" och "senila" I-landsledare?
(Text 512974) (2 kommentarer)
(Text 513001) 86-04-17 13.27 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <126> Mottagare: Böcker <319> Kommentar till: (Text 512974) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen F ö håller jag med Eskil att ju förr man ingriper mot en diktator (U- eller I-lands) desto bättre. Enda men ändå mycket stora proble- met man måste lösa innan är: VEM ÄR DIKTATOR? Personligen finner jag det problemet "olösbart". Alltså vi skall ge fan i att ingripa i ett annat lands inre angelägenheter så länge vi inte allvarligt drabbas av dess förda politik. Det är folket i det egna landet som skall ha till uppgift att störta en "diktatur" och inte några utomstående krafter (eller stormakter). De senare utgår alltid ifrån sina egna intressen som ofta går emot det "befriade" folkets intressen.
(Text 513001) (3 kommentarer)
(Text 513005) 86-04-17 13.30 Mats Berlin Handelsbanken Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <127> Mottagare: Böcker <320> Kommentar till: (Text 513001) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen I detta fallet drabbas ju inte den inhemska befolkningen utan folk i andra länder. Mats
(Text 513005)
(Text 513006) 86-04-17 13.30 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <128> Kommentar till: (Text 512546) av Per Danielsson <4> Ärende: USA - Libyen Vald är han i alla fall, även om det finns mer demokratiska sätt än det amerikanska. Dessutom ska han lyckligtvis avgå efter sin andra period. Men han agerar som en 'benevolent dictator', han talar i TV till folket om hur storartat och demokratiskt USA är och hur väl han behöver 100 miljoner dollar som skottpengar till "frihetskämparna" i Nicaragua, han rasar när han inte får pengar till sina krig i första omröstningsrundan (men till slut får han det alltid), han bestämmer själv om bombningar, mineringar, invasioner, och allt USA sysslar med - kongressen informeras.
(Text 513006) (1 kommentar)
(Text 513019) 86-04-17 13.43 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <129> Kommentar till: (Text 512944) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen USA har faktiskt blivit angripet - i den meningen att de tre nationer som uppmuntrar terror, alltså Syrien, Libyen och Iran, dels utmålat USA som den store fienden, dels bidragit till sabo- tagehandlingar mot amerikanska ambassader och civila amerikanska intressen, nu senast flygkontor, resebyråer o s v. I den meningen har USA undvikit våld mot oskyldiga att de fem bombmålen var för sig hade med terrorn att göra och att få hus utanför själva målet träffats. Piloterna uppger däremot att en del hus träffats av libyska raketer som på må och få riktats mot angriparna men missat sitt mål. Däremot anser somliga att USA först skulle ha försökt andra metoder, ekonomisk bojkott o s v. USA har i många år uppmanat till sådan bojkott men den har ej iakttagits av andra länder, Sverige har t o m bistått Libyen med militär träning (Telub-affären). Därmed anser de alla möjligheter uttömda och en halvmilitär aktion försvarbar och oundviklig. Nog hade det varit bra om britter och fransmän hade gjort detta mot Hitler strax efter kristallnatten, eller i samband med angreppet på Tjeckoslovakiet?
(Text 513019) (1 kommentar)
(Text 513024) 86-04-17 13.45 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <130> Kommentar till: (Text 512946) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Detta betyder inte nödvändigtvis att Reagan är allsmäktig. det kan istället betyda att han har överskridit sina befogenheter. Isåfall kan det betyda impeachment (riksrätt) i efterhand, om inte kongressen (i efterhand) godkänner och lovordar hans verk. I vart fall är det inte hans beslut ensamt - han har konsulterat diverse toppolitiker, militärer och allierade (av vilka England och Israel har tillstyrkt aktionen!)
(Text 513024) (1 kommentar)
(Text 513027) 86-04-17 13.46 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <131> Mottagare: Böcker <321> Kommentar till: (Text 512974) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: USA - Libyen Vi röstar ner dem i nästa val, eller störtar dem inom deras eget parti! I Ryssland går det förstås inte lika lätt.
(Text 513027)
(Text 513034) 86-04-17 13.51 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <132> Mottagare: Böcker <322> Kommentar till: (Text 513001) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Mottagare: Pressen (och) samhället <897> Ärende: USA - Libyen Jag menar heller inte att vi med våld skall störta alla diktatorer. Det skulle inte gå eller leda till världskrig. Däremot får vi inte tröttna att i ord och handling (t ex i u-hjälpsprioriteringarna) gynna frihetens sak och framförallt angripa de diktatorer som är till verklig skada för sina egna folk, eller för freden. Att de tre diktaturerna i Sydeuropa kunde avvecklas beror på olika subtila ekonomiska och politiska påtryckningar, särskilt från EG, och säkert kommer Sydafrika att falla på det sättet till slut, om det inte blir ett blodigt krig först. Men vi har ett stort ansvar, främst i nyhetsrapporteringen, för diktaturer som vi på olika sätt stöder - t ex Angola, Mocambique Etiopien och Turkiet för alla ett hårt regemente med sin politiska opposition. Det är en samvetsfråga för Sverige.
(Text 513034)
(Text 513037) 86-04-17 13.54 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <133> Kommentar till: (Text 513006) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Varför går Du inte längre och säger rentut att hela amerikanska folket har ekonomisk fördel av postkoloniala strukturer? Och varför påpekar du inte att en viktig anledning till att detta lyckas är att en så stor del av Tredje Världens ledare är så korrupta, och att detta i sin tur beror på att det saknas en fri debatt i DERAS länder?
(Text 513037)
(Text 513690) 86-04-18 11.59 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <134> Kommentar till: (Text 513019) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Om du menar att USA utsatts för väpnat angrepp av Libyen tänjer du ordens betydelse. Bevisen för att Khadaffi ligger bakom sabotage har vi inte sett. Själv förnekar han det. Men viktigare är att skilja sabotagehandlingar utförda av enstaka grupper från militärt angrepp på ett land från ett annat land.~ När Reagan tar diskotekbomben som anledning till ett massivt militärt angrepp på Libyen resonerar han (inte överraskande) precis som Hitler när han anföll Polen. Hitler ansåg ju då att Tyskland hade angripits av Polen, och hänvisade till olika attentat, bl a var det en tysk radiostation som saboterats. Historien upprepar sig...
(Text 513690) (2 kommentarer)
(Text 513697) 86-04-18 12.03 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <135> Kommentar till: (Text 513024) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Ja Israel och England (dvs Thatcher) gillade attacken. Men EG:s alla utrikesministrar krävde eller vädjade att den inte skulle utföras. De europeiska länder som ligger i närheten av Libyen vill inte ha något krig, men det gör ju inte USA.
(Text 513697) (1 kommentar)
(Text 513701) 86-04-18 12.09 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <136> Kommentar till: (Text 512474) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen I ett land där en av de främsta mänskliga rättigheterna anses vara rätten att äga och bära skjutvapen ska man kanske inte vänta sig annat än att folket applåderar militärt våld som metod.
(Text 513701) (1 kommentar)
(Text 513702) 86-04-18 12.10 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <137> Kommentar till: (Text 513690) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Bevisen börjar i rask takt framläggas. Dels rör det sig om radio- spaning där man "tappat" och dechiffrerat order från Libyens regering till skilda "folkkontor" i Europa, främst i Östtyskland, med order att utrusta skilda terrorister. dels rör det sig om vapen och falska pass som påträffats hos döda eller arresterade terrorister bl a i Libanon och på Nordirland. Israel har länge utfört samma sorts punktbombningar mot palestinska terrorcentra inne i Libanon. Men många menar att USA istället, för att respektera folkrätten, borde förklara Libyen krig. Men då skulle man förlora överraskningseffekten som ger bättre resultat till en lägre kostnad i civilister. När nu överraskningen gått förlorad, kommer kanske krigsförklaringen - om inte Khadaffi backar ur. Parallellen med Polen haltar, eftersom dessa incidenter - inklusive dem mot amerikanska ambassader - till en del är bevisade, till en annan del direkt godkända och berömda av Khadaffi. Sådant gjorde inte polackerna. Men givetvis hade det varit bäst om FN, Sverige m fl hade bojkottat Libyen i stället. Men det har USA förgäves eftersträvat i mer än tio år. Läs f ö Dieter Strands artikel på baksidan av Aftonbladet igår. Där har du parallellen med inbördeskriget i Spanien också. Den som uppmuntrar terror mot oskyldiga och inbördeskrig i andra länder måste räkna med vedergällning.
(Text 513702) (1 kommentar)
(Text 513704) 86-04-18 12.12 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <138> Kommentar till: (Text 513697) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Detta är inte huvudorsaken utan att dessa länder dels är sårbara för oljeblockad från arabvärlden, dels har många araber hos sig och många landsmän i arabvärlden och därför har svårt att själva effektivt värna sig mot terrorism.
(Text 513704)
(Text 513707) 86-04-18 12.13 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <139> Kommentar till: (Text 513702) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen På vilket sätt har USA respekterat folkrätten?
(Text 513707) (1 kommentar)
(Text 513708) 86-04-18 12.14 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <140> Kommentar till: (Text 513701) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Såg Du träningen av sovjetiska soldater i Magasinet i TV i gårnatt? Där är soldaten ännu mer glorifierad. Det kan inte uteslutas att Sovjet och USA gjorde upp om terroristbekämpning i Stockholm på Palmes begravning: Får jag krossa Libyen och Syrien, kan Du göra vad Du vill i Afghanistan och Persien!
(Text 513708) (1 kommentar)
(Text 513710) 86-04-18 12.15 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <141> Kommentar till: (Text 513707) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Jag säger inte att de formellt har respekterat folkrätten,. utan dels att de har sökt en folkrättslig lösning på terrorismen i flera år, dels att de har valt sina mål och sin angreppsmetod för att i möjligaste mån skona civilbefolkningen.
(Text 513710)
(Text 513753) 86-04-18 13.44 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <142> Kommentar till: (Text 512912) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Mig veterligen behöver inte Reagan fråga någon till råds för att bomba Libyen.
(Text 513753) (1 kommentar)
(Text 513776) 86-04-18 14.51 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <143> Kommentar till: (Text 513753) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: USA - Libyen Men dels gör han det, dels är han inte allsmäktig i alla frågor, slutligen riskerar han kritik efteråt - bland folk, i senaten och högsta domstolen, bland sina allierade. Följaktligen är han inte "allom bjudande" i den mening kungarna var det förr.
(Text 513776)
(Text 513829) 86-04-18 15.52 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <144> Mottagare: SKOLFRÅGOR (alla ämnesområden) diskussioner <28> Kommentar till: (Text 512245) av -KPJ Jaakkola utom tjänsten <2> Ärende: Invandrarverket "Ytlänningar" och "Spezial-skola"! Så skriver en RIKTIG SVENSK vid namn JAAKKOLA (utom tjänsten!!!). Graben du har gjort framsteg för att ha ett sådant efternamn!
(Text 513829) (2 kommentarer)
(Text 513834) 86-04-18 15.56 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <145> Mottagare: SKOLFRÅGOR (alla ämnesområden) diskussioner <29> Kommentar till: (Text 513829) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: Invandrarverket .... Jag kan inte tänka mig att det är fråga om ren felskrivning från "her" Jaakkola's sida,.....................................
(Text 513834)
(Text 514125) 86-04-19 02.45 Mats Ohlin FOA2 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <146> Kommentar till: (Text 513690) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: USA - Libyen USA tycks hävda att de uppsnappat radiokommunikation med "folkkontoret" i Berlin såväl före som efter nattklubbsbomben där en amerikansk soldat dödades. Efteråt hade rapporterats att aktionen slutförts framgångrikt och utan spår... Svårt att veta om USA ljuger här... inspelad radiotrafik (dåligt eller inte alls krypterad?) är ju inget vidare konkret bevis (vilket vi ju har en hel del erfarenhet av här hemma - Hårsfjärden). Meddelandena var inte heller helt i "klartext" utan verkade beröra någon icke närmare specifiserad "aktion". De tider som USA uppger för radiotrafiken skulle dock ge starkt stöd för en koppling mellan meddelandena och attentatet.
(Text 514125) (2 kommentarer)
(Text 514716) 86-04-21 08.54 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <147> Kommentar till: (Text 514125) av Mats Ohlin FOA2 <1> Ärende: USA - Libyen Både britterna och israelerna har kompletterande bevisning av detta och andra slag (t ex vapen och falska pass i uppsnappade diplomatsäckar, penningöverföringar etc). Redan i början av 70-talet hade den libanesiska regeringen bevis för att stora penningsummor från Libyen överförts till terroristgrupper i deras land för att blåsa under inbördeskriget och bräcka upp den libanesiska staten inifrån. Vad Khadaffi eftersträvar är att göra detsamma med hela Europa. Det är hög tid att han elimineras.
(Text 514716) (1 kommentar)
(Text 514796) 86-04-21 11.52 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <148> Kommentar till: (Text 514125) av Mats Ohlin FOA2 <2> Ärende: USA - Libyen Din skepsis verkar befogad. Idag meddelas att västtyska experter (som varnade amerikanerna att dra förhastade slutsatser) håller för troligt att de (chiffrerade) meddelanden som avlyssnats har samband med knarkhandel och inte alls med Libyen.
(Text 514796)
(Text 514799) 86-04-21 11.55 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <149> Kommentar till: (Text 514716) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Ja, jag håller med om att Khadaffi är ett orosmoment, men jag skulle gärna vilja bli av med Reagan på samma gång. Läs Eva Moberg på ledarsidan i söndagens DN!
(Text 514799)
(Text 515309) 86-04-22 09.37 Eskil Block FOA1 Mottagare: Mordet på statsministern <665> Mottagare: Anmäla TV-program <75> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <150> Ärende: NICARAGUA Bra TV-program om contras igår. Mottagare Anmäla, internationellt
(Text 515309)
(Text 516061) 86-04-23 17.45 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <151> Kommentar till: (Text 512944) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: USA - Libyen 1) Jag vill minnas att några enheter ur USA:s flotta blivit beskjutna. Libyen har dessutom mig veterligt inte förnekat delaktighet i en mängd terrordåd, snarare antytt det motsatta. 2) Det påstås (även från icke amerikanskt håll) röra sig om precisions- bombningar i *AVSIKT* att undvika att träffa oskyldiga. Må sedan att de naturligtvis kunde ha låtit bli att bomba överhuvud taget men tydligen ansåg man att bombanfallet skulle minska det antal oskyldiga som totalt skulle stryka med i summan av bombningar (Libyska och amerikanska...) (. Fast du verkar inte tycka att några amerikaner är oskyldiga. OBS ironi... .) Personligen vet jag inte riktigt vad jag tycker om den amerikanska bombningen. Rent moraliskt har väl USA rätt att försvara sig, men frågan är om det var taktiskt lämpligt. Ett svar på det är väl svårt att ge då man känner till så få av pusselbitarna. Framtiden får utvisa den saken. (Att diverse europeiska statschefer uttalar sitt ogillande tycker jag är ganska ointressant. Vad de än tycker personligen så är deras första skyldighet att skydda sina länder så väl de kan. Vad ett uttalat stöd för USA:s handlande kan leda till framgår med all önsvärd tydlighet av tre brittiska undersåtars nuvaranade civilstånd: död, död. Nåväl, Margret Thatcher har alltid varit en ovanligt styvnackad och rakryggad person för att vara premiärminister och jag kan faktiskt inte låta bli att respektera henne för det.)
(Text 516061) (2 kommentarer)
(Text 516063) 86-04-23 17.50 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <152> Mottagare: Böcker <324> Kommentar till: (Text 513001) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <3> Ärende: USA - Libyen Vad anser du om Sveriges politik gentemot Sydafrika?
(Text 516063) (1 kommentar)
(Text 516420) 86-04-24 13.29 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <153> Mottagare: Böcker <325> Kommentar till: (Text 516063) av -Björn Levin <1> Ärende: USA - Libyen Jag har svårt att förstå frågans relevans i sammanhanget. Därför finner jag ingen anledning att besvara din fråga. Obs! därmed inte sagt att jag inte har någon åsikt. Vad beträffar min tidigare kommentar vill jag upprepa att det är uteslutande den militära interventionen som jag vänder mig emot. Det är min bestämda uppfattning att ett land (stort eller litet), kommunistiskt eller kapitalistiskt, bland tredje världens länder eller i Sydamerika,.............................................. inte skall ha rätten att intervenera militärt i ett annat land för att "hämnas" någonting (konstruerat eller sant) eller för att påtvinga det intervenerade landet ett politiskt system som man känner sig belåten med, eller................................... Du måste ha i minnet att aktioner av den typen USA företagit gentemot Libyen tänjer ytterligare gränserna för vad somliga länder kan göra mot andra länder. Nästa gång blir det värre, o s v. Och för att överdriva lite: Hur skulle/borde världen reagera om Sovjet t ex konstruerade en falsk svensk "terrorhandling" mot en rysk ubåt i Östersjön eller sköt ner ett sovjetiskt flygplan (obs upphittade/falska anklagelser) och med det som förevändning "gav Sverige en läxa"? Om interventionstrenden fortsätter var säker på att det inte dröjer alltför länge innan vi hamnar i något liknande den hypotetiska situationen jag skisserat ovan. Små stater som Sverige (eller Grekland där jag ursprungligen kommer ifrån) måste med alla medel värna om sitt oberoende, sin självbestämmande rätt, rätten att själva utforma sin inrikes och utrikespolitik, ja tom rätten att vara fri. Kan hända att skillnaden till dig beror på att jag kan se lite längre bortom horizontlinjen och kanske lite vidare än du gör som jag kan se när jag läser dina inlägg. (Nåväl den här/sista meningen hoppas jag du tar med lite humör! / Hej. DK)
(Text 516420) (3 kommentarer)
(Text 516434) 86-04-24 13.46 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <154> Kommentar till: (Text 516061) av -Björn Levin <1> Ärende: USA - Libyen Amerikanska plan besköts (utan framgång) efter att de fullt avsiktligt provocerat Khadaffi genom att överskrida den linje som han (ensidigt) deklarerat att han dragit i Syrtenbukten. USA ville alltså ha fram en aktion. Precisionen i bombningarna var tydligen mycket dålig att döma av ögonvittnesrapporter (t ex Ekstrand i DN).
(Text 516434) (2 kommentarer)
(Text 516438) 86-04-24 13.53 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <155> Kommentar till: (Text 516420) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Din uppfattning delas dessutom av Förenta Nationerna som har liknande formuleringar inskrivna i sina statuter, men tyvärr inte av USA och Sovjet, som alltid hittar någon motivering till att de får göra som de vill (och inte hller tycks den delas av några här i KOM som applåderar allt USA gör).
(Text 516438) (1 kommentar)
(Text 516473) 86-04-24 15.33 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <156> Kommentar till: (Text 516434) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Precisionen i bombningarna var mycket god utom för ett plan som blev tvunget att dumpa sina bomber efter att ha blivit beskjutet. Dumpningen misslyckades också, och de bomber som föll i närheten av franska ambassaden lossnade inte från planet förrän det gjorde en snäv sväng ut mot havet.
(Text 516473)
(Text 516510) 86-04-24 18.00 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <157> Mottagare: Böcker <327> Kommentar till: (Text 516420) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: USA - Libyen Orsaken till frågan var ren nyfikenhet. Frågan var inte alls menad som någon "tankeställare". Du yttrade dig om länders inblandning i andra länders inre angelägenheter varvid jag associerade till Sydafrika. Inga dolda avsikter, jag lovar. För att upprepa frågan; vad tycker du om den svenska politiken gentemot Sydafrika? P.S. Vad beträffar att se långt så, tja, jag har alltid varit ganska cynisk och tror helt enkelt inte att världen kan drivas enbart med spontan välvilja. (Därmed inte sagt att jag förnekar den helt...) Vad beträffar små stater gentemot stora så är väl det effektivaste att många små stater stöttar varandra (typ FN), men att det skulle ske enbart av ideella skäl tvivlar jag på. "Hjälper du mig nu så hjälper jag dig sedan" brukar oftast fungera.
(Text 516510) (2 kommentarer)
(Text 516802) 86-04-25 12.16 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <158> Mottagare: Böcker <328> Kommentar till: (Text 516510) av -Björn Levin <1> Ärende: USA - Libyen Jag tycker ,....."den är OK". F ö vad beträffar din "cynism, etc" vill jag också klargöra för dig att jag själv är anhängare av den s k "realistiska" eller "realpolitiska" skolan/inriktningen. Dvs kort sagt accepterar jag att länders handlande gentemot andra länder (utrikes- och försvarspolitiken) är en funktion av ländernas nationella intressen. Faktorer som ideologi, politiskt system, idealism, moral, och dylikt är av sekundär betydelse. Inom ramen för den förklaringen får du se mitt svar beträffande Sveriges politik gentemot Sydafrika som du fick ovan.
(Text 516802) (2 kommentarer)
(Text 516830) 86-04-25 13.31 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <159> Kommentar till: (Text 516061) av -Björn Levin <2> Ärende: USA - Libyen Två tillägg: det ena att Libyens illdåd länge varit kända men aldrig fördömts i FN, så som Israels eller Sydafrikas. Varför? Finns det en annan moral för "bruna", "gula" och "svarta", än för vita? Och om man inte vill ha USA till världspolis, varför då inte bygga upp en verkligt internationell organisation för att försvara mänskliga fri- och rättigheter? För det andra är skälet till att Englands Thatcher var så tuff inte bara att hon är kvinna och specerihandlardotter utan fastmer att av de tre länder som lidit mest av terrorism - Libanon, Nordirland och Italien - har hon ansvar för ett. Minns förövrigt att Vietnam invaderade Kambodja och Tanzania Uganda just för att skydda mänskliga rättigheter, mmed medel som åtminstone formellt strider mot folkrätten. De får ännu stöd av SIDA. Så vad kan vi svenskar säja om gränskräkningar? Förresten är de flesta u-länder grovt tillyxade av kolonialmakterna, illa arronderade ut etnisk synpunkt, och helt främmande för folkens självbestämmande. Tänk på Nigerias krossande av ibos, Etiopiens kolonialkrig som ännu pågår, eller Sri Lankas övergrepp mot tamilerna (bland vilka min mor på sin tid verkade).
(Text 516830) (1 kommentar)
(Text 516833) 86-04-25 13.39 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <160> Mottagare: Böcker <329> Kommentar till: (Text 516420) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <3> Ärende: USA - Libyen Nej tvärtom ser Du trängre på den problematik det gäller! Under andra världskriget ansågs vår "neutralitet" innebära att vi inte fick engagera oss i någondera sidans målsättningar utan blott värna egna intressen. Under palmes tid har vi bl a stött: Kuba som har militära rådgivare över hela Afrika, Vietnam som har ockuperat Laos och Kambodja, Tanzania som länge hållit Uganda ockuperat, Etiopien som för hungerblockad och utrotningskrig mot minoriteterna i norr, Angola, Mocambique och Zimbwabwe som nu på blodigaste sätt slår ner oppositionella element och konkurrerande befrielserörelser, samt förbereder en blodig omstörtning i Sydafrika. Å andra sidan gjorde vi nästan ingenting under Palmes tid för att stödja demokratiseringssträvandena i Polen, de nationella rörelserna i Estland, Lettland och Litauen, ett fortsatt närmande mellan de båda tyska staterna, demokratisering av Ungern, Tjeckoslovakiet och Jugoslavien, eller frihetskampen i Afghanistan, eller de ryska judarnas rätt att resa hem till Israel om de vill. Som stat alltså, medan vi just som stat, via SIDA, stöder de bråkstakar som uppräknats härovan. Hur går nu det ihop???
(Text 516833) (1 kommentar)
(Text 516836) 86-04-25 13.41 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <161> Kommentar till: (Text 516434) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: USA - Libyen Så Du tycker vi borde ha fyrat på mot de ryska u-båtarna, inte bara inne i militärområdena utan också i "vita zonen" i Östersjön?
(Text 516836) (1 kommentar)
(Text 516838) 86-04-25 13.43 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <162> Kommentar till: (Text 516438) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Nej det finns ingen anledning att applådera ALLT USA gör, minst i Latinamerika. Eller ryssarnas fortsatta ockupation av Europa - ut med örnar och björnar! Frågan är bara HUR? Kanske borde EG, EFTA och de små demokratiska länderna på andra håll i världen sätta upp en egen världspolis utan att fråga supermakterna om lov, eller FN för den delen, "diktatorernas fackförening".
(Text 516838)
(Text 516842) 86-04-25 13.44 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <163> Mottagare: Böcker <330> Kommentar till: (Text 516510) av -Björn Levin <2> Ärende: USA - Libyen Låt mig tillägga: och våra biståndsdiktaturer???
(Text 516842)
(Text 516845) 86-04-25 13.45 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <164> Mottagare: Böcker <331> Kommentar till: (Text 516802) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Om Du har den inställningen, varför stöder vi då våldsverkare som den etiopiska regeringen eller töntar som de i Tanzania?
(Text 516845)
(Text 517339) 86-04-27 10.48 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <165> Kommentar till: (Text 516833) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Intressant fråga som Eskil Block tar upp. Etiopiens folk lider hungersnöd. Om man ogillar statsledningen i Etiopien (och det gör man ju), ska man då låta folket svälta ihjäl?
(Text 517339) (3 kommentarer)
(Text 517353) 86-04-27 11.11 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <166> Kommentar till: (Text 517339) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: USA - Libyen Stöd gerillan!
(Text 517353)
(Text 517415) 86-04-27 18.51 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <167> Kommentar till: (Text 517339) av Henrik Eriksson NADA <2> Ärende: USA - Libyen Ja, om statsledningen inte gör något åt hungersnöden (eller förvärrar den, vilket är fallet i Etiopien), så blir folket mera hjälpt av att man får bort regeringen.
(Text 517415)
(Text 517510) 86-04-27 23.19 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <168> Kommentar till: (Text 516802) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: USA - Libyen OK. Du är väl medveten om att det strider mot ditt tidigare uttalande om inblandning i inre angelägenheter? Finns det någon rationell förklaring eller var det bara ett olycksfall i arbetet?
(Text 517510) (1 kommentar)
(Text 517582) 86-04-28 12.49 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <169> Kommentar till: (Text 517339) av Henrik Eriksson NADA <3> Ärende: USA - Libyen Låt mig dra en parallell. När lidandet (under de röda khmererna) var som störst i Kambodja eller under nazisterna (i koncentrationslägren), skulle det då inte ha varit en smula naivt att skicka hjälpen till de plågade offren genom den regering som åstadkommit deras lidande? Men vi ger hjälp åt den regering som använder hunger som vapen. (I en artikel i New York Review of Books förra året påpekades att detta är en urgammal strategi just i Etiopien; även Hailie Selassie gjorde så Skillnaden låg i att missionen aldrig betalade ut pengar direkt till kejsaren utan bara till sina egna missionsstationer. Men Palme införde oseden att överlämna checkar direkt till diktatorsregimer. För att bli populär i FN, som ju är diktatorernas fackförening!
(Text 517582) (1 kommentar)
(Text 517643) 86-04-28 15.02 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <170> Kommentar till: (Text 516830) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen FN borde nog ha reagerat som "världspolis". Tyvärr finns ingen sådan när stater bär sig illa åt, ej heller terrorister. Vid sidan av statlig/kyrklig makt, gangster (maffia) så håller vi på att få organiserad terrorism som nya maktfaktorer i snart sagt alla länder. Det är illa. Om inte FN ingriper och får makt att göra detta, så måste kanske enskilda stater börja reagera och även ta till de hårdhandskar som gäller mord och annan skada på människor och egendom. Problemet är väl att kommunisterna utbreder sin makt med hjälp av guerillarörelser/terrorister, som i så fall anses som fullt acceptabla. Vissa högerrörelser också, men ett fåtal jämförelsevis.
(Text 517643) (1 kommentar)
(Text 517697) 86-04-28 16.51 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <171> Kommentar till: (Text 517510) av -Björn Levin <1> Ärende: USA - Libyen Det finns inblandning och inblandning. Att vara emot apartheid systemet i Sydafrika, vilket Sverige som bekant är, betraktar jag inte som inblandning av samma karaktär som jag menar i mitt tidigare inlägg. (Eller har jag möjligen missförstått din kommentar?)
(Text 517697) (2 kommentarer)
(Text 518095) 86-04-29 11.13 Eskil Block FOA1 Mottagare: Ekologi (i bred bemärkelse) <60> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <172> Mottagare: Politiskt Forum <1695> För kännedom: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <11> Sändare: Torgny Tholerus QZ -- Sänt: 86-04-29 12.30 Ärende: Kärnkraft och kommunism Det är en känd sak att de "hårda", stalininspirerade kommunistpartierna i bl a Ryssland, Frankrike och Finland älskar kärnkraft som dels höjer arbetarnas levnadsstandard, dels deras beredskap till krig. Emellertid är det också känt att sinnet för säkerhet i de miljöerna inte är lika uppdrivet som härhemma. "Vi forskare har haft så många barn vi vill ha redan", sa en svensk till mig som arbetade åt fransmännen i kärnkraftsektorn. "Och arbetarna är nordafrikaner". Det skall bli intressant hur den ryska härdsmältan påverkar miljödebatten bakom järnridån.
(Text 518095) (1 kommentar)
(Text 518109) 86-04-29 11.26 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <173> Kommentar till: (Text 517697) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Naturligtvis är Sveriges attityd till Sydafrika en (ehuru fullt berättigad) inblandning i Sydafrikas inre angelägenheter! Och eftersom inte har något emot att blanda oss i Sydafrikas (eller diverse sydamerikanska och sydeuropeiska länders) inre angelägenheter finns det anledning dra av glacehandskarna också då det gäller de östeuropeiska och afrikanska blodsväldena och tala ur skägget som fria män och goda europeer.
(Text 518109) (1 kommentar)
(Text 518134) 86-04-29 12.22 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <174> Kommentar till: (Text 516836) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Så vaga som indicierna är för att vi haft besök av ubåtar, hade vi nog inte kunnat "fyra på" med större framgång även om det hade varit fritt fram utanför militärområdena. Men naturligtvis ska vi inte skjuta på ubåtar om vi någon gång skulle sikta dem. Vi bär oss ju inte åt som Khadaffi och Reagan.
(Text 518134) (1 kommentar)
(Text 518144) 86-04-29 12.48 -Lars Hellvig QZ Kommentar till: (Text 517572) av Eskil Block FOA1 <1> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <175> Ärende: Försvarskostnader I NärVarHur 1986 (som citerar SIPRI) hittade jag en del uppgifter om det som kallas försvarskostnader (alla länder sysslar ju som bekant enbart med försvar). USA 186 mdr dollar, Sovjet 137 miljarder (vilket dock blir en ngt högre procent av BNP för Sovjet). Finland .9 mdr, Rumänien 1.1, Norge 1.8, Sverige 3.9, Israel 4.4. NATO mer än dubbelt så mycket (307) som Warszawap. (151). Siffrorna är här avrundade i miljarder dollar, i 1980 års priser, men avser 1983! Konstigt. Totalt finns siffror för 25 länder i min NVH. Högst %avBNP har givetvis Israel med 19.2, lägst Japan med 1%. Sverige 3.3, Usa 6.9, Sovjet 8.7.
(Text 518144) (1 kommentar)
(Text 518155) 86-04-29 13.20 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <176> Kommentar till: (Text 518134) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: USA - Libyen Där är du oense med "fredsduvan" Palme som gav tilllstånd till full vapenverkan mot otillåtna u-båtar i svenska vatten, oavsett nationalitet - men först efter 20 år av varningar från militärt håll. Har du läst Agrells senaste bok i ämnet? Stark läsning.
(Text 518155)
(Text 518182) 86-04-29 14.14 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <177> Kommentar till: (Text 518144) av -Lars Hellvig QZ <1> Mottagare: Lars Hellvig QZ <1075> -- Mottaget: 86-05-05 12.30 Ärende: Försvarskostnader Uppgifterna som Du anger i ditt inlägg är mycket föråldrade. Här får Du av mig lite färskare sådana: LAND VALUTA År: 1975 1980 1982 1983 1984 1985(prognos) (i miljarder) USA USD $ 90,9 144,0 169,9 217,2 237,1 266,7 UK Sterling # 5,2 11,5 13,9 16,0 16,9 18,6 FRANCE Francs 55,8 111,7 148,0 165,0 176,6 186,3 GERMANY DM 37,6 48,5 54,2 56,5 57,3 59,8 CANADA Canadian $ 3,2 9,1 1,7 12,6 13,1 13,6 ---------------------------------------------------------------------- SUMMA: NATO (Europe) USD $ 55,5 107,7 94,9 92,9 86,8 83,6(*) North America USD $ 94,1 148,7 202,6 223,8 244,3 274,2 NATO USD $ 149,5 256,3 297,5 316,7 331,1 357,8 (*) Den nedåtgående trend för NATO (Europa) beror på dollarkursens stora uppgång gentemot samtliga västeuropeiska valutor. Dvs i verkligheten har samtliga västeuropeiska NATO-medlemmar ökat sina försvarssatsningar (även i reala termer räknat). Omräkning till USD ($) har skett enligt gällande växelkurs för respektive år. Siffrorna är publicerade av NATO och har beräknats enligt gällande NATO-definition för försvarsutgifter. Om Du skulle vilja ha motsvarande siffror för WP/USSR säg till. Detsamma gäller Japan,............................................, fast jag tycker att det vore enklast om du gjorde jobbet själv. Ett problem beträffande WP/Sovjet är att det finns många källor som redovisar försvarsutgifterna i Öst (t ex CIA, SIPRI, ACDA, m fl). Divergensen mellan de olika källorna är ofta betydande. Ett vanligt förekommande förfarande är att man redovisar flera källors (de viktigaste) uppgifter samtidigt,.................... ...........................................,eller redovisar det som passar ens argumentation bäst. Alltså, forska lite själv och det kommer säkert att bli lärorikt!
(Text 518182)
(Text 518187) 86-04-29 14.35 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <178> Kommentar till: (Text 518109) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Är det inte det vi gör? Försök inte att lägga ord i min mun som du vet jag aldrig har använt (gäller de sista raderna i din kommentar). Du vet mycket väl var jag står i den frågan på samma sätt som du vet att jag betraktar mig som god europe (och fri man).
(Text 518187) (1 kommentar)
(Text 518194) 86-04-29 14.50 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <179> Kommentar till: (Text 518187) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Jag angrep inte Dina åsikter, bara Ditt ordval. "Inblandning i andra länders inre angelägenheter" är enligt min åsikt en anklagelse som man kan ta med största ro, det är bara FN och diktatorerna där som är emot. Vad som sker måste rapporteras; om man kränker mänskliga rättigheter blir det inte bättre för att det sker på andra sidan en godtyckligt dragen gräns. Därför att jag vet att Du är emot diktaturer generellt tycker jag inte att Du behöver bortförklara vår attityd till Sydafrika som förenlig med doktrinen om icke-inblandning; den doktrinen är i sig själv felaktig. "No man is an island, no man stands alone..." I den målsättningen står vi skuldra vid skuldra.
(Text 518194)
(Text 519015) 86-05-01 17.21 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <181> Kommentar till: (Text 517697) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: USA - Libyen Naturligtvis har vi (Sverige) aldrig ens kommit i närheten av Sydafrikanskt territorium i avsikt att begå våldshandlingar. Däremot har vi bland annat infört handelsrestriktioner med den utsagda motiveringen att avskaffa apartheidpolitiken. Det betraktar jag definivt som att "lägga sig i". Jag har ingen aning om huruvida det är rätt eller inte, utan blir enbart förvånad över vad jag tycker är en avsaknad av konsekvens.
(Text 519015) (2 kommentarer)
(Text 519147) 86-05-02 11.33 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <182> Kommentar till: (Text 519015) av -Björn Levin <1> Mottagare: Björn Levin <98> -- Mottaget: 86-05-05 16.56 Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <99> -- Mottaget: 86-05-02 11.33 Ärende: USA - Libyen Det vore "fantastiskt" om den Sydafrikanska apartheidpolitiken avskaffades som en direkt konsekvens av de svenska (m fl) handels- restriktionerna. Detta skulle glädja mig oerhört. Däremot skulle jag vara emot varje form av väpnad intervention utifrån (vare sig från ett grannland eller från ett land i "Norden") som syftade till att störta den sydafrikanska regimen. Det finns alltså "olika" former av "inblandning" som jag för min del gärna skiljer på. Vad beträffar "konseknensfrågan" (Du skriver ju att Du blir förvånad över vad Du tycker är avsaknad av konsekvens i den svenska sydafrikapolitiken) vill jag upprepa att jag för min del accepterar att länders utrikespolitiska ställnings- taganden (och handlande), alltså även det svenska, styrs av nationella intressen (dvs förenklat: hur maximera den egna nyttan bäst! hur få de bästa/flesta fördelarna! Sedan är det en annan sak om länder alltid lyckas välja/tillämpa den strategi, taktik eller medel som främjar dessa intressen på bästa sätt). Alltså även inkonsekvensen eller bristen på konsekvens kan vara en del av den politik man bestämt sig för att följa i den aktuella frågan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Text 519147) (2 kommentarer)
(Text 519512) 86-05-03 21.16 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <183> Kommentar till: (Text 517582) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Medhåll! I Sverige blir biståndet en inrikespolitisk fråga, vilken svensk politiker tar ansvar för de förbrytelser som understödda diktatorer gör sig skyldiga till?
(Text 519512) (1 kommentar)
(Text 519513) 86-05-03 21.18 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <184> Kommentar till: (Text 517643) av Siv Bäcklund <1> Ärende: USA - Libyen FN är ett skämt, och vem vill se maktbefogenheter hos en dylik kostruktion.
(Text 519513) (1 kommentar)
(Text 520056) 86-05-05 17.10 Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <185> Mottagare: Björn Levin <99> -- Mottaget: 86-05-05 17.10 Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <105> -- Mottaget: 86-05-06 10.38 Kommentar till: (Text 519147) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Hm, om jag tolkar dig rätt så menar du att den svenska utrikes- politiken visserligen är inkonsekvent vad beträffar de officiella motiveringarna men att detta är acceptabelt i sig. Ett sådant sätt att se på saken är jag ingalunda främmande för, låt sedan vara att jag inte direkt uppskattar det. (Dessutom torde det försvåra offentlig debatt av utrikespolitiken...)
(Text 520056) (1 kommentar)
(Text 520912) 86-05-07 14.45 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <186> Kommentar till: (Text 519015) av -Björn Levin <2> Ärende: USA - Libyen Vi har faktiskt gått längre och direkt stött organisationer typ ANC (och deras motsvarigheter bl a i f d Rhodesia och de portu- gisiska kolonierna, som i sin tur utövat terror, d v s våld mot tredje man.
(Text 520912)
(Text 520916) 86-05-07 14.48 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <187> Mottagare: Björn Levin <102> -- Mottaget: 86-05-09 16.40 Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <112> -- Mottaget: 86-05-07 15.12 Kommentar till: (Text 519147) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: USA - Libyen Men det finns faktiskt exempel, inte bara från Södra Afrika, där vi svenskar stött andra nationers befrielsekamp. Men i äldre tid gällde det mewst Norden - jaktplan till finland (även om pengarna insamlades på privat väg) och polisutbildning till Norge. Under kriget, alltså. Men efter kriget har målsättningarna vidgats, främst i Södra afrika. Många tycker vi skulle stödja polacker och balter mer aktivt.
(Text 520916)
(Text 520919) 86-05-07 14.50 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <188> Kommentar till: (Text 519512) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: USA - Libyen Jo, den svenska politiker som röstar för fortsatt bistånd åt ifrågavarande diktatur - det må vara Etiopien, Mocambique, Angola eller Zimbwabwe. saken tas dock alltför sällan upp.
(Text 520919)
(Text 520920) 86-05-07 14.53 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <189> Kommentar till: (Text 519513) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: USA - Libyen FN är inte ett skämt utan en fin ide som förfuskats. Frågan är om organisationen kan stramas upp eller om man bör starta en ny.
(Text 520920) (1 kommentar)
(Text 521537) 86-05-09 15.44 -KPJ Jaakkola utom tjänsten Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <190> Mottagare: SKOLFRÅGOR (alla ämnesområden) diskussioner <33> Kommentar till: (Text 513829) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: Invandrarverket Vad exakt är en RIKTIG SVENSK, tycker Du?
(Text 521537)
(Text 522205) 86-05-12 13.52 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <191> Kommentar till: (Text 520920) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA - Libyen Problemet är väl att man inte kan komma överens om maktfördelningen. 1 röst per stat eller en röst per man. I samtliga fall ligger industriländerna i underläge, samtidigt som de betalar mest för organisationen. 1 röst per miljon pengar till organisationen går ju flertalet stater inte med på. SÅ? En ny orgnaisation kan inte heller lösa de grundläggande och svåra frågorna. Däremot kanske man kunde ena sig kring förslaget om en världspolis, underställd alla stater med nuvarande maktfördelning. Det skulle bli en fråga om etiska principer.
(Text 522205) (2 kommentarer)
(Text 522313) 86-05-12 16.47 Mats Ohlin FOA2 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <192> Kommentar till: (Text 522205) av Siv Bäcklund <1> Ärende: FN Man borde kunna blanda beräkningsgrundande faktorer: 1 röst per nation, plus en röst per 100 milj inv (avrundat till närmaste 100 milj), plus en röst per satsad % av BNP (med minimibelopp) plus en röst per satsad USD miljard... Skämt åsido; ingen ordning förrän vi får ett direktvalt världsparlament. Och det lär dröja.
(Text 522313) (2 kommentarer)
(Text 522713) 86-05-13 15.55 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <193> Kommentar till: (Text 522313) av Mats Ohlin FOA2 <1> Ärende: FN Det här med direktval är svårt. Vem väljer man och varför? Det är svårt även i lilla Sverige, när det gäller parti. Skulle det gälla person eller nationsrepresentant? Jag tänker även på direkt- valen till naturvetarföreningen etc. Känner aldrig någon av de föreslagna. En representant till FN kunde kanske presenteras utförligare. Men visst är det svårt! Frågan är om det är för svårt?
(Text 522713) (1 kommentar)
(Text 522782) 86-05-13 17.33 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <194> Kommentar till: (Text 522205) av Siv Bäcklund <2> Ärende: USA - Libyen Det finns ju redan spärrar i det att varken säkerhetsrådet eller ECOSOC har en man-en röst; där avgör vapnen resp pengarna. Jag skrev en gång en uppsats i statskunskap där jag bl a föreslog att man inledningsvis skulle ge varje stat tvålogaritmen av dess befolkning (i miljoner) till röststyrka. Det betydde alltså mindre än tio röster för Kina men ändå fler än nu. Frågan om en världspolis är mycket svårare; där har ju stormakterna veto och lär aldrig släppa in några.
(Text 522782) (1 kommentar)
(Text 522783) 86-05-13 17.34 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <195> Kommentar till: (Text 522313) av Mats Ohlin FOA2 <2> Ärende: FN Men i brist på bättre är det inte dåligt skämt att pröva kompromisser!
(Text 522783)
(Text 522784) 86-05-13 17.34 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <196> Kommentar till: (Text 522713) av Siv Bäcklund <1> Ärende: FN Man kan ju ha internationella partier - sådana är på väg i EG.
(Text 522784) (1 kommentar)
(Text 523110) 86-05-14 13.40 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <197> Kommentar till: (Text 522782) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Problemen med en global makt är stora. Hur förhindra maktmissbruk? Däremot kan jag tänka mig att ett FN av ungefär nuvarande röstordning, där de mindre utvecklade länderna har majoritet men med viss veto- rätt för dem som betalar mest, skulle kunna fungera bra i vissa ordningsfrågor. Dit hör internationella förbindelser och åtaganden som inte får nationalpolitisk innebörd. Världspolis skulle kunna höra dit som komplement till, men inte i samband med nationella polisstyrkor. Härigenom skulle militära styrkor kunna slopas (såvida en stat inte har chauvinistiska anspråk och vill utbreda sitt geografiska område på andra nationers bekostnad genom krig på traditionellt sätt). Beväpningen skulle kunna bli minimal och polisstyrkan vara stark gentemot enskilda, men aldrig mot en stor del av befolkningen i ett land, och världspolisen aldrig kunna ta makten utan ha tämligen begränsade uppgifter och möjligheter. Samtidigt skulle skjutvapen utom för jakt försvinna, givetvis även atomvapen och alla andra med stor kapacitet. Ett land skulle aldrig få möjlighet att rusta och starta ett krig, eller ta sig alltför stora friheter gentemot ett annat land. Nationerna skulle sättas under en gemensam ordningslag och behandlas som enskilda personer men med vissa rättigheter utöver dessas. Lagstiftnigen kanske s sm bli mer likformig. I så fall allmänt accepterad och utan alltför extrema drag?
(Text 523110) (2 kommentarer)
(Text 523112) 86-05-14 13.44 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <198> Kommentar till: (Text 522784) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: FN Det är rätt intressant. Först har man då nationerna som företräder nationella intressen, sedan internationella partier som samlar sig nationsövergripande frågor eller frågor av mer allmänt intresse utan specifik nationstillhörighet. Hur kan de senare göra sig gäl- lande och verka?
(Text 523112) (1 kommentar)
(Text 523611) 86-05-15 11.52 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <199> Kommentar till: (Text 523110) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Du påpekar indirekt två förutsättningar som knappast kan uppfyllas - att medlemsstaterna rustar ner och att de ensar sin lagstiftning. Så lär det inte bli. Men man kan närma sig frågan från motsatt håll: i vilka frågor underordnar sig staterna en yttre myndighet? Jo om de själva har fördel av det! Så är det redan med post och flyg. I framtiden kan det bli så med kärnkraft, miljö och kanske också med terrorism, hot mot tredje man.
(Text 523611) (1 kommentar)
(Text 523615) 86-05-15 11.58 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <200> Kommentar till: (Text 523112) av Siv Bäcklund <1> Ärende: FN Inom EG är det ju så att ledamoterna i dess organ sedan flera år bänkar sig efter parti och inte nation. En socialdemokrat i England har mer gemensamt med Mitterand än Thatcher, en dasnsk liberal eller högerman har mer sympati för en italiensk liberal än för en dansk kommunist o s v. Inte konstigt alls - jämför med de svenska väljarnas lojalitet med landskap resp parti.
(Text 523615) (1 kommentar)
(Text 523736) 86-05-15 15.59 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <201> Kommentar till: (Text 523611) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Jag påpekar väl tämligen direkt dessa åtgärder. Varför skulle de inte kunna genomföras. Frågan är varför vi har militär i ett land? För att försvara oss mot fiender inom och utom landet, i första hand det sista. Lösningen blir väl att uppfylla de uppgifterna på annat sätt än genom nationella militära armeer. Går de enbart ut på att säkra nationens och medborgarnas trygghet, mot icke önskvärda förändringar, d v s i försvarssyfte, så skulle det väl kunna gå? Expansiva stater får naturligtvis problem och får avstå från att med våld inkorporera andra stater.
(Text 523736) (2 kommentarer)
(Text 523738) 86-05-15 16.03 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <202> Kommentar till: (Text 523736) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Vad jag främst är ute efter, är att ingen stat skall kunna bli för mäktig, en staternas demokrati alltså. Det förutsätter en decentraliserad modell, med en viss mycket väl kontrollerad central styrning, som i sin tur aldrig får bli alltför stark. En stark centralstyrd global stat vore nog det värsta vi kunde råka ut för. Ändå finns det behov av en viss central samordning.
(Text 523738) (1 kommentar)
(Text 523740) 86-05-15 16.05 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <203> Kommentar till: (Text 523615) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: FN Intressant, men fortfarande hur kan de göra sina partisympatier gällande? De har ju ingen rösträtt efter partiindelning.
(Text 523740) (1 kommentar)
(Text 524182) 86-05-16 15.45 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <204> Kommentar till: (Text 523736) av Siv Bäcklund <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Svaret är väl just att de stående armeernas uppgift i många länder inte är att skydda det egna territoriet (enbart) utan att erövra eller åtminstone skrämma andra länder till underkastelse. Det betyder att internationella organisationer inte kan helt ersätta den nationella suveräniteten utan 1. tjäna som ett (globalt eller regionalt) intresseorgan för små och utsatta länder; 2. ett forum där förhandlingar mellan större stater kan ersätta öppet våld i vissa situationer, 3. och slutligen fylla övernationella funktioner på ett snävt avgränsat område, t ex post, flyg, terrorbekämpning.
(Text 524182)
(Text 524184) 86-05-16 15.49 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <205> Kommentar till: (Text 523738) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Med den formulering Du nu använder finns en viss parallell till USA.s konstitution. USA ville inte se ett enat Europa, som kunde förtrycka resten av världen, och heller inte godta en centraliserad monarki på sin egen kontinent. Istället ville man samordna kolonierna i den Nya Världen (gärna också de spanskspråkiga) för att på det viset motstå de europeiska stormakterna. Men parallellen haltar ju såtillvida som att i FN även stormakterna är medlemmar, dessutom en mängd diktaturer. EG är ett bättre exempel på vad Du kallar "decentraliserat samarbete" i demokratiska former. Kanske borde vi istället delta i och utvidga EG-samarbetet?
(Text 524184)
(Text 524188) 86-05-16 15.54 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <206> Kommentar till: (Text 523740) av Siv Bäcklund <1> Ärende: FN Jo varje delegat har ju ett eget mandat, eftersom EG:s parlamentariker numera utses i direkta val och inte av resp lands regering eller riksdag. Det betyder i sin tur att de beslut som tas t ex om - tullar och jordbrukspolitik, - utbildnings- och forskningssamarbete, -sociala åtgärder för främmadarbetare och arbetskraftsutbyte m m läggs som parti- och inte ländermotioner. Nu har det ju dessutrom vidtagits att ländernas vetorätt skall slopas; besluten tas direkt i EG-parlamentet som därmed fått vad man i statsvetenskapen kallar "federala" drag.
(Text 524188) (1 kommentar)
(Text 524775) 86-05-17 02.36 -KPJ Jaakkola utom tjänsten Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <207> Kommentar till: (Text 523110) av Siv Bäcklund <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Varför ha en makt, vare sig global eller lokal?
(Text 524775) (1 kommentar)
(Text 525903) 86-05-20 13.09 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <208> Kommentar till: (Text 524775) av -KPJ Jaakkola utom tjänsten <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Det finns vissa frågor som kan vinna på en samordning. Det var utgångspunkten för resonemanget. Först och främst skulle det finnas en central ordningsmakt, som kunde hålla enstaka nationer i schack vid behov, men kompletterad med nationella ordningsstyrkor för att inte få alltför stor makt. Ingen nation skulle få möjlighet att angripa en annan nation utan att själv bli bestraffad. Begreppen nationsbrott och nationsstraff skulle införas, med en global domstol för kontroll av dessa och ett begränsat antal lagar, som majoriteten av nationer samtyckt till, och som dessutom fått godkännande även av de mest betalande staternas speciella klubb, t ex dem som betalar mest och sammanlagt mer än hälften av det globala organets utgifter och som därför fått vetorätt. Då skulle de nationella militära rustningarna kunna slopas. Vi får en global "stat", men med mycket begränsade funktioner. Eskil har rätt när han jämför USAs författning. Det vill bara till att de enskilda nationerna behåller sitt inflytande med bred maktbas. Modell bikaka med bidrottning, där cellerna är nationer som själva bestämmer hur mycket honung det ska finnas i varje och vilket samarbete med övriga celler som skall förekomma. Ingen cell får öka sitt utrymme på de övrigas beskostnad eller skaffa sig militär makt. Ordningsmakten begränsas, både centralt och nationellt. Bidrottningen har viss makt över varje cell, men måste ha sanktion av flertalet celler etc enligt ovan för att använda makten.
(Text 525903) (4 kommentarer)
(Text 525904) 86-05-20 13.13 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <209> Kommentar till: (Text 524188) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: FN Betyder det samarbete över de nationella gränserna, men inom partisympatierna, för att få partirepresentanter valda i de olika länderna? Det här är verkligen en intressant utveckling. Nationsgränserna elimineras kanske s sm och i stället får man EG-partier?
(Text 525904) (1 kommentar)
(Text 526019) 86-05-20 16.49 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <210> Kommentar till: (Text 525903) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? En annan tanke är någon form av global "beskattning", för att åstadkomma en form av inkomstutjämning mellan nationerna. Tex kunde varje land betala en procent av sin BNP. Dessa pengar delas sedan ut till varje land i förhållande till hur många människor som finns i landet.
(Text 526019) (2 kommentarer)
(Text 526157) 86-05-20 22.32 Per Törnell MAGIS Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <211> Kommentar till: (Text 526019) av Torgny Tholerus QZ <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Inkomstutjämning? Knappast med så skilda ekonomiska system som kommunismen och kapitalismen.
(Text 526157) (2 kommentarer)
(Text 526300) 86-05-21 09.30 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <212> Kommentar till: (Text 526157) av Per Törnell MAGIS <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Varför inte? De kommunistiska länderna har ju i allmänhet lägre levnadsstandard än de kapitalistiska, och de skulle ju då tjäna på inkomstutjämningen, så dörför bör inte de kommunistiska länderna ha något emot det. Och även de kapitalistiska länderna skulle tjäna på det, eftersom de fattiga länderna får mycket bättre köpkraft, och då öppnas det nya marknader för de kapitalistiska företagen.
(Text 526300) (3 kommentarer)
(Text 526319) 86-05-21 10.26 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <213> Kommentar till: (Text 526019) av Torgny Tholerus QZ <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Ja, tanken ligger nära till hands, i varje fall i Sverige med hög beskattning för socialhjälp. Tyvärr är väl behovet alltför stort. Det går ann i en relativt liten stat med än så länge goda försörjningsmöjligheter. "Hjälpen till självhjälp", som går ut på att utveckla andra länders försörjningsmöjligheter, t ex genom att sälja eller skänka färdiga produktionsenheter och teknik (som Kina nu vill ha), kommer snabbt att minska västvärldens möjligheter att konkurrera, såvida vi inte kan få moderna maskiner att arbeta lika billigt. Men säljer vi dessa maskiner också, så får vi nog i stället kämpa för att ö h t överleva själva.
(Text 526319) (1 kommentar)
(Text 526320) 86-05-21 10.30 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <214> Kommentar till: (Text 526300) av Torgny Tholerus QZ <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Det här med att nya marknader öppnas för de kapitalistiska länderna (och traditionella industriländerna) är nog en sanning med modifikation. De nya marknaderna kna mycket väl utvecklas i utvecklingsländerna i stället. (Se mitt föregående inlägg).
(Text 526320) (1 kommentar)
(Text 526394) 86-05-21 13.07 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <215> Kommentar till: (Text 509725) av Henrik Eriksson NADA <2> Ärende: Vad vill supermakterna? Ett intressant experiment:man tar ett ex av typen"för kung och fosterland" samt ett ex av typen"internationalen" Monterar upp en kulspruta på låt säga 250 meter..och brassar på Den som duckar först har ingen känsla för fosterlandet!
(Text 526394) (1 kommentar)
(Text 526609) 86-05-21 22.08 Per Törnell MAGIS Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <216> Kommentar till: (Text 526300) av Torgny Tholerus QZ <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? De kommunistiska länderna har en så låg levnadsstandard pga av att alla pengar används till militären utom precis vad som krävs för att folk skall överleva. Resten går till militären. Att ge pengar till kommunistländer blir därför samma sak som att vi skulle betala både för de vapen vi har för att skydda oss och för de vapen som hotar oss.
(Text 526609) (2 kommentarer)
(Text 526738) 86-05-22 09.50 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <217> Kommentar till: (Text 526609) av Per Törnell MAGIS <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Kommunistiska länder har inte högre militärutgifter än andra länder. Ta reda på lite statistik och läs själv!
(Text 526738) (3 kommentarer)
(Text 527006) 86-05-22 16.19 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <218> Kommentar till: (Text 525903) av Siv Bäcklund <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Eller bestämda situationer måste definieras när denna över- nationella makt får och bör brukas.
(Text 527006) (1 kommentar)
(Text 527010) 86-05-22 16.21 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <219> Kommentar till: (Text 526157) av Per Törnell MAGIS <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Ännu en variant kunde vara spridning (resp utjämning) av kunskap. Det är väl i vart fall tanken bak WHO:s, UNESCOS, FAO:s m fl:s verksamhet, hur de nu än fungerar i praktiken.
(Text 527010)
(Text 527011) 86-05-22 16.23 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <220> Kommentar till: (Text 526300) av Torgny Tholerus QZ <3> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? På lång sikt har de rika länderna fördel av det, men inte på kort. Därför ställer de rika länderna som regel villkor för sin u-hjälp - t ex att demokrati skall gynnas, som nu på Fillippinerna eller i Korea. Mer konsekvent förs denna politik av EG, som givetvis motarbetar kommunistdiktaturer inom sitt intresseområde.
(Text 527011)
(Text 527012) 86-05-22 16.25 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <221> Kommentar till: (Text 526320) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? På den här punkten skiljer sig brittisk och fransk politik radikalt från varann. Britterna har som regel snålat med u-hjälp men uppmuntrat frigörelse, med resultat att handeln ofta går nya vägar för deras forna kolonier. Fransmännen har satsat mer både på u-hjjälp och utbildning, men bundit "sina" länder mycket hårdare vid sig - som en possessiv mor. Det har varit MYCKET lönsamt i flera fall.
(Text 527012)
(Text 527014) 86-05-22 16.27 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <222> Kommentar till: (Text 526609) av Per Törnell MAGIS <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Man kan förstås bistå vissa kommunistländer, t ex Polen eller Jugoslavien, just på villkor att de öppnar sig och rustar ner. Med sådan politik har man demonterat fascistdiktaturerna i Sydeuropa och nu går det åt samma håll i Ostasien också.
(Text 527014)
(Text 527015) 86-05-22 16.28 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <223> Kommentar till: (Text 526738) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Jo avsevärt! Dessutom har de betydligt längre värnplikt, om Israel undantas förstås.
(Text 527015)
(Text 527018) 86-05-22 16.33 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <224> Kommentar till: (Text 525904) av Siv Bäcklund <1> Ärende: FN Ja, så har jag fattat saken! Som Du vet ställde Palme upp på socialdemokratiska möten, åtminstone i finska och norska valkampanjer och så går det till ute i Europa också. Undantaget är väl att man inte tycker om när ett parti EKONOMISKT understöder ett broder- parti - som det svenska socialdemokratiska partiet torde ha gjort åtminstone i något fall med sina finska, grekiska och portugisiska broderpartier. Men visst kan skåningar stödja partivänner i Norrland? Du har verkligen rätt i att detta på lång sikt kan leda till att nationsgränserna helt elimineras. I ett längre historiskt perspektiv är det inte ens överraskande. Tänk på hur Italien och Tyskland - fordom uppdelade på dussintals småstater - enades på 1800-talet. Men man kan heller inte utesluta att vissa politiska och kulturella skillnader består; Bayern liknar ännu inte Hessen, Milano heller inte Palermo, och även i Sverige har vi vissa rent lokala partier. Det ingår alltsammans i en modern, multinationell statsbildning.
(Text 527018)
(Text 527019) 86-05-22 16.36 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <225> Kommentar till: (Text 526319) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Inte heller här är jag helt enig; det finns alltid mellanlägen. Inom EG görs omfattande transfereringar från de rika Frankrike, Benelux, Danmark och Tyskland till de fattiga Portugal, Grekland, irland, Spanien etc. Dessutom stödjer EG de till Eg associerade länderna i Afrika (mestadels engelska eller franska f d kolonier).
(Text 527019)
(Text 527022) 86-05-22 16.39 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <226> Kommentar till: (Text 526394) av Kenneth Björnfot QZ <1> Ärende: Vad vill supermakterna? Även "befrielsearmeer" i Afrika eller de tuffaste vietconbgare torde ducka när de utsätts för direkt beskjutning. I sådana lägen är varken livhanken eller fosterlandet något att skämta med. Så heller inte när det gällde att försvara Norden mot Hitler och Stalin, under andra världskriget. Man riskerar dessutom inte livet för kungen (eller onkel HO!) personligen, utan för det samhäölle de symboliserar, mot vad man uppfattar som förtryck.
(Text 527022)
(Text 527395) 86-05-23 10.25 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <227> Kommentar till: (Text 527006) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Instämmer! Det vore säkerligen nyttigt att på förhand tänka igenom hur vissa situationer skulle behandlas. Det kan vara lämpligt, både för hur lagar bör tillämpas och för att på förhand se hur olika beteenden kan uppfattas och få för konsekvenser. Det borde kanske gälla alla lagar för att förebygga lagbrott, men särskilt i dessa fall där det måste gälla "de viktigaste lagarna av alla" de som gör att samhällen kan fungerai fredligt samarbete och i viss mån ömsesidig hjälp. Det låter så bra. Varför skall det vara så svårt att verkligen åstadkomma?
(Text 527395) (1 kommentar)
(Text 527440) 86-05-23 11.47 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Mordet på statsministern <701> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <228> Kommentar till: (Text 526941) av Siv Bäcklund <2> Ärende: USA... en fri och öppen press. Det vore mer intressant att titta på militärutgifterna som andel av BNP (brutto nationalprodukten). Det är en mycket bra indikator på "bördan" för landet. Även militärutgifternas absoluta belopp är av intresse. När man betraktar dessa indikatorer då kan man inte dra någon annan slutsats än att Sverige ligger relativt lågt (och att militärutgiftsbördan för sammhällsekonomin är mycket lägre i jämförelse med många, många andra och mycket fattigare länder). Grekland t ex spenderar ungefär lika mycket som Sverige vilket betyder dryggt 7 % av BNP till försvar medan motsvarande andel för Sverige är ca 1/3 av Greklands. Därför borde du nog nyansera något den uppfattningen du redovisar i ditt inlägg ovan. F ö tar jag inte ställning här huruvida Sverige gjort bra som det gjort eller ifall det borde ha satsat mer (eller mindre). Slutligen tycker jag att det här är ingen diskussion som skall föras i det här mötet utan det finns andra möten där man kan föra den istället. (Fortsätt gärna diskussionen i mötet: Internationell Politik - rustning - nedrustning m.m.)
(Text 527440) (2 kommentarer)
(Text 527483) 86-05-23 13.08 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <229> Kommentar till: (Text 527395) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Svaret är: på grund av det marxisterna kallar "objektiva klass- motsättningar". EG kan absorbera en del råvarurika eller väl- utbildade randstater men inte tillåta fri invandring från hela det svarta Afrika eller Indien, utan att deras egen levnadsstandard blir lidande. USA kan blanda sig i och eventuellt stödja en del länder på den latinamerikanska kontinenten men de engelsktalande vill inte bli en minoritet i sitt eget land; samma gäller ryssarna gentemot olika muslimska folk. Diverse kulturer vill inte låta sig uppslukas av andra, även om det skulle betyda höjd standard, och vissa länder (som t ex Indonesien) är öppet imperialistiska, vill med sig införliva en rad småstater.
(Text 527483)
(Text 527484) 86-05-23 13.10 Eskil Block FOA1 Mottagare: Mordet på statsministern <702> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <230> Kommentar till: (Text 527440) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: USA... en fri och öppen press. En bra åtgärd är att gå tillbaka till det första inlägg som "spårat ur" i detta träd och flytta hela trädet till Inter- nationell politik, som Karkamanis föreslår med all rätt.
(Text 527484)
(Text 528217) 86-05-25 16.21 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <231> Kommentar till: (Text 525903) av Siv Bäcklund <3> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? (. Skönt att människan har förändrats sen Machiavellis dagar.)
(Text 528217)
(Text 528535) 86-05-26 14.10 Siv Bäcklund Mottagare: Mordet på statsministern <706> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <232> Kommentar till: (Text 527440) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Extra kopia: Jacob Palme QZ <25504> -- Mottaget: 86-05-28 17.54 Sändare: -Sven Olofsson Privat -- Sänt: 86-05-28 01.50 Ärende: USA... en fri och öppen press. Jag har redan begärt flyttning till Internationell politik. Tycker att det här mötet innehåller de mest underliga inlägg med hänsyn till ämnet. Har därför underlåtit att svara många gånger på eljest intressanta inlägg. Flera borde nog skärpa sig.
(Text 528535) (2 kommentarer)
(Text 528832) 86-05-26 23.17 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <233> Kommentar till: (Text 526738) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Vad gör dom av med alla pengar då, Sovjet är inte precis fattigt på naturresurser.
(Text 528832) (1 kommentar)
(Text 528836) 86-05-26 23.21 Per Törnell MAGIS Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <234> Kommentar till: (Text 526738) av -Lars Hellvig QZ <3> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Jag tror nog att propotionellt har dom det. (Pengar till Icke-militära utg/Pengar till Militära...)
(Text 528836) (1 kommentar)
(Text 529177) 86-05-27 17.30 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <235> Kommentar till: (Text 525903) av Siv Bäcklund <4> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <580> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Tillåt mig anföra att vår vördare regering nu har beslutat att inte kräva något skadestånd av den s k Sovjetunionen. Motivet skulle vara att när de under många år har försummat att åtala britterna för deras svavelutsläpp skulle det se illa ut att klandra den sovjetiska radioaktiviteten som ju, åtminstone politiskt sett, måste anses mer godartad ur ett renodlat socia- listperspektiv. Intressant är också att Sovjets regering i sin vishet beslutat att fördubbla kärnkraften i sitt land under de närmsta fem (%) (5) åren och dessutom förse välartade socialiststater som KUBA med reaktorer av den från Tjornobyl kända, höga säkerheten. Vi svenskar har som sagt förmånen att kunna betala bistånd åt Kuba och därmed ytterligare subventionera det som i Östermalms tunnel- banestation kallas "kärnvapnens vidare spridning". Den finska regeringen däremot tycker inte att vi tryckt oss tillräckligt platta intill marken inför den store jätten i öster. Vi har ju, genom att offentliggöra radiaksiffror (vilker rumänerna, polackerna och finnarna i stort sett undvikit, fast de erhållit större doser än vi) kunnat bibehålla sin eftersträvade vänskap med Sovjetunionen samt att avskräcka dollarturisterna. Vad gäller de inhemske skall de ju ändå dö, förr eller senare! tycker klientregimerna i Warschau, Bukarest och Helsinki.
(Text 529177) (2 kommentarer)
(Text 529178) 86-05-27 17.32 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <236> Kommentar till: (Text 528832) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Dels till ineffektiv administration och övervakning av genstörtiga "medborgare", dels att förbereda sig på tredje världskriget.
(Text 529178)
(Text 529179) 86-05-27 17.33 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <237> Kommentar till: (Text 528836) av Per Törnell MAGIS <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Dessutom redovisas inte alla kostnader - inkomstbortfall för värnpliktiga, överförandet av experter till militärtjänst o s v.
(Text 529179)
(Text 529187) 86-05-27 17.34 Eskil Block FOA1 Mottagare: Mordet på statsministern <707> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <238> Kommentar till: (Text 528535) av Siv Bäcklund <1> Ärende: USA... en fri och öppen press. Du kan svara - och samtidigt göra "Mottagare internationell", så hamnar det där det ska.
(Text 529187) (1 kommentar)
(Text 529193) 86-05-27 17.40 Eva Frykevall QZ Mottagare: Mordet på statsministern <708> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <239> Kommentar till: (Text 529187) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA... en fri och öppen press. Eller ännu hellre "Flytta internationell", så hamnar det bara i det mötet.
(Text 529193) (1 kommentar)
(Text 529240) 86-05-27 18.30 Eskil Block FOA1 Mottagare: Mordet på statsministern <710> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <240> Kommentar till: (Text 529193) av Eva Frykevall QZ <1> Ärende: USA... en fri och öppen press. Men det kommandot kan väl bara mötesledningen ge?
(Text 529240) (1 kommentar)
(Text 529245) 86-05-27 18.41 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <241> Kommentar till: (Text 529240) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: USA... en fri och öppen press. Nej, det kan vem som helst göra med sina egna inlägg. Lämpligen ger man detta FLYTTA-kommando medan man håller på och skriver sin kommentar. Nu gör jag detta kommando, dvs jag FLYTTA-r denna kommentar, så att den enbart hamnar i det internationella mötet. Det gör jag genom att skriva !FLYTTA INT POL först på en rad i inlägget.
(Text 529245)
(Text 529511) 86-05-28 08.36 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <242> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <618> Kommentar till: (Text 529177) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Finns det något land som kommer att kräva ersättning för det radioaktiva nedfallet?
(Text 529511) (1 kommentar)
(Text 529678) 86-05-28 14.09 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <243> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <623> Kommentar till: (Text 529177) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Tillägas bör att Westerberg och Adelsohn enligt dagens tidning instämmer i bedömningen att det inte finns internationell juridisk grund för att begära skadestånd.
(Text 529678) (2 kommentarer)
(Text 530015) 86-05-29 00.51 # Per Lindberg Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <244> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <661> Kommentar till: (Text 529678) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? I så fall ska inte heller de svenska bönderna ha något skadestånd.
(Text 530015) (2 kommentarer)
(Text 530056) 86-05-29 08.08 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <245> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <664> Kommentar till: (Text 530015) av # Per Lindberg <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Där haltar din analogi lite. De svenska bönderna betalar ju skatt till svenska staten, som en slags försäkringspremier mot naturkatastrofer. Men Sverige har inte mej veterligt betalat någon skatt till Sovjet...
(Text 530056) (1 kommentar)
(Text 530821) 86-05-30 13.59 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10117> Kommentar till: (Text 529470) av Björn Sahlen <1> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <246> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Jo man har faktiskt i åtskilliga "kapitalistiska" länder på Europas kontinent bibehållit fler småföretag än vi. När jag arbetade i Belgien var antalet företagare i byggbranschen där över 20 000, i Sverige några hundra. Orsaken är att socialdemokratin genom att kräva olika saker av varje arbetsgivare och inte minst genom kollektivavtalen som pressar fram samma löner i varje branch, bygd och företag, slagit ut de mindre. Något motsvarande gäller industrins och detaljhandelns fusioneringar samt jordbrukspolitiken. Inom EG är småföretagarna och bönderna väl organiserade, betyder mer i politiken än centern hos oss, och motsätter sig "rationaliseringar". Det är fel att tro att utvecklingen går på räls eller att vår svenska politik är den enda rätta.
(Text 530821) (1 kommentar)
(Text 530842) 86-05-30 14.24 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <247> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <696> Kommentar till: (Text 529511) av Kenneth Björnfot QZ <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Ja - Västtyskland.
(Text 530842)
(Text 530843) 86-05-30 14.25 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <248> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <697> Kommentar till: (Text 529678) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Det behöver ju inte betyda att de har rätt. Utan att de fruktar komplikationer, främst i vårt förhållande till England.
(Text 530843)
(Text 531047) 86-05-31 01.28 # Per Lindberg Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <249> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <701> Kommentar till: (Text 530056) av Torgny Tholerus QZ <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Jo, OK, men... NATURKATASTROF?? Näää. Skicka räkningen till ryssen!
(Text 531047) (2 kommentarer)
(Text 531072) 86-05-31 07.10 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <250> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <703> Kommentar till: (Text 531047) av # Per Lindberg <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Ska vi skicka en räkning till engelsmannen samtidigt, för försurnings- skadorna han har orsakat?
(Text 531072) (2 kommentarer)
(Text 531544) 86-06-02 00.51 Björn Sahlen Mottagare: Fritt forum <10130> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <251> Kommentar till: (Text 530821) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Detta börjar bli lite rörigt (för mig). (Vilka vill ha låg lön "bara" för att man jobbar i en krisbransch ?) Stordrift är nästan alltid effektivare än småföretagsamhet. Den ger billigast produkter, vilket oftast är det som kunden sätter störst värde på. Att grisköttet blir mindre gott av att grisarna mår dåligt är en "olycklig omständighet" som man kanske "kan komma till rätta med". Bönderna i EG-området organiserar sig inte för att förhindra att grisar ska behandlas illa. Det råkar bara just nu kanske ha den bieffekten. Om jag åter får göra antagandet att djur kan känna rädsla och smärta, så är det rimligt att ställa frågan: Vad skiljer djur från människor ? I detta sammanhang är det två egenskaper som jag finner intressanta: 1. Deras upplevelser är (kanske) inte lika starka som våra pga deras lägre medvendandenivå. 2. De saknar förmåga att förhindra att de utnyttjas brutalt, (de kan inte organisera sig !). Av dessa punkter är det nog 2:an som är den klart avgörande för tingens nuvarande ordning. Men det finns nyanser. Om vi har kommit fram till att vi har "rätt" att behandla djur på det sätt vi finner lämpligt, så har ändå möjlighet att välja att inte orsaka djuren större lidande än "nödvändigt". Det är väl denna sista fråga, och effekterna av ett ja-svar på denna, som det finns nå'n mening med att diskutera (just nu). Låt mig ta ett exempel där vårt ekonomiska system (marknadsekonomin) orsakar djur onödigt lidande. Jag tänker på försöksdjur som utsätts för olika preparat som det är tänkt att vi människor ska komma i kontakt med, som t ex hygienartiklar, kosmetika och läkemedel. Nu är det så att i en fungerande marknadsekonomi så finns det alltid flera likvärdiga produkter för konsumenten att välja mellan. Inte för att han har ett behov att kunna göra detta val, utan för att han har ett "behov av" att det finns flera producenter som konkurerar med varandra. Det är i detta fall djuren som blir direkt lidande av den "dubbelforskning" som krävs för detta system. Helt klart () är djurens lidande i kosmetikabranschen inte ett tillräcligt argument för att vi ska införa planhushållning, (men det finns fler !).
(Text 531544) (2 kommentarer)
(Text 531763) 86-06-02 16.32 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10134> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <252> Kommentar till: (Text 531544) av Björn Sahlen <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Det finns en liten lucka i Ditt resonewmang, nämligen att mass- produktion och bristande kvalitetssinne är ännu mer utpräglat i planekonomier.
(Text 531763) (1 kommentar)
(Text 531780) 86-06-02 16.55 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <253> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <707> Kommentar till: (Text 531047) av # Per Lindberg <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Påtal om kryperi för ryssen återger Expressen en ny nationalsång: Once, Sweden made the Russkes quake; The Baltic was a Swedish lake and Romanovs were strictly barred from dropping their calling card (visitkort) Now Russian subs routinely bore the nudies along Sweden's shore, while Stockholm much prefers Vietnam to that great Satan - uncle Sam!
(Text 531780) (2 kommentarer)
(Text 531781) 86-06-02 16.55 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <254> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <708> Kommentar till: (Text 531072) av Torgny Tholerus QZ <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Borde skett för längesen. Svenskarna är alldeles för flata!
(Text 531781)
(Text 531839) 86-06-02 19.27 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <255> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <713> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <136> -- Mottaget: 86-06-02 19.27 Kommentar till: (Text 531780) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? För att hela sanningen skall fram (det förvånar mig inte ett dugg att Eskil inte anger hela sanningen / det gäller ju ett påhopp mot Olof Palme som Eskil applåderar oberoende av vilka som står för det), är det det ökända National Review som publicerar en anonym dödsruna över Olof Palme och en signerad dikt till hans minne. För att återge Expressen representerar National Review den sorts konservatism som anser att president Reagan är vänstervriden (varför lät han Marcos falla t ex). Tidskriften skall dessutom företräda intelligensaristokratin och den mondäna katolicismen. (Bravo Eskil; är dessa... dina bundsförvanter i din fortsatta smutskastning mot Olof Palme?) Jag tycker att ytterligare kommentarer är överflödiga.
(Text 531839) (1 kommentar)
(Text 531848) 86-06-02 19.56 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <256> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <137> -- Mottaget: 86-06-03 10.32 Kommentar till: (Text 531839) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Det förhållandet att författaren har andra åsikter än jag hindrar ju inte att hans observationer kan vara korrekta, i detta fall. Dikten handlar för övrigt inte alls om Olof palme utan om en naivitet som kanske tydligast kommit till uttryck hos en del ledarskribenter i Dagens Nyheter. Tvärtom medgav Olof Palme - något sent kanske - att verkanseld skulle sättas in mot u-båtar innanför säkerhetsgränserna. Vad jag skulle ha för samband med "mondän katolicism" eller hur man alls kan bunta ihop åsikter på det sättet får stå dels för Karkamanis, dels för den gamle porr-författaren Anderberg. Dikten är faktiskt bra både till form och innehåll!
(Text 531848) (1 kommentar)
(Text 532010) 86-06-03 00.00 Björn Sahlen Mottagare: Fritt forum <10137> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <257> Kommentar till: (Text 531763) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Planekonomi (i stor skala) förekommer (så vitt jag vet) idag endast i odemokratiska, odynamiska samhällen. Men jag tror och hoppas att detta inte är en lagbunden nödvändighet. Planekonomi kanske till sin natur är ett något farligare system, då det (tydligen ofta) styrs uppifrån. Min uppfattning är dock att marknadsekonomi ständigt blir farligare (och kräver hårdare styrning om vi väljer att behålla den) i takt med att vår makt över "naturen" ökar. (Snälla, sej inget om Tjernobyl !)
(Text 532010) (1 kommentar)
(Text 532164) 86-06-03 10.58 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <258> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <739> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <139> -- Mottaget: 86-06-03 10.58 Kommentar till: (Text 531848) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Vad Du, Eskil Block, inte vill förstå är att jag återger exakt en del av det som stod i gårdagens "EXPRESSEN". Jag anser att det är minst sagt relevant att tala om för somliga att det var det ärkekonservativa "National Revew" (de betraktar t o m Ronald Reagan som vänsterradikal) som var källan till "din dikt" (EXPRESSEN's). Sedan om det finns något samband mellan Dig och "mondän katolicism" eller den "porr-författaren" (som jag inte kan komma på vem det är) som Du nämner i Din kommentar VET DU BÄST. Själv har jag inte anklagat Dig för något sådant. Jag har bara kritiserat dig för att Du inte angav den riktiga källan (och vad den står för) till dikten Du tyckte så mycket om. F ö vad Du tycker om själva dikten är Din sak.
(Text 532164) (2 kommentarer)
(Text 532441) 86-06-03 23.26 # Per Lindberg Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <259> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <742> Kommentar till: (Text 531072) av Torgny Tholerus QZ <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Gärna det!
(Text 532441)
(Text 532972) 86-06-05 00.42 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <260> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <748> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <141> -- Mottaget: 86-06-05 11.40 Kommentar till: (Text 532164) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Dikter skrivs inte för att presenteras åtföljda av spaltkilometer med förklaringar. Sluta käbbla.
(Text 532972) (1 kommentar)
(Text 533105) 86-06-05 10.48 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <261> Kommentar till: (Text 531780) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Usch vilket vulgärt skräp. Är det publicerat som avskräckande exempel ?
(Text 533105) (1 kommentar)
(Text 533133) 86-06-05 11.50 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <262> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <754> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <142> -- Mottaget: 86-06-05 11.50 Kommentar till: (Text 532972) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1301> -- Mottaget: 86-06-05 12.19 Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Det må Du tycka. I det här konkreta fallet tycker jag att det var fråga om medvetet utelämnande av viktig information. Vad beträffar "spaltkilometer med förklaringar" som Du uttrycker Dig är jag av den mycket bestämda uppfattningen att Du adresserar det till fel person. Vad sägs om Eskil Block till exempel? Därför försök inte att göra Dig mer märkvärdig än vad omständig- heterna medger.
(Text 533133) (2 kommentarer)
(Text 533138) 86-06-05 12.11 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <263> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <143> -- Mottaget: 86-06-05 12.11 Kommentar till: (Text 533105) av -Lars Hellvig QZ <1> Mottagare: Lars Hellvig QZ <1082> -- Mottaget: 86-06-06 12.00 Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Har du inte läst min kommentar i frågan, dvs vilka som står bakom dikten, m m? Förresten finns det inte fler personer här i KOM som kan framträda och tala om för vår "käre" Eskil Block vad de tycker om detta? Eskil själv har sagt att han tyckte dikten var bra. Vad tycker Ni andra? PS/ Obs! Om Ni har möjlighet läs: Expressen 2/6, sid 4 "Samma stank från alla ställen" av Bengt Anderberg. (Eskil kallar Anderberg i sin kommentar till mig för "porr-författaren". Finns det någon som tros veta vad Eskil kan mena med detta? I så fall upplyss mig gärna.) /DS
(Text 533138) (4 kommentarer)
(Text 533151) 86-06-05 12.28 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <264> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <144> -- Mottaget: 86-06-05 18.22 Kommentar till: (Text 533138) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Bra dikt. Tänkvärd, *oavsett* källan. Anderberg brukar skriva intressanta/läsvärda saker, *oavsett* tidigare produktion och bakgrund.
(Text 533151) (2 kommentarer)
(Text 533154) 86-06-05 12.29 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <265> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <145> -- Mottaget: 86-06-05 18.37 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1302> -- Mottaget: 86-06-05 12.29 Kommentar till: (Text 533133) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Vidhåller att en dikt kan stå för sig själv. (. Fortsätt bara .).
(Text 533154) (1 kommentar)
(Text 533174) 86-06-05 13.26 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <266> Kommentar till: (Text 533138) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Jag tyckte inte att den var speciellt bra. Bl.a. var innehållet inte sant. Inte heller var dem väl speciellt bra till formen. Rytmen haltar betänkligt på fjärde raden.
(Text 533174) (1 kommentar)
(Text 533301) 86-06-05 18.37 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <267> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <146> -- Mottaget: 86-06-05 18.37 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1303> -- Mottaget: 86-06-05 20.22 Kommentar till: (Text 533151) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Min vän Du måste ha missförstått det hela. Jag tyckte om Anderbergs artikel i EXPRESSEN. Den var både intressant och lärorik. Men Du har inte läst artikeln och därför vet Du inte vad Du skriver om. I artikeln förklarade Anderberg vilka som stod bakom artikeln och vad de står för (skall jag möjligen skicka Dig en kopia av artikeln?). F ö behöver Du inte agera försvarsadvokat åt Eskil Block. Det klarar han av själv (minst sagt strålande).
(Text 533301) (2 kommentarer)
(Text 533302) 86-06-05 18.40 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <268> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <147> -- Mottaget: 86-06-05 18.40 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1304> -- Mottaget: 86-06-05 20.33 Kommentar till: (Text 533154) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Visst, om Du accepterar diktens innehåll samt tillstyrker avsikten bakom dess uppkomst. Men det gör inte jag.
(Text 533302) (1 kommentar)
(Text 533325) 86-06-05 20.33 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <269> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <148> -- Mottaget: 86-06-06 10.38 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1305> -- Mottaget: 86-06-05 20.33 Kommentar till: (Text 533301) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Jag har läst Anderbergs artiklar bra länge. Bra dikt, vilket är det enda jag skrivit om. (. Heja! .)
(Text 533325) (1 kommentar)
(Text 533683) 86-06-06 16.06 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10155> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <270> Kommentar till: (Text 532010) av Björn Sahlen <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Detta är en värdefull och nyttig nyansering. Man kan förstås tillägga att inslag av planekonomi är mycket äldre än socialismen; Gustaf Vasa, Karl IX och Karl XI sysslade med sådant, liksom spanska, franska, preussiska och ryska envåldshärskare. Det är sant att en marknadsekonomi kan bli så innovativ att den måste styras upp - så kan man nämna de kriser som stadsbyggandet ställdes inför under mitten av förra århundradet. Problemet i en totalstyrd ekonomi är att också informationsflödet styres, att kritik mot misstag nedtystas. Det gäller inte bara rysk kärnkraft utan även amerikansk rymdindustri. Monopol är inte bra alls!
(Text 533683) (1 kommentar)
(Text 533723) 86-06-06 16.52 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <271> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <150> -- Mottaget: 86-06-06 18.16 Kommentar till: (Text 532164) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Detta är en gammal tvistefråga. Författaren Ezra Pound som med sin "Waste land" gjorde ett betydande genombrott, var privat fascist. Detta hindrar inte att hans dikt (om den moderna civi- lisationens avigsidor) rönt stor beundran både till innehåll och form. Något liknande gäller den norske bondediktaren Hamsun som på äldre dagar blev nazist. Hans klassiska skildring "Svält" om författare i Oslo under första världskriget blir inte mindre bra för det. Vad Du i själva verket hävdar är att dikter som publicerats i en tidning vars övriga innehåll man ogillar, eller författare som i helt andra avseenden är stolliga, eller statsmän som gjort allvarliga misstag, inte får citeras i den mån de sagt något som helt fristående har ett värde. Jag delar inte den uppfattningen. Jag läser aldrig National review och heller inte Bengt Anderberg, om jag kan slippa. Men det för- hållandet att National Review har publicerat denna dikt eller att porrförfattaren Anderberg har gjort det hindrar inte mig från att läsa och citera en bra dikt. Däremot skulle du hålla Dig för god att tillvita mig åsikter jag inte har. Det är dålig stil: guilt by association. Det förhållandet att Du gillar Olof Palmes utrikespolitik behöver ju inte hindra Dig att ha vettiga åsikter i utbildnmingsfrågor, ger inte mig rätt att pådyvla Dig hans misstag i de frågorna.
(Text 533723) (1 kommentar)
(Text 533725) 86-06-06 16.56 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <272> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <151> -- Mottaget: 86-06-06 18.44 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1318> -- Mottaget: 86-06-10 00.27 Kommentar till: (Text 533133) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Jo det var Karkamanis som menade att dikten inte fick citeras utan angivande av källa! Det avgörande är ju faktiskt innehållet, inte var dikten publicerats. För övrigt tycks varken Karkamanis eller Anderberg ha lett i bevis att JUST DENNE författare t ex var "mondän katolik" eller vilka andra skällsord det nu var. Eller är det nödvändigt att vid varje tillfälle påpeka att det moderna Greklands störste diktare var homosexuell? Har inte hans diktning ett värde trots detta? Eller rättare, oberoende härav.
(Text 533725)
(Text 533727) 86-06-06 17.00 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <273> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <152> -- Mottaget: 86-06-06 18.45 Kommentar till: (Text 533138) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <4> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? I början av l960-talet framträdde en rad svenska författare med en serie böcker, "Kärlek I, KärleII, Kärlek XII " o s v. En av de flitigaste var just denne Anderberg som hade stora inkomster härav. Han kom från min egen hemstad och växte upp i strikt religiös miljö, hans far var klockare på Hisingen, och han har sedan revolterat mot detta, just på det sexuella området. Vad jag påpekar är att detta förhållande inte behöver åberopas mot hans övriga produktion - lika litet som denna förträffliga dikts ursprung eller publiceringssätt har med dess värde att göra.
(Text 533727) (1 kommentar)
(Text 533729) 86-06-06 17.01 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <274> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <153> -- Mottaget: 86-06-06 18.46 Kommentar till: (Text 533151) av Staffan Johansson QZ-DK <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Bättre kunde jag inte ha sagt det själv - tack ska Du ha!
(Text 533729)
(Text 533730) 86-06-06 17.02 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <275> Kommentar till: (Text 533174) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Vad av innehållet skulle vara osant? Att Östersjön en tid var ett svenskt innanhav?
(Text 533730) (1 kommentar)
(Text 533734) 86-06-06 17.04 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <276> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <154> -- Mottaget: 86-06-06 18.46 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1319> -- Mottaget: 86-06-10 00.28 Kommentar till: (Text 533301) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Artikelt talade inte om vilka som "stod bakom" dikten - bara att den tidskrift där dikten publicerats innehöll artiklar so,m inte bara anderberg utan även vi andra kan ogilla. Men så är det ju med all publicering - gillade Anderberg alla de övriga novellerna i sin berömda porrserie?
(Text 533734)
(Text 533737) 86-06-06 17.06 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <277> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <155> -- Mottaget: 86-06-06 18.47 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1320> -- Mottaget: 86-06-10 00.29 Kommentar till: (Text 533302) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Kan Du inte hellre precisera vad Du ogillar i själva dikten? En möjlig invändning kan ju vara att små nationer som Grekland och Sverige inte skall frossa i sitt förflutna utan ödmjukt finna sig i att andra stormakter nu lägger ner reglerna för internationellt umgänge. Det är den slutsatsen jag inte tycker om; där var faktiskt dikten en fin liten väckarklocka.
(Text 533737)
(Text 533738) 86-06-06 17.07 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <278> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <156> -- Mottaget: 86-06-06 18.47 Mottagare: Staffan Johansson QZ-DK <1321> -- Mottaget: 86-06-10 00.30 Kommentar till: (Text 533325) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Anderberg är rasande begåvad, mycket kunnig och mycket emotionell.
(Text 533738)
(Text 533758) 86-06-06 17.39 Per Norrman KTH Mottagare: Fritt forum <10160> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <279> Kommentar till: (Text 531544) av Björn Sahlen <2> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Är det så självklart att stordrift är mer effektivt än småskalighet? Vilka kategorier ingår i ditt effektivitetsmått? Varför skulle planhushållning göra djurförsök obsoleta? Kan man inte tänka sig marknadsekonomi utan djurförsök? Se där fyra frågor som du kan besvara!
(Text 533758) (1 kommentar)
(Text 533993) 86-06-07 14.57 Björn Sahlen Mottagare: Fritt forum <10165> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <280> Kommentar till: (Text 533683) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Jag tror och hoppas att även informationsfrihet och demokrati är förenligt med planekonomi. Monopol har ibland en del mycket positiva "egenskaper", och är ibland (nästan) absolut nödvändigt (ex: vatten o avlopp !). Kommentar till ditt eget exempel: Tror du verkligen att flera konkurerande "Nasor" kunnat nå större framgångar i rymden än det enda "Nasa" som finns nu ? Själv tror jag på fri konkurens, full insyn, demokrati mm INOM monopol !
(Text 533993) (2 kommentarer)
(Text 533997) 86-06-07 15.01 Björn Sahlen Mottagare: Fritt forum <10166> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <281> Kommentar till: (Text 533758) av Per Norrman KTH <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Jag svarar gärna på (vettiga) frågor ! 1. Nej det är inte självklart att stordrift är effektivt. Detta bl a beroende på att vi människor, på gott och ont, är ganska irrationella varerlser. Jag anser inte att stordrift (eller planekonomi) är ett självendamål. Huvudsaken är att vi trivs utan att vi (i onödan) skadar andra människor, djur eller natur. 2. Vad jag här avsåg med effektivitet var att; kunna producera bra produkter med minsta möjliga insats av energi och mänskligt arbete. Däremot menar jag inte att "effektiviteten" är det enda som räknas. (Specielt inte i den "bransch" som denna diskution gäller.) 3. Frågan om i vilken utsträckning vi utnyttjar djur på detta grymma sätt beror, anser jag, på i huvudsak två saker. 1. Vilken inställning vi har till djur, och deras lidande. 2. Hur "effektivt" vårt samhälle är. Med "effektivt" menar jag "bra sätt att nå ett givet mål". Om vi t ex kommer fram till (på fråga 1) att vi har rätt att utnyttja djur på det sätt vi finner "lämpligt", för att bli mätta eller friska, utan att orsaka djuren större lidande än "nödvändigt", så kan vi sedan jämföra hur effektivt de båda allternativen lyckas uppnå detta mål. En egenskap i en väl fungerande planekonomi (som än så länge inte existerar) är att det inte finns något systembetingat behov av dubbelforskning. (Dubbelforskning har även vissa positiva effekter som inte alls är oförenliga med planhushållning.) En sak jag försökte visa i mitt förra inlägg var att "onödigt" många djur får lida pga den "fria" konkurensen. 4. Jo, det är "bara" att förbjuda denna "djurmisshandel" i lagen. (Vilket i o f s, som jag ser det, är en inskränkning av den ekonomiska "friheten" !) För mig är motsatsen till planekonomi, planlös ekonomi, lika med marknads- ekonomi, lika med ekonomi utan (övergripande) mål ! Vad är motsatsen till marknadsekonomi för dig ?
(Text 533997) (1 kommentar)
(Text 534069) 86-06-07 20.42 -Björn Levin Mottagare: Fritt forum <10167> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <282> Kommentar till: (Text 533993) av Björn Sahlen <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Eh? Menar du att monopolet skulle bestå av ett antal små företag? I sådant fall kallas det en kartell. Sådana, har erfarenheten visat, är ytterst instabila. Vad beträffar ren planekonomi så har den nackdelen av att ha en ytterst långsam, om ens någon, återkoppling. (Något elliptiskt skrivet, men jag hoppas att innebörden är klar.)
(Text 534069) (3 kommentarer)
(Text 534341) 86-06-08 23.02 Per Törnell MAGIS Mottagare: Fritt forum <10168> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <283> Kommentar till: (Text 534069) av -Björn Levin <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Problemet med planekonomi är väl att planen aldrig håller. Vänsterskor ett år och högerskor nästa. Och Oj vad bra produktionsresultat man för med PE. Så bra att man måste stjäla ritningar till allt man bygger.
(Text 534341) (1 kommentar)
(Text 534475) 86-06-09 14.02 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <284> Kommentar till: (Text 533730) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? while Stockholm much prefers Vietnam to that great Satan - uncle Sam! till exempel
(Text 534475) (2 kommentarer)
(Text 534562) 86-06-09 16.40 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <285> Kommentar till: (Text 534475) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Nåja, HELT osant är väl inte det påståendet? Åtminstone har då jag inte sett lika många demonstrationer mot Vietnams krigföring som mot USA:s i samma område. Inte för att jag bryr, men ändå.
(Text 534562)
(Text 534591) 86-06-09 17.34 Per Norrman KTH Mottagare: Fritt forum <10174> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <286> Kommentar till: (Text 533997) av Björn Sahlen <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Vi verkar vara överens om att det är önskvärt att minimera lidande, samt att på ett eller annat sätt "trivas" med tillvaron. Men ibland kommer dessa mål i konflikt med varandra. Vilket är det bästa sättet att, i stort, lösa de problem som uppstår? Jag kan i o f s uppskatta den principiella tanken bakom planekonomi, menhela tanken bygger på att de som är satta att utverka planer, allokera resurser etc, verkligen har en riktig bild av de behov som behövs uppfyllas. Vilka klarar av det? Vem (vilka) skall ställa upp det mål du efterlyste? Är inte i grund och botten sammhället en stor samling individer med mycket olika egenskaper, färdigheter, önskningar och behov? Hur skall man nånsin kunna samla och ena allt detta i några få övergripande målformuleringar? Det verkar som om jag bara kan ställa frågor, jag har nog inga svar så här rakt på sak, men ett försök skulle kunna lyda: Människor organiserar sig bäst själva allt efter de omständigheter som finns, det skall de också få lov att göra. Dock inte utan vissa villkor. Det är här det kniviga kommer in. Hur skall man bestämma vilka dessa villkor skall vara? I det stora hela har vi ett ganska bra system för det just här och nu. Fördelen med en fungerande marknadsekonomi är att om ett tillräckligt stort antal människor bestämmer sig för att inte köpa massproducerat kött, så får vi ingen massproduktion av kött! Simple as that! Slutsatsen blir då att vi som inte vill ha vissa saker får propagera för vår åsikt bäst vi kan, och hoppas på att budskapen går hem, i syfte att få en förändring till stånd.
(Text 534591) (1 kommentar)
(Text 534592) 86-06-09 17.43 Per Norrman KTH Mottagare: Fritt forum <10175> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <287> Kommentar till: (Text 534069) av -Björn Levin <3> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Det enda som var oklart var kommentaren om att skulle vara "elliptiskt skrivet". Vad innebär det? undrar en ovetande.
(Text 534592) (1 kommentar)
(Text 534740) 86-06-10 01.20 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <288> Kommentar till: (Text 533723) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Liten rättelse Det var T S Eliot som skrev The waste land.
(Text 534740) (1 kommentar)
(Text 534772) 86-06-10 03.34 -Björn Levin Mottagare: Fritt forum <10180> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <289> Kommentar till: (Text 534592) av Per Norrman KTH <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Elliptiskt = förkortat, ofullständigt.
(Text 534772)
(Text 534914) 86-06-10 11.59 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <290> Ärende: don Quijote och väderkvarnarna Marinen har återigen varit ute och jagat inbillade ubåtar. Historien nu senast följer det vanliga mönstret: först påstår man att man haft alla möjliga vaga "indikationer" på främmande ubåtar, sedan sätter man in alla tillgängliga helikoptrar, fartyg, torpeder och bomber mot dessa fiktiva mål (och har ihjäl en massa fisk och skräpar ner på havsbotten), sedan kan man bara konstatera att det som vanligt inte blir något som helst resultat av hela den dyrbara aktionen. Inte ens en fjäder blir det efter hönorna. I bästa fall kan man producera lite inspelat kackel. Är det någon som förstår vad dessa skådespel egentligen handlar om och vad de ska tjäna till?
(Text 534914) (2 kommentarer)
(Text 535014)
(Text 535022) 86-06-10 17.01 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <292> Kommentar till: (Text 534914) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: don Quijote och väderkvarnarna VAD HAR DU FÖR ALTERNATIV? SÄKRA PÅ ATT DET INTE FINNS FRÄMMANDE UBÅTAR I VÅRA VATTEN KAN VI JU INTE VARA. MÖJLIGHETEN ATT FLER SOVJETISKA UBÅTAR SNOKAR ELLER "NAVIGERAR FEL" IN PÅ KÄNSLIGT MILITÄRT OMRÅDE PÅ VÅRA VATTEN ÄR JU FAKTISKT INTE SÅ LUSTIG FÖR OSS. NÅGOT MOTIV HAR DE SÄKERT I SÅ FALL OCH INTE TILL VÅR FÖRDEL.
(Text 535022)
(Text 535028) 86-06-10 17.04 Dimitrios Karkamanis FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <293> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <160> -- Mottaget: 86-06-10 17.04 Kommentar till: (Text 535014) <1> Mottagare: Siv Bäcklund <950> -- Mottaget: 86-06-11 09.43 Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? När man kommenterar ett inlägg som någon annan skrivit i ett visst möte är det inte lämpligt att den som kommenterar BYTER RUBRIK (som du skriver) eller går över till ett annat möte. Dock är det annorlunda när man skriver egna inlägg. Då skall man se till att inlägget skrivs i ett möte som passar till inläggets innehåll. Jag kan förstå att det skapar viss förvirring men jag upprepar att det inte är min uppgift att rätta till andras "misstag". Därför tycker jag att din fråga är lite felaktigt ställd. I varje fall ställs den till fel person.
(Text 535028) (2 kommentarer)
(Text 535311) 86-06-11 09.19 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10190> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <294> Kommentar till: (Text 533993) av Björn Sahlen <2> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Det finns fall där monopol är tekniskt oundvikligt (det bästa exemplet är just fasta rörledningar, järnvägar etc.) Monopol är emellertid inte bra och leder alltid till frestelser att missbruka makten. Värst är det om monopolet gäller åsikts- bildning eller maktutövning (etermonopol, enpartisystem etc). och detta är skälet till att borgerligheten på 1700- och 1800-talen sökte undanskaffa de monopol som kyrkor och adelsstånd då hade. NASA skulle säkert fungerat bättre om anbud kunde läggas in av olika firmor för hela raketstadiet, och så lär det också bli efter hand. Flygsäkerheten beror till stor del på att de flyg- bolag och tillverkare som svarar för de flesta olyckorna inte får så många beställningar. Men hittills har de inveseringar som krävts varit för stora. Det finns dock ett enda område där monopol är bra - det gäller våldsutövning. ett land mår inte bra av flera arm`er, som Libanon hade och ännu har. Skilj på nödtvång och önskvärdhet, och läs mer historia!
(Text 535311) (2 kommentarer)
(Text 535405) 86-06-11 12.19 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <295> Kommentar till: (Text 534475) av Lars-Henrik Eriksson <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Från amerikansk horisont har nog vårt ekonomiska och moraliska stöd till Vietnam uppfattats så att personer i vår statsledning faktiskt föredrar små kommunistdiktaturer framför de fria staternas allians, NATO, eller USA självt.
(Text 535405) (1 kommentar)
(Text 535409) 86-06-11 12.20 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <296> Kommentar till: (Text 534740) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: Liten rättelse Ursäkta! Men även Ezra Pound har skrivit ett stort diktverk (som jag dock aldrig själv har tagit del av).
(Text 535409)
(Text 535412) 86-06-11 12.21 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <297> Kommentar till: (Text 534914) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: don Quijote och väderkvarnarna Det finns ju faktiskt meten att de jagar verkliga u-båtar men inte är särskilt skickliga på det. Isåfall är svaret givet - för att öva sig och öka sin beredskap.
(Text 535412)
(Text 535414) 86-06-11 12.23 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <298> Mottagare: Dimitrios Karkamanis FOA1 <163> -- Mottaget: 86-06-13 11.12 Mottagare: Siv Bäcklund <953> -- Mottaget: 86-06-11 12.35 Kommentar till: (Text 535028) av Dimitrios Karkamanis FOA1 <2> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Siv har dessutom fått hedersuppdraget att städa upp ~åtminstone ett möte. Anser hon sig inte klara av det får hon tåla en viss "skapande förvirring". Det kan faktiskt vara inspirerande, ungefär som middagskonversation fast den blir rörig i utskrift.
(Text 535414) (1 kommentar)
(Text 535417) 86-06-11 12.28 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Fritt forum <10196> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <299> Kommentar till: (Text 535311) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Flygsäkerhet beror på en stor noggranhet bland tillverkare, operatörer, piloter, trafikledare. luftfartsmyndigheter m.m. och inte på att tillverkare av dåliga flygplan konkurreras ut av någon slags marknadskrafter.
(Text 535417) (3 kommentarer)
(Text 535434) 86-06-11 12.43 Eskil Block FOA1 Mottagare: RISKER (i) bred bemärkelse <372> Mottagare: Pressen (och) samhället <997> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <794> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <300> Mottagare: Politiskt Forum <1733> Ärende: OFFENTLIGHET Mycket har skrivits om ryssarnas (initiala) brist på information om Tjornobyl. Eftervart verkar det som om episoden blir ett fall framåt för den ryska pressfriheten. Värre då de afrikanska stater som nekar utlänsk expertis att studera förekomsten av aids i deras länder; och själva inte gör något heller åt saken!
(Text 535434)
(Text 535460) 86-06-11 13.01 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <301> Kommentar till: (Text 535405) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Det är möjligt att det uppfattats så, men det gör inte saken mera sann.
(Text 535460) (1 kommentar)
(Text 535786) 86-06-12 00.36 # Per Lindberg Mottagare: Fritt forum <10198> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <302> Kommentar till: (Text 535417) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Där måste jag nog säga att du har fel. Ett haveri *har* effekt på 1. flygbolaget, 2. tillverkaren, 3. <etc, övriga inblandade>. Comet blev ju inte någon marknadssucce... och fick inte heller någon efterföljare. Sen ska det i fulltsändighetens namn sägas att dagens höga säkerhet även till stor del beror på SAMARBETE mellan tillverkare högskolor m fl. i säkterhetsfrågor. Det lönar sig helt enkelt att samarbeta.
(Text 535786) (1 kommentar)
(Text 535819) 86-06-12 03.22 Björn Sahlen Mottagare: Fritt forum <10202> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <303> Kommentar till: (Text 535311) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Med ditt sätt att resonera så hade olyckan hänt i alla fall eftersom det var den första ! Möjligtvis kan "nästa" olycka förhindras om USA slutar att anlita NASA, och istället väljer ett annat, mindre (!) olycksdrabbat, företag. Men jag vet inte om man skulle vinna så mycket på det (NASA har ju i alla fall större erfarehet av olyckor !). Kommentar 535417 av Lars-Henrik Eriksson beskrev problematiken bra. NASA är inte ett monpol, de har konkurens från Sovjet, Europa m fl. Jag ser för övrigt inget som hindrar att ett "monopol" sprider ut sin verksamhet bland konkurerande underleverantörer. Men nu till viktigare saker ! "Läs mer historia" uppmanar du mig. Ska jag tolka det positivt (som att du vill försöka sprida ditt eget intresse), eller negativt (som att du anser att mina inlägg är ointressanta (el felaktiga) pga bristande kunskap i detta ämne) ? Vad är det förresten för vits att skilja på nödtvång och önskvärdhet. Det som måste göras är det väl lika bra att ta itu med, utan att stöna !
(Text 535819) (3 kommentarer)
(Text 535825) 86-06-12 07.17 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Fritt forum <10204> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <304> Kommentar till: (Text 535819) av Björn Sahlen <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Du ska tolka det negativt. Eskil är känd för att lägga in en massa nedsättande personliga omdömen om folk, och Eskil bryter då mot de etiska reglerna för KOM. Genom att skriva "Läs mer historia", så har han antytt att du är okunnig, och att du är i stort sett en komplett idiot, som egentligen inte borde yttra dej i KOM. Eskil, jag får återigen uppmana dej att inte skriva några personliga omdömen om enskilda personer i KOM! Dvs yttranden av typen "Läs mera historia" är förbjudna enligt de etiska reglerna för KOM.
(Text 535825) (6 kommentarer)
(Text 535870) 86-06-12 10.34 Siv Bäcklund Mottagare: Fritt forum <10206> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <305> Kommentar till: (Text 535819) av Björn Sahlen <2> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. NASA har inte varit särskilt olycksdrabbat, tvärs om! Det är först på senaste halvåret som de kommit tätt. Orsakerna kan vara flera (t ex O-ringarna som inte tålde kylan vid Challenger- olyckan). Märkligt är dock att de hänt just nu, sedan det blivit klart att SDI-programmet och andra militära program är helt beroende av de få återstående rymdraketerna och några stycken rymdfärgor. Att detta är den kritiska flaskhalsen i rymdprogrammet f n. Efter olyckorna finns planer på att använda gamla vapenraketer för att skjuta upp material etc.
(Text 535870) (3 kommentarer)
(Text 535972) 86-06-12 15.33 ..Eva Frykevall Mottagare: Fritt forum <10207> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <306> Kommentar till: (Text 535870) av Siv Bäcklund <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Kan ni inte subtrahera fritt forum från den här diskussionen?
(Text 535972) (2 kommentarer)
(Text 535987) 86-06-12 16.25 Mats Ohlin FOA2 Mottagare: Fritt forum <10209> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <308> Kommentar till: (Text 535825) av Torgny Tholerus QZ <3> Kommentar till: (Text 535985) av Mats Ohlin FOA2 <2> Sändare: -KPJ Jaakkola utom tjänsten -- Sänt: 86-06-28 08.55 Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Se min kommentar i Etik (i) KOM 535985 där denna debatt hör hemma.
(Text 535987)
(Text 536102) 86-06-13 09.21 Siv Bäcklund Mottagare: Fritt forum <10211> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <309> Kommentar till: (Text 535972) av ..Eva Frykevall <2> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Även ditt inlägg är "udda" kunde ha skickats i brev! Men en uppskärpning av debattläget behövs ibland, det syndas ofta på den punkten. Nu är inlägget utraderat. Kommer jag även att göra med detta. Det är ett sätt att städa.
(Text 536102) (2 kommentarer)
(Text 536329) 86-06-13 17.26 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10216> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <310> Kommentar till: (Text 535417) av Lars-Henrik Eriksson <2> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Självklart finns det fler led i flygsäkerhetsproblematiken. Men det är ett faktum att om ett bolag eftersätter säkerheten får det omedelbart dåligt rykte just bland piloter och luftfartsverk och får svårt att sälja nästa kärra. I det statliga NASA - så länge det stod ensamt - kunde försummelser ske mer ostraffat. I och med att fransmän och andra kommer in kan NASA snabbt förlora marknad på raketsidan, ifall de slarvar. Sådan är kapitalismen... Men i Ryssland får man nöja sig med att skicka ingenjörerna till Sibirien. Det går kanske också bra - de har inga Åman-lagar!
(Text 536329)
(Text 536331) 86-06-13 17.33 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10217> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <311> Kommentar till: (Text 535819) av Björn Sahlen <3> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Att enstaka olyckor händer är oundvikligt, men det gäller att förhindra upprepning. NASA har inte konkurrens från Sovjet i kommersiell mening eftersom det aldrig varit tal om att sända upp amerikanska satelliter på ryska raketer. Fransmännens kon- kurrens är mer reell men nyare; dessutom har de ingen rymdfärja än. Men vad Du säger bekräftar bara vad jag påstod - nämligen att konkurrens på sikt är det bästa medlet mot slöhet och slarv. Skälet till att jag uppmanar Dig läsa historia är att de förslag Du framför med statlig planering istället för konkurrens på forsk- ningssidan har en lång historia - tillbaka till franska, preussiska och ryska s Du kan med fördel läsa Ziman, The Force of Knowledge som tar upp just den sortens problem, teknikutvecklingens sociala miljö i olika läner och tider, ur ett strikt liberalt perspektiv. Bernal har givit ut en bok i två volymer om Vetenskapens Historia, till svenska på Gidlunds, som redovisar det marxistiska perspektivet. Ytterligare en viktig författare heter Merton, och här i Sverige skrev nuvarande statssekreteraren Sverker Gustafsson avhandling om samma problem.
(Text 536331) (3 kommentarer)
(Text 536333) 86-06-13 17.34 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10219> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <312> Kommentar till: (Text 535825) av Torgny Tholerus QZ <4> Mottagare: Etik (i) KOM <814> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Var vänlig läs själv innantill. Jag har inte gjort några nedsättande kommentarer utan bara givit ett gott råd. Du däremot bryter grovt mot Dina egna regler i ovanstående inlägg.
(Text 536333)
(Text 536348) 86-06-13 17.57 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10224> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <313> Kommentar till: (Text 535870) av Siv Bäcklund <2> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. En viktig anledning har varit drastiska budgetnedskärningar som drabbat säkerhetsstyrkorna med 70 % och mer.
(Text 536348)
(Text 536398) 86-06-13 19.17 -Björn Levin Mottagare: Fritt forum <10231> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <314> Kommentar till: (Text 535417) av Lars-Henrik Eriksson <3> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Ah, men vad kommer då denna noggranhet hos till exempel tillverkare sig av? Ett ganska starkt skäl att vara noggran är att man nog inte får sälja särskillt många plan om man inte är det... (Jovisst behövs instanser typ luftfartsverket som tar reda på om tillverkaren verkligen är så noggran som han utger sig för att vara, men jag syftar på själva produktionen.)
(Text 536398) (1 kommentar)
(Text 536404) 86-06-13 19.26 -Björn Levin Mottagare: Fritt forum <10232> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <315> Kommentar till: (Text 536398) av -Björn Levin <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. En annan intressant fråga är hur produktionstekniken som möjliggör noggranheten uppstod. Den frågan är ganska avgörande för hur pass mycket SÄKRARE flygningen kommer att bli i frantiden. Det är nog där konkurrensen har sin största betydelse.
(Text 536404)
(Text 537019) 86-06-16 10.58 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <318> Kommentar till: (Text 535460) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: Ett fredsbevarande FN - bara en dröm? Det beror ju på vems sanning man diskuterar...
(Text 537019)
(Text 537153) 86-06-16 17.25 Per Norrman KTH Mottagare: Fritt forum <10248> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <319> Kommentar till: (Text 536331) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. En ytterligare rekommendation kan vara Thomas P. Hughes; Networks of Power. Ger en lite annorlunda bild av hur tekniska system blir till och växer. Främst amerikanska exempel.
(Text 537153) (1 kommentar)
(Text 537976) 86-06-18 18.25 # Per Lindberg Mottagare: Fritt forum <10253> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <320> Kommentar till: (Text 535870) av Siv Bäcklund <3> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Ja, jag delar din bedömning av att NASA inte varit särskilt olycksdrabbat. Visserligen finns det få andra organisationer att jämföra med men ändå tycker jag att NASA gjort ett mycket bra jobb! (Ryssarna har ju varit ytterst förtegna om egna missöden, hur många här har t.ex. hört om deras nya jätteraket som exploderade på startplattan och tog med sig gräddan av den dåvarande ryska raketexpertisen? Eller att Vahanuhette som gjorde den första rymdpromenaden närapå blev kvar utanför farkosten?) Fast visst är det klart att de mycket kraftiga budgetnedskärningarna NASA fått utstå förr eller senare skulle "ge effekt"!
(Text 537976) (1 kommentar)
(Text 538501) 86-06-20 12.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10260> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <321> Kommentar till: (Text 537153) av Per Norrman KTH <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Tack! Vill Du göra en kortrecension Böcker vore jag glad.
(Text 538501)
(Text 538503) 86-06-20 12.31 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10261> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <322> Kommentar till: (Text 537976) av # Per Lindberg <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Kritiken mot NASA gäller endast de allra sista åren.
(Text 538503) (1 kommentar)
(Text 538948) 86-06-23 13.44 Siv Bäcklund Mottagare: Fritt forum <10272> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <324> Kommentar till: (Text 538503) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Ja och knappt det. Det sista skulle jag vilja säga. De har ju även haft "administrativa" svårigheter med en avkopplad chef, som kan ha påverkat både verksamhet och debatt.
(Text 538948)
(Text 540484) 86-06-28 08.55 -KPJ Jaakkola utom tjänsten Mottagare: Fritt forum <10287> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <325> Kommentar till: (Text 535825) av Torgny Tholerus QZ <5> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Antagligen fakker ditt eget yttrande oxå under etik-reglerna, då.
(Text 540484)
(Text 540544) 86-06-28 15.38 Eskil Block FOA1 Mottagare: Fritt forum <10291> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <326> Kommentar till: (Text 535825) av Torgny Tholerus QZ <6> Ärende: Grisen ser sin egen slakt. Jaså man får inte läsa mer historia, nu heller?
(Text 540544)
(Text 543745) 86-07-10 14.06 Eskil Block FOA1 Mottagare: Politiskt Forum <1877> Mottagare: Film (på Bio) diskussioner <19> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <327> Ärende: ROSA LUXEMBURG Såg igår filmen om den famösa damen som faktiskt var bättre än jag väntat. Särskilt spännande var förstås hennes engagemang i fredsfrågan, men också hennes irritation på de tyska (i mot- sats till de polska!) socialdemokraterna. En festlig maskeradbal fick man också se där de marxistiska fäderna styrts ut i clownnäsor och burnuser och svängde sig om uti dansen.
(Text 543745)
(Text 543809) 86-07-10 15.42 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <328> Ärende: SYDAFRIKA Det är rätt intressant att ge akt på frågor som väcker enormt gensvar i KOM (mordet på statsministern, Tjornobyl) och frågor som går ganska opåtalt förbi. Till den senare kategorin hör all- deles klart löneförhandlingarna och strejkhoten (försåvitt de inte tagits upp i slutna möten) och även Sydafrika där mångåriga konflikter ÄNTLIGEN tycks utlösa dramatiska händelser. Det tycks som om själva regeringen i Sydafrika insett att något måste göras (bl a nledning av den internationella blockaden) och att de svarta svarat med demonstrationer, att de inte NU LÄNGRE kan åtnöjas med små ändringar, de vill ha fullt medborgarskap vilket regeringen inte kan gå med på. Den har alltså svarat med våld, och detta våld har givit upphov till demonstrationer inte minst inom brittiska samväldet - från de afrikanska regeringarna och labour-oppositionen, mot ministären Thatcher. Naturligtvis rustar sig nu randstaterna för en långvarig konflikt vilken kan innebära ökad guerillaaktivitet vid republikens gränser och skilda terrordåd på ömse sidor, men i längden antagligen reguljära stridshandlingar. Många menar ju dessutom att Sydafrika disponerar "den stora käppen", atomvapen och vapenbärare för dem. Den fråga som nu uppstår är hur långt ett land som Sverige kan komma att gå i den konflikt som nu tydligtvis är under upp-segling, med både stora svenska investeringar inne i Sydafrika och flera av våra biståndsländer indragna på motsatt sida.
(Text 543809) (1 kommentar)
(Text 545322) 86-07-14 19.15 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <329> Kommentar till: (Text 543809) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Vad är det för positivt med att folk "äntligen" börjar slå ihjäl varandra?
(Text 545322) (1 kommentar)
(Text 545645) 86-07-15 13.39 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <330> Kommentar till: (Text 545322) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Det är väl inte mördandet utan de politiska förändringarna jag menar är "overdue". Men vad som diskuteras alltför litet här i landet är väl om en fredlig kompromiss alltjämt är möjlig.
(Text 545645) (1 kommentar)
(Text 546323) 86-07-17 11.14 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Science Fiction <1535> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <331> Ärende: 'Americans for democratic action' För den teknikglade som tror att det s.k. 'Star Wars' är ett spännande forskningsprojekt som ska ge oss bestående världsfred, eller tycker att det verkar häftigt i största allmänhet - och som samtidigt gillar och respekterar Isaac Asimov - kan jag rekommendera intressant läsning i 'Computers and people' maj-juni (nr 5-6) 1986. I en artikel på två sidor argumenterar Isaac Asimov engagerat för att stoppa projektet medan tid är. Han anser att SDI i själva verket hotar världsfreden och vår civilisation, samtidigt som det är omöjligt att genomföra ("dålig Hollywood-science-fiction") och kommer att nästan ruinera USA.
(Text 546323) (3 kommentarer)
(Text 546347) 86-07-17 12.12 Eskil Block FOA1 Mottagare: Science Fiction <1543> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <332> Kommentar till: (Text 546323) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: 'Americans for democratic action' Det där verkar ju vara en bra tidskrift! Hur får man tag i den?
(Text 546347) (2 kommentarer)
(Text 546488) 86-07-18 00.50 Per Törnell MAGIS Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <333> Kommentar till: (Text 545645) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Att det inte är som det skall vara i Sydafrika - det är ju helt klart. Men vad jag inte förstår är att det har blivit rena följetongen i Svensk TV. Vad som händer i Afghanistan tycks inte rvara lika intressant trots att 1/3 av bafolkningen har bombats ur landet av en stormakt. Att agera på det sättet tycker jag verkar som om man vill göra det enkelt för sig.
(Text 546488) (1 kommentar)
(Text 546497) 86-07-18 02.23 # Per Lindberg Mottagare: Science Fiction <1546> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <334> Kommentar till: (Text 546323) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: 'Americans for democratic action' ...samtidigt som Clarke tydligen har fattat posto i motsatta lägret. Han lär ha en artikel inne i (don't look now!) senaste Playboy. OK, Clarke är inte död (som ryktet gick i detta forum för ett par månader sedan), men...
(Text 546497)
(Text 546571) 86-07-18 10.44 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <335> Kommentar till: (Text 546488) av Per Törnell MAGIS <1> Markerad av någon. Ärende: SYDAFRIKA Bakgrunden är delvis att svenska missionärer länge verkat i denna del av Afrika och tidigt fäst uppmärksamheten på missförhållandena (men de har talat tämligen tyst om vidrigheterna i Etiopien, Zaire, Ceylon m fl länder som också får bistånd från Sverige. Med Afghanistan har vi mindre kontakter och det finns viktiga grupper främst inom kvinnorörelsen som har en del otalt med muslimerna i denna del av världen. Men sen finns ju två element till - kulturmasochismen som innebär att somliga bara spottar på vår egen kultur och religion, och FN-jargongen som hindrar mången att angripa "de nya ländernas ledare". En mer inträngande debatt är verkligen önskvärd. Just nu har emellertid Sydafrika ett särskilt intresse ur ren nyhetssynpunkt eftersom ANC och SWAPO nu tycks ha nått den styrka att de nu kan övergå från passivt motstånd till väpnad kamp om de vill. Tecken finns också på att mordet på Palme på något vis har med Sydafrika att göra. Därför är en mer inträngande debatt om Sydafrika angelägen just nu.
(Text 546571) (2 kommentarer)
(Text 546634) 86-07-18 13.10 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <336> Kommentar till: (Text 546571) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Tja, tyvärr så är nog inte ANC så starkt att det kan sätta igång ett gerillakrig. Dessutom har inte den sydafrikanska staten mer än knappt spännt musklerna hittills. Den har en oerhört stark vapenmakt att sätta in vid behov.
(Text 546634)
(Text 546693) 86-07-18 15.46 Gunilla Borgefors FOA3 Mottagare: Science Fiction <1566> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <337> Kommentar till: (Text 546323) av -Lars Hellvig QZ <3> Ärende: 'Americans for democratic action' Han har framlagt liknande synpunkter i sin månatliga artikel i "The Magazine of Fantasy and Science Fiction". Han relaterar där en debatt han var med i i TV.
(Text 546693)
(Text 547069) 86-07-20 17.46 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <338> Kommentar till: (Text 546571) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: SYDAFRIKA Palme? Sydafrika? Finns det något konkret?
(Text 547069) (1 kommentar)
(Text 547248) 86-07-21 13.05 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <339> Kommentar till: (Text 547069) av -Björn Levin <1> Mottagare: Mordet på statsministern <742> Ärende: SYDAFRIKA Det finns onekligen en del indikationer. För det första kan man fråga om någon på allvar tror att Palme mördats på grund av sitt privatliv, därför att han är socialdemokrat eller statsminister? Är det inte mycket troligare att han genom att stödja olika befrielserörelser och fredssträvanden gjort sig obekväm för internationella makthavare som är vana vid att mörda hemmavid? Dessutom leder själva utseendet (och den litteratur Skuggan efterlämnade på sitt hotell) tanken inte till Mellanöstern utan till platser där nordeuropeiska språk talas - tyska, engelska, flamländska.
(Text 547248) (1 kommentar)
(Text 547256) 86-07-21 13.09 Eskil Block FOA1 Mottagare: SKOLFRÅGOR (alla ämnesområden) diskussioner <56> Mottagare: Politiskt Forum <1937> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <340> Ärende: NORDISKT SAMARBETE ÄVENTYRAS Vid flera tillfällen har våra nordiska grannländer, tidigare särskilt Danmark, klagat över den intellektuella nedrustning som skett i delar av vårt utbildningsväsen. Nu är det norska sjuksköterskor som vill stoppa importen av svenska: de själva studerar sex år de svenska bara fyra. En svsk operations- sköterska duger på sin höjd till undersköterska, heter det.
(Text 547256)
(Text 547259) 86-07-21 13.13 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <341> Mottagare: Ubåtar och ubåtsskydd <17> Mottagare: Kärnkraftsolyckan i Ukraina <884> Ärende: NYA RAPPORTER om u-båtar har inkommit, arresteringar av polacker skett i höghemligt område. Wilhelm Agrell har utkommit med en bok där han fastslår dels att operationer av denna typ förekom redan på femtiotalet men att de intensifierats och fått ett allvarligare syfte under 70-talet, och ingalunda avstannat. Det berättas vidare om ryska u-båtskupper redan 1942 - med just den materiel som Wechselmann m fl förlöjligat. Den personliga tapperheten är god på den sidan - inte bara i Tjornobyl!
(Text 547259)
(Text 548100) 86-07-24 11.44 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <342> Mottagare: Mordet på statsministern <745> Kommentar till: (Text 547248) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Vilken "Skugga"?
(Text 548100) (1 kommentar)
(Text 548122) 86-07-24 13.13 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <343> Mottagare: Mordet på statsministern <746> Kommentar till: (Text 548100) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: SYDAFRIKA "Skuggan" är den andre av de personer på vilka polisen utsände signalement i form av en mosaik-teckning. "Skuggan" och två andra personer skulle enligt ett vittnesmål (från en s k "gråtjyv" d v s vanebrottsling av mindre allvarligt slag) ha övervakat Palme under flera dagar före mordet. Sedan "Skuggan" efterlysts framkom att en person av detta utseende bott på ett hotell i Klara men försvunnit strax före mordet, efterlämnande en del kläder och böcker - "på tyska, engelska och flamländska".
(Text 548122)
(Text 548125) 86-07-24 13.33 Eskil Block FOA1 Mottagare: DEN NYA PLANETEN <301> Mottagare: ASTRONOMI erfarenhetsutbyte <294> Kommentar till: (Text 548010) av Paul Schlyter (f.d.) MISU/SU <1> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <344> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <16> Ärende: KONKRETISERING Vill man förbjuda hela verksamheten tycks mig det viktiga inte vara den relativa utan den absoluta risken. Tänk på alkohol och bilar... men det avgörande är att vi inte som svenskar kan hindra supermakterna att exploatera rymden. Jag var uppe i Sundsvall och höll föredrag i ämnet l979, då jag sist gav ut en större skrift om det (Världspolitikenns Dagsfrågor 1978/5-6). En lärarinna i dramatik frågade då varför man inte kan förbjuda rymdfart? Jag svarade att redan Gustaf III gjorde misstaget att (som förste monark) erkänna Förenta Staternas obe- roende och suveränitet.
(Text 548125) (1 kommentar)
(Text 548230) 86-07-24 19.27 Paul Schlyter (f.d.) MISU/SU Mottagare: DEN NYA PLANETEN <331> Mottagare: ASTRONOMI erfarenhetsutbyte <321> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <345> Kommentar till: (Text 548125) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: KONKRETISERING Vem har talat om att förbjuda????? Förbud löser verkligen inga problem, annat än möjligen på mycket kort sikt.
(Text 548230) (1 kommentar)
(Text 548390) 86-07-25 11.02 Erik Berglund FOA221 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <346> Ärende: We will bury you Boken "We will bury you" (citat av Khrushchev) av den 1968 avhoppade tjeckiske generalen Jan Sejna innehåller följande angående Sverige: "Sweden, as the most powerful country in the area, was one of the main targets for our intelligence activities. We financed, in collaboration with the Poles and East Germans, the left- wing factions in the Swedish Social Democratic Party, and I recall that in the mid-1960s at least forty percent of the S.D.P. was under our direction or influence. It appeared to be easier to penetrate than the other European Social Democratic Parties because of its left-wing leadership, its policies on such issues as the Vietnam war, and its anti- Imperialist attitude towards the Third World. We also observed some welcome Marxist strains in the party's domestic policies. We knew from Soviet agents around Olaf Palme, the Social Democratic leader, that although he desposed Soviet Communism, he was a great admirer of Tito and Castro and was sympathetic to the kind of Communism later introduced by Dubcek." "If the progressive forces in Sweden were unable to gain and consolidate their power without a show of force, the Soviets were ready to offer military support. They believed that neither the U.S.A. nor N.A.T.O. power would give military aid to Sweden, and that local military action against that country would be possible without fear of outside intervention. In a general conflict with the West, all variants of military operatinal plan provided for the invation of Sweden on the first day of hostilities. The Pact expected to occupy the main centres of population within twenty-four hours, and hoped to capture the ports and industrial areas intact by the use of parachute troops. They thought a week would be enough to subdue the rest of the country, except perhaps for sporadic guerrilla resistance. I believe we had thoroughly penetrated the Swedish armed forces - we had excellent sources of military and technical intelligence." Är det någon som efter att ha läst detta har några kommentarer till den sovjetiska kontrollen av det socialdemokratiska partiet? Hur stor del av SAP, övriga svenska partier, fackföreningar och massmedia kontrolleras idag av Sovjet? Vad gäller den sovjetiska krigsplanläggningen avseende Sverige, kan man konstatera att Sverige sedan 1960-talet blivit viktigare ur strategisk synvinkel samtidigt som det militära styrkeförhållandet mellan Sovjet och Sverige kraftigt har förändrats till Sovjets fördel.
(Text 548390) (1 kommentar)
(Text 548413) 86-07-25 11.54 Eskil Block FOA1 Mottagare: DEN NYA PLANETEN <360> Mottagare: ASTRONOMI erfarenhetsutbyte <347> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <347> Ärende: KONKRETISERING Invändningar mot olika typer av teknik resulterar erfarenhetsmässigt ofta i förbudslagstiftning. Men Du har kanske andra förslag?
(Text 548413) (1 kommentar)
(Text 548418) 86-07-25 12.10 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <348> Kommentar till: (Text 548390) av Erik Berglund FOA221 <1> Ärende: We will bury you Det är vanligt att avhoppare från öst förvånas över den undfallenhet svenska politiker från sextiotalet och framåt visat diktatorerna i Östeuropa och Tredje Världen, och jag delar deras förvåning. Men det är ett långt steg från naivitet och felbedömningar till en medveten infiltration av prosovjetiska element. Det kan finnas sådana - fallet Maj Wechselmann ligger nära till hands, och det finns fler. Men andra har kanske helt enkelt haft överdrivna förhoppningar på en rask demokratisering i de socialistiska länderna, och underskattat möjligheten av en sådan utveckling som den vi nu ser i Spanien, Portugal, Grekland, Fillippinerna och Argentina.
(Text 548418)
(Text 548597) 86-07-25 20.38 Paul Schlyter (f.d.) MISU/SU Mottagare: DEN NYA PLANETEN <390> Mottagare: ASTRONOMI erfarenhetsutbyte <373> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <349> Kommentar till: (Text 548413) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: KONKRETISERING Och förbudslagstiftning resulterar erfarenhetsmässigt i brott mot förbuden och därmed ökad kriminalitet. Det enda alternativet till förbud är givetvis att skapa insikt hos folk. Ett sätt är att i diskussioner ställa olika alternativ mot varandra, dvs genom en fri debatt. Det är t.ex. inte förbjudet att stoppa fingrarna i väggkontakten, trots att det är livsfarligt. Förbudet behövs inte -- folk inser att de bör avhålla sig från sådant.
(Text 548597) (1 kommentar)
(Text 548783) 86-07-27 12.33 Göran Jartin Hallands Nyheter AB Mottagare: DEN NYA PLANETEN <417> Mottagare: ASTRONOMI erfarenhetsutbyte <399> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <350> Kommentar till: (Text 548597) av Paul Schlyter (f.d.) MISU/SU <1> Ärende: KONKRETISERING Nej, men det är förbjudet att tillverka kontakter som det går att stoppa in fingrarna i...
(Text 548783) (1 kommentar)
(Text 548873) 86-07-27 21.04 Paul Schlyter (f.d.) MISU/SU Mottagare: DEN NYA PLANETEN <438> Mottagare: ASTRONOMI erfarenhetsutbyte <419> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <351> Kommentar till: (Text 548783) av Göran Jartin Hallands Nyheter AB <1> Ärende: KONKRETISERING Det är inte förbjudet att tillverka kontakter det går att stoppa in saxar och skruvmejslar i. Saxar och skruvmejslar håller man ofta i handen.
(Text 548873)
(Text 548992) 86-07-28 10.28 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <352> Ärende: SYDAFRIKA Just nu går debatten het om blockad mot Sydafrika - kanske total utförsäljning av all svensk egendom där. Detta och u-hjälpen till de närbelägna "frontstaterna" är vår största utrikespolitiska fråga just nu, den överglänser både u-båtarna och Stockholmskonferensen. Och det är bråttom! Men KOM tiger.
(Text 548992) (2 kommentarer)
(Text 549222) 86-07-28 22.29 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <353> Kommentar till: (Text 548992) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA I Sydafrika-frågan visar socialdemokraterna sitt rätta ansikte. Socialdemokraterna med Ingvar Carlsson i spetsen vill stödja de vita förtryckarna, genom att med alla medel förhindra en gemensam nordisk handelsbojkott av Sydafrika.
(Text 549222) (1 kommentar)
(Text 549378) 86-07-29 14.22 Eskil Block FOA1 Mottagare: DEN NYA PLANETEN <500> För kännedom: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <354> Ärende: STÄMNINGEN OMBORD I detta femhundrade inlägg (på mindre än en månad!) i detta möte tänkte jag, efter ett svidande nederlag mot Paul Schlyter i frågan om Lagrange-punkterna, ta upp en annan fråga som intresserat flera andra, förtom Schlyter också Krona, Gunther, Jartin m fl nämligen om moraliska och etiska invändningar mot rymdfarten. För min egen del tycker jag varken att rymdfarten innebär någon mera betydande avlänkning av resurser från viktigare mål eller någon slags nedsmutsning av den ändå ganska stora världsrymden. Jag tycker absolut inte vi skall vänta på nästa kärnvapenkrig innan vi reser ditut och heller inte att vi av jämlikhetssynpunkt bör vänta tills alla får gratisbiljett som vill resa. Däremot menar jag att det är en nyttig övning, dels att ställa denna möjlighet (alltså en långsiktig, bemannad, rymdexploatering) mot exempelvis uppodling av öknarna och havet, exploatering av polerna eller ett radikalt annorlunda transport- och energinät över hela jorden. Detta gör vi i DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD. Vidare anser jag att det är intressant att tänka sig in i även de mer obehagliga aspekterna av ett dylikt scenario, innan vi tar ställning. Schlyter har bidragit med minst en sådan vägande synpunkt - att man måste ha ett slags luftvärn mot meteorer - och andra har tagit upp sårbarheten hos alltför enkla ekologiska system, eller likt Mats Ohlin förordat en tidig övergång till konstgjord tyngdkraft. På allra sista tiden har emellertid kommit in på en fråga som fyller mig själv med en viss oro, nämligen de två sista artiklarna i min serie, om den långa resan till och besittningstagandet av beboeliga planeter i främmande solsystem - om man så vill det högsta priset och det största löftet för kommande rymdfarare. Medan jag tror att det går att skapa en viss trevnad både på Månen, eventuellt på Mars och säkerligen på frittsvävande stationer hitom Saturnus, är det mer tveksamt om hur livet kan gestalta sig på skepp som ligger ute i decennier eller t o m århundraden. Dessa människor som kommitterar sig inte bara för sitt liv utan för flera efterkommande generationer, utan möjlighet att återvända och utan intimare korrespondens med jorden, måste bli mycket mer särpräglade till både kultur och anlag än de övriga. Det är fullt möjligt att de lättast rekryteras bland fanatiker av olika slag som hoppas att på avlägsna planeter kunna grunda idealsamhällen som aldrig skulle accepteras på jorden, "idealsamhällen", snarare. Om vi antar att det i jordbanans plan finns ungefär etthundra femtio kandidater värda att undersöka (inom 15 grader över och under detta plan) och låt oss säga en tredjedel av dessa (jag menar nu inom en radie av 100 ljusår) faktiskt visar sig ha lovande planetsystem, kan man kanske lägga ut femton trajektorior med två-tre kandidater var på varje bana, och sända ut åtminstone ett tiotal skepp. Om informationen om detta föreligger kring år 2100, kärnvapenkrig eller inte nere på jorden, har ändå rymden råd att utrusta dessa skepp under loppet av något århundrade, om det i förväg lagts upp stora frö- och anlagsbanker förslagsvis på Månen. ändå blir rekryteringen till dem ett problem, och mycket talar för att varje sådant skepp kan få en ideologiskt starkt profilerad sammansättning, stödd av en eller annan makt nere på jorden, om de jordiska kulturerna ännu består. Det är detta som är min mardröm och om den vill jag gärna diskutera mer. Skeppen kommer däremot inte att strida sins emellan - de ligger för glest i rymden och har för mycket gemensamt att förlora. Men de kommer att kappas att inom de 10 000 nästa åren lägga beslag på så många solsystem som möjligt. Ty därute har människan, för att travestera Karl Marx, "blott tyngdkraftens bojor att förlora, men otaliga världar att vinna."
(Text 549378) (3 kommentarer)
(Text 549437) 86-07-29 16.48 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <355> Kommentar till: (Text 548992) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: SYDAFRIKA Varför är det bråttom?
(Text 549437) (1 kommentar)
(Text 549502) 86-07-29 21.41 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <356> Kommentar till: (Text 549222) av Torgny Tholerus QZ <1> Extra kopia: ELEKTRONISK TIDNING <326> Ärende: SYDAFRIKA Den officiella Sydafrika-politiken är att inte vidta några som helst sanktioner, om inte England först vidtar sanktioner. England har stora ekonomiska intressen i Sydafrika, England tjänar enorma pengar på de vitas förtryck av de svarta. Dvs den officiella svenska Sydafrika-politiken är att eftersom några tjänar pengar på rasförtrycket, så får inga som helst bojkottaktioner förekomma, ty detta skulle kunna innebära ett inkomstbortfall för dessa personer. Rasförtrycket i Sydafrika kan enbart fortgå på grund av Englands oreserverade stöd av apartheid-politiken. Så enda sättet att få slut på rasförtrycket är att bojkotta England.
(Text 549502) (2 kommentarer)
(Text 549592) 86-07-30 11.56 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <357> Kommentar till: (Text 549502) av Torgny Tholerus QZ <1> Extra kopia: ELEKTRONISK TIDNING <327> Sändare: Torgny Tholerus QZ -- Sänt: 86-07-30 13.16 Ärende: SYDAFRIKA Jag läste att man i indiska parlamentet föreslagit att utesluta Storbrittanien ur samväldet!
(Text 549592) (2 kommentarer)
(Text 549594) 86-07-30 12.14 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <358> Kommentar till: (Text 549592) av -Lars Hellvig QZ <1> Extra kopia: ELEKTRONISK TIDNING <328> Ärende: SYDAFRIKA Det skulle vara en jättebra ide tycker jag!
(Text 549594)
(Text 549624) 86-07-30 13.12 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <359> Kommentar till: (Text 549437) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Huvudsakligen för att det fackliga och politiska medvetandet inne i Sydafrika börjar stiga till den nivå där massvåld blir oundvikligt och fredliga lösningar omöjliga. Jag har rätt noga följt hur det gick till i algeriet och Vietnam, och där blev det ju som bekant ganska mycket blodsutgjutelse och små möjligheter även för oskyldigt folk som tjänat den förra regimen att kvarstanna. TV hade igår ett ohyggligt program om Uganda, som visade hur praktiskt taget alla utrotats i ett område med nära 1 milj invånare och resten, inklusive små barn ned till fyra år, blivit soldater. Något liknande skedde ju i Kambodja. Det är den sortens mardrömmar som borde undvikas i Sydafrika. Dessutom har "springboks" säkert kärnvvapen.
(Text 549624) (1 kommentar)
(Text 549628) 86-07-30 13.21 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <360> Kommentar till: (Text 549502) av Torgny Tholerus QZ <2> Ärende: SYDAFRIKA Du menar att "det mest effektiva sättet att få slut på apartheid.. är att bojkotta England". Det är inte ENDA SÄTTET. På lång sikt är det osannolikt att boerna kan behärska någon större del av landet, och den som då hållit på de vita kommer att förlora mycket. Vändpunkten uppstår då det internationella kapitalet bedömer tiden är mogen att dra sig ur, och då merparten av de som har tillgång till den internationella arbetsmarknaden, också gör det. Den nedgång i lönsamhet som krävs för detta kan emellertid utlösas på flera olika sätt. Ett är riksomfattande och långvariga strejker, ett annat omfattande sabotage och terror inom landet (så gick det i Algeriet!) och ett tredje någon form av internationell blockad, med eller utan engelsmännen. Vad som däremot inte lär lyckas är reguljära frontkrig mot Sydafrika av grannstaterna - där har de vita stora chanser till vedergällning. Jag tror heller inte att en ekonomisk bojkott mot England (från Sverige enbart!) skulle ha stor effekt. det skulle däremot omfattande sympatistrejker av arbetare inne i England; men sanningen är nog att de är ganska rasistiska själva. Thatchers politik är inte impopulär i den brittska arbetarklassen, lika litet som Reagans i den amerikanska. Bland de sista som mejades ner i Algeriet var resterna av den fransktalande arbetasrklassen, och det var reguljära franska trupper som utförde den upprensningsaktionen. Vid den mexikanska gränsen i USA är det likaledes arbetarna och inte arbetsgivarna som vill stärka polisen; ty importerad arbetskraft sänker deras löner och blir till en klassfiende. Om afrikaner får lika tillgång till arbete och lön med de vita, sjunker dessas löner, men företagens lönsamhet kan faktiskt stiga.
(Text 549628)
(Text 549630) 86-07-30 13.22 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <361> Kommentar till: (Text 549592) av -Lars Hellvig QZ <2> Ärende: SYDAFRIKA Det är däremot en fullt möjlig utveckling. Men då spricker samväldet, de vita dominions Kanada, Australien och Nya Zeeland följer England ut ur samväldet.
(Text 549630)
(Text 549689) 86-07-30 16.01 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <34> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <362> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA När man ser ett reportage som det igår från Uganda (eller filmen "Dödens fält" från Kambodja frestas man att ifrågasätta FN:s gamla doktrin om icke-inblandning. Vill man på allvar motverka brott mot den enskildes och mot folkens rättigheter går det inte att rrspektera nationella gränser eller dessa clown-regimer i Tredje Världen, utan anklagelser mot människo- och folkrätten borde kunna tas upp i Haag och leda till direkta polisingripanden i det ifrågavarande landet.
(Text 549689) (1 kommentar)
(Text 549690) 86-07-30 16.03 Eskil Block FOA1 Mottagare: Alkohol (Himmel eller helvete?) <279> Mottagare: Eskil Block FOA1 <744> -- Mottaget: 86-07-30 16.03 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <363> Ärende: POLENS SPRITPROBLEM De sista åren har det blivit möjligt att tala öppnare om alkoholens förbannelse även internationellt. Polen som hör till de hårdast nersupna länderna får nu maningar av sina biskopar att hålla sig nyktra inför påvens besök om ett par år.
(Text 549690)
(Text 549713) 86-07-30 18.13 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <364> Kommentar till: (Text 549624) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Vad vill man då åstadkomma med en blockad? Jag har en känsla av att det hela har gått och blivit en prestigefråga för bland annat Botha. I så fall riskerar väl en blockad att ytterligare låsa positionerna och öka spänningen? (Man bör betänka att Rep. Sydafrika besitter enorma naturtillgångar, som jag misstänker att västvärldens industrier är ganska beroende av. Men det är klart, industridiamanter kan man ju alltid köpa från Sovjet...)
(Text 549713) (1 kommentar)
(Text 549891) 86-07-31 10.51 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <365> Kommentar till: (Text 549713) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Ditt inlägg skulle kunna preciseras ungefär såhär: helst vill vi (d v s väst och svensk industri) inte förlora Sydafrika, minst av allt till en starkt pro-kommunistisk regim av den typ vi känner från Algeriet och Vietnam. Men villkoret är då också att man kan finna en fredlig kompromisslösning. Min tro är att det har funnits 8och kanske snart inte längre finns) två möjliga kompromisslösningar. Den ena består i att förbereda en delning av landet, liksom man delade Indien/Pakistan, Syrien/Libanon och kanske kan dela Israel/Palestina. Förslagen med "homelands" är inte nog; det minsta man kan ge bort är hela provinsen Natal och en hel del därtill. Den andra varianten hade varit att gradvis ge rösträtt åt de svarta, dels kommunalt som Israel gör med sina araber, dels genom att flytta upp de bäst utbildade svarta till fullvärdiga "assimilados" som portugiserna gjorde utan större framgång och som den franska folkfrontsregeringen föreslog (och föll på) l936. Tyvärr strävar sydafrikanerna inte särskilt helhjärtat i någondera riktningen. Jag mötte idag på spårvagnen en irländsk professionell golfspelare som rest i hela världen och även i Afrika, och han talade mycket om afrikanernas dåliga arbetsdisciplin, att det är så lätt att hoppa av från jobbet, ingen svälter i detta underbara land o s v. Det är svårt för oss att bedöma den exakta nivån av politisk medvetenhet bland de svarta men den stiger - precis som bland katolikerna i Östeuropa. en dag smäller det!
(Text 549891) (2 kommentarer)
(Text 549964) 86-07-31 14.23 Siv Bäcklund Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <43> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <366> Kommentar till: (Text 549689) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Jag håller med dig. En polisstyrka är nödvändig för en nation, en internationell sådan MED BEFOGENHETER ATT INGRIPA för FN. För att hålla ordning på nationerna sinsemellan och även se till att vissa allmänna regler för skydd av individerna respekteras över hela jorden. Det stora problemet är väl att FNs polisstyrka skulle få väldigt mycket att göra och dålig betalning, eftersom få nationer skulle vilja satsa än mer pengar på FN. Men det är nog dit vi måste komma, och helst så snart som möjligt. Det är verkligen fruktans- värda saker som sker, utan att det bildas en världsopinion och en som har någon betydelse. "USA UT UR VIETNAM"-kampanjen är väl enda undantaget hittills. Det beror också på vilka nationer, som vill (eller inte vill) vad. "Världsopinionen" är ett alltför trögt och opålitligt instrument.
(Text 549964) (1 kommentar)
(Text 549972) 86-07-31 14.42 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <367> Kommentar till: (Text 549891) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Frågan är vad det leder till. En våldsrevolution river ner det mesta, sedan tar det lång tid att återhämta sig och med de förut- sättningar som finns. Det blev svårt nog för Rhodesia/Zimbavne, trots det fredliga maktöverlämnandet.
(Text 549972) (1 kommentar)
(Text 550021) 86-07-31 16.48 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <368> Kommentar till: (Text 549964) av Siv Bäcklund <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Ja, gratulerar, med "USA UT UR VIETNAM" så uppnåddes ju såna fantastiska resultat. Humaniteten segrade över imperialismen, endast frid vilar nu över risfälten. Och se, som extra bonus, söta små revolutionära polisstyrkor i Laos och Kampuchea.
(Text 550021) (4 kommentarer)
(Text 550034)
(Text 550035)
(Text 550072) 86-07-31 20.39 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <371> Kommentar till: (Text 550021) av Staffan Johansson QZ-DK <3> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA För alla missförstånds undanröjande. Jag tog inte ställning till VÄRDET av aktionen! USA ut ur Vietnam fick EFFEKT såtillvida att USA lämnade Vietnam (vilket de förmodligen ändå gjort, om Nord-Vietnam dragit sig tillbaka) utan att uppnå, vad de kämpat för. Den internationella opinionen, som drevs och utnyttjades intensivt av kommunisterna, hade onekligen framgång som jag ser det. Sedan kom följderna mer eller mindre oväntade, men det är en annan historia. Särskilt effektivt i tid etc, var nog ändå inte världsopinionen, som jag redan sagt. Jag tror på en internationell polisstyrka av tillräcklig omfattning för att rå på en mindre problemhärd i taget.
(Text 550072) (2 kommentarer)
(Text 550171) 86-08-01 09.43 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <372> Mottagare: Etik (i) KOM <942> För kännedom: Intressanta synpunkter <203> Sändare: Torgny Tholerus QZ -- Sänt: 86-08-01 09.47 Markerad av 2 personer. Ärende: ETT GANSKA LÄTTSINNIGT SÅDANT Igår var jag nämligen på en liten middag där två utländska damer närvoro - en vietnamprotestant från Minnesota med Amish-bakgrund och utbildarjobb i Stockholms kommun och en fransyska som undervisar i Sorbonne-universitetet. Dessa (liksom en dam jag träffade några dar tidigare och som nu är gift i England) beklagade sig samtliga för svenskarnas (och inte minst svenskornas) bristande psykologiska intresse, vilket enligt dem både orsakar oss trassel i privatlivet utomlands och svårigheter om vi vill uppnå diplomatiska mål. En av deras uppgifter går ut på att svenskar inte bara gestikulerar föga, utan har "stela ansikten", uttrycker känslor "bara med ögonen", vilket utlänningar har svårt att avläsa, och allmänt sett döljer sina känslor, ofta inte ens känner sig själva särskilt bra. En anledning är rädslan att "avge omdömen om individer", att försöka tolka andras personlighet. Trots att fransyskan är långt åt höger och amerikanskan långt åt vänster var de helt ense om detta. En annan nyhet för mig är att de också fått lära sig i resp land att inte se motparten i ett samtal, speciellt inte en man, stint i ögonen. Passande kunde vara att ta ögonkontakt så fort (kvinnan9 uttalar ett verb, men dessemellan se åt sidan eller slå ned blicken. Fransyskan fick lära sig i sin katolska skola att när pojkar passerade, skulle de slå ner blicken: "Ainsi passe le pech`", så går synden förbi. Amerikanskan hade fått lära sig att varakig ögonkontakt med någon av motsatt kön är en klar sexuell invit; och hon hade nu på äldre dagar ofta blivit besviken på svenskar som stirrat på detta vis utan att mena något särskilt med det. De menade att svenska flickors problem utomlands till största delen beror på att deras mödrar försummat att lära dem det in- ternationellt gällande kroppsspråket. Det framhölls också att Stockholms kvinnor klär sig otroligt smaklöst jämfört inte bara med fransyskor utan också med damerna i Åbo och Helsingfors. Missriktat jämlikhetsjäkt?
(Text 550171) (1 kommentar)
(Text 550172) 86-08-01 09.46 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <373> Kommentar till: (Text 549972) av Siv Bäcklund <1> Ärende: SYDAFRIKA Så Du menar status quo är bättre?
(Text 550172) (1 kommentar)
(Text 550179) 86-08-01 09.56 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <51> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <374> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Det är lätt att blanda ihop två debatter, en om mål och en om medel. Målet, som jag ser det, är att etablera demokratiska regimer, d v s folkligt medinflytande, över hela världen och inte minst i Östeuropa. Emellertid förutsätter politiska förändringar dels en het vilja från majoriteten, dels en viss medgörlighet från de makthavande. Nu finns det en åsikt som kan uttryckas så att "somliga folk inte är miogna för demokrati", man anför då olika svarta stater som exempel, och drar slutsatsen att alla afrikaner (kanske också alla asiater) saknar kompetens att styra sig själva. Jag delar, milt sagt, inte den åsikten. Om man nu avvisar den återstår frågan om medel. Det förefaller mig klart att ju längre en maktkamp pågår med blodiga medel, dess större är risken att resultatet blir en diktatur, och jag kan då peka på Ryssland självt, på Kina, på Kuba, på Algeriet och på Vietnam. Det finns emellertid flera exempel på länder som vunnit sin frihet mer gradvis och på det hela taget fungerar bättre - t ex Kenya, Indien, Tunisien och Marocko, flera stater i Västafrika o s v, Spanien av idag i motsats till Spanien efter 1936. Det är inte möjligt att hävda att afrikanerna i Sydafrika skulle vara mindre kompetenta att styra sig själva än de i t ex Kenya, de är sannolikt bättree utbildade och har större resurser. Faran ligger i att motståndet mot varje kompromiss från de vita är så stort att slutligen blott blodbadet och kärnvapnen återstår. Att nu sticka huvudet i sanden är att öka riskerna ytterligare. Då det gäller Zombwabwe etc kan man påpeka att Sverige och flera andra länder valde att stödja de mest extrema re istället för att ställa vikkor för demokratisering, och även i Vietnam var utvärderingen av maktförhållandena usel inom USA.
(Text 550179)
(Text 550216) 86-08-01 11.55 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <375> Kommentar till: (Text 550021) av Staffan Johansson QZ-DK <4> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Friden är kanske inte så total. När som helst riskerar man att trampa på en liten amerikansk trampmina och bli av med ett ben. Bombgropar överallt utgör lämpliga plantskolor för malariamyggor. Stora områden är förgiftade med kemiska stridsmedel, "agent orange" Fortfarande sörjer väl många sina barn som kanske bränts ihjäl med amerikansk napalm, eller sina föräldrar som kanske slaktats av någon Rambopatrull på kvällspromenad. USA ALDRIG IN I VIETNAM, hade varit mycket bättre.
(Text 550216) (2 kommentarer)
(Text 550237) 86-08-01 12.27 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <376> Kommentar till: (Text 550172) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Nej, jag tror att förhållandet absolut måste ändras, och tydligen med hjälp av påtryckningar utifrån, som hjälp både till de svarta och vita i Syd-Afrika som arbetar för detta men vill ha en uppgörelse på fredlig väg. Det värsta är att det gått så lång tid och hänt så litet. Det skrivs mycket och många människor är upprörda, men tämligen hjälplösa. Staterna måste reagera, kanske finns det andra vägar att trycka på än enbart ekonomiska sanktioner, som ju är ett tve- eggat svärd. De man vill hjälpa blir ju även drabbade, och våldet ses alltmer som närmaste utväg. FN kunde kanske ordna en konferens med mycket publicitet, väl förberedd, där man verkligen beskrev missförhållandena och deras nuvarande och eventuellt kommande konsekvenser. Även apartheidförespråkarnas syn. TV skulle ha påkostade och väl utarbetade objektiva program i anslutning. Ett slags global utredning och redovisning. Så här ser problemen ut. Därefter kunde de sätta till en internationell grupp av skickliga statsvetare med uppgift att komma med förslag och rekommendationer till hur problemen skulle lösas. I nästa steg skulle förslaget presenteras SydAfrika med hårda krav på en effektiv dialog kring förslagen, och snabba och tillfredsställande åtgärder. Frågan är bara hur kan vita, svarta, röda, gula etc leva ihop. Är fri rasblandning enda lösningen? Det internationella ekonomiska samarbetet är även beroende av att problem inom alla stater löses på fredlig väg. Det är världens framtid det är fråga om. Ingenting sådant här bör tolereras, och effektiva möjligheter till påtryckningar bör kunna komma till stånd, med internationell samordning. Däremot tror inte heller jag på att ekonomiska sanktioner är en bra väg. Frågan är bara hur kan vita, svarta, röda, gula, olika folkslag dessutom uppdelade i olika dialekter (plus allt annat som kan upplevas som skillnader mellan dig och mig, oss och de) leva ihop? Är en fri blandning av alltsammans enda lösningen, så vi blir mer besläktade om också än mer varierade? Kan vi skapa en ny global syn? Skapa en universal jordinnevånare, med krav på sig att vara människa, och en "mänsklig" sådan enligt gemensamma normer?
(Text 550237) (1 kommentar)
(Text 550250) 86-08-01 12.49 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <377> Kommentar till: (Text 550216) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA ...eller att amerikanerna hade stött fransmännen före Dien Bien Phu - de kände landet och dess behov mycket bättre!
(Text 550250)
(Text 550253) 86-08-01 12.55 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <378> Kommentar till: (Text 550237) av Siv Bäcklund <1> Ärende: SYDAFRIKA Om man varken accepterar ett skiktat samhälle, med grupper som har en glidande skala av rättigheter, och heller inte en total jämlikhet (de vita är rädda att drunkna i folkhavet!) finns endast en lösning, liknande den som genomfördes i Europa under Versailles- freden och som sedan dess kallas balkanisering (av dem som hellre sett osmaner och habsburgare i orubbat bo). För Sydafrikas del och för hela Afrikas innebär detta att landet delas upp i områden där varje stam eller folkgrupp är suveränt på sitt område och de samman blidar en lös federation. Men allt tyder på att de svarta längesen givit upp den möjligheten; i vart fall har ANC det. De vill köra ut de vita, beslagta deras egendom, så som skett i Algeriet och Vietnam. Därav deras envetna motstånd. Ryssarna är heller inte intresserade av kompromisser. Allt driver därför mot en våldslösning, om ingen medlare framträder.
(Text 550253) (1 kommentar)
(Text 550291) 86-08-01 15.18 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <379> Kommentar till: (Text 550072) av Siv Bäcklund <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Jag TROR inte att USA lämnade Vietnam på grund av världsopinionen, snarare var det nog inrikespolitiska skäl. Folk i USA hade tröttnat på att få sina söner o dyl slaktade i ett krig man saknade motivation för.
(Text 550291) (2 kommentarer)
(Text 550309) 86-08-01 15.56 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <380> Kommentar till: (Text 549891) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: SYDAFRIKA Och vad har det för betydelse om "di svarte" får ett eget land med aldrig så verkligt självstyre då Sydafrika ändå så kraftigt dominerar det ekonomiska livet i hela södra afrika? Vad skulle hända om man gav de svarta rösträtt i dag? Tja, diverse lagar skulle nog ändras vilket bland annat skulle göra livet lättare för diverse, hm, inte fullt så fredliga organisationer. Så sitter man då där med sitt efterlängtade krig... (Nej, jag är inte för apartheid. Jag tror bara inte på de "enkla" lösningar som presenteras.)
(Text 550309) (4 kommentarer)
(Text 550540) 86-08-03 18.38 Göran Jartin Hallands Nyheter AB Mottagare: DEN NYA PLANETEN <595> För kännedom: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <382> Kommentar till: (Text 549378) av Eskil Block FOA1 <3> Ärende: STÄMNINGEN OMBORD Den här frågeställningen - so ju för övrigt är ett klssiskt sf-tema - tycker jag känns central. Frågan är ju om de rymdfarare som efter hundratals, eller tusentals, år kommer fram till sin destination fortfarande är att betrakta som jordbor i någon som helst mening? utan att på något sätt ta ställning MOT ett sådant scenario (tanken svindlar, och svindlande tankar är ju trevligt!) så måste man ändå ifrågasätta vem som egentligen kommer att befolka rymden. Det verkar lite knepigt tt tänka sig flera planeter, lite varstans i rymden, som befolkas av människor som efter en lång isolering i rymden är ännu underligare än vi, och som troligen skaffat sig religioner som - no pun intended - verkligen är "far out".
(Text 550540) (1 kommentar)
(Text 550635) 86-08-04 00.54 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <383> Kommentar till: (Text 550216) av -Lars Hellvig QZ <2> Markerad av någon. Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Det är väl på grund av riskerna du nämner som folket flyr ut på öppna havet i snart sagt vilka flytetyg som helst. USA gjorde en mängd misstag i/med Vietnam, om inte så hade kanske miljonerna under dagens blodiga förtryck kunnat hoppas.
(Text 550635)
(Text 550638) 86-08-04 00.58 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <384> Kommentar till: (Text 550253) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Beträffande ANC har du fel! Organisationens program är fredlig samlevnad mellan alla raser utan diskriminering. I själva verket är ett starkt ANC den enda möjligheten att göra övergången till majoritetsstyre under något så när ordnade former, i alla fall inte värre än i Rhodesia.
(Text 550638) (1 kommentar)
(Text 550670) 86-08-04 11.44 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <385> Kommentar till: (Text 550291) av -Björn Levin <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA En intressant skillnad mellan USA:s båda partier är att repub- likanerna vill att krig skall vara lönsamma medan demokraterna startar krig av ideella skäl. Vietnamkriget, som icke var lönsamt, startades och drevs av demokrater (Kennedy, Johnson) och avbröts av en republikan (Nixon).
(Text 550670) (1 kommentar)
(Text 550672) 86-08-04 11.49 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <386> Kommentar till: (Text 550309) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Jag vet inte vad Du syftar på med "enkla" lösningar - bojkott? Själv har jag antytt fyra huvudlösningar: 1. Sydafrika avstår från en del av sitt territorium och låter de svarta få detta, men inte "homelands" enbart utan ett större område, minst provinsen Natal, Namibia och delar av de två nord- ligare provinserna. 2. Sydafrika beviljar ett växande antal svarta samt hela den färgare gruppen fullt medborgarskap. (Antagligen försent). 3. Fortsatt "fredlig tävlan" mellan vitt och svart styre, in- klusive ekonomisk men inte militär krigföring. De som vill ha svart styre söker effektividera och demokratisera randstaterna och sydafrikanerna växlar mellan repression och eftergift. 4. Det hela får fortsätta att glida mot en militär fullskalekonflikt med eventuella kärnvapeninsatser. Vari ligger förenklingen?
(Text 550672) (3 kommentarer)
(Text 550674) 86-08-04 11.51 Eskil Block FOA1 Mottagare: DEN NYA PLANETEN <596> För kännedom: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <387> Kommentar till: (Text 550540) av Göran Jartin Hallands Nyheter AB <1> Ärende: STÄMNINGEN OMBORD Jordebor är de ju rent genetiskt. Men vad jag vill framhålla är att vi alltför lätt identifierar mänskligheten med väster- ländsk kultur eller rentav svensk socialdemokrati. Rymdborna har rimligtvis en mycket bredare och mer förändrad kultur, likaväl som vår kultur är mer mångfasetterad än de gamla egyptiernas. Jag bara antydde några få möjligheter. När kommer ARTIKLARNA hos Er?
(Text 550674) (1 kommentar)
(Text 550677) 86-08-04 11.54 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <388> Kommentar till: (Text 550638) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: SYDAFRIKA Situationen i Rhodesia är varken fredlig eller demokratisk, trots alla de löften den befrielserörelse SIDA stödde utrotar den alla övriga. Likartad är situationen som bekant både i Algeriet och Vietnam. Ett skäl är att väserlänningarna stött regimer villkors- löst, utan "snören". Det misstaget gör vi nu pånytt i Etiopien, där SIDA söker tysta ner all kritik mot slaktarregimen som vi skattebetalare tvingas understödja.
(Text 550677) (1 kommentar)
(Text 550706) 86-08-04 13.16 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <389> Kommentar till: (Text 550291) av -Björn Levin <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Du tror inte att opionionen bidrog till att folk i USA insåg att kriget var idiotiskt?
(Text 550706) (3 kommentarer)
(Text 550730) 86-08-04 13.46 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <390> Kommentar till: (Text 550706) av Lars-Henrik Eriksson <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Kanske ett litet hopp (i tankegången) - men hur tror Du opinionen i Sovjet (d v s i längden) kommer att reagera på fortsatt blods- utgjutelse och annan idioti i Afghanistan?
(Text 550730) (1 kommentar)
(Text 550787) 86-08-04 15.50 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <391> Kommentar till: (Text 550730) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Förmodligen mycket negativt. Det är ju uppenbarligen inte till någon direkt glädje för de Sovjetiska medborgarna. Sovjets propaganda brukar ju framställa krig med Sovjetiskt deltagande som mycket patriotiska och som försvar av världskommunismen etc. (på samma gång!). Frågan är hur djupt denna uppfattning sitter i befolknigen.
(Text 550787) (1 kommentar)
(Text 550805) 86-08-04 16.52 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <392> Kommentar till: (Text 550787) av Lars-Henrik Eriksson <1> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <53> Markerad av: Lars-Henrik Eriksson Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Många menar ju att Gorbatjov försöker inleda en försiktig kul- turrevolution, och att DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET gör diktaturen mera svårgenomförd också däröver. Vad tror Du om detta?
(Text 550805) (1 kommentar)
(Text 550838) 86-08-04 19.25 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <393> Kommentar till: (Text 550706) av Lars-Henrik Eriksson <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Nej, faktiskt inte i någon större omfattning. Det är givetvis bara fråga om spekulationer från min sida, men bland annat brukar amerikanska media vara ytterligt ointresserade av omvärlden, vilket osökt leder tanken till att amerikanen i gemen delar den inställningen. Jag tror helt enkelt inte att amerikanen i gemen kände till den så omhuldade "opinionen". (Så fort folk säger "opinionen" brukar jag alltid komma att tänka på Offenbachs "Orpheus i underjorden"...)
(Text 550838)
(Text 550843) 86-08-04 19.40 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <394> Kommentar till: (Text 550672) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA 1) Sydafrika dominerar ekonomin inte bara i sina homelands utan i hela södra Afrika. Vi talar inte om en liten kolonialstat utan om ett mycket utvecklat industriland. 2) Tja, ger man de svarta para partiella rättigheter kommer de troligen (och rättmätigen) att utnyttja dessa för att erhålla resten. Jag misstänker starkt att det hela snart kommer att glida ur kontroll... Fullständig utjämning av rättigheter omedelbart kommer troligen att skapa ordentligt kaos i ekonomin vilket tenderar att uppmuntra oroligheter så att säga... 3) Hm? 4) Onekligen.
(Text 550843) (1 kommentar)
(Text 550952) 86-08-05 03.39 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <395> Kommentar till: (Text 550670) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Sådant påstående är väl ändå att göra det lätt för sig.
(Text 550952) (1 kommentar)
(Text 551004) 86-08-05 09.46 Kjell Krona Arkitektur KTH Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <396> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <56> Kommentar till: (Text 550805) av Eskil Block FOA1 <1> Extra kopia: Telemötessystem (datorstödda och) elektronisk post erfarenheter <876> Sändare: Torgny Tholerus QZ -- Sänt: 86-08-05 09.52 Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Det är ganska klart att persondatorer, laserskrivare, modem, och meddelandesystem är ett grundskott emot den typ av kontrollsamhö kontrollsamhälle som vi ser exempel på i Sovjet. Det är svårare att gissa hur utvecklingen kommer att bli. Vi kan se i varjefall tre alternativ: 1. Situationen fortsätter som förut, d.v.s alla dessa system blir i princip otillgängliga för i stort sett alla, även för dem som skulle behövt dem i sitt arbete. En sådan situation är knappast trolig, eftersom den sovjetiska ekonomin är i skriande behov av dessa tjänster. 2. Ovanstående utrustning introduceras, men under mycket hårda kontrollåtgärder. liknande dem som idag gäller för skrivmaskiner, kopieringsapparater o. dyl. En såda nutvecling är fullt realistisk, även om den naturligtvis skulla medföra höga kostnader och ett långt ifrån optimalt utnyttjande av dessa resurser. 3. Det inses att ett modernt samhälle, oavsett politisk modell, är helt beroende av ett så fritt informationsflöde som möjligt. Detta skulle naturligtvis få långtgående konsekvenser, långt utanför datorvärlden, för sovjetsamhället, och därmed för världen i övrigt. Samtidigt skulle en sådan utvecling ge så stora vinster, att den måste vara frestande för en ledning som har någo som helst förnuft i sinnet. Att den skulle vara möjlig att genomföra ser vi exempel på i Kina, som i många avseenden ahr transformerats fullständigt i vissa avseenden på ett decennium, samtidigt som kontinuiteten i samhället på något vis har dolt hur radikal förändringen har varit (just detta att revolutioner så lätt kan ske "i det fördolda" är ett faktum som ständigt fascinerar mig). Vi kan ju alltid hoppas på att förnuftets röst skall segra i Sovjet, då det skulla vara en vinst för hela mänskligheten. - Kjell
(Text 551004) (2 kommentarer)
(Text 551097) 86-08-05 13.05 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <397> Kommentar till: (Text 550952) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Ånej det är noga belagt, gå tillbaka i historien får Du se! Stora delar av republikanska partiet var emot deltagandet i bägge världskrigen, likaså i USA:s engagemang gentemot Spanien, på Kuba, Fillippinerna och i Texas, vid förra århundradets slut.
(Text 551097) (2 kommentarer)
(Text 551099) 86-08-05 13.07 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <398> Kommentar till: (Text 551097) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Republikanerna var det som stoppade USA:s medlemskap i NF och som var emot USA:s engagemang i FN. Flertalet amerikasvenskar är för övrigt republikaner, inklusive domare Rehnquist, medan demokraterna innefattar bl a judar och irländare med starkrt patos mot förtryckarregimer både i Europa och annorstädes. Läs mer historia!
(Text 551099) (1 kommentar)
(Text 551100) 86-08-05 13.10 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <399> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <62> Kommentar till: (Text 551004) av Kjell Krona Arkitektur KTH <1> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <81> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Jag är mycket glad för denna typ av inlägg. Kanske borde Dina funderingar också inkludera satellit-TV och radiosändningar som gör åtminstone de västra randstaterna öppna för västlig debatt. Man kan också spekulera i hur satellit-TV och satellit-data kan påverka stora länder som Indien, Brasilien och Indonesien eller hela kontinenter, som Afrika.
(Text 551100) (1 kommentar)
(Text 551110) 86-08-05 13.21 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <400> Kommentar till: (Text 550843) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Om vi antar att de vita inte bara vill stanna i Sydafrika och dessutom har viss rätt till det, och man vill undvika blods- utgjutelse, är de två vägarna till kompromiss antingen en ter- ritoriell uppdelning (jämför Israel-Palestina) eller att de svarta eller åtminstone vissa grupper av svarta får fulla rättigheter. Den brittiske historikern och journalisten Paul Johnson skriver i sin "Modern Times" (USA-pocket, i England har boken ett annat namn) att den ende som hade visioner om brittiska imperiet efter första världskriget var boer-generalen Smuts som i ett sydafrikansktr perspektiv framstod som mycket liberal. Hans ide var att timra samman samtliga brittiska besittningar i Afrika, från Kap till Kairo, i ett enda väldigt dominion där brittisk lag skulle gälla på vissa punkter men var delstat skulle kunna bestämma för sig på andra. Genom att bygga upp en gemensam byråkrati, ett gemensamt skolväsen och täta kommunikationer skulle den afrikanska befolkningen småningom kunna bli lika genomsyrad av europeisk kultur som den indiska, bli en lojal och kompetent allierad. De svarta skulle gradvis få rösträtt, först lokalt och för de utbildade, sedan i allt bredare kretsar, som i England. Av denna vision återstår inte mycket, men man kan åtminstone pressa fram litet mer demokrati genom att stoppa biståndet till rena mördarregimer som den i Etiopien. Ulf Nilsson skrev igår i Expressen att det är orimligt att bara förfölja de diktaturer vars diskriminering grundar sig på ras och inte de som diskriminerar efter språk, åsikt eller samhällsklass. Inom SIDA råder nästan revolt, och den f d liberalen Carl Tham söker tysta ner oppositionen mot förtryckarregimerna bland våra biståndsländer (inklusive Etiopien, Sri Lanka, Zimbwabwe, Mocambique och Angola, att nu inte tala om Kuba och Vietnam).
(Text 551110) (1 kommentar)
(Text 551135) 86-08-05 14.41 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <401> Kommentar till: (Text 551110) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Jaha? Vad jag försökte påpeka var att de lösningar som presenteras i pressen tycks mig osvikligt leda till krig. Naturligtvis kan kanske ett krig vara nödvändigt men jag finner det något förvånande, minst sagt, att samma människor för en tid sedan sprang och viftade med olivkvistar och skrek "vi vill ha fred", "sluta kriga" och liknande...
(Text 551135) (2 kommentarer)
(Text 551141) 86-08-05 15.07 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <402> Kommentar till: (Text 551135) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Om vi idag bojkottar Sydafrika, så kommer det att leda till ett blodbad där millioner människor blir dödade om ett par år. Om vi låter bli att bojkotta Sydafrika, så kommer det att om tio år leda till ett blodbad där tio millioner människor blir dödade. Vilket alternativ väljer du, det där en million dödas, eller det där tio millioner dödas?
(Text 551141) (1 kommentar)
(Text 551179) 86-08-05 16.55 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <403> Kommentar till: (Text 551135) av -Björn Levin <2> Ärende: SYDAFRIKA Jag instämmer helt i detta - där finns en fantastisk dubbelmoral! Emellertid gäller detta allt FN-arbete - man får inte kritisera u-landsdiktatorerna. Mitt intryck av ganska långvariga studier av opinionsläget på detta fält är emellertid att läget bland journalister och författare långsamt svänger, och en anledning är erfarenheterna från Kambodja och Uganda, där folkmord skett av infödda ledare. "Det duger inte längre att tiga", Garaudi. Men det återstår att från ett demokratiskt och svenskt perspektiv formulera alternativ till den blodiga uppgörelsen. Här har israel- debatten nått längre än Sydafrika-debatten.
(Text 551179)
(Text 551180) 86-08-05 16.57 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <404> Kommentar till: (Text 551141) av Torgny Tholerus QZ <1> Ärende: SYDAFRIKA Det finns säkerligen fler alternativ. Ett är en planerad uppdelning av landet under internationell inspektion.
(Text 551180) (1 kommentar)
(Text 551193) 86-08-05 17.36 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <405> Kommentar till: (Text 551180) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA På vad sätt skiljer sej din lösning med planerad uppdelning, från Sydafrikas egen lösning med "homelands"?
(Text 551193) (1 kommentar)
(Text 551205) 86-08-05 17.53 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <406> Kommentar till: (Text 550672) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: SYDAFRIKA Din punkt 3 är kritisk. De tävlar inte på lika villkor, varken vad gäller utbildning eller gener förmodligen. Skillnaden mellan samhällena skulle kanske bli stor, i varje fall på kort sikt, och då ligger ändå våldet där på lut. Vad vill de svarta ha för ett samhälle, det vet ingen. De vill väl f n bara ha det bättre och framförallt människovärde och fullt medborgarskap, för att s sm kunna få mer lika villkor, ekonomiskt och socialt.
(Text 551205) (1 kommentar)
(Text 551207) 86-08-05 17.56 Siv Bäcklund Mottagare: DEN NYA PLANETEN <619> För kännedom: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <407> Kommentar till: (Text 550674) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: STÄMNINGEN OMBORD De har väl all jordens värdefulla kunskap och litteratur tillgängliga i rymliga och effektivt sökbara dataminnen med sig på färden, med möjlighet att skapa nytt, bara de orkar?
(Text 551207) (1 kommentar)
(Text 551242) 86-08-05 19.50 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <408> Kommentar till: (Text 550672) av Eskil Block FOA1 <3> Ärende: SYDAFRIKA Apropos punkt 3 så är militära insatser relativt vanliga i dag. "Fortsatt fredlig" är kanske inte riktigt rätt uttryck...
(Text 551242) (1 kommentar)
(Text 551437) 86-08-06 09.40 Siv Bäcklund Mottagare: -Björn Levin <164> -- Mottaget: 86-08-06 18.54 Mottagare: Siv Bäcklund <973> -- Mottaget: 86-08-06 09.40 Kommentar till: (Text 551240) av -Björn Levin <1> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <409> Ärende: SYDAFRIKA Vet kanske inte varför du tog det här som en brevdiskussion, men jag svarar väl på samma sätt? Jag tror inte på en geografisk separation eftersom deras ekonomi är så sammanbunden, liksom naturtillgångar etc. Det finns säkert många sätt att ändra förhållandena, t ex från att ge vissa företrädare rösträtt till att ge varje "vuxen" 1 röst, d v s lika politiska rättigheter. Tänk t ex på Sovjet, och andra kommunistländer, där bara partimedlemmarna och långt ifrån alla där kan rösta fritt. Det är en betydande inskränkning i de politiska rättigheterna. På samma sätt kan sovjetmedborgarna inte flytta fritt och heller inte utan pass. Därmed inte sagt, att det är stor skillnad när det gäller apartheid. Sedan har vi Indien med kastväsendet och inte bara andra klassens medborgare, utan många människor som saknar politiska rättigheter och annat som vanligtvis kommer medborgare till del. Variationerna är stora i hela världen. Sydafrika har bara en variant i förtryckarsystemen. Sunt är att vita reagerar på att vita inte får uppföra sig ur som helst, men alla de andra...? Det finns alltid människor som försöker förtrycka andra till sin egen fördel, och alla många som lyckas. Det tyder på en viss uppdelning som vi hört talas om förut "Onda och goda". De måste leva tillsammans överallt. Ändå tycks det dröja innan världen blir "halvond eller halvgod". Många folkgrupper har säkert lättare att leva tillsammans som i folksammansmältningskitteln USA, men hudfärgen är fortfarande ett stort hinder enligt gängse uppfattningar. Ska vi och kan vi ändra på detta? Det är en stor fråga? Sedan har vi de ekonomiska och strukturella stora motsättningarna mellan kommunism och kapitalism och de kommer också in i Sydafrika-problemen.
(Text 551437) (2 kommentarer)
(Text 551486) 86-08-06 11.23 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <410> Kommentar till: (Text 551193) av Torgny Tholerus QZ <1> Markerad av: Torgny Tholerus QZ Ärende: SYDAFRIKA På tre sätt. För det första skulle de svarta av en internationell delningskommission få betydligt större och värdefullare områden än springboks är villiga att ge dem, inklusive hela hamn- och industristäder. För det andra skulle de vara sammanhängande och försedda med en modern infrastruktur, inte utgöra isolerade "in- dianreservat". Slutligen skulle den nya staten få full suveränitet och inte bara lokalt "självstyre", möjlighet att knyta internationella avtal o s v.
(Text 551486)
(Text 551488) 86-08-06 11.25 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <411> Kommentar till: (Text 551242) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Nej det äör just det som gör saken så aktuell, att möjligheterna till en fredlig lösning raskt rinner springboks ur händerna. Men det är då viktigt att minnas att de har utrustning och stridsvilja långt utöver vad de flesta folk kan uppvisa. Inklusive kärnvapen!
(Text 551488) (1 kommentar)
(Text 551489) 86-08-06 11.28 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <412> Kommentar till: (Text 551205) av Siv Bäcklund <1> Ärende: SYDAFRIKA Erfarenheten från länder som Vietnam, Kuba, Palestina, Korea o s v visar emellertid att varken människovärde eller rösträtt kan garanteras ens majoriteten efter en blodig uppgörelse, än mindre majoriteten. Istället får den ledande klicken i den segrande militära organisationen övertaget och lever rövare med de andra. Helt annan hade situationen varit om springboks tidigare hade givit medborgarskap åt de färgade och de utbildade svarta, och gradvis vidgat den. Men den chansen är redan bortspelad.
(Text 551489) (2 kommentarer)
(Text 551490) 86-08-06 11.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <413> Kommentar till: (Text 551489) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA skall vara "än mindre minoriteterna".
(Text 551490)
(Text 551491) 86-08-06 11.30 Eskil Block FOA1 Mottagare: DEN NYA PLANETEN <624> För kännedom: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <414> Kommentar till: (Text 551207) av Siv Bäcklund <1> Ärende: STÄMNINGEN OMBORD Det förutsätter jag i de flesta fall. Men det kan förstås också finnas anti-intellektuella besättningar som nöjer sig med videofilm och ingenjörshandböcker.
(Text 551491)
(Text 551494) 86-08-06 11.34 Eskil Block FOA1 Mottagare: Siv Bäcklund <976> -- Mottaget: 86-08-06 17.59 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <415> Kommentar till: (Text 551437) av Siv Bäcklund <1> Ärende: SYDAFRIKA Jag tycker detta var ett utmärkt inlägg. Bara ett par kommentarer. Den ena gäller att det faktiskt är fullt tillåtet att vara rasist i sitt eget land, bara man klarar sin ekonomi själv, utan förtryckta slavarbetare. Japaner och australier för en ytterst restriktiv invandringspolitik men det innebär att medlemmar av det egna folket gör allt sk-tjobb, vilket springboks inte gitter. Skulle en separation bli aktuell - och jag tror den vara både önskvärd, genomförbar och relativt sannolik - får dent vita området antingen själv utföra det hårda och smutsiga arbetet, öka mekaniseringen (som vi gjort) eller importera arbetskraft från andra delar av världen - mest sannolikt Asien.
(Text 551494) (1 kommentar)
(Text 551599) 86-08-06 18.34 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <416> Kommentar till: (Text 551489) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: SYDAFRIKA Ja, du nämner kommuniststater, som knappast har fullt medborgar- skap för merparten av folket, utan möjligen för en mycket liten elit, åtminstone enligt vår uppfattning om fullt medborgarskap och demokrati i forma av lika rösträtt för alla medborgare. Är chansen överspelad? Jag tror det beror mycket på att Sydafrikas svarta nu väntar sig stöd för sin revoluton utifrån, förmodligen mycket mer än de kommer att få. Och så står de där med eländet under och efter revolutionen och är kanske än värre förlorare än tidigare. Inte kommer de vita staterna att stödja Sydafrikas svarta, utom möjligen med sanktioner av något slag. Möjligen kommer kommunisterna med kubanerna i spetsen att rycka in som stand in för Sovjets internationella maktsträvanden. Kanske får vi återigen en långt utdragen konflikt, som på Irland t ex, som varar länge länge. Det gäller ju för båda sidor att inte ge sig, och inte komma till någon samförståndslösning, för dessa folk, religioner, normer eller vad det nu gäller går inte ihop, och inga diskussioner och vettiga förslag om en lösning heller. Det bara är så, när folk väl blivit indoktrinerade och har enkelspårig kommunikation, som de flesta ändå har. Det står de benhårda ledarna för, som vet hur slipstenarna skall dras, de som inte är ute efter samförståndslösningar. De andra är visst inte tillräckligt starka i tro och kraft att förflytta berg.
(Text 551599) (1 kommentar)
(Text 551610) 86-08-06 19.04 -Björn Levin Mottagare: Siv Bäcklund <978> -- Mottaget: 86-08-07 13.02 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <417> Kommentar till: (Text 551437) av Siv Bäcklund <2> Ärende: SYDAFRIKA Skillnaden är väl att de ställen du nämner inte består av markerade grupper. Folk kan (åtminstone i teorin) "flyta runt". Apropos USA så har väl inte blandningen gått så långt som man i bland hävdar. Det finns gott om motsättningar mellan folk av olika ursprung som ganska väl behåller sin särart. (JAG fick det som brev från DIG... KOM brukar kunna hitta på en hel del överraskningar...)
(Text 551610) (1 kommentar)
(Text 551615) 86-08-06 20.06 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <418> Kommentar till: (Text 551488) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Jag tror liksom bara inte att "allmänna opinionens" nuvarande agerande får den att springa långsammare...
(Text 551615) (1 kommentar)
(Text 551723) 86-08-07 01.42 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <419> Kommentar till: (Text 550677) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Zimbabwe är inte helt fredligt och demokratiskt men det har inte blivit massakrer på den vita minoriteten och det finns väl ingen anledning att tro att ANC skulle vara värre? Villkorslös u-hjälp har jag aldrig varit anhängare av. Beträffande Etiopien är ju dock katastrofhjälpen svår att villkora. "Om ni inte inför föreningsfrihet låter vi hundratusen barn svälta ihjäl", låter inte som ett lockande ultimatum att ställa.
(Text 551723) (1 kommentar)
(Text 551824) 86-08-07 11.51 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <420> Kommentar till: (Text 551599) av Siv Bäcklund <1> Ärende: SYDAFRIKA Jag delar de flesta uppfattningarna i detta inlägg men den ofrånkomliga slutsatsen saknas, nämligen attr frånvaron av debatt i dessa ämnen på Palmes tid har medfört att både so- cialdemokratin och borgerligheten nu står utan en genomtänkt teori om hur Sverige bör behandla diktaturer! Bara inom fp pågår ens en debatt i saken.
(Text 551824)
(Text 551827) 86-08-07 11.53 Eskil Block FOA1 Mottagare: Siv Bäcklund <981> -- Mottaget: 86-08-07 13.16 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <421> Kommentar till: (Text 551610) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Man kan uttrycka det ännu brutalare: i Sydafrika saknar de svarta somliga rättigheter, i många negerstater samtliga.
(Text 551827) (1 kommentar)
(Text 551830) 86-08-07 11.56 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <422> Kommentar till: (Text 551615) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Margaret Thatcher uttrycke det faktiskt riktigt elegant på TV: "Vi tycker inte om systemet i Sydafrika, inte om det i Ryssland heller. Men med ryssarna umgås vi för att kunna påverka dem - borde vi inte göra det med springboks också?" Har du själv erfarenhet av Sydafrika? Jag känner mer och mer att man borde resa dit och titta efter själv.
(Text 551830) (1 kommentar)
(Text 551835) 86-08-07 12.03 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <423> Kommentar till: (Text 551723) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: SYDAFRIKA Zimbwabwe har vid flera tillfällen anordnat massakrer men inte på de vita utan på kristna negrer i landets västra delar. Mot- svarande pågår enligt mina SIDA-vänner i ännu större utsträckning både i Angola och Mocambique; Etiopien skall vi bara inte tala om. Det finns exempel på att byar som byggts upp av Röda Korset övertagits av armen för uppträning av kidnappade barnsoldater. Andra länder ger katastrofhjälp direkt till de drabbade, med luftbombning av spannmål från Sudan. Vi betalar cash direkt till regeringen; Palme började och det fortgår under Tham. Tyvärr finns det ingen anledning tro ANC skulle vara bättre. Det sydafrikanska facket deklarerar redan att de industrier som drar sig ur (alltså redan före inbördeskriget) måste överlämna all utrustning till arbetarna, utan minsta ersättning. Detta är att driva utländska aktieägade tillbaka in i springbok's läger, omöjliggöra varje kompromiss, och nästa stadium blir, som i Algeriet, att skjuta ihjäl alla infödda samarbetsmän.
(Text 551835) (1 kommentar)
(Text 551849) 86-08-07 12.27 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <424> Kommentar till: (Text 551835) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Att majoritetsstyret kommer tycks dom flesta bedömare vara ense om. För närvarande tyder det mesta på att ANC-ledarna då kommer att ha stort inflytande. Ju mer statsmannaanda och ju mindre militarism som präglar organisationens toppskikt, desto större förhoppningar om oblodigt svart styre kan man ha. Bästa sättet att nå dit torde vara att dra in ANC i så mycket diplomati och internationellt umgänge som möjligt och att samtidigt med oblodiga metoder söka tvinga den vita regimen att ge upp sin katastrofala politik.
(Text 551849) (1 kommentar)
(Text 551888) 86-08-07 14.26 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <425> Kommentar till: (Text 551849) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: SYDAFRIKA Både i Sydafrika och i randstaterna har det funnits flera alternativa organisationer, och vi har nästan sömngångaraktigt satsat på de mest marxistiska och militanta. Dessutom vill man nu bryta all kontakt med både de vita och de moderata... det blir förstås krig som enda resultat, om inte Thatcher och Reagan lyckas medla i sista stund. Genom att ta ställning så tydligt har Sverige helt spelat bort sig i den rollen.
(Text 551888)
(Text 551949) 86-08-07 17.39 Eskil Block FOA1 Mottagare: Anmäla TV-program <142> Mottagare: Eskil Block FOA1 <826> -- Mottaget: 86-08-07 17.39 Mottagare: Etik (i) KOM <945> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <426> Markerad av någon. Ärende: PSYKOLOGI I ett inlägg nyligen i Internationell politik tog jag upp några synpunkter från en del invandrarkvinnor jag nyligen träffat, om att svenskar och ännu mer svenskor skulle vara okänsliga för samvarons finare nyanser och andra nationers kroppsspråk. Detta stötte på viss patrull, men saken är nog inte slutdiskuterad Emellertid har jag tänkt på detta också i samband med aktuella TV-serier. Jag tänker då inte på den erbarmliga Kliniken från Västtyskland, eller den allt träigare V, eller ens Claudius med sina i mitt tycke väl starka kryddor. (Vet Ni förresten att den ädla ödlan i V, han som liknar folkpartipolitikern Könberg, mycket riktigt är svensk!) Nej, jag tänker på den fruktansvärda känslokylan och klumpigheten i Bergmans "Scener ur ett äktenskap", som tydligen är hämtad ur förment rationella och sekulariserade kretsars verklighet, kring Stockholms universitet och hithörande kulturkretsar. Ta och jämför den med Forsyte-sagan, som nu går praktiskt taget varje kväll och där väl Bergmans Johan i emotionell mogenhet kan jämföras med Galsworthys Soames, fast den senare förstår sig mer på pengar. Den stora skillnaden är inte bara att denna engelska "Education sentimentale" ligger sådär femtio år före Sverige i tid, den är dessutom rent skådespelarmässigt så mycket bredare! Bifigurerna räddar i varje läge denna serie för att fala på huvudpersonernas förutsebarhet, och det tycks mig som om omvärldens vilja och förmåga att kommentera huvudpersonernas missgrepp tillför filmen en dimension som inte bara scener ur ett äktenskap utan hela Bergmans produktion saknar. Vad Bergman ger oss är en fackligt sett oantastlig lista över alla passare och skriptor, men han har redigerat bort varje bifigur inte bara för att Sverige saknar Englands rikedom på skådespelare utan därför att hela Sverige, liksom hela KOM, anser "omdömen om personer" oanständiga. Och det, säger mina engelska vänner, är ju vad varje bildads engelsk diskussion sist och slutligen handlar om.
(Text 551949) (2 kommentarer)
(Text 551976) 86-08-07 20.45 Kjell Krona Arkitektur KTH Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <427> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <121> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <136> Kommentar till: (Text 551100) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Vi vet ju att redan nu nås många av västliga nyhetsmedia, och med utbyggnaden av satellitsändningarna torde detta öka kraftigt. Det har redan nu ifrån vissa håll (bl.a Sverige) diskuterats begränsnigar i rätten att sända till ett främmande land med satellit, för att möjliggöra för staten att kontrollera "främmande" och kanske samhällsfarliga tankar. Det var väl bara att vänta.... Lyckligtvis har ju Sverige, inom den närmaste framtiden, int några "Star Wars" resurser till hands för att genomdriva detta. men det kan ju andra ha (på båda sidor). Detta är kanske ett viktigare problem i "S.W."debatten än nukleär instabilitet... Samtidigt tror jag inte att sådana impulser som förmedlas utifrån har någon större betydelse, i varje fall inte på kort sikt, om de inte kan följas upp av en rimligt fri intern debatt. Det är alltid lätt att avfärda yttre impulser som propaganda, men en debatt som tar form och drivs av inre problem har en helt annan sprängkraft. Se t.ex. på Solidaritet i Polen, som fick sitt inflytande, inte genom att vara en missnöjesorganistion för västliga ideer, utan genom att ta sin utgångspunkt i människors vardagliga situation. Det är i denna situation son jag tror att en utbredd användning av persondatorer och kommunikationsutrustning, om den någsonsin kommer att tillåtas, kommer att kunna spela en kritisk roll. - Kjell
(Text 551976) (1 kommentar)
(Text 552085) 86-08-08 07.48 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <428> Kommentar till: (Text 551099) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Läser historia i mina mängder, tror inte det är så givande att koppla samman folkgrupper med åsikter. Var kommer Rehnquist in i bilden?
(Text 552085) (1 kommentar)
(Text 552086) 86-08-08 07.54 Staffan Johansson QZ-DK Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <429> Kommentar till: (Text 551097) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Och hur delar du in krig och beslut i lönande resp. ideella sådana? Läs mer Machiavelli!
(Text 552086) (1 kommentar)
(Text 552134) 86-08-08 10.55 Jan-Olof Hegethorn FOA2 Mottagare: Anmäla TV-program <143> Mottagare: Eskil Block FOA1 <831> -- Mottaget: 86-08-08 11.00 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <430> Kommentar till: (Text 551949) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: PSYKOLOGI Bergmans avsikt är knappast att komma med pekpinnar. Istället visar han upp personer och situationer som den svenska tv-publiken kan identifiera sig med. Och om tittarna lyckas krypa ur den egna gipsformen så finns embryot till åtskilliga förändringar att hämta ur huvudpersonernas oförmåga att kommunicera med varandra.
(Text 552134) (1 kommentar)
(Text 552138) 86-08-08 11.00 Eskil Block FOA1 Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <131> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <144> Mottagare: Bertil Thorngren <1351> -- Mottaget: 86-08-09 00.39 För kännedom: Telemötessystem (datorstödda och) elektronisk post erfarenheter <902> Kommentar till: (Text 552064) av Bertil Thorngren <2> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <431> Ärende: Ekonomiska system Jag har ett helt annat scenario, som utgår från politiska inte- grationssträvanden. USA och Sovjet har i många europeers tycke alltför länge dominerat den här kontinenten. Man vill avkoloni- sera Europa, kasta ut "örnar och björnar". Men hur? EG är en möjlighet, och den har nu utbyggts till att omfatta tolv länder, medan ytterligare sex EFTA-länder (Sverige, Norge, Finland, Island, Österrike och Schweiz) är ett slags halva medlemmar, utan rösträtt. På sikt står Jugoslavien, Marocko m f i tur, kanske rentav fler länder både i Latinamerika, arabvärlden och svarta Afrika. Men det finns en annan växtmöjlighet, nämligen på djupet. Ett skäl att Europa är splittrat är språket. USA talar engelska liksom England, Australien, Kanada och Sydafrika; dessutom talar många i Europa, Indien m fl områden engelska. Ryskan dominerar Sovjet. Men Europa har så många språk. Kärnan, d v s de rika länderna BDR, RF, Benelux har tre huvudspråk, tyska, franska, nederländska. Ett stort framsteg vore om dessa länder (och några angränsande) enades om ett utbildningssystem där t ex historieundervisningen skulle vara gemensam, betygsnormerna de samma, betygen giltiga över gränserna och alla kunde åtminstone tyska och franska. Med hjälp av TV och system liknande KOM skulle detta kraftigt under- lättas bland också den vuxna befolkningen; man kunde försöka något liknande i Sydeuropa, med spanska, portugisiska, franska och italienska som kanske till slut skulle smälta samman i ett helt nytt världsspråk, "nylatin". Det skulle dessutom stärka EG:s grepp över Latinamerika. (ytterligare framtidsperspektiv inkluderar gemensam valuta, sam- ordnad civillag och gemensamma höteknologiprogram).
(Text 552138) (1 kommentar)
(Text 552142) 86-08-08 11.02 Eskil Block FOA1 Mottagare: Anmäla TV-program <144> Mottagare: Eskil Block FOA1 <832> -- Mottaget: 86-08-08 11.02 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <432> Kommentar till: (Text 552134) av Jan-Olof Hegethorn FOA2 <1> Ärende: PSYKOLOGI Jämför nu dessa embryon med de fullgångna människorna i Forsyte- sagan, Soames' utveckling till exempel! Det är skillnad på kultur. Och visst kommer Bergman med pekpinnar, ganska ineffektiva visserligen.
(Text 552142) (1 kommentar)
(Text 552145) 86-08-08 11.15 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <433> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <133> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <146> Kommentar till: (Text 551976) av Kjell Krona Arkitektur KTH <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Jag delar inte riktigt Din uppfattning att impulser utifrån är utan effekt. I Sovjets randstater har radiolyssningen utifrån varit mycket omfattande; redan under Hitler lyssnade många på BBC. Jag undrar allvarligt om satellitsändningar kan bromsas, och menar att video och kabel-TV redan har urholkat den makt Sveriges Radio hade ännu på 60- och 70-talen. Med tryckt ma- terial kan man hänvisa till spridningen av pocketböcker och tidskrifter. En del går via kultureliten, men annat direkt ut bland folk. Jag tror man överskattar diktatorernas makt - över tanken. Förr eller senare sprider sig andra ideer, och de störtas i gruset. "Vad våldet har skapat är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort". (Viktor Rydberg).
(Text 552145) (1 kommentar)
(Text 552147) 86-08-08 11.15 Jan-Olof Hegethorn FOA2 Mottagare: Anmäla TV-program <145> Mottagare: Eskil Block FOA1 <833> -- Mottaget: 86-08-08 11.22 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <434> Kommentar till: (Text 552142) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: PSYKOLOGI Suck, du har alldeles rätt. Vi har vad vi förtjänar. Skådespelarna blir spegelbilder av samhället där de lever. Det dröjer innan vi har byggt färdigt vårt paradistorg.
(Text 552147)
(Text 552153) 86-08-08 11.22 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <435> Kommentar till: (Text 552085) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Mottagare: Politiskt Forum <2032> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Du ifrågasatte ju att det fanns en traditionell skillnad mellan republikaner och demokrater, då det gäller utrikespolitik. Jag drog då upp ett antal fall, och Du diskuterar inte dem utan väljer att vika undan från sakdebatt. I USA är kopplingen mellan folkgrupper och partiorganisationer mycket stark. Republikanerna är nära kopplade till de stora protestantiska kyrkorna: episkopaler, presbyterianer, lutheraner o s v, till de nordeuropeiska folken (utom irländarna), till nordstaterna och mellanvästern i USA. Demokraterna däremot har haft större framgång bland katoliker och judar, sydeuropeiska invandrare, svarta och spansktalande. Det nämns sällan att svenskarna i USA ligger åtskilligt till höger om dem i Sverige; de i mellanvästern är som regel republikaner. Rehnquist som nu sitter i Högsta Domstolen ligger ännu längre åt höger. Allt detta finns statistiskt belagt i den partisociologiska litteratur som på min tid var obligatorisk för två betyg i statskunskap. Du får nog precisera Dina invändningar en smula. Tycker du kanske det är oanständigt att alls tala om folkgrupper, är Du "etnografiskt pryd", kanske?
(Text 552153)
(Text 552155) 86-08-08 11.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <148> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <436> Kommentar till: (Text 552086) av Staffan Johansson QZ-DK <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA USA:s historia är full av lönande erövringar. Man tog land från indianerna och land från olika asiatiska folk; man tog land från fransmännen under Napoleonkrigen och land från Spanien kring år 1900. Men de konservativa republikanerna brukar påpeka att varken första eller andra världskriget gav USA territoriella vinster, att de kostade enormt i folk och pengar, att de på sin höjd öppnade nya marknader men att man kunde ha fått dem billigare. Demokraterna åter menar att första och i ännu högre grad andra världskriget var krig för friheten och var besvikna när dikta- turerna pånytt bredde ut sig, efter det första i Europa, efter det andra i Tredje Världen. Det är ett vanligt misstag i svensk debatt att tro att Vietnamkriget hörde till den första kategorin, det hörde defintivt till den andra. Man trodde i det demokratiska partiet att man värnade friheten, republikanerna menade att om inte ens fransmännen kunde pressa "an honest buck out of Nam" kunde inte jänkarna det heller. Det hade de ju rätt i! Jag har hört liknande resonemang i Egypten om krig med Israel resp Libyen, och för svensk historia kan man nämna att krigen före Karl XII ofta var ytterst lönsamma, både i mark och rov.
(Text 552155)
(Text 552187) 86-08-08 13.17 Eskil Block FOA1 Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <136> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <151> För kännedom: Telemötessystem (datorstödda och) elektronisk post erfarenheter <905> För kännedom: VETENSKAPENS TOPPAR - BRAINSTORM <8> Kommentar till: (Text 552157) av Torgny Tholerus QZ <1> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <437> Ärende: Ekonomiska system Denne persons blygsamhet borde dock inte hindra honom att verka även utanför landets gränser! Nu skall Du få ett ännu vildare scenario (jag skriver på jobbet på en rapport om konfliktframtider och hemma om stora städer, båda öppna, så vill Du ha del av dem går det bra, fasförst om ett par veckor): Antag att de centrala EG-staterna BDR, RF och BENELUX går samman om ett gemensamt utbildnings- och massmediasystem kring år l995 (och det är långtifrån osannolikt) då kan det sedan sprida sig, dels ner mot Sydeuropa och Sydatlanten, tidigare franska och spanska kolonier, dels in i arabvärlden (Marocko, Egypten o s v) men också norrut mot Norden och England samt: ÖSTERUT, in i Östeuropa! Gorbatjov driver ju nu en försiktig kulturrevolution - han har bl a antytt möjligheten av helt öppna kommunalval, åtminstone i Fjärran Östern. Man kan tänka sig att länder som Östtyskland, Polen, tjeckoslovakien och Ungern gradvis måste kapitulera inför info-flödet västerifrån, tillåta både satellitmottagare och datanät hopkopplade med väst, mot att de istället får ökad tillgång till västlig datateknologi och mjukvara. (Min yngste bror Hans som jobbar på SCB och doktorerar i Linköping har länge haft kontakter med tjeckerna, som har miserabel hardware men gör vad de kan på mjukvarusidan, ungefär som u-båtskaptenerna i Östersjön. Polackerna är dessutom superba matematiker). Man skulle alltså betala ökad öppenhet mot väst med ökat teknikinflöde från väst, och ökad kulturell gemenskap och ökad handel (med i stort sett bibehållet eller obetydligt modifierat politiskt system med viss nedrustning, speciellt på konventionella vapen, och ett visst fjärmande av amerikanska installationer i Västeuropa. ("Ut med örnar och björnar").
(Text 552187) (1 kommentar)
(Text 552195) 86-08-08 13.20 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <152> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <438> Ärende: POLITISKA SCENARIER Undertecknad arbetar f n med politiska scenarier som skall publiceras nu i höst. Intresserade kan som vanligt uppge sin adress via KOM. Det är tre nivåer: framtida supermaktsbalans (50 år), utvecklingen av EG (30 år) och svensk neutralitet (fram till år 2000). I detta fall är jag särskilt angelägen om kommentarer raskt, innan publiceringen. Manusstopp är siste augusti.
(Text 552195)
(Text 552233) 86-08-08 16.30 Göran Westlund Konsult Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <137> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <154> Mottagare: Bertil Thorngren <1352> -- Mottaget: 86-08-09 00.41 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <439> Kommentar till: (Text 552138) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ekonomiska system Ett politiskt beslut om flerspråkig undervisning av det skisserade slaget leder säkert inte till det antagna slaget av kulturell gemenskap. Det är f övr av intresse att man här i Sverige snarast satsar på det motsatta i`alet "språklig mångfald". Invandrare från afrikanska områden vars NUVARANDE - genom lokala politiska beslut fastställda - nationalspråk är t ex Swahili, åläggs att låta sina barn åtnjuta "hemspråksundervisning" i detta språk, ÄVEN om ingen i vederbörandes familj talar det eller ens någonsin har kommit i kontakt med det.
(Text 552233) (1 kommentar)
(Text 552257) 86-08-08 16.53 Eskil Block FOA1 Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <140> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <157> Mottagare: Bertil Thorngren <1353> -- Mottaget: 86-08-09 00.41 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <440> Kommentar till: (Text 552233) av Göran Westlund Konsult <1> Ärende: Ekonomiska system Jag fruktar att Du i detta inlägg hopblandat två ting, nämligen å ena sidan vad som är brukligt i Sverige och å den andra vad som kan vara rationellt och klokt - det är långtifrån samma sak. Varje stat som har ambitionen att införliva nya delar med sitt territorium för en medveten språkpolitik, det har t ex Frankrike och Spanien gjort långt in i våra dagar, även om de nu möter opposition, det gjorde Tyskland och italien efter sitt enande och Norge efter unionens upplösning. Sovjet och USa är andra exempel. Likaså händer det som Du skriver i en rad afrikanska stater och ännu tydligare kanske i Indien. Att sådana åtgärder möter motstånd betyder inte att de saknar framgång: britterna utrotade praktiskt taget de keltiska språken i Skottland, Irland och Cornwall, fast de misslyckades i Wales. Fransmännen och spanjorerna trängde tillbaka baskiskan som förr hade vida större utbredning, ryssarna exempelvis de ytterst utbredda finsk-ugriska språken från landets norra del. Allmänt sett är det svårare att ändra språk om de har en omfattande skriven litteratur - men norrmännen hör till dem som lyckats. Om KOM är ett bra system eller ej kan diskuteras, men TV är det säkerligen och det ömsesidiga kunnandet i tyska och franska är tveklöst både en medveten och framgångsrik politik. Strävan mot "nylatin", ett romanskt lingua franca, är däremot mer fantasi- betonad men skulle, politiskt sett, vara till stor nytta för ett politiskt närmande Sydeuropa-Latinamerika, mot "örnar och björnar".
(Text 552257) (1 kommentar)
(Text 552265) 86-08-08 17.09 Göran Westlund Konsult Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <144> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <161> Mottagare: Bertil Thorngren <1354> -- Mottaget: 86-08-09 00.42 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <441> Kommentar till: (Text 552257) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Ekonomiska system Jo visst blandade jag ihop det brukliga med det lämpliga. Jag håller med om att ett europeiskt allmänt språk skulle kuna stärka europa mot inflytande från andra världsdelar. Och att (mer begänsat) ett "nylatin" skulle kunna stärka den romanska språkgemenskapen ekonomiskt. Men jag är fullkomligt förvissad om att en sådan utveckling inte kan skapas genom politiska beslut. _Naturligtvis skulle ett beslut om ett nytt gemsamhets- språk få en massa konsekvenser, men precis vilka är det inte lätt att gissa. Detta frånsett att det i praktiken inte skulle vara möjligt att skapa enighet i frågan. Jag tror därför att detta med gemensamt språk är ett ämne som är hänvisat till den filosofiska spekulationens område.
(Text 552265) (1 kommentar)
(Text 552270) 86-08-08 17.21 Kjell Krona Arkitektur KTH Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <442> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <146> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <163> Kommentar till: (Text 552145) av Eskil Block FOA1 <1> Markerad av någon. Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Jag menade naturligtvis inte att information utifrån är betydelselös. Jag tror också att det är viktigt att att få tillgång till alternativa informationskällor - och detta oavsett om man lever i en demokrati eller diktatur. Jag har under en tid prenumererat på tidningen TEMPUS, som översätter artiklar ur internationell press - och som jag härmed kan rekommendera för de som inte läser den. Den skrivs för övrigt genom att TEMPUS har avtal som ger tillgång till ett antal tidningars databanker; kanske skulle vi kunna önska oss att få tillgång till dessa direkt, och därmed undvika den fördröjning på 1-2 dygn, som orsakas av översättning och distribution? Detta var en parantes. Vad jag menade var att alternativ information aldrig kan bli något mer än en bakgrund till egen debatt och handling, och det är här jag tror att modern datateknik kan spela en mycke viktig roll, om den inte är totalt kringskuren av censur o. dyl. - Kjell
(Text 552270) (2 kommentarer)
(Text 552285) 86-08-08 17.44 Eskil Block FOA1 Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <148> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <165> Mottagare: Bertil Thorngren <1355> -- Mottaget: 86-08-09 00.42 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <443> Kommentar till: (Text 552265) av Göran Westlund Konsult <1> Ärende: Ekonomiska system Inte alldeles säkert! Det är värt att lägga märke till hur Tyskland och Italien på 1800-talet, Frankrike och Ryssland på 1700-talet, Norge första och många afrikanska länder idag förfar. Man låter rekryterna göra värnplikt i andra delar av landet än den där de fötts, så att de frestas att träffa flickor och gifta sig tvärs över gamla dialektgränser. Man tvingar studenterna att studera vid mer än ett universitet, flyttar tjänstemännen från region till region. Man genomför radikala stavnings- och grammatikreformer som för dialekterna samman, man för fram skådespelare och folktalare som hör hemma i gränsregioner mellan två språkområden (i det här fallet t ex Katalonien och Argentina). Man visar ökad tolerans för det som förr hölls för språkfel och ger spridning åt litteratur som ligger nära det ideal man strävar efter. I alla dessa fall är TV och Kom bättre än tryckta skrifter, eftersom de uppmuntrar till allsköns improvisationer.
(Text 552285)
(Text 552291) 86-08-08 17.47 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <444> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <149> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <166> Kommentar till: (Text 552270) av Kjell Krona Arkitektur KTH <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Den analysen är säkert både korrekt och djupsinnig. I dessa diktaturer stannar det oftast vid stencilerade upplagor, s k samizdat. Emellertid har KOM den faran att den faktiskt kan låna sig till åsiktsregistrering och effektiv datapolis.
(Text 552291) (1 kommentar)
(Text 552492) 86-08-09 10.50 Henrik Eriksson NADA Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <167> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <445> Kommentar till: (Text 552187) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Sovjetisk teknikimport Frågan är om inte gorbatjovregimens strävan dock är den motsatta. Man kan t ex citera Nikolaj Ryzjkovs tal "Riktlinjer för SSSR fram till år 2000" till årets partikongress: - Den tygellösa jakten på utländsk teknisk utrustning och teknologi från många ansvarigas sida har en demoraliserande inverkan på dom kollektiv som håller på med utvecklingsarbeten. När dom ser hur lätt utländsk utrustning kan skaffas fram tappar dom lusten och glöden i sitt arbete och ger upp inför svårigheterna. Det är oss främmande att inte utnyttja den internationella arbetsfördelningens resultat och utbytet av teknisk-vetenskapliga kunskaper, men vi måste i första hand stödja oss på vår egen enorma vetenskapliga potential."
(Text 552492) (1 kommentar)
(Text 552557) 86-08-09 19.29 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <446> Kommentar till: (Text 551830) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Nix, jag har ingen personlig erfarenhet av Sydafrika. Dels tror jag inte att jag kan få någon nyanserad bild av det politiska livet på en turistresa dit och dels är jag helt enkelt för lat...
(Text 552557) (1 kommentar)
(Text 552737) 86-08-10 22.42 Anders Bergman - Desktop Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <447> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <155> Mottagare: Anders Bergman - Desktop <110> -- Mottaget: 86-08-10 22.42 Kommentar till: (Text 552270) av Kjell Krona Arkitektur KTH <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA
(Text 552737)
(Text 552885) 86-08-11 10.56 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <448> Kommentar till: (Text 550706) av Lars-Henrik Eriksson <3> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Folk i USA bryr sig väldigt lite om vad som händer utanför det egna landets gränser. Opinioner i andra länder är för amerikanen i gemen ganska ointressanta.
(Text 552885) (2 kommentarer)
(Text 552900) 86-08-11 11.26 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <178> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <449> Kommentar till: (Text 552492) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: Sovjetisk teknikimport Rädslan är förstås enorm för varje lättnad av trycket. Inte desto mindre görs vissa ansträngningar till kontakter. Olle Tandberg (förnamnet kan vara fel) på Kungl. Vetenskapsakademin vet mycket om rörelsefriheten hos de mest avancerade forskarna särskilt i den sibiriska forskarmetropolen Akademogork (eller words tto that effect) och min bror Hans berättar om hur tjeckerna törstar efter datakontakter västerut. Jag drar gärna en parallell med avvecklingen av Franco-regimen: den måste tillgå gradvis, vara lönande, de skyldiga får inte riskera straff.
(Text 552900) (1 kommentar)
(Text 552901) 86-08-11 11.27 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <450> Kommentar till: (Text 552557) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Jag läser periodvis mycket om Afrika och skulle gärna resa dit. Min erfarenhet är att förnuftet tillgodoses bäst av läsning, men ' känslan av personliga kontakter.
(Text 552901)
(Text 552902) 86-08-11 11.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <451> Kommentar till: (Text 552885) av Per Danielsson <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Åtminstone HAR det varit så, särskilt i Mellanvästern. På ost- och västkusterna, bland högutbildade och de som rest till Europa, är läget delvis ett annat och blir gradvis bättre.
(Text 552902)
(Text 552929) 86-08-11 12.34 Siv Bäcklund Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <180> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <452> Kommentar till: (Text 552900) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Sovjetisk teknikimport Akademgorodok utanför Novosibirsk byggdes redan 1957 och kan ses som ett slags föregångare till forskningscentra av olika slag i närhet till universitet och industricentra för att öka kontakterna mellan dessa och få ett snabbare utnyttjande av forskningsresultat. Det har setts som ett skyltfönster mot väst, och har haft stora friheter jämfört med övriga forskningsinstitut och forskare. Där har t ex ordnats en del symposier och annat. Statschefer och andra på Sovjetbesök bjuds även dit. Det får nog ses som ett mycket speciellt ställe. Det finns flera liknande forskningscentra i Sibirien för att ta tillvara områdets naturtillgångar etc, men deras frihet till kontakter torde inte vara av samma dignitet.
(Text 552929) (1 kommentar)
(Text 552955) 86-08-11 13.44 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <181> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <453> Kommentar till: (Text 552929) av Siv Bäcklund <1> Mottagare: Anmäla TV-program <149> Ärende: Sovjetisk teknikimport Tack för hjälpen! Serien Comrades i TV visar att det finns stora variationer i rörelsefriheten, även under diktatuur.
(Text 552955)
(Text 553006) 86-08-11 15.32 Kjell Krona Arkitektur KTH Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <454> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <165> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <186> Kommentar till: (Text 552291) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Problemet med all åsiktsregistrering är ju att det är mycket arbetskrävande. Varje myndighet som vill genomföra något sådant måste därför ha väldigt goda skäl - t.ex. en fantatisk ideologi - för att genomföra något sådant i praktiken. I en situation där pragmatism blir mera gångbar, kommer censuren i stort sett - men inte nödvändigtvis totalt - att tendera att försvinna. - Kjell
(Text 553006) (1 kommentar)
(Text 553018) 86-08-11 15.52 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <455> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <166> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <187> Kommentar till: (Text 553006) av Kjell Krona Arkitektur KTH <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Detta är tyvärr ett mycket naivt inlägg. Ett flertal diktaturstater - därunder Sovjet - avsätter idag enorma resurser till åsiktskontroll och detta gäller även många u-länder, inklusive "våra" biståndsländer. När Ericsson exporterar telefonsystem har ibland avlyssningsanordningar medföljt. Med KOM blir det ännu lättare; man kan välja ut vissa nyckelord och slå ner på vissa debattörer. TYVÄRR!
(Text 553018) (2 kommentarer)
(Text 553021) 86-08-11 16.02 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <456> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <167> Kommentar till: (Text 553018) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Det är naturligtvis alldeles sant. Därför är det viktigt, att man hela tiden är medveten om, vad man skriver. En viss försiktighet, när det gäller politiska åsikter och annat kan vara att rekommendera. Tidigare var det förbjudet i KOM att alls skriva om politik. Lyckligtvis är den tiden förbi. Den politiska informationssprid- ningen i KOM är inte minst viktig, därför att alla åsiktsriktningar kan komma till tals i samma debatt. Ensidigheten, som annars är en så stor tillgång, när man vill indoktrinera folk, blir inte lika lätt att uppnå. Men KOM står ju till tjänst även med anonymitet. Vill man vara särskilt försiktig, finns alltså den möjligheten.
(Text 553021) (1 kommentar)
(Text 553056) 86-08-11 17.52 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <457> Kommentar till: (Text 550309) av -Björn Levin <3> Ärende: SYDAFRIKA Liknande tongångar hördes i Sverige när vanligt folk krävde rösträtt.
(Text 553056) (3 kommentarer)
(Text 553062)
(Text 553064) 86-08-11 18.47 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <459> Kommentar till: (Text 550309) av -Björn Levin <4> Ärende: SYDAFRIKA En intressant fråga är hur svenskarna skulle kunna agera för att ge rösträtt åt fler, också NORR om gränsen, i våra egna biståndsländer. Genom att ge generella allmosor åt blodsdikta- torerna, "utan snören", som Hjelm-Wallen gör????
(Text 553064)
(Text 553343) 86-08-12 14.29 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <460> Kommentar till: (Text 553056) av Kenneth Björnfot QZ <2> Ärende: SYDAFRIKA Det vet jag inget om. Jag påpekar bara att det hela kan gå illa om det går för fort.
(Text 553343) (2 kommentarer)
(Text 553351) 86-08-12 14.33 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <461> Kommentar till: (Text 553062) <1> Ärende: SYDAFRIKA Jag har inte ifrågasatt någons förmåga att styra ett land. Det jag talar om är problemen vid övergången.
(Text 553351) (1 kommentar)
(Text 553361) 86-08-12 14.53 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <462> Kommentar till: (Text 553343) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Jag förstår inte hur det kan gå illa om man inför demokrati och mänskliga rättigheter? Illa kommer det absolut att gå om man fortsätter som nu,med en upptrappning av våldshandlingar och övergrepp,detta leder inte bara till att krig utbryter mellan svarta och militären/polisen, utan även mellan olika svarta grupperingar,risken är även stor att de närliggande länderna dras med i detta.
(Text 553361) (2 kommentarer)
(Text 553398) 86-08-12 17.02 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <463> Kommentar till: (Text 553056) av Kenneth Björnfot QZ <3> Ärende: SYDAFRIKA ...eller när någon kräver rösträtt åt alla, och full yttrande- frihet, i något av "våra egna" biståndsländer!
(Text 553398)
(Text 553400) 86-08-12 17.04 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <464> Kommentar till: (Text 553343) av -Björn Levin <2> Ärende: SYDAFRIKA Det kan lätt bli fullskalemassakrer mot vilket Vietnam-kriget ter sig idylliskt, särskilt som springboks har kärnvapen. kom ihåg att det viktiga är frihet åt MÄNNISKOR - inte åt landområden. Annars skulle vi väl kräva Ingermanland, Estland och Livland dit vi nu inte ens får resa fritt, fast det en gång var svenskt land. Men däremot kräver vi frihet åt de förtryckta folken i öst!
(Text 553400)
(Text 553401) 86-08-12 17.06 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <465> Kommentar till: (Text 553351) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA En annan sak man med skäl kan ifrågasätta är om ANC verkligen representerar hela befolkningen. det är en känd sak att i samt- liga randstater (liksom i kommunisthelvetena på andra sidan Östersjön) all opposition slagits ned, å det blodigaste.
(Text 553401)
(Text 553404) 86-08-12 17.10 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <466> Kommentar till: (Text 553361) av Kenneth Björnfot QZ <1> Ärende: SYDAFRIKA Då kan Du ju ta Kerenskij-regimen i Ryssland som verkligen genomförde demokrati och mänskliga rättigheter men efterträddes av Lenin, Trotskij, Stalin och de andra blodhundarna. Se också på Vietnam, Algeriet, Zimbwabwe m fl som utlovade frihet och mänskliga rättigheter men pytt! Idag sitter de äldsta revolutionärerna i Algeriet i fängelse. I Etiopien och Sri Lanka förs folkutrotningskrig, med svenska pengar. Mycket bättre med en internationell uppdelningskommission som i Palestina!
(Text 553404) (1 kommentar)
(Text 553423) 86-08-12 18.05 Göran Westlund Konsult Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <468> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <174> Kommentar till: (Text 553021) av Siv Bäcklund <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Tja, man får anta ett det faktiskt förekommer någon form av granskning av KOM. Undrar om QZ medverkar till en sådan bakom kulisserna? OBS! Jag avser inte härmed att förolämpa DEC10-personalen, vars integritet och hederlighet jag anser vara höjd över varje tvivel! Jag endast vill frfrmföra min enorma respekt för den makt som vissa organ förmodligen har. Även här i Sverige! (Några substantiella kunskaper i ämnet har jag dock inte, är det bäst att tillfoga. Man kan aldrig vara nog försiktig...)
(Text 553423) (2 kommentarer)
(Text 553456) 86-08-12 19.23 -Björn Levin Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <469> Kommentar till: (Text 553361) av Kenneth Björnfot QZ <2> Ärende: SYDAFRIKA Det finns motståndare till så gott som varje typ av förändringar var som helst. Ju snabbare och större förändring desto fler motståndare. Få motståndare ==> litet bråk. Många motståndare ==> stort bråk. Om dessutom en hel del av huvudintressenterna är innehavare av gevär kan det definitivt gå illa. Å andra sidan lär det nog gå riktigt illa om förändringarna sker för långsamt. Jag avundas verkligen inte innevånarna i södra Afrika...
(Text 553456) (1 kommentar)
(Text 553535) 86-08-12 22.31 Kjell Krona Arkitektur KTH Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <470> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <176> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <198> Kommentar till: (Text 553018) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Precis vad jag sade - om man har en fanatisk ideologi, som får kosta vad det kosta vill (ett annat exempel är sydafrika, där man hellre väljer ett ragnarök framför att förändra sina attityder. Men i en situation där förnuftet åter börjar råda, om int eför annat så för att alla tröttnar på en ekonomi fastkörd i byråkrati och korruption, kommer man att tvingas lätta på censuren i större eller mindre grad. Och om en sådan utveclking väl får fäste, kan den lätt bli okontrollerbar. Det tycks inte finnas så många samhällen med "halv" censur (kanske håller Sverige på att bli ett undantag? Ibland tycks det nästan som om bara en viss typ av åsikter vore giltiga. Ingen nämnd och ingen glömd) I en utveckling från censur mot öppenhet tror jag persondatorer och kommunikationsystem kanske kan omvandla en trög glaciär till en lavin, omöjlig att stoppa. - Kjell
(Text 553535) (3 kommentarer)
(Text 553620) 86-08-13 09.01 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <471> Kommentar till: (Text 553404) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Det är även min mening,att om de svarta kräver sin rätt med att använda våld så kommer det att bli som i de länder du nämnde. Att dela upp landet mellan vita och svarta blir knappast enkelt,det blir stridero m det bättre landområdena,detta innebär också att vi ger efter för rasåtskillnadspolitiken.
(Text 553620) (1 kommentar)
(Text 553674) 86-08-13 12.22 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <472> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <178> Kommentar till: (Text 553423) av Göran Westlund Konsult <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA KOM som system har ju granskats många gånger, i synnerhet användningen. Frågeformulär och mer konkreta experiment, statistik etc. Däremot är det ganska jobbigt numera, att granska en enda person, om det inte finns ett alldeles speciellt intresse. Även problematiskt göra i efterhand. De flesta chefer torde inte ha ork eller förmåga att följa upp. Något särskilt provokativt uttalande kanske sprider sig. Annars går vi nog tämligen säkra för både kritik och pris. Även det sista skulle ju varit en möjlighet, d v s att chefen får upp ögonen och tycker att någon har intressanta saker att komma med i KOM-debatterna och kanske duger till annat också. Eftersom mycket få chefer använder dator och därmed KOM, så är chansen liten för det ena som det andra.
(Text 553674) (1 kommentar)
(Text 553687) 86-08-13 12.52 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <473> Ärende: Var det Regan jag hette..? Igår kväll höll President Regan en presskonferans där han uttalade sig om Sydafrika,han sade b.la: - de som kräver sanktioner mot Sydafrika är endast de mest radikal svarta som bara vill skapa svält och förtvivlan. - Reganadministrationen hade varit i kontakt med de mest framträdande svarta ledarna(utom Desmond Toto)och dessa var emot sanktioner. Regan hänvisade till en svart Biskop som är ledare för miljoner svarta, och sade att denne Biskop var starkt kritisk mot sanktioner.. Vad denne Biskop heter..? Det hade President Regan of USA glömt Allt detta enligt TT.
(Text 553687) (2 kommentarer)
(Text 553709) 86-08-13 13.45 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <474> Kommentar till: (Text 553687) av Kenneth Björnfot QZ <1> Ärende: Var det Regan jag hette..? Han heter ju egentligen Reagan, men han har faktiskt en nära rådgivare (minns inte i vilken funktion) som heter Regan. Många tycker det är charmigt när Presidenten gör en liten lapsus. Jag har en liten bok med roliga citat från pres. Johnson ("Quotations from our chairman LBJ").
(Text 553709)
(Text 553717) 86-08-13 14.08 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <475> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <179> Kommentar till: (Text 553423) av Göran Westlund Konsult <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA En alternativ uppfattning är att en offentlig person alltid måste vara beredd att stå för sitt ord, alltid eftersträva en helhetssyn som han eller hon är beredd att stå för i alla lägen. Den som publicerar i pressen kan ju inte ta tillbaka, och KOM ligger mellan detta och telefon- eller brevhemligheten. Intressant förresten att Ingrid Segerstedt-Wiberg i TV häromdan hävdade att telefonhemligheten inte kan gälla Heta Linjen, där BÖR samtalen avlyssnas och vid behov brytas. Superliberalen!
(Text 553717)
(Text 553718) 86-08-13 14.09 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <476> Kommentar till: (Text 553456) av -Björn Levin <1> Ärende: SYDAFRIKA Emellertid kan man nu säga att kompromissförslag aldrig saknats. Två som framfört sådana var generalen Smuts och den av Alan Paton biograferade Hofmayr.
(Text 553718)
(Text 553719) 86-08-13 14.13 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <477> Kommentar till: (Text 553620) av Kenneth Björnfot QZ <1> Ärende: SYDAFRIKA Av detta skäl är en fredlig lösning önskvärd, även om den innebär att ingendera sidan får allt den önskar sig. Observera att det inte är rasåtskillnadspolitiken (apartheid) som bör fördömasd utan det faktum att man istället för apartheid, vardera rasens självbestämmanderätt, praktiserar baasskap, att den ena dominerar den andra. Uppdelning gör inte slut på apartheid, men väl på baasskap. Svenskar är ju åtskilda från ryssar, japaner från koreaner o s v; detta kallas suveränitet och icke-inblandning och gillas högt i FN. Men i flera av våra biståndsländer, tydligast i Etiopien och sri Lanka, praktiseras baasskap. Skall vi understödja det?
(Text 553719) (1 kommentar)
(Text 553724)
(Text 553725) 86-08-13 14.18 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <479> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <181> Kommentar till: (Text 553674) av Siv Bäcklund <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Det är naturligtvis inte enstaka inlägg som granskas, utan hela sättet att fungera, förekomsten av flummiga möten, möjligheten att få resons på vettiga frågor o s v. Professionalismen!
(Text 553725) (1 kommentar)
(Text 553727) 86-08-13 14.21 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <480> Kommentar till: (Text 553687) av Kenneth Björnfot QZ <2> Ärende: Var det Regan jag hette..? Även TT kan vinkla. En vettigare bild gavs av TV när Schultz intervjuades där. Han menar liksom Thatcher att halvhjärtade sanktioner inte får Sydafrika på knä men däremot kan svetsa samman de vita i Sydafrika och provocera dem till desperata åtgärder. Vad som behövs är dels kompromissförslag dels garan- tier från de svartas sida att respektera liv och egendom samt att verkligen införa demokrati och inte den sorts militärdikta- turer som vi alltför väl känner, från Algeriet, Vietnam och Polen.
(Text 553727) (1 kommentar)
(Text 553730) 86-08-13 14.25 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <481> Kommentar till: (Text 553719) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Det vi skall understödja är avskaffandet av rasismen.
(Text 553730) (1 kommentar)
(Text 553739) 86-08-13 14.39 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <482> Kommentar till: (Text 553730) av Kenneth Björnfot QZ <1> Ärende: SYDAFRIKA Ja, men vad är rasism? Om rasism innebär förtryck av individer eller grupper på grund av deras ras är jag helt med. Om det däremot innebär att varje skranka skall bort mellan nationerna är jag mer tveksam. Iden med nationell suveränitet är ju just att det ena folket kan få ordna det på sitt sätt i sitt land och det andra i sitt, utan att förtrycka andra. Det är inte rasism i någon förkastlig mening, bara nationalism. På samma sätt tycker jag tamilerna skall få ha sitt land och singaleserna sitt; vi bör inte understödja det nuvarande förtrycket med mer SIDA-pengar.
(Text 553739) (1 kommentar)
(Text 553760) 86-08-13 15.59 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <483> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <183> Kommentar till: (Text 553725) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Naturligtvis? Det du nämner är vettigt att granska, och ingenting att säga om, enligt min mening. Men visst finns det möjligheter att granska enskilda inlägg och mer genomgående en enskild persons inlägg i KOM, om man vill. Kan kanske bli aktuellt vid chefstill- sättningar eller annat, om man vill bilda sig en grundligare uppfattning om personen i fråga. Möjligheten finns, och vanligt är väl att man bildar sig uppfattningar om personer i KOM, vare sig man vill eller inte, precis som i muntlig kommunikation. Individen har ju alla möjligheter att komma till tals i KOM.
(Text 553760) (1 kommentar)
(Text 553791) 86-08-13 18.31 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <484> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <184> Kommentar till: (Text 553760) av Siv Bäcklund <1> Markerad av någon. Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Vad jag menar och det Du här uttrycker ligger närmre än vid vår förra slagväxling. Det är oundvikligt att den som yttrar sig i heta frågor med en viss konsistens (till skillnad från den som hugger i sten av okunnighet eller ungdomligt oförstånd) också bedöms av dem som läser, bl a i sin hållning till politik, religion, estetik, moral eller sin kunnighet, helt enkelt, och det kan naturligtvis inverka om chefer eller kamrater läser det. För egen del kan jag säga att jag som prästson i landets till ytan minsta församling lärde mig att vara en offentlig person redan i koltåldern, d v s att mitt beteende kontinuerligt kom- menterades av andra, och något liknande gäller ju i än högre grad s k kändisar som nu senast Björn Borg (som stämt Husmodern). Det är naivt att tro att man å ena sidan kan gå in i en het debatt och samtidigt förbli anonym, ens om debatten är muntlig, i ett litet land som Sverige. Samtidigt måste man för att inte bli nervvrak som offentlig person lägga sig till med rätt tjock hud - annars hade väl inte olof Palme överlevt så länge han gjorde, för att ta ett exempel. Det betyder också att om man vill kämpa för en sak man tror på bör man inte vika av rädsla för vad folk tycker. Däremot är det ju onödigt att bli misstolkad, och av den anledningen skärper man ju ständigt sina vapen och finslipar sitt språk. Denna övergång från amatör till professionell, från meddebattör i en eller annan kaffeklatsch eller hackerdiskussion till en rejäl debattartikel som går att trycka genomgår en del av våra yngre meddebattörer för första gången och det kan kanske vara obehagligt nog. Men vi bör inte sammanställa detta lätta obehag med de verkliga risker till liv och lem som råder i en diktaturstat, det vore verkligen orättfärdigt egocentriskt.
(Text 553791) (2 kommentarer)
(Text 553981) 86-08-14 10.31 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <485> Kommentar till: (Text 553727) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Kompromissförslag Kompromissförslag (om tidplan för övergång till majoritetstyre med minoritetsgarantier m m) finns det gott om! Problemet är att den nuvarande regimen blankt avvisar alla kompromisser. Den amerikanska presidentens ovilja mot sanktioner kan rimligen inte tolkas som omsorg om demokratin (skulle vitt minoritetsstyre vara mer demokratiskt än svart majoritetsstyre?) men hänger säkert ihop med att man med rätta befarar att en USA-fientlig svart regim är att vänta. Liksom i Chile är supermakten mer intresserad av USA-vänlig förtryckar- regim än av folkstyre. Det är inte något konstigt med det! Ska inte en president i första hand se till det egna landets intressen? Många med mej tror dock att politiken är kortsynt - man skjuter bara upp en oundviklig utveckling och tvingar befrielserörelser att bli anti- amerikanska.
(Text 553981) (2 kommentarer)
(Text 553986) 86-08-14 10.58 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <486> Kommentar till: (Text 553981) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: Kompromissförslag Jag delar Din uppfattning att springboks för en kortsynt politik. Men de svarta har onekligen förlorat inte så lite i opinionsläge sedan jag började intressera mig för Sydafrika i början av 60-talet genom att så ytterligt få av de regimer de upprättat är att föredra framför den sydafrikanska. Den kompromisslösning jag förordar är att man omedelbart tvingar Sydafrika att frige dels Namibia, dels hela provinbsen natal och av den samt de redan fria Lesotho, Botswana och homelands bildar ett fritt Azania. Om nu detta Azania fungerar demokratiskt kan man tvinga Sydafrika att avstå från ytterligare landområden. På samma sätt kunde vi ställa villkor för fortsatt bistånd att fria val utlyses i Tanzania, Zimbwabwe, Zambia, Angola, Mocambique och Abyssinien. Kyrkorna har alltid verkat för detta; men nu mördas de kristna över hela Afrika för att bolsjevikerna skall få segra. Det jag tycker är egendomligt är den utsträckning i vilken socialdemokratin (sic!) ställer upp på detta, och att jag som skattebetalare skall tvingas subventionera mördarregimer som de i Abyssinien och på Ceylon.
(Text 553986) (1 kommentar)
(Text 553988) 86-08-14 11.05 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <487> Kommentar till: (Text 553981) av Henrik Eriksson NADA <2> Ärende: Kompromissförslag När det gäller den politik som den amerikanska regeringen (i motsats alltså till den sydafrikanska) för finns det en helt annan invändning, och det är FN:s stadga som förbjuder inbland- ning i andra länders inre angelägenheter. Detta är en bestämmelse som jag alltid varit emo. Jag skulle mycket gärna vilja blanda mig i både Polens angelägenheter och i Sovjets i vad gäller de områden som förr utgjorde vår östra rikshalva och etablera demo- kratiska institutioner där, dock inte till priset av kärnvapenkrig. Nu närmar vi oss en situation där ett våldsamt störtande av den sydafrikanska regimen betyder kärnvapenkrig, och där svart makt- övertagande inte bara betyder en USA-fientlig utan en bolsjevikisk regim. Du frågar om inte den är bättre än det nuvarande? Är det då inte ändå så att ett rätt stort antal både liberala och socia- listiska organisationer ännu fungerar i Sydafrika medan de är helt utrotade i ett civiliserat land som Estland eller i de flesta negerdiktaturer? Vad jag föreslår är alltså villkorlig frigivning under FN-insyn, ungefär som när staten Israel upprättades.
(Text 553988) (1 kommentar)
(Text 553989) 86-08-14 11.10 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <488> Ärende: RASISM I ett par inlägg av Lars Hellvig har frågan om rasism berörts, och jag lyckades inte fullt tydliggöra var jag står i den vik- tiga frågan. Min enkla inställning är den att man inte kan styra människors känslor, däremot i viss grad deras handlingar. Somliga människor och somliga folkgrupper har av historiska skäl kommit att hata varandra så mycket att de inte längre kan leva under samma tak, utan att skada varann. Då det gäller individer tillgriper vi då skilsmässa, då det gäller folk statsdelning. Det viktiga är här att undvika dels våld och dels förtryck; rättvisan vid skiftning av egendom med mera kommer faktiskt i andra hand. Det är detta som gör att vi måste söka fredliga vägar istället för krigiska att befria Polen och Estland, som givetvis inte vill leva under ryskt förtryck en dag i onödan. Det är också detta som gör att vi raskt måste finna en väg att upprätta ett fritt Azania, och att etablera demokrati i våra biståndsländer, med minsta möjliga våld. Hur mycket territorium de svarta skall få blir i sista hand, liksom i palestina, en förhandlingsfråga.
(Text 553989) (2 kommentarer)
(Text 554000) 86-08-14 11.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <205> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <489> Mottagare: Film (på) Bio (recensioner å sånt) <627> Ärende: DEMOKRATISK SOCIALISM är en vacker dröm, inte minst i kombination med fred och humanitet, som vi påmints om via filmen om Rosa Luxemburg. Tyvärr har socialismen liksom krisatendomen ett flertal organisationer vars funktionärer inte alltid lever upp till sina ideal, här speciellt bolsjevikpartiet i Sovjetunionen. En intressant fråga är om man kan konstruera ett scenario som för från den nuvarande blodsdiktaturen till ett mer demokratiskt samhälle. Det är då en standarfråga om detta enklast sker i Kreml och dess omedelbara närhet eller i perifera stater som Ungern, Polen o s v. Ett nytt och spännande scenario har antytts av Gorbatjov själv, nämligen att man skulle kunna experimentera med ökat kommunalt självstyre och friare kooperativa initiativ, inte minst i Fjärran Östern där folket av ålder är sämre bevakat och mer frihetsälskande och där faran för spridning till de ryska kolonialländerna är mindre påtaglig. Det skulle kanske locka fler till denna rätt utsatta del av Sovjet, underlätta samarbetet med Japan och en återförening av Korea, samt hålla fronten mot gulingarna i söder, som ryssarna brukar uttrycka sig. Det var intressant att se i BBC:s utmärkta serie Comrades att just Fjärran Östern stod för den dugliga och jämförelsevis öppna kvinnliga kommunalpolitikern.
(Text 554000)
(Text 554016) 86-08-14 11.42 -Lars Hellvig QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <490> Kommentar till: (Text 553989) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: RASISM (Jag har inte, vad jag minns, deltagit i någon diskussion om rasism. Ämnet är givetvis inte mindre viktigt för det, hoppas andra kan ta upp diskussionen även om jag avstår.)
(Text 554016) (1 kommentar)
(Text 554046) 86-08-14 12.40 Kjell Krona Arkitektur KTH Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <491> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <185> Kommentar till: (Text 553724) <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Måste vi börja ifrågasätta varandras intelligens? Jag är inte okunnig om hur länge Sovjetstaten har existerat. Emellertid är det ganska klart, att unr hela dess existens har den varit svårt belastad av en FANATISK ideologi (vilket inte är en logisk nödvändighet), och under denna tid har vi tydligt sett vilken ineffektivitet i samhället detta har lett til. Vad jag påstod, vilket klart framgår om man läser innantill, var att en begynnande liberalisering, inledd för att minska denna ineffektivitet, skulle vara en situation där persondatorerna fungerade som katalysatorer för processen, och ingenting annat. - Kjell
(Text 554046) (2 kommentarer)
(Text 554056) 86-08-14 13.07 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <492> Kommentar till: (Text 554016) av -Lars Hellvig QZ <1> Ärende: RASISM Ursäkta! Det var Kenneth Björnfot jag åsyftade.
(Text 554056)
(Text 554058) 86-08-14 13.12 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <493> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <186> Kommentar till: (Text 554046) av Kjell Krona Arkitektur KTH <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Jag har inte ifrågasatt Kronas intelligens utan den andel därav han nedlagt i ett bestämt inlägg. Persondatorer torde inte höra till de mest framträdande investeringsobjekten i Sovjet just nu och han måste göra troligt att det kan bli så i fortsättningen innan hans inlägg på denna punkt har någon relevans. Dessutom hade han i ett och samma inlägg blandat ihop flera saker utan att visa hur de hörde ihop. Deltar man i debatt måste man finna sig i sådan kritik och den bemöts bättre med klarlägganden än med ynkanden för egen del.
(Text 554058) (1 kommentar)
(Text 554060)
(Text 554078) 86-08-14 13.57 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <495> Kommentar till: (Text 553739) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: SYDAFRIKA Och samerna sitt?
(Text 554078) (1 kommentar)
(Text 554100) 86-08-14 14.51 Kenneth Björnfot QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <496> Kommentar till: (Text 553989) av Eskil Block FOA1 <2> Ärende: RASISM Vi är säkert överens om att vi bägge finner rasismen vara en motbjudande form av människosyn. Men att dela landet mellan vita och svarta löser inte det egentliga problemet,nämligen rasismen.De vita rasisterna,det finns ju vita som lever i Sydafrika som inte är rasister,skulle kanske anse att detta är en bra form.Dessa vill ju inte se svarta i sin miljö. Däremot har jag inte fått den uppfattningen att de svarta ledarna förespråkar att de vita skall hållas avskilda från dem. Vad de önskar är inte en delning av landet,utan att de svarta också skall få leva med tillgång till de männskliga rättigheter och den värdighet en fri människa bör ha. Att det sedan finns andra förtryckarregimer på denna jord är vi alla medvetna om,t.ex inom östblocket vilket du ofta påpekar för oss. Men här ser jag att det finns åtminstone en chans att avskaffa ett förtryck,lika hoppfull är jag inte för människorna som lever under förtryck i andra stater.
(Text 554100) (1 kommentar)
(Text 554105) 86-08-14 14.59 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <497> Kommentar till: (Text 554078) av Per Danielsson <1> Ärende: SYDAFRIKA Mycket fåtaliga folk erbjuder, som Du här vill antyda, ett särskilt problem. Eskimåerna på Grönland kan inte av egen kraft hålla igång ett modernt samhälle, ens genom att sälja baser till USA, därför har de ett begränsat självstyre inom det danska väldet och rösträtt i danska val. Eskimåerna i Kanada är betydligt fler och det finns nu strävanden bland de cirkumpolära folken att samarbeta gentemot de nationella regeringarna inklusive den i Sovjet. Samerna i Sverige utgör väl knappast majoritet i något enda län; de är något flertaligare i Norge där man dessutom menar att i fråga om härstamning (om man nu vill vara en smula rasist på deras vägnar) stora delar av befolkningen i norra Norge har samiskt blod men varken talar samiska eller delar samisk kultur. (Vi har för övrigt en tvättäkta renägande same här på FOA, docent dessutom i statskunskap från universitetet i Umeå). Tanken att inte bara samerna utan hela befolkningen på Nordkalotten (inklusive de på Kola-halvön och i Murmansk av Sovjetunionen) skulle vilja ha ett visst självstyre, antingen inom ramen för resp stat eller i form av ytterligare ett fritt och demokratiskt, neutralt, nordiskt land har varken han eller jag något emot. Det finns fåtaligare nationer t ex i Karibiska Havet och Söderhavet! Men det viktigaste är att dessa folk, liksom basker, irländare o s v har rätt att uttrycka sin vilja i val. Med detta är det som bekant klent beställt inte bara i vår forna östra rikshalva (Ingermanland, Estland, Livland, Svenska Pommern o s v) utan också i Polen, Brandenburg och Sachsen. Dessutom i nästan alla våra BISTÅNDSLÄNDER! Det borde vi snarast ändra på, tycker jag också.
(Text 554105)
(Text 554113) 86-08-14 15.13 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <498> Ärende: ATT TA RISKER med freden i södra Afrika har ingen något emot tycks det ens om kärnvapen skulle komma till användning. "Hellre offra en miljon idag än tio miljoner om tio år", skriver Torgny Tholerus. En intressant parallell är frågan hur mycket vi är villiga att offra för ökad frihet i Östeuropa och biståndsländerna, nu sedan Spanien, portugal, Grekland, Argentina, Fillippinerna, Haiti m fl avdiktafierats. Det sägs bland mer högerbetonade amerikanska debattörer att det var ett misstag att inte hota Sovjet med kärnvapen redan över Ungern l956, som Kennedy sedan gjorde över Kuba; isåfall hade Ungern och kanske fler östeuropeiska länder varit fria idag. En annan möjlighet är förstås att begära fria val i Polen som kompensation för att USA medger reträtt i Sydafrika.
(Text 554113)
(Text 554119) 86-08-14 15.22 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <499> Kommentar till: (Text 554100) av Kenneth Björnfot QZ <1> Ärende: RASISM Detta var ett klart och bra inlägg som jag mycket uppskattar. Att denna diktatur är mer sårbar än exempelvis den i Polen är tydligt; samma argument användes också mot Franco. inte desto mindre tror jag att en viss kohandel vore möjlig både till fördel för folken i Östeuropa och dem i biståndsländerna. När det gäller den andra frågan är jag mer tveksam. Min uppfattning är ju den att man inte kan beordra två nationer att älska varannb bara för att de lever i samma land, lika liutet som man kan beordra två människor att älska varann som lever under samma tak (genom att förbjuda skilsmässa som prästerna gjorde förr i tiden). Det finns ju gott om folk som hatar varann till vansinne: greker-turkar, judar-araber, rumäner-ungrare o s v. Att dela landet är som regel en bättre lösning än inbördeskrig. För de vita innebär det dels att de måste ge upp väsentligt mer land än nu och dessutom göra sk-tjobben själva; för de svarta att de äntligen kan räta på ryggen och bygga upp en egen ekonomi och kultur. En vidare möjlighet är att det fria Asania samman med Mocambique, Tanzania, Zambia och Zimbwabwe bygger upp en union med mer demokratiska institutioner och en bättre infrastruktur än de enskilda länderna har än så länge. Erfarenheterna från Algeriet och Vietnam men också det hat som nu byggts upp (bla med "halsband" av brinnande bensinindränkta bildäck som en av ANC:s viktigaste kampformer) förskräcker från att framtvinga en enda lösning i hela landet. Liksom kärnvapnen!
(Text 554119) (1 kommentar)
(Text 554148) 86-08-14 16.14 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <500> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <199> Kommentar till: (Text 553791) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Vill gärna framhålla träningen i att uttrycka sig skriftligt i KOM. Kanske får man en viss stil, jag vill inte kalla den KOM-stil. Det gäller att nå f, yttrycka sig klart för att bli förstådd, dela av styckena så de blir lättare att läsa, inte vara för långrandig i ett inlägg. Hellre då dela av även inläggen. Det tycks vara en någorlunda bra modell. Det här är knappast oväsentligt för kommunikationen mellan människor, och att fler kommer med och kan delta relativt fritt och frimodigt. Det har naturligtvis betydelse för mångas arbete, där det gäller att uttrycka sig begripligt och någorlunda intressant och flytande.
(Text 554148)
(Text 554155)
(Text 554156)
(Text 554168) 86-08-14 17.06 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <503> Kommentar till: (Text 554119) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: RASISM Parallellen med äkta makar är kanske inte helt lyckad. Man behöver inte älska eller hata. Ta hellre arbetskamrater, som arbetar ihop oberoende av ras, folk etc. Om inte "samexistens" vore ett så belastat ord, för allt vad det står för i t ex Sovjets tappning, så skulle det kunna vara en god inriktning och kunna medföra önskade fördelar för alla. En fråga är, om vi verkligen ska spalta upp oss i alla dessa folk, som tror att de vill ha sin frihet i form av egna stater? Det är väl för kommunismens fortsatta utbredning, som alla dessa rörelser uppstått och fått sådan omfattning under de två senaste decennierna. Frågan om jordens uppdelning och hur den ska styras, är det en fråga om olika folkslags självbestämmanderätt? Är det en lämplig indelnings- grund? Det tål att tänka på. Är Monaco ett folk? Är Luxemburg ett folk? Hur är det med Sovjets och Kinas alla "folk"? Samerna är kanske ett folk eller en folkgrupp, såvida de inte gifter sig med andra. Är italienarna ett folk? Blandfolk genom alla tider. Bara det officiella språket och vissa vanor håller samman dem i andra länder. Men tänk, vilken folkblandning det varit på många håll. Det blir nya folk med tiden. Folk som folk. De flesta kan väl gå på ett ut och samman?
(Text 554168) (1 kommentar)
(Text 554170) 86-08-14 17.22 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <504> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <202> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <212> Kommentar till: (Text 553535) av Kjell Krona Arkitektur KTH <3> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Kärnan i detta inlägg är tron att diktaturer "av sig själva" eller på grund av teknologisk utveckling avvecklas. Att sovjet ännu efter 70 år finns kvar och ynglar av sig i Tredje Världen (med SIDA:s hjälp) verkar vara effektivt motbevis mot dylika förmodanden. Det behövs mer än så för en avveckling. Men vad? Det framgår inte vad du tycker i detta avgörande hänseende.
(Text 554170)
(Text 554171) 86-08-14 17.27 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <505> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <203> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <213> Kommentar till: (Text 554155) <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Sammanfattningsvis gäller det detta: vågar de ta språnget? Och om en vågar, är inte risken stor att de andra faller honom i ryggen? Dessutom vet vi att just så har det gått till i stora hierarkier sedan tidens begynnelse: de har fallit blott om staten i dess helhet lidit nederlag, ekonomiskt eller militärt, gentemot omvärlden. Den kinesiska byråkratin överlevde även detta.
(Text 554171)
(Text 554172) 86-08-14 17.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <506> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <204> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <214> Kommentar till: (Text 554156) <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA ...men är de fritt tillgängliga för alla? och kan de fritt kopplas in, på gänge nät, utan avlyssning? Poängen är att samma tekniska trender får olika effekt beroende på politiskt system - TV t ex används olika av amerikanska bolag, av BBC, eller av Nasser, av SvTV etc.
(Text 554172) (1 kommentar)
(Text 554175) 86-08-14 17.34 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <507> Kommentar till: (Text 554168) av Siv Bäcklund <1> Ärende: RASISM Nej det är alldeles fel att nationalism är något slags manipulation av kommunismen. Tvärtom är natonalismen i hög grad årsbarn med borgerligheten; den förutsätter en läskunnig och debattglad men inte språkkunnig eller reslysten medelklass som vill ha kontroll över sin när-omgivning, inte reformera världen. En verkligt effektiv demokrati förutsätter livlig debatt, och denna fungerar bäst när alla talar samma språk (därav napoleons kamp mot dialekter och provinsiella lagregler). Diktatorer och kolonisatorer har däremot alltid spelat ut olika minoriteter mot varandra i samma politiska system, så har romare, turkar, engelsmän o s v alltid gjort. Det skulle vara till stor fördel för demokratin om de östeuropeiska och även de afrikanska och indiska språkgrupperna fick sina egna länder, gärna inom ramen för en större men frivillig federation. Bolsjevismen har däremot alltid varit för centralstyre och inte velat delegera ner makt till regionerna eller språkgrupperna.
(Text 554175) (1 kommentar)
(Text 554193) 86-08-14 18.56 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <508> Kommentar till: (Text 554175) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: RASISM Nationalism är väl något annat än det jag talade om. Nationalism förutsätter en nation att älska, ära och sätta före alla andras, därför att det är den egna. Även hävda i olika sammanhang. Men alla dessa små folkgrupper, ibland stammar, som kämpar mot varandra av allehanda anledningar, bara därför att de tror sig finna någon skillnad mellan sig, och som gynnar de egna på andras beskostnad, precis som familjer ofta gör. Tillhörigheten hävdas i kanske alltför många sammanhang. Illa när det sker i årtionden och till ett mycket högt pris för alla inblandade.
(Text 554193) (1 kommentar)
(Text 554196)
(Text 554370) 86-08-15 11.18 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <511> Kommentar till: (Text 554193) av Siv Bäcklund <1> Ärende: RASISM Detta låter mycket klokt och balanserat men kan skyla över ett visst förakt för de mycket betydande folk som ännu inte vunnit sin frihet. Jag vill i korthet ge tre exempel. Kongo-folket vid Kongo-flodens mynning är idag uppdelat i fyra stater, Gabon, (f d franska) Kongo, Zaire och Angola. Men det omfattar tio miljoner människor, har hög läskunnighet och utgjorde ett eget mäktigt rike när portugiserna kom dit, med ambassadörer i Europa etc. Idag sturs dessa fyra stater av militärdiktatorer hämtade ur små, illiterata bergsstammar. Kongo-folkets frihet är angelägen. Tamil-folket eller tamulerna bland vilka min mor levde fem år innan jag föddes och vars icke-indoeuropeiska språk hon talade, är ett av fyra stora folkgrupper i södra Indien med tillhopa över 100 milj invånare, som representerar de språkgrupper som bodde i Indien före hinduerna kom dit. Tamulerna finns dessutom i miljoner på Ceylon där de nu är utsatta för blodigt förtryck av en regim som subventioneras av svenska skattebetalare, och i stort antal även i Malaysia. Kravet på en fri tamil-stat (Tamil Nadu) reses nu på båda sidor sundet, och kan omfatta större befolk- ning än exempelvis Polen eller Spanien. Kurderna i Turkiet, Syrien, Irak och Iran torde uppgå till minst 16 milj och deras språk och kultur går tillbaka på de gamla mederna som var civiliserade långt före Rom. Ändå nekas dessa sin egen stat trots löften till dem vid olika tillfällen och trots att de mest besynnerliga skämtrepubliker och överlevor av gammalt fötryck bemöts med den högsta aktning i FN.
(Text 554370) (1 kommentar)
(Text 554371) 86-08-15 11.19 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <512> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <207> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <217> Kommentar till: (Text 554196) <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Du menar väl Sveriges vetenskaplige attache i Sovjet?
(Text 554371) (1 kommentar)
(Text 554438) 86-08-15 14.06 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <513> Kommentar till: (Text 554370) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: RASISM Nej, jag tycker inte om förtryck i någon form av något folk. Det kan finnas skäl naturligtvis, men även alternativa åtgärder. Uppspaltning är kanske inte den bästa utvägen i alla dessa fall, som numera förekommer. Jordens framtid? En global stat, eller många i en federation. Jag föredrar det senare, men vilka typer av stater kan fungera i ett sådant sammanhang?
(Text 554438) (2 kommentarer)
(Text 554440) 86-08-15 14.08 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <514> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <210> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <218> Kommentar till: (Text 554371) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Ja, det gjorde faktiskt. Upptäckte felet, när jag var på väg hem, men då var det så dags. Alltså Sveriges tekniska attache i Sovjetunionen.
(Text 554440)
(Text 554461) 86-08-15 14.46 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <515> Kommentar till: (Text 554438) av Siv Bäcklund <1> Ärende: RASISM Som Du vet var Heliga Alliansen på 1800-talet starkt emot varje uppspaltning och ville i varje läge slå vakt om de bestående regimerna. Versailles-kongressen intog motsatt ståndpunkt och tillerkände varje folk självbestämmanderätt. Dagens FN haltar mellan de två, men isynnerhet UAS (Union of African States) har samma inställning som Heliga Alliansen, och i säkerhetsrådet har isynnerhet Sovjet och Frankrike motsatt sig all inblandning i andra länders inre angelägenheter. Kärnvapnen inverkar också. Min egen uppfattning är alldeles klart den att varje folk av någon storlek och någon kulturell sammanhållning och i vart fall de tre jag just nämnde i hög grad har rätt till självstyre. Jag är inte villig att erkänna NÅGON regim som legitim vilken för- bjuder fria val och fria opinionsyttringar. Men vårt näringsliv handlar förstås med varje kreditvärdig regim (inklusive Sydafrikas) och vår regering ligger idag närmre den ståndpunkten än på Palmes tid. Folkpartiet (med Bengt Westerberg, Hadar Cars och Andres Kung) driver den i mitt tycke vettigaste linjen. Det återstår bara att dra de fulla konsekvenserna för våra biståndsländer.
(Text 554461) (1 kommentar)
(Text 554464) 86-08-15 14.49 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <516> Kommentar till: (Text 554438) av Siv Bäcklund <2> Ärende: RASISM Eftersom Du tenderar att ta upp mer än en sak i varje inlägg skriver jag två olika kommentarer. I denna vill jag ta upp frågan om jordens framtid och möjligheten till en världsregering. Du känner ju mina "Nio Liv" och där finns med både en global stat eller snarare federation, vilket jag anser svårgenomförbart, och andra möjligheter till jämnare maktfördelning, såsom fram- växten av nya lokala maktcentra, främst men inte bara i Europa och Fjärran Östern.
(Text 554464)
(Text 554465)
(Text 554468) 86-08-15 15.04 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <518> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <211> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <219> Kommentar till: (Text 554196) <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA ------------------------------------------------------------ Jag tror knappt de får någon effekt för liberaliseringen. Snarare kommer många skolbarn och unga att lära sig använda datorerna precis som i Väst. I vilken utsträckning är väl däremot svårt att förutse i dag. Många väntar väl på att datorerna skall modernisera Sovjetsamhället, med dess enorma planeringsproblem, men kanske blir det bara värre byråkrati. Sveriges tekniska attache i Sovjet har tänkt göra en undersökning om datoranvändning i Sovjetunionen. Där kanske vi får lite mer fakta till vår debatt.
(Text 554468) (1 kommentar)
(Text 554495) 86-08-15 16.17 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <519> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <212> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <220> Kommentar till: (Text 554468) av Siv Bäcklund <1> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <221> Mottagare: HISTORIESYN OCH HISTORIEKUNSKAPER <62> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Poängen är ju att samma tekniska nyhet fungerar så helt olika i skilda samhällstyper - t o m i skilda delar och samhällsklasser av samma land. En helt ny ide som jag fått är ju denna att den östligaste delen av Sovjet håller på att få mer frihet och högre standard än resten av Sovjet, och det är väl inte alldeles omöjligt att den delen, i nära samarbete med Japan och de båda Korea, kan bli ett experimentfält för en friare socialism. Ungern, Tjecko- slovakien och Östtyskland är ett annat område där datorer kan få helt andra verkningar än i det centrala Sovjet, likaså i Kaukasus däör man tydligen myglar sig fram med mutor och personkontakter. För Moskva och Leningrad och Odessa och Kiev är jag mer pessimistisk; där kommer nog datorerna bara att öka övervakningen ytterligare.
(Text 554495) (1 kommentar)
(Text 554529) 86-08-15 20.27 Henrik Eriksson NADA Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <520> Kommentar till: (Text 553986) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: Kompromissförslag Vad är Abyssinien? Ställer svensk socialdemokrati upp på att kristna över hela Afrika mördas för att bolsjevikerna ska få segra? Nämn i så fall ett enda sådant mord som skett med Sten Anderssons goda minne! Förtryck och elände i andra länder gör det inte rimligare att Sydafrikas svarta ska behandlas så som sker och har skett. Vi borde skämmas för att vi låtit tiden gå så länge att hoppet om en fredlig nyordning blivit så svagt. För tjugofem år sedan blev jag bortmotad av polisen från Hötorget när jag bar plakatet "KÖP INTE SYDAFRIKANSK FRUKT". Kanske har både polismannen och fruktsäljaren ändrat inställning sedan dess. Eskil skriver att kyrkorna alltid verkat för dom svartas rättigheter. Det är då inte sant beträffande den kyrka dom dom flesta (djupt kristna!) vita sydafrikanerna tillhör, nämligen den reformerta. Den kyrkan stöder sej på bibeln när den förklarar att apartheid föreskrivits av Gud.
(Text 554529) (2 kommentarer)
(Text 554800) 86-08-16 23.33 Per Danielsson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <521> Kommentar till: (Text 554529) av Henrik Eriksson NADA <1> Ärende: Kompromissförslag Det förefaller dock vara så att vi av någon anledning har högre krav på att de vita i Sydafrika ska avskaffa sitt politiska system än vad vi har på alla andra förtryckarregimer i Afrika, bara för att de är vita och bärare av europeisk kulturtradition.
(Text 554800) (1 kommentar)
(Text 555097) 86-08-18 12.47 Eskil Block FOA1 Mottagare: Eskil Block FOA1 <929> -- Mottaget: 86-08-18 12.47 Mottagare: Henrik Eriksson NADA <3165> -- Mottaget: 86-08-18 21.36 Kommentar till: (Text 554540) av Henrik Eriksson NADA <1> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <522> Ärende: Kompromissförslag Staten Israel upprättades under FN-insyn i den meningen att FN drog upp gränserna även om dessa inte försvarades av FN. Detta skedde emellertid senare i olika omgångar, FN-trupper har t ex varit stationerade både i Gaza och i södra Libanon. En kanske tydligare roll spelades av FN på Cypern. Paragraf finns kanske inte om icke-inblandning; snarare är det en linje som särskilt Sovjet och Frankrike har drivit under sina respektive kolonialkrig, medelst veto i säkerhetsrådet, i strid med ursprungliga intentioner att FN skulle främja mänskliga rättig- heter o s v. Linjen togs förstås tacksamt upp av negerdiktaytorerna och har i synnerhet knäsatts av OAS, Organisation of African States, vilkas gränser ju samtliga är i absurdaste laget. Numera tål inte ens våra biståndsländer inblandning utan skall ha sina allmosor "utan snören" och sedan Palmes tid ställer Sida upp på detta vansinne. Nu senast har gränsstaterna fått ett par hundra miljoner cash för att köpa vapen med mera, av ett "neutralt" land som knappt kan värna sina egna fostervatten mot intrång. Det är viktigt att skilja på FN och USA. Såvitt jag vet hade FN inte det ringaste dugg med fredsförhandlingarna mellan Israel och Egypten som tvärtom bojkottades av flertalet arabländer. Men som Du säger spelade amerikanska judar och amerikanska pre- sidenter en viktig roll i sammanhanget. det betyder förstås inte att USA är den lämpligaste medlaren här: själv tycker jag EG eller t ex Frankrike, Spanien och Italien skulle kunna göra ett mycket bättre jobb. Katoliker är sällan rasister.
(Text 555097) (1 kommentar)
(Text 555121) 86-08-18 13.04 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <523> Kommentar till: (Text 554529) av Henrik Eriksson NADA <2> Ärende: Kompromissförslag Jag kan inte erinra mig att jag skrivit att kyrkorna alltid kämpat för de svartas rättigheter. Vad jag menade var i alla fall någhot helt annat, nämligen att de längre än andra i Sverige intresserat sig för de svartas rättigheter, inte bara i Sydafrika utan också i Kongo, Tanganyika, Abyssinien (det öknamn Etiopien fick på grund av den avgrundslika grymheten i det landet) och så vidare. Idag mördas krista tillhörande biskop Muzorewas frihetsrörelse i det av Sverige stödda Zimbwabwe och i Angola; i Abyssinien och även i Sri Lanka, som Sverige likaledes stöder. Om dettas inte sker med utrikesdepartementets goda minne är de antingen gräsligt okunniga eller oerhört cyniska.
(Text 555121)
(Text 555123) 86-08-18 13.05 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <524> Kommentar till: (Text 554800) av Per Danielsson <1> Ärende: Kompromissförslag Ja, det är i sanning märkligt att vi förklarar blockad mot Sydafrika med ena handen, strör ut guld åt mörarregimerna i Sri Lanka och abyssinien och Zimbwabwe med den andra.
(Text 555123)
(Text 555147) 86-08-18 13.56 Lars-Henrik Eriksson Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <525> Kommentar till: (Text 552885) av Per Danielsson <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Jag tänkte i detta fall mest på den interna opinionen. Den internationella opinionen tror jag inte påverkade amerikanen i gemen så mycket, däremot kan den ha påverkat "beslutsfattare" (vilket gräsligt ord egentligen)
(Text 555147)
(Text 555152) 86-08-18 14.01 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <526> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <215> Kommentar till: (Text 554495) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA I det s k KOMPLEX-programmet, som tycks vara ett civilt svar på president Reagans SDI-program, och som antagits i nya fem-årsplanen, avser man att satsa på datorer av 3:e generationen samt persondatorer. De senare särskilt för användning inom ekonomi och FoU-verksamhet. "Om någon undrar..." KOMPLEX-programmet syftar till globalt FoU-samarbete, främst bland socialistländerna, med projekt som kan få dubbel civil/militär till- lämpning. SDI, Strategic Defense Initiativ, USAs stora satsning till försvar mot ballistiska missiler m m, i samarbete med NATO och andra västeuropeiska länder, samt Japan. Ävenledes med dubbel civil/militär betydelse, dock mest militär t v.
(Text 555152) (2 kommentarer)
(Text 555168) 86-08-18 14.20 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <527> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <216> Kommentar till: (Text 555152) av Siv Bäcklund <1> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Poängen kvarstår att effekten av datorer blir högst annorlunda i ett fritt samhälle som Sverige eller en militärdiktatur eller ett polissamhälle som Sovjet. Men trots detta är det intressant att fråga sig om ökad datoranvändning, åtminstone i vissa samhälls- sektorer eller landsdelar (det talas nu om att göra Fjärran Östern till ett skyltfönster för "socialism med mänskligt anlete") kan ändra människors sätt att vara, och jag gissar att det var något sådant Kjell Krona ville ha sagt även om hans slutsatser i den formulering de fick tycktes mig väl generella och optimistiska. Jag tycker, allmänt sett, det är roligt att följa de särskilda geografiska områden och branscher där datorerna slår igenom snabbast och får de mest omfattande konsekvenserna. I USA - hörde jag just - är det särskilt i Boston-trakten, i Californien och kring Austin-Texas-universitetet. I Europa tror jag också att flera av tillväxtcentra kommer att ligga i "solbältet", Barcelona-Marseilles- Milano, där också viktiga forskningscentra (Toulouse, Sophia Antipolis) och militärbaser är belägna. I Asien går väl tanken främst till Japan, Korea, de kustnära delarna av Kina och sovjet, vidare till Hong Kong, Taiwan, Singapore, Kuala Lumpur, kanske också Fillippinerna och Indonesien, samt Australien. På sikt kanske Israel-Palestina-Jordan-Libanon kan framträda som en union utåt, med livliga kommunikationer sins emellan och in i både Egypten, Saudi Arabien och norrut mot Syrien och Turkiet. Sverige skulle gynnas om Keksholms län, Ingermanland, Estland och Livland som förr kunde öppnas för vår handel - kanske i form av en frizon i stil med Kanton eller Shanghai.
(Text 555168)
(Text 555183) 86-08-18 14.57 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <528> Mottagare: Pressen (och) samhället <1063> Ärende: MÅL FÖR SVENSKT BISTÅND skulle helst formuleras lite klarare, tycker många inom (och även utanför) folkpartiet. Bland målen borde i vart fall ingå att man även på detta område vill bekämpa Olof Palmes fem vådor: 1. Krig och blodsutgjutelse, 2. Sociala och ekonomiska orättvisor, 3. Miljöproblem (inkl överbefolkning), 4. Övergrepp mot folk, stammar och grupper, 5. Övergrepp mot individer, härunder tortyr, åsiktsförtryck etc. Genom att klart ta avstånd från de regimer som bryter mot något av de fem målen, även bland våra biståndsländer, och inte dra oss för att framföra sådana åsikter i blanden eller i TV, banar vi väg för en bättre värld.
(Text 555183) (1 kommentar)
(Text 555186) 86-08-18 15.05 Torgny Tholerus QZ Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <529> Mottagare: Pressen (och) samhället <1064> Kommentar till: (Text 555183) av Eskil Block FOA1 <1> Ärende: MÅL FÖR SVENSKT BISTÅND Med dessa krav skulle inget land få bistånd. Inte ens Sverige uppfyler dessa krav. Ty här finns det både sociala och ekonomiska orättvisor, här finns det miljöproblem med skogsförsurning mm. Här görs det övergrepp mot både samer och homosexuella. Här görs det övergrepp mot individer, tex bensinstationsägare som måste betala skatt på de pengar de har blivit bestulna på.
(Text 555186) (1 kommentar)
(Text 555278) 86-08-18 17.21 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <530> Mottagare: Pressen (och) samhället <1068> Kommentar till: (Text 555186) av Torgny Tholerus QZ <1> Ärende: MÅL FÖR SVENSKT BISTÅND Korrekt. Ändå tycker några att ett sådant land har rätt att sätta sig på sina höga hästar mot Sydafrika! Följaktligen måste vi försöka pruta av på dessa fem krav i en riktning som på en gång är realistisk och progressiv. Sri Lanka och Abyssinien platsart i vart fall inte, inte Zaire heller (där missionsförbundet satsat). Eller att hitta en alternativ strategi i de länderna till att ge bödlarna själva den cash som är avsedd att gynna de sämst ställda. Inte låter vi socialhjälpen till företagens anställda kanaliseras genom företagsledningen efter deras godtycke? Nej, svenskarna är som vanligt för flata för att ens debattera saken.
(Text 555278)
(Text 555284) 86-08-18 18.00 Siv Bäcklund Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <531> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <219> Kommentar till: (Text 555152) av Siv Bäcklund <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Tappade bort ett "e" i Initiative.
(Text 555284)
(Text 555554) 86-08-19 11.36 Eskil Block FOA1 Mottagare: Eskil Block FOA1 <954> -- Mottaget: 86-08-19 11.36 Mottagare: Henrik Eriksson NADA <3168> -- Mottaget: 86-08-19 16.25 Kommentar till: (Text 555391) av Henrik Eriksson NADA <2> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <533> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <224> Mottagare: Religioner vänskapligt erfarenhetsutbyte <376> Mottagare: Ubåtar och ubåtsskydd <18> Ärende: Ickeinblandning Biståndet är ett arv från missionen, som var ett bistånd från människa till människa, "Individuell människohjälp", och nära knutet till ett ideologiskt ställningstagande för just individuell frihet och individuellt ansvar. Svensk mission har verkat bl a i Indien, Abyssinien, Zaire och Kongo, Tanganyika, Rhodesia och Sydafrika, vid en tid då ledande socialistagitatorer gjorde sig lustiga över dem som "stickade strumpor åt negerbarn". Svensk mission har varit starkt opinionsbildande dels mot den belgiske kungens privata vanstyre i Kongo, dels mot apartheid i Sydafrika, långt innan Sverige som nation engagerade sig i någondera. Bara i Abyssinien kan man säga att de varit väl undfallande, och det gäller då en mycket konservativ frikyrka, EFS, som dock gjort enorma humanitära insatser. I och med Ulla Lindström bröt den socialdemokratiska regeringen staven över hela denna verksamhet och vägrade länge att anställa missionärer för allas våra skattepengar. Lindström hade emellertid modet att driva sin egen linje - hon sade klart ifrån att biståndet skulle brytas till varje land som inte verkade för jämlikhet mellan könen eller som inte främjade familjeplanering. Jag har för mig men är inte lika säker på att hon höll en liknande linje då deatt bekämpa politiskt förtryck och korruption som ju nu genomträngt de flesta biståndsländer. Under Michaneks tid tryckte man framförallt på att insatserna skulle vara väl förberedda, noggrannt administrerade från svensk sida (en hel del vanstyre förekom på Ulla Lindströms tid) och att även under diktatoriska regimer själva projekten skulle hållas fria från korruption och svågervälde samt tjäna konkreta syften, vilkas uppfyllande skulle få komma till allmänhetens kännedom. Under Palme bröts detta och den store statsmannen själv utlovade gigantiska bidrag kontant, direkt till regeringarna, under ivrigt pokulerande med de lokala förtryckarna och mutkolvarna. Vid Palmes begravning framträdde på SIDA ett par dylika negerhövdingar och lovprisade den döde "för att han aldrig lade sig i, hur illa vi än skötte oss". Det är korrekt att Ullsten fortsatte på samma usla stråt, rädd för att verka "paternalistisk". Men Hjelm-Wallen och Palme gick längre i sitt direktstöd till illegala rörelser med våld på programmet, och att de flera hundra miljoner denna katastrof för svenskt skolväsen och lakej till vänskapen Sverige- Sovjet nu utlovar går till vapen måste vi se klart i ögonen. Neutralitet och fred är det ingen som talar om i dessa sammanhang, bara när det gäller att ge upp gutarnas fiskevatten och låta ryska u-båtar snoka vidare i våra skärgårdar!
(Text 555554) (1 kommentar)
(Text 555556) 86-08-19 11.37 Eskil Block FOA1 Mottagare: Eskil Block FOA1 <955> -- Mottaget: 86-08-19 11.37 Mottagare: Henrik Eriksson NADA <3169> -- Mottaget: 86-08-19 16.28 Kommentar till: (Text 555554) av Eskil Block FOA1 <1> Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <225> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <534> Ärende: Ickeinblandning Beträffande folkpartiet har sextiotalets dekadenta "halmhattar" nu utrensats. Både Westerberg, Kung och Tarschys håller en fast linje mot förtryckare överallt i världen.
(Text 555556)
(Text 555602) 86-08-19 13.29 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <535> Ärende: MEDBESTÄMMANDE OM TORTYR Att delta i krig orsakar moraliska problem, det lärde sig fransmännen om inte förr i Algeriet-kriget där motsidan använde terrormetoder mot dem men framförallt mot sina egna, fruktansvärda stympningar tortyr o s v och det dröjde inte länge innan de franska trupperna gjorde likadant. Idag vet vi att ANC har kommit in i det stadium då det gäller att med terrormetoder skrämma de svarta dels från varje samarbete med den befintliga regimen dels att bilda något slags organisationer som skulle kunna överleva det förestående inbördeskriget och forma kärnan till alternativa partier. Av den anledningen stiger terrorn för var dag inte bara från regeringen utan i kanske ännu högre grad från ANC:s sida, med en hel del skojiga innovationer, t ex varma halsdukar. Sådana består av bildäck, indränkta med bensin, som kastas över det tilltänbkta offrets hals bakifrån och omedelbart påtänds. Kan man inte strac få av halsduken smälter gummit, klibbar vid huden och brinner vidare som napalm. Svenskt helhjärtat stöd åt en enda alltmer marxistisk organisation har vi prövat bl a i Mocambique, Angola och Zimbwabwe, och vi känner nu de utrotningskrig som följer på en stams eller organisations seger om fria val aldrig får hållas utan saken avgörs med vapenmakt. Eftersom Sverige än så länge är ett jämförelsevis fritt och demokratiskt land måste stödet till sådana slaktarregimer som de i Sri Lanka och Abyssinien, med starka rasistiska inslag, ändå debatteras. Den fråga som nu uppstår är hur facket kan mbl:a om tortyrmetoder som genomförs med ekonomiskt stöd från svenska skattebetalare och hur detta stöd inverkar på vårt anseende som jämförelsevis "neutral" nation.
(Text 555602)
(Text 555603) 86-08-19 13.35 Eskil Block FOA1 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <536> Ärende: STÖD ÅT CONTRAS tycks nu ha röstats igenom i USA. Man får närmast intrycket att de båda supermakterna har gjort upp sins emellan: bara jag får mörda så mycket jag vill i Afghanistan, får Du roa Dig bäst Du vill hemma i Nicaragua! Ett nytt Jalta således över våra huvuden. Enda botemedlet är att människor i andra delar av världen organiserar sig mot båda supermakterna, jagar ut såväl örnar som björnar. En sådan möjlighet är att japanerna och australiensarna bygger upp sin egen försvars- och handelsorganisation borta i Fjärran Östern, i samarbete med Kina och Asean. En annan är att katoliker och muslimer går samman, både de fria regimer som finns kvar kring Sydatlanten och Medelhavet, och de trosfränder som försmäktar under endera supermaktens ok. Omfattande civil ohörsamhewt skulle kanske t o m kunna bringa ockupationen av Östeuropa på fall! Se det vore ännu bättre än om springboks jagades ut ur Sydafrika.
(Text 555603)
(Text 555611) 86-08-19 13.49 Eskil Block FOA1 Mottagare: DRÖMMAR OM EN BÄTTRE JORD <226> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <537> Ärende: KONFLIKTLÖSNING I ett antal inlägg har vi diskuterat riskerna för en storkonflikt i södra Afrika, eventuellt med kärnvapeninsatser som slutackord. Detta har naturligtvis vissa nackdelar inte bara för de närmast inblandade utan även ur ekologisk synpunkt. Ett alternativ kan vara medling - av USA, några sydeuropeiska länder, FN eller något annat organ. Det går att föra en mycket intressant debatt om FN som fredsbevarande organ eller om FN skulle ha större befogenheter eller tvärtom ersättas av organ av en annan och mer handlingskraftig natur - därför att de baseras på gemenskap i bakgrund och styrelsesätt. Sådana organ kunde antingen sammansättas av nationer med likartade system - EG, NATO, WArszawa-pakten, ASEAN medlar givetvis bland och mellan sina egna medlemmar, så gör också katolska kyrkan och diverse muslimska sammanslutningar - eller också regionala, som de afrikanska ländernas sammanslutning, trots skillnader i system. I förlängningen av detta ligger nya superstater, sammanhållna av gemensam kultur men också gemensamma institutioner, gemensam utbildning, gemensam arme, gemensamt kommunikationsnät o s v.
(Text 555611)
(Text 555707) 86-08-19 18.07 Eskil Block FOA1 Mottagare: Eskil Block FOA1 <972> -- Mottaget: 86-08-19 18.07 Mottagare: Henrik Eriksson NADA <3171> Kommentar till: (Text 555682) av Henrik Eriksson NADA <1> Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <538> Ärende: Ickeinblandning Kanske kan man säga att Frankrike är ovanligt tolerant mot extrema åsikter av alla slag, men det tycks mig mycket tveksamt att den folklige fransmannen skulle vara mer rasistisk än den folklige engelsmannen. Snarare är han mer öppenhjärtig! Mitt intryck är annars att det värsta rastänkandet just i Europa finns bakom järnridån. I vilket land talar man, som i Ryssland, om "gulifiering" och var finns ett hat som det mellan rumäner och ungrare? I Frankrike förekom säkert en hel del rasistiska slagord även under mellankrigstiden men det gav aldrig utslag i materiella övergrepp så som i Tyskland eller Polen eller Ryssland; värst lär det ha varit i Rumänien och koncentrationslägrens värsta bödlar kom just från Ukraina och Rumänien. T o m från Kanada hör man om hur invandrare från de länderna fortsätter med rasistiska klubbar och kamratföreningar. Frankrike har alltid varit ett hem för upplysningen men just därför tillåts otrevliga åsikter att komma fram. När det gäller FN driver Du själv den åsikten att det är bra att lyssna till folk med annan åsikt. Vad som däremot inte kan accepteras är folk vilkas hela maktposition bygger på åsiktsförtryck. Det är märkligt att man dunkar dessa yrkesslaktare i ryggen men stänger ute sydafrikanerna som i jämförelse är rätt harmlösa. Frågan är väl om inte sydafrikanerna har blivit en syndabock; genom att spotta på dem får man demokratisk avlat för sina svinerier med de andra bödelsdrängarna. Det som gör mig mest betänksam är dock att man inte ens i detta forum, eller i vår egen biståndsdebatt, får ta avstånd ens från de mest blodbesudlade utan undergivet smörjer dem med skattemedel.
(Text 555707)
(Text 555744) 86-08-19 18.33 Mats Ohlin FOA2 Mottagare: Internationell politik - rustning - nedrustning m.m. <539> Mottagare: DET IMMATERIELLA SAMHÄLLET <222> Kommentar till: (Text 551004) av Kjell Krona Arkitektur KTH <2> Ärende: INTERNATIONELL POLISSTYRKA Tänk vilken dröm för de underjordiska författarna att skriva sina alster på sina PC och sedan kryptera dem...
(Text 555744)