VIDED erfarenhetsutbyte

Andra KOM-möten frän denna tid  separator  Om ÅÄÖ i dessa filer(235068) 81-03-02 12:41 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :234568: av Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Ärende: Switchar för VIDEDP och VIDEDI det skall den. fr o m nästa version av videdi kommer den att göra det också.

(235068)

(237638) 81-03-06 09:07 Claes Strömberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Alias till &k Om man skriver: &4d<del>v tas resten av raden bort. Feature eller bug?

(237638) (kommentar i 237669, 237940)

(237669) 81-03-06 10:16 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :237638: av Claes Strömberg LIDAC Ärende: Alias till &k &nd<del>! verkar fungera som &nd! där '!' står för godtyckligt tecken. Det verkar som VIDED suddar när man trycker på <del> men inte ändrar sin status (=sudda till n:te förekomsten av nästa tecken). Titel på denna diskution bör därför vara "Sudda utan att sudda ger suddning".

(237669)

(237723) 81-03-06 12:10 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Sidräkning Det verkar som VIDED ibland går till fel sida. Exempel: En fil består av två stora (>200 rader) sidor. Om man när man befinner sig i slutet av sid 2 och vill till början av dito kan man inte ge &PT eftersom VIDED inte kan hantera så stora sidor. Då gör man t ex &2PT och kommer till början av sid 2 (tror man). Man kommer till början av sida 1!!!! Kan detta ha något att göra med att om man försöker komma till en sida som inte finns så hamnar man på sida 1?

(237723) (kommentar i 237950, 238161)

(237940) 81-03-06 15:59 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :237638: av Claes Strömberg LIDAC Ärende: Alias till &k Ja, jag känner till det felet. Skall verkligen åtgärda det snart, det är inte trevligt alls.

(237940)

(237950) 81-03-06 16:01 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :237723: av JR ERIKSSON Ärende: Sidräkning Det har hänt mig ibland att jag hamnat på fel sida i VIDED vid ett sidhopp bakåt efter det att jag tagit bort sidor med kommandon av typ "&_3P" etc. Då det händer ganska sällan och man ju lätt kan göra ett nytt hopp och då kommer dit man vill har jag inte brytt mig om försöka spåra felorsaken.

(237950) (kommentar i 237957)

(237957) 81-03-06 16:04 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :237950: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Sidräkning Jag kör med 300 baud och gör ofta ^O för att slippa vänta på utskriften. Man kan då vara på fel sida utan att veta om det. Men känner man till felrisken kan man ju vara försiktig.

(237957) (kommentar i 238002)

(238002) 81-03-06 16:36 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :237957: av JR ERIKSSON Ärende: Sidräkning Var det i samband med användning av kommandon av typ &_3P som felet inträffade för dig?

(238002) (kommentar i 238835)

(238161) 81-03-06 18:21 Tord Beckman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :237723: av JR ERIKSSON Ärende: Sidräkning Sidräkningen fungerar inte helt perfekt om man har stora sidor. Jag har en fil där sida 7 innehåller 150 - 200 rader. Om jag befinner mig i slutet av sidan och ger kommandot &5PT så kommer jag till början på sid 4. Befinner jag mig däremot i början av sidan så kommer jag rätt. Kommandot &-2pt tycks fungera riktigt överallt.

(238161)

(238835) 81-03-08 17:46 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :238002: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Sidräkning Jag befann mig i slutet på sida 2 (ca 200 rader ner) och ville till början. Istället för att göra &-0PT gjorde jag &2PT och kom till början av sida 1.

(238835)

(241423) 81-03-12 11:28 Torsten Ström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: SWITCH.INI Hur läser VIDED SWITCH.INI? Sker detta varje gång VI körs? Om flera rader är tillämpliga (tex VIDED /... och VIDED:.LET mm) läses de då i den ordning i vilken de förekommer så att den resulterande uppsättningen parametrar defindes Värdet på en parameter som förekommer i flera rader skulle då naturlgt vara det sist lästa.

(241423) (kommentar i 242764)

(241440) 81-03-12 11:48 Torsten Ström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Formulärhantering mm Jag får inte detta att fungera som manualen beskriver det. Till all lycka tycks TAB-hanteringen fungera som vanligt. Det finns väl egentligen ingen anledning att sköta markörförflyttningen med TAB när man kan använda &S som ju dessutom har fördelen att minnas söksträngen. Med tillgång till funktionstangent fungerar detta väldigt smidigt. En marginell finess kunde vara att VIDED "laddade" S-kommandot med "tilde" som sträng vid FORM. Kunde även CR laddas så hade man en knapp att trycka på för flyttning till nästa fält. En annan sak som jag inte får att fungera är DATE i kombination med FORM. För brev vore detta värdefullt.

(241440) (kommentar i 242766, 244584)

(241488) 81-03-12 12:40 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: &TR-kommandot Detta kommando används ju för att återställa tabbarnas funktion om man t ex har en FORM-switch och vill använda tab normalt. Problemet är att sökningen på ~ återtas efter automatisk &FB (filbackup) och att man får ge kommandot &TR omigen då! Är det flera funktioner som ändras efter filbackup?

(241488) (kommentar i 242768, 242967)

(241783) 81-03-12 18:09 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Peter Stendahl FOA1. Mottaget: 81-03-16 08:36 Ärende: VIDEDI Jag skapar ett innehållsregister med hjälp av VIDEDI och switchen /CONTEN. Innehållsregistret skrivs då på varannan rad. Jag kan inte hitta nåt sätt att till VIDEDI ange att man inte vill ha några blanka rader i registret.

(241783) (kommentar i 242016)

(241981) 81-03-13 08:30 Gunnar Lindell QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEDP Vi skulle ta ut en ganska lång lista med VIDEDP på DIABLO. Halvvägs igenom fick vi papperskvadd. Hur gör man för att återstarta VIDEDP från toppen på en viss sida ? Jag sökte efter en switch ungefär /PAGE:<nr> men fann intet.

(241981) (kommentar i 242080, 242123)

(242016) 81-03-13 09:16 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :241783: av Sven Olofsson QZ Ärende: VIDEDI det går inte att undertrycka de blanka raderna. anledningen till att de finns där är en gissning att användaren oftare vill ha än vara utan dem, de är ju lättare att ta bort än att sätta in.

(242016) (kommentar i 242043, 242771, 243177)

(242043) 81-03-13 09:46 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242016: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Ny switch /SPACING:n ? Eller /SINGLESPACE, /DOUBLESPACE.

(242043) (kommentar i 242056, 242773)

(242056) 81-03-13 10:26 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242043: av Lars Enderin FOA1 Ärende: VIDEDI ok, uppskrivet på önskelistan. under tiden kan man använda sos på följande sätt: .sos <filnamn>/nooption (undvik ev decide-switch) */c128 *f?>?)?<?>Åef,99999,k (Å = escape) *es

(242056)

(242064) 81-03-13 10:49 Sören Hasselrot Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEDP - problem med punktskrift När jag skulle skriva ut en rapport, som just blivit färdig, på vår Diablo 1650WP via VIDEDP, blir alla punktskrifts- tecken förskjutna! Tidigare under rapportförfattandet har dessa tecken hamnat rätt vid testutskrift, dock ej alltid. Nu blir dessa slumpmässigt förskjutna upp till två position- er åt höger eller vänster, trots att jag hela tiden använt samma switchar. Det verkar som om rutinen i fråga inte noll- ställs ordentligt! Jag har konsekvent använt följande kom- mandon till VIDEDP: .&;.6L;.70R;.A (första raden i filen) /M:11/COG:3 (switchar efter filen)

(242064) (kommentar i 245056, 248470)

(242462) 81-03-13 22:52 -Jan Åman Mottagare: Synpunkter (på) nya KOM Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242438: av Torgny Tholerus FOA1 Ärende: REDIGERA (MED) VIDED Jag har alltid (sen den infördes) tyckt att Page: -frågan är mycket irriterande när man editerar korta filer med hela texten på samma sida. Att, som det var tidigare få början av filen utskriven när man ville fylla på den på slutet var mycket irriterande särskilt vid låg överföringshastighet. Eftersom det kan vara svårt att på ett enkelt sätt avgöra om filen bara har en sida kunde man kanske tänka sig att åtminsone i det vanliga fall att man hittar ett filsut utan att ha hittat en sidskarv på de 24 första (max 80-teckens) raderna (ev terminalberoende) så skulle VIDED låta bli frågan. Jag skulle nog vilja slippa frågan även om filen omfattar under 70 rader och har högst en sida.

(242462) (kommentar i 242777)

(242764) 81-03-14 17:32 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :241423: av Torsten Ström Ärende: SWITCH.INI VIDED läser hela SWITCH.INI varje gång VIDED startas. Alla rader som börjar med "VIDED" tolkas. Om raden börjar med "VIDED:xxx " så tolkas bara rader där "xxx" är en subtext av filnamnet inkl. extension. Ges flera switchar på olika rader tas den som förekommer senast i filen. Jag kan också nämna att VIDEDI läser både rader som börjar med VIDED och VIDEDI i SWITCH.INI. Vissa switchar, t.ex. de för vänster och högermarginal, är nämligen gemensamma för VIDED och VIDEDI och på det sättet slipper man upprepa dem två gånger. VIDEDP läser inte SWITCH.INI. (Finns på önskelistan.)

(242764)

(242766) 81-03-14 17:36 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :241440: av Torsten Ström Ärende: Formulärhantering mm a) Om du inte får det att fungera: Pröva att kopiera in VIDED- raderna från FOA:SWITCH.INI till din egen SWITCH.INI och att sedan redigera en fil med .BRV eller .LET som extension. b) Om du vill ha TAB att fungera som vanligt är det bara att ge kommandot &TR när du kommit in i VIDED. Innan du gett &TR är tab-tangenten identisk med "&S~"-kommandot. Har du alltså tryckt på TAB en gång innan du skriver &TR, så "minns" VIDED sökning efter tilde även efter det att du skrivit &TR.

(242766)

(242768) 81-03-14 17:37 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :241488: av Lars Enderin FOA1 Ärende: &TR-kommandot Det är en bugg och jag skall rätta det. Jag hoppas att inte något annat ändras vid fil-backup.

(242768)

(242771) 81-03-14 17:39 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242016: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Jag skulle gärna vilja ha en SWITCH för att inte få dessa blanka rader. Ytterliggare en trevlig möjlighet är att få blanka rader som börjar med ".L". Med VIDEDP blir det då en "halv" blank rad mellan varje rad, vilket jag tycker passar väldigt bra för innehållsförteckningar.

(242771) (kommentar i 243333)

(242773) 81-03-14 17:41 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242043: av Lars Enderin FOA1 Ärende: VIDEDI VIDEDP har redan en liknande switch som heter /COG:n. Siffran n anger antalet halva rader. Det borde alltså bli så här med den switchen: /COG:2 Rad 1 Rad 2 /COG:3 Rad 1 .L Rad 2 /COG:4 Rad 1 Rad 2 /COG:5 Rad 1 .L Rad 2 /COG:6 Rad 1 Rad 2 o.s.v.

(242773)

(242777) 81-03-14 17:44 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242462: av -Jan Åman Ärende: REDIGERA (MED) VIDED Jag skall införa en switch /START för de som inte vill ha PAGE-frågan. För övrigt: Med den nya expertnivån 34 eller högre så kan du låta VIDED börja skriva ut första sidan, och sedan omedelbart avbryta genom att ge &PT<n>-kommandot, varvid VIDED slutar skriva ut första sidan på din långsamma terminal.

(242777)

(240557) 81-03-11 09:10 Rolf Mellberg FOA3 Mottagare: Programmering (av) datorer Mottagare: ABC-80 erfarenhetsutbyte Mottagare: Mikrodatorer erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte. Sändare: Jacob Palme FOA1 Ärende: Har ni sett Visicalc. Det har blivit populart med en typ program som fungerar som en sorts generaliserad skärmeditor. I viss mån påminner det om VIDED:s aritmetriska kommandon. Skillnaden är att man kan modifiera ett värde i en tabell, och få relaterade värden automatiskt modifierade. Det vore roligt om vi kunde få nåt sånt här på DEC-10 också! Finns det ingen som har tid att göra ett sånt program, eller kunde vi kanske be Jakob att lägga in det i VIDED. Visicalc går att få till flera smådatorer (bla Apple) och jag såg i en annons att ABC-80 skall komma med något liknande.

(240557) (kommentar i 242947)

(242947) 81-03-15 10:25 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Programmering (av) datorer För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :240557: av Rolf Mellberg FOA3 Ärende: Generaliserade editorer Om någon har lust att skriva ett sådant program, så åtar jag mig gärna att modifiera VIDED så att det blir lätt att stoppa in sådana funktioner utan att behöva känna till så mycket om hur VIDED i övrigt fungerar. Men jag gör det först om jag vet säkert att någon kommer att använda denna ändring. Den typ av program du talar om är väl inte så lätta att lägga in som en del av VIDED. Det handlar ju om hundratals olika möjligheter för olika slag av applikationsprogram som opererar på olika slags data, och alltså knappast något man kan lägga in som del av en generell editor. Men däremot att göra en modifierad variant av VIDED för sådana specialbehov borde vara möjligt. Så länge det du gör bara opererar på det som syns på skärmen, borde det vara lätt. Vill du även kunna göra specialoperationer (typ tabellsummeringar) utanför skärmen blir det lite svårare med den datarepresentation VIDED idag använder sig av. (Rader under skärmens botten läses t.ex. inte in i minnet från in-filen förrän man rullar upp skärmen.)

(242947)

(242967) 81-03-15 11:14 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :241488: av Lars Enderin FOA1 Ärende: &TR-kommandot Felet är nu rättat i VIDED.

(242967)

(243076) 81-03-15 18:01 Knut Smaaland UiO Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: -Jacob Palme Kommentar till :242902: av -Jacob Palme Ärende: RUNOFFSET KAN NU SÄTTAS Hvorfor ikke benytte en switch /RUNOFFSET:n ? Som de fleste andre DEC10 produkter, og hvorfor ikke la default runoffset väre likt med andre DEC10 produkter?

(243076) (kommentar i 244299)

(243116) 81-03-15 21:46 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: -Jacob Palme Kommentar till :242902: av -Jacob Palme Ärende: RUNOFFSET KAN NU SÄTTAS Olyckligt ifall VIDED får en annan konvention än den "standard" DEC underhåller via SCAN-switcharna. /RUNOFFSET:n finns ju där n=0 betyder start i vanliga start-punkten och n=1 betyder start i CCL-entry (dvs startadress+1). Dina 1 och 2 verkar höra ihop med Simula-systemets konvention, men alla VIDED-användare använder inte Simula (däremot kommer dom oftast i kontakt med SCAN och dess switchar).

(243116) (kommentar i 244305)

(243177) 81-03-16 04:32 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242016: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI VIDEDI Original: (48986) 81-03-14 16:08 Jan Michael Rynning Med exempelvis TECO eller AMIS, är det lika enkelt att sätta in en blank rad mellan varje par av rader, som att ta bort dessa blanka rader. Jag förstår, uppriktigt sagt, inte varför det skulle vara lättare att låta varannan rad vara blank, och sedan ta bort de blanka raderna.

(243177) (kommentar i 243318)

(243218) 81-03-16 07:55 Göran Tellström MS Mottagare: DEC-10 erfarenhetsutbyte Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :243148: av Sven Olofsson QZ Ärende: Varför är DEC-10 så trög i dag? Hjälper detta för VIDED? VIDED sätter ju om CRLF, TABS, FORM m fl!

(243218) (kommentar i 244310)

(243283) 81-03-16 09:38 Claes Strömberg LIDAC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Oändlig loop! Om man skriver &Q<xxx>& verkar VIDED gå in i en oändlig loop!

(243283) (kommentar i 243309, 255872)

(243318) 81-03-16 10:00 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :243177: av Överföring från NADJA Ärende: VIDEDI därför att då måste man först lära sig nå'n av de mysko editorer du räknade upp. mera nöd än våldet kräver.

(243318) (kommentar i 247193)

(243333) 81-03-16 10:14 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :242771: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDI vad sägs om en subswitch till /index resp. /contents a' la: ..../content:spacingX där X = <ingenting> => default, ingen blankrad :n => n blanka rader :L => .L

(243333) (kommentar i 243355, 243385, 244318)

(244299) 81-03-17 14:04 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: -Jacob Palme Mottagare: Knut Smaaland UiO. Mottaget: 81-03-17 14:05 Kommentar till :243076: av Knut Smaaland UiO Ärende: RUNOFFSET KAN NU SÄTTAS Vad är default runoffset på andra DEC10-produkter? Vilket n-värde? Och med vilken logisk betydelse?

(244299) (kommentar i 244313)

(244305) 81-03-17 14:04 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: -Jacob Palme Kommentar till :243116: av Sven Olofsson QZ Ärende: RUNOFFSET KAN NU SÄTTAS OK, jag skall ändra till den av dig angivna konventionen.

(244305)

(244310) 81-03-17 14:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: DEC-10 erfarenhetsutbyte Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :243218: av JR ERIKSSON Ärende: Varför är DEC-10 så trög i dag? Nej, men man kan snabbt gå ut ur VIDED med t.ex. CONTROL-F följt av E eller dubbla ESCAPE följt av E, och sedan gå in igen. Därmed förlorar man inget av det man editerat i alla fall.

(244310) (kommentar i 244332)

(244313) 81-03-17 14:08 Knut Smaaland UiO Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: -Jacob Palme Kommentar till :244299: av Jacob Palme FOA1 Ärende: RUNOFFSET KAN NU SÄTTAS /RUNOFFSET er det samme som /RUNOFFSET:1 og betyr at angjeldende program skal startes i startadressen+1. /RUNOFFSET:0 betyr at programmet skal startes i startadressen+0 (vanlig start) /RUNOFFSET:n hvor n ikke er 0 eller 1 er IKKE supported.

(244313) (kommentar i 244320)

(244318) 81-03-17 14:10 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :243333: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Ja så kan man ju göra. Jag tyckte "cog:n" när n är antalet halva rader var lite enklare och dessutom mera likt hur VIDEDP hanterar något liknande. För den som skriver maskin är "cog" antalet kuggar, valsen har nämligen två kuggar mellan två tättskrivna rader.

(244318) (kommentar i 244378)

(244332) 81-03-17 14:20 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244310: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Varför är DEC-10 så trög i dag? Jag tycker att VIDED själv ska märka ifall CRLF, TABS, FORM m m är felaktigt satta ifall man tvingas attacha VIDED-jobbet t ex efter att linjen brutits.

(244332) (kommentar i 244345, 244415, 244448)

(244345) 81-03-17 15:05 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244332: av Sven Olofsson QZ Ärende: Varför är DEC-10 så trög i dag? Som användare märker man det på att texten kommer både lite här och var på skärmen, men aldrig rätt (det beror förstås på vilken terminal man har).

(244345)

(244378) 81-03-17 15:59 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244318: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDI jag är en aning tveksam till den varianten, den som inte avser mata ut sitt resultat med videdp men råkar ge ett udda argument till "cog:" får ett ".L" som han säkert inte vill ha i sin fil.

(244378) (kommentar i 244450)

(244415) 81-03-17 16:12 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244332: av Sven Olofsson QZ Ärende: Varför är DEC-10 så trög i dag? Hur skall VIDED få reda på att man attachat? Vad händer vid ett sådant avbrott - kan man fånga upp med Software Interrupt System? Att fånga upp CONTINUE är väl inte aktuellt, snarare det avbrott som gör att man sedan måste göra CONTINUE. Förresten, måste man inte alltid göra ^C för att kunna göra CONTINUE? Jag är en smula förvirrad - kanske du kan reda ut begreppen?

(244415) (kommentar i 244496)

(244450) 81-03-17 16:35 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244378: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI VIDEDI är knappast användbart annat än i kombination med VIDEDP, eftersom VIDEDP är det enda program jag känner till som plockar bort alla .I och .C-rader ur textfilen i samband med utskrift, vilket ju VIDEDI kräver.

(244450) (kommentar i 244458, 244468)

(244468) 81-03-17 16:45 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244450: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDI videdi kräver inget särskilt utmatningsprogram, dess output innehåller inga styrkoder. det är om man vill ha versionen med koder av textfilen snyggt utskriven man måste använda videdp.

(244468) (kommentar i 244549)

(244496) 81-03-17 17:38 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Experter (på) DEC-10. Sändare: Lars Enderin FOA1 Kommentar till :244415: av Lars Enderin FOA1 Ärende: Terminalparametrar för VIDED efter ATTACH Efter ATTACH måste man göra control-C då jobbet ligger i status motsvarande som om man gjort ^C CCONTINUE. "Software interrupt system" (PIINI. m m) har en "non-IO interrupt condition code" för ATTACH och DETACH (.PCDAT). Den borde kunna användas. Kan det bli konflikt med SIMULA RTS användning av APRENB?

(244496) (kommentar i 244789, 246405)

(244549) 81-03-17 18:50 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244468: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Ja, men det vill man väl rimligen göra!

(244549) (kommentar i 244763)

(244584) 81-03-17 19:33 Torsten Ström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :241440: av Torsten Ström Ärende: Formulärhantering mm Nu fungerar TAB-hanteringen i FORM som manualen beskriver den MEN först om jag tar bort min TABS-sättning (8 16...) ur SWITCH.INI där den finns i en generell VIDED rad (eftersom jag alltid vi tabbarna på samma sät vid redigering). Det var väl inte meningen?

(244584) (kommentar i 245019)

(244956) 81-03-18 12:50 -Torgny Tholerus Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Markör. Av användbar facilitet i FINE är möjligheten att sätt ett märke (markör) någonstans i filen, och sedan gå någon annan stans, och utnyttja detta märke som argument. Det skulle vara bra om man även i VIDED hade denna möjlighet, så att man slapp räkna rader och kolumner så mycket. Alla kommandon, som har ett rad eller kolumn-argument, skulle då kunna förses med en markör-variant, där markören används för att avgränsa kommandots arbetsområde. Tex skulle ett Q-register kunna definieras av den diagonal, som går mellan markören och cursorn.

(244956) (kommentar i 245021)

(245019) 81-03-18 13:31 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244584: av Torsten Ström Ärende: Formulärhantering mm Aha! Nu förstår jag. Jag skall rätta.

(245019)

(245021) 81-03-18 13:32 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :244956: av -Torgny Tholerus Ärende: Markör. Syns markören på skärmen? I så fall hur?

(245021) (kommentar i 245044)

(245044) 81-03-18 14:02 -Torgny Tholerus Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :245021: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Markör. Markören syns inte på skärmen. Man sätter markören genom att ge kommandot C-Ö. Den hamnar då på cursorns position. Sedan finns ett kommando, C-X C-X, för att byta plats mellan cursor och markör. Med detta kommando, så kan man försäkra sej om att markören står på rätt ställe.

(245044)

(245837) 81-03-19 11:32 Bengt Forshällen FOA 253 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: PARTITUR I VIDED-handledningen finns det ett antal förslag till skrift- typer och figurer (bland dem noterna till melodin "Blinka lilla stjärna där ...). Finns det fler figurer sedan manualen skrevs och finns det någon beskrivning hur de kan användas.

(245837) (kommentar i 245841, 245872)

(245872) 81-03-19 12:45 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :245837: av Bengt Forshällen FOA 253 Ärende: PARTITUR Senaste version av VIDEDP-manualen (FOA:VIDEDP.DIA, kan bara skrivas ut på Diablo-terminal) innehåller en del mer än senaste tryckta manual. Sedan finns diverse som olika personer har gjort för olika behov. Någon på FOA 2 lär ha gjort något för att rita flödesscheman. Arne Franse'n tror jag gjort lite bättre noter.

(245872) (kommentar i 245984)

(245984) 81-03-19 14:01 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :245872: av Jacob Palme FOA1 Ärende: PARTITUR På Ä1140,4177Å finns 'syntax.bft' som innehåller tecken för att t ex rita syntaxdiagram. (Det är vad vi har använt dem till.) Tecknen är normalhöga men har dubbel bredd så det är lite knöligt att använda dem.

(245984) (kommentar i 246023)

(246023) 81-03-19 14:43 Staffan Romberger Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :245984: av Lennart Månsson FOA2 Ärende: PARTITUR semi.bft gjordes ursprungligen för att rita de syntaxdiagram som förekommer i boken "Fortsatt programmering i Simula" av Yngve Sundblad och mig.

(246023) (kommentar i 246025)

(246025) 81-03-19 14:45 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :246023: av Staffan Romberger (NADA) Ärende: PARTITUR I IQ nummer 69 finns VIDEDP's semigrafiska teckenuppsättning beskriven.

(246025)

(246033) 81-03-19 14:52 Staffan Romberger Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Viktigt hjälpmedel till VIDEDP Ett viktigt hjälpmedel för VIDEDP-användare vore ett program, eller delprogram i VIDEDP, med vars hjälp man får en tabell över en VIDEDP-stil genererad. Programmet bör läsa igenom stilen, .bft-filen, och därefter bestämma lämpligt format på tabellen. Tabellen bör innehålla stilens namn samt för varje tecken, dess kod (decimalt), motsvarande tecken, VIDEDP-tecknet, bredd, höjd och kanske en markering för hur tecknet ligger i höjdled. För semi.bft finns ju en fin tabell. Finessen med ovanstående program vore att man kan generera (inte fullt så) fina tabeller för godtyckliga stilar.

(246033)

(247193) 81-03-21 18:46 Lars-Henrik Eriksson ADB-Uppsala Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :243318: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Ta de lite lugnt nu! Kalla inte TECO och AMIS för "mysko" när SOS har idiosynkrasin att det går lätt att ta bort varannan rad men inte att sätta in.

(247193) (kommentar i 247756, 247782)

(247292) 81-03-22 13:36 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Synpunkter (på) nya KOM Kommentar till :247246: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Repetition av kommandon Ett problem i VIDED är att eftersom man ofta arbetar i två dimensioner, t.ex. med tabeller, så kan man "multiplicera" ett kommando i två dimensioner. Om man t.ex. i VIDED har en tabell med 5 kolumner om 3 rader i varje kolumn, och vill dividera alla värden i tabellen med 1234, så skriver man &3*5A/1234. Men det problemet finns väl inte i KOM?

(247292)

(247378) 81-03-22 16:37 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: -Jacob Palme. Mottaget: 81-03-27 18:11 Kommentar till :247353: av -Jacob Palme Ärende: RUNOFFSET KAN NU SÄTTAS Vore bra ifall /RUN-switchen i VIDED fungerar på samma sätt som den gör för program som använder SCAN. D v s: /RUN:program startar SYS:program.EXE. För att starta program på egen area skriver man /RUN:DSK:program. Man kan förstås även skriva /RUN:SYS:program som ditt exempel angav. Kan dock vara förvillande ifall SCAN (och alla CUSP-ar som använder SCAN) och VIDED har olika tolkning av /RUN-switchen.

(247378)

(248467) 81-03-24 12:44 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :248227: av Anders Sandberg Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Eftersom VIDED är gjort för att kunna användas på terminaler som saknar möjlighet att på sina skärmar visa två tecken (t.ex. "e" och grav accent) på en gång, så följer därav att det är tekniskt omöjligt att åstadkomma det du vill. Ev. kunde man införa en notation av typen: a) En bra ide&-' är att göra så här om du tycker det är bättre än b) En bra ide är att göra så här .+ ' Anser du att det vore en fördel?

(248467) (kommentar i 248511, 249064)

(248511) 81-03-24 13:18 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :248467: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Men det har visat sig att ^H blir kvar i VIDED-filer, och man ser inte att de finns medan man kör VIDED. Jag upptäckte det när jag redigerade PTYCON-loggar som innehåller ^H ^H som eko på RUBOUT. Det går alltså att ha t ex e' i texten i formen e^H', om man kan få dit ^H på något sätt. Man borde kunna lägga in styrtecken i den formen i VIDED!

(248511) (kommentar i 248722)

(248722) 81-03-24 17:32 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :248511: av Lars Enderin FOA1 Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Ja, en länge planerad ändring av VIDED är att kunna läsa in filer och därvid konverntera t.ex. "E<BS>'" till "E^H'" samt konvertera tillbaka vid utskrift på fil igen. Jag hade tänkt sätta en duktig sommarpraktikant på detta. Tyvärr verkar det som om våra sommarpraktikanter i sommar mest blir folk som varit med att skriva AMIS, och det är lätt att förstå att de ogärna jobbar med VIDED.

(248722)

(249064) 81-03-25 09:40 Sören Hasselrot Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :248467: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Varför inte använda backspace-tecknet <BS> för att åstadkomma två tecken på varandra? Alltså ett tecken som kan lagras på fil. Korrigeringsfunktionen finns ju ändå i <ROBOUT>!

(249064) (kommentar i 249079, 249087)

(249079) 81-03-25 09:46 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249064: av Sören Hasselrot Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Det är väl tyvärr så att många använder <BS> för att sudda ibland. Man skulle då också förstöra det som jag tycker är en av de stora finesserna med VIDED, nämligen att vad som syns på skärmen verkligen motsvarar vad som kommer på filen utan en massa konstiga tecken (TAB, VT o dyl) mitt bland texten.

(249079) (kommentar i 249091, 249105)

(249087) 81-03-25 09:51 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249064: av Sören Hasselrot Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Svårigheten i VIDED är ju att 1) det första tecknet i serien a<BS>b inte syns 2) att cursorn inte stämmer med VIDED's bild av vad som står på raden. Om man på annat sätt kan få in <BS> i filen, märker inte VIDED detta f n, men man kan inte få in <BS> via VIDED. Att tillåta detta vore att gå emot VIDED's principer att allt skall synas. Frågan är vilket man skall göra - kolla alla filer så att inte osynliga tecken förekommer, eller göra dem synliga. Något borde göras.

(249087) (kommentar i 249170)

(249091) 81-03-25 09:59 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249079: av JR ERIKSSON Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Tyvärr medför denna princip f n att tabbar förstörs. Vissa program är beroende av att tabbar tolkas på speciellt sätt, t ex RUNOFF. Om synliga styrtecken införs någon gång bör också <HT> bevaras och kunna sättas in. Man skulle då också vilja ha en alternativ presentation där styrtecknen inte konverteras vid utmatning till skärmen, för att se hur t ex <HT> expanderas vid direkt utskrift. Alltså en omskrivning av skärmen med en variant av &R-kommandot. Ytterligare förvirring betr tabbar och andra styrtecken uppstår om man tar in en fil som innehåller t ex <HT> och ändrar bara t ex första sidan. Vid utmatningen behålls <HT> på sidan 2 och framåt eftersom ingen redigering sker vid kopieringen av dessa sidor från ursprungsfilen.

(249091) (kommentar i 249147)

(249105) 81-03-25 10:12 Sören Hasselrot Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249079: av JR ERIKSSON Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Vad händer med <BS>-tecknen i en fil som listas ut med TYPE- eller PRINT-kommandot? Om de verkligen utförs som tillbaka- stegningar, så borde VIDED utnyttja denna facilitet! Jag ser inget hinder att VIDED kan programmeras att klara t ex bort- tagningar av dubbeltecken (delarna tas bort i omvänd ordning där ett borttaget <BS> utlöser ett <SP>)!

(249105)

(249147) 81-03-25 10:54 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: FORTRAN erfarenhetsutbyte Kommentar till :249091: av Lars Enderin FOA1 Ärende: Två tecken på varandra och styrtecken i VIDED Tabbar har också en speciell betydelse i F-N program. <HT> följt av en siffra tolkas som fortsättningsrad även om <HT> vid omvandling till blanka skulle leda till att siffran står i fel position (för långt in). Man kan då inte från en programlista avgöra om det är en fortsättningsrad eller inte! Jag hoppas att ingen skriver sina F-N program på detta sätt. Det blir då också omöjligt att editera dessa program med VIDED!

(249147) (kommentar i 249308)

(249170) 81-03-25 11:55 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249087: av Lars Enderin FOA1 Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Vad som kan införas i VIDED är att alla <BS> i in-filen omvandlas till de två ASCII-tecknen "^H" vid inläsning till workspace. Vid utmatning på utfilen omvandlas "^H" tillbaka till <BS>. Vidare bör då koden för &JU, &FC m.fl. kommandon modifieras så att den förstår att "^H" ger -1 och inte 2 fler tecken på raden. Givetvis bör ovanstående facilitet, om den införs i VIDED, vara på- och avkopplingsbar med en switch.

(249170) (kommentar i 249311, 249649)

(249308) 81-03-25 14:25 Tommy Ericson QZ Mottagare: SOS erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249147: av JR ERIKSSON Ärende: Fortsättningsrader i Fortran Om man har t ex för bekvämlighets skull har matat in sitt program med <TAB><siffra> på fortsättningsrader, kan man enkelt ändra detta i SOS' C128-mod på följande sätt: SOS>/c128 SOS>s?><TAB>?+<ESC>?"<FEM-BLANKA>?"<ESC>range,optioner end-of-line ^ ! ! ! any-digit (0-9) ---! ! ! next match string --------!-------------! Efter denna operation kan man sedan eliminera alla tabbar som inleder rader utan satsnummer med substitute-kommandot: SOS>s?><TAB>?/<ESC>?"<SEX-BLANKA>?"<ESC>range,options där de två tecknen "?/" betyder "any character", skulle kunna bytas mot "?!" som betyder "any letter, A-Z, a-z". Återstår sedan bara satsnummer som får göras "för hand".

(249308) (kommentar i 249392)

(249311) 81-03-25 14:26 Sören Hasselrot Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249170: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Kommer de båda ASCII-tecknen "^H" att förstås av TYPE- och PRINT-programmen eller blir man hänvisad att använda VIDEDP för riktig tolkning av dessa tecken?

(249311) (kommentar i 249338)

(249338) 81-03-25 15:02 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249311: av Sören Hasselrot Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. De skall givetvis översättas tillbaka till <BS>!

(249338)

(249352) 81-03-25 15:26 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDED-nytt I VIDED.ADD och VIDED.NEW så anges datum för de två senaste ändringarna till 81-09-15.

(249352)

(249649) 81-03-26 04:32 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249170: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (50966) 81-03-25 20:17 Per Danielsson Förslag: Undvik att konvertera "underliga" kontrolltecken till flera tecken (undantag <TAB> som ju "ser ut" likakdant på skärmen om det konverteras till blanka. I stället kunde man ha två moder i VIDED, en som fungerar som nu, och en annan som SKRIVER UT kontrolltecken som ^<tecken>, men som inte lagrar teckenet så. Då skulle man ju kunna växla mellan "bildmod" och "lagringsmod".

(249649) (kommentar i 250924, 251349)

(250822) 81-03-27 16:52 Jan Fröberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: kopior i videdp Jag hittar ingen switch som möjliggör att man får ut flera ex av en fil utan att ge filspec varje gång.Hur gör man?

(250822) (kommentar i 250926)

(250924) 81-03-27 18:00 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249649: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Tyvärr är VIDED-s interna struktur sådan att den förutsätter att workspacen bara innehåller tryckbara tecken.

(250924)

(250926) 81-03-27 18:04 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :250822: av Jan Fröberg Ärende: kopior i videdp .R FOA:VIDEDP *X.DIA=X.VIP *^Z .TYPE X.DIA,X.DIA OBS: Ovanstående sparar mycket CPU-tid, då VIDEDP bara behöver konvertera texten en gång. Anmärkning: På andra maskiner än ODEN kan man behöva skriva .R PIP *TTY:=X.DIA,X.DIA eller något sådant för att hindra TYPE-kommandot att konvertera (förstöra) texten vid utskrift.

(250926)

(251112) 81-03-28 17:36 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Rapport (över) program-ändringar Ärende: Bug rättad för /2DATE /2PAGE /2NAME Om man gav någon av dessa switchar till VIDED (för att ange var man ville ha datum, sidnummer och filnamn instoppat i sina filer) och därefter gav &PA-kommandot när man inte var överst på sidan, så stoppade VIDED tidigare in datum, sidnummer och filnamn på fel ställen mitt i texten. Denna bug är nu rättad.

(251112)

(251349) 81-03-30 04:37 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :249649: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (51089) 81-03-26 14:47 Lennart Pettersson NADA (flera mottagar e) En sak bara: varför kan man inte låta VIDED hantera TEXT-filer? Alltså brev, rapporter m.m. där ingen vettig människa vill ha kontrolltecken. De som vill editera andra typer av filer får då använda sig av TECO, SOS eller AMIS som klarar av sånt. Jag tycker att VIDEDs stora fördel är just att den är specialanpassad för text.

(251349) (kommentar i 251351, 251393)

(251351) 81-03-30 04:37 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :251349: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (51092) 81-03-26 15:22 Per Lindberg NADA Hmm. Hur tycker du att man ska betrakta Form Feed? Det är ett tecken som åtminstone jag vill kunna ha i mina textfiler.

(251351) (kommentar i 251353)

(251353) 81-03-30 04:37 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :251351: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (51096) 81-03-26 15:30 Lennart Pettersson NADA (flera mottagar e) OK, och i nödfall får du t.o.m. sätta in <CR> och <LF>!

(251353)

(251393) 81-03-30 04:43 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :251349: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (51137) 81-03-26 21:15 Lars-Henrik Eriksson ADB-Uppsala AMIS är utmärkt för redigering av text! Prova! (Eller vad menar du med "text"? Du tror väl inte att AMIS är specialgjort för redigering av filer med kontrolltecken?)

(251393) (kommentar i 251396, 252057)

(251396) 81-03-30 04:43 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :251393: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (51149) 81-03-26 21:45 Per Danielsson AMIS har nu Auto Fill Mode d.v.s. efter kolumn n på skärmen sätts automatiskt <CR><LF> in om man trycker på blank. Behändigt vid inmatning av text. Vilken kolumn man vill att AMIS ska bryta vid talar man om med funktionen ^R Set Fill Column (anropas med C-X F). Vad som fattas för att AMIS ska bli verkligt användbar för texter som brev och rapporter, är justify-kommandon.

(251396) (kommentar i 251399, 251823, 251896)

(251896) 81-03-30 18:10 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :251396: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Du får gärna koden i VIDED för justify-kommandot. Den är delvis skriven av Martin Nilsson med en algoritm som ingen utom han förstår. Fast den fungerar!

(251896)

(252057) 81-03-31 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :251393: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (51955) 81-03-30 15:37 Lennart Pettersson NADA Nejdå, AMIS är en utomordentlig editor! Ge mig bara "Justify" med varianter, kontroll av sidstorlek, koppling till VIDEDP (eller liknande), sättbara tabbar, "page headers", möjlighet att kopiera in filer med brevhuvud och liknande....... så ska jag medge att den är lika bra på att redigera "text" som VIDED är. (Av detta resonemang framgår möjligen vad jag menar med "text")

(252057) (kommentar i 252062, 252065, 252847)

(252062) 81-03-31 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :252057: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (51969) 81-03-30 17:52 Lars-Henrik Eriksson ADB-Uppsala Ja, med text menar du tydligen "dokumentformatterad text" eller vad man skall kalla det. Allt du önskar är på väg (utom kopplingen till VIDEDP)

(252062)

(252065) 81-03-31 04:29 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :252057: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Brevhuvud i AMIS Original: (51971) 81-03-30 17:52 Johnny Eriksson Har du provat kommandot "Insert File" ?

(252065)

(252847) 81-04-01 04:26 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :252057: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. Två tecken på varandra i VIDED. Original: (52179) 81-04-01 02:07 Anders Sundqvist Har du provat RUNOFF eller DFORM??

(252847) (kommentar i 253405)

(253285) 81-04-01 15:10 Tomas Lindgren Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: A-kommandot Ensiffriga tal i kolumner med en blank emellan fungerar inte aritmetik-kommandot på. Tex 1 1 kan inte summeras. Ska det vara så?

(253285) (kommentar i 253408)

(253405) 81-04-01 17:24 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :252847: av Överföring från NADJA Ärende: Två tecken på varandra i VIDED. En målsättning för VIDED/VIDEDP har varit att så långt möjligt visa texten på skärmen som den kommer ut på papper, och alltså minimera de textförändringar som blir nödvändiga med efterprocessorer av typ DFORM, RUNOFF m.m. Därför har vi t.ex. lagt Justify-funktionen i VIDED, inte i VIDEDP. Fast VIDEDP snyggar upp Justify-erna en aning genom att byta ut t.ex. "två dubbla och två enkla mellanslag i en rad" mot "fyra 1.5-breda mellanslag". Men även VIDED visar texten med rak högermarginal på skärmen.

(253405)

(253408) 81-04-01 17:25 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :253285: av Tomas Lindgren FOA 3 Ärende: A-kommandot Jag skall undersöka saken.

(253408)

(253691) 81-04-02 04:25 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Tabbar Original: (52293) 81-04-02 02:10 Hans Nordström Vid användning av VIDED får jag varje gång en extra tab i kolumn 6. Jag använder en "äkta" VT100. Händer det på VT100-kompatibla terminaler också?

(253691) (kommentar i 253754)

(253754) 81-04-02 08:48 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :253691: av Överföring från NADJA Ärende: Tabbar Standardtabbarna i VIDED är i kol 6, 9, 17 etc eftersom Jacob anser att 5 teckens marginal är lämplig för rapporter och liknande. Om man inte gillar det, kan man lägga in egen default i SWITCH.INI, om man orkar.

(253754) (kommentar i 254156)

(254156) 81-04-02 17:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :253754: av Lars Enderin FOA1 Ärende: Tabbar VIDED sätter standardtabbar dels som vanligt i var åttonde position, dels en tabb i vänstermarginalen. Den som har standard 5 teckens vänstermarginal får därmed en tab även där. Både tab-lägena och vänstermarginalen kan ändras med switchar i SWITCH.INI.

(254156) (kommentar i 255336)

(254703) 81-04-03 12:18 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte. Sändare: Sven Olofsson QZ Ärende: På tal om olika editorer. Original: (19129) 81-04-03 09:05 Rolf Mellberg En sak undrar jag angående AMIS. Hur ger man kommandon? Det är ju ganska vanligt att man använder control-tecken, vilket av datorknuttar anses bekvämt. Jag tycker att VIDED:s lösning med escape-tryckning är mycket bättre, efterssom det bättre passar god maskinskrivningsteknik. (fingerställning) Om det nu är så att AMIS kör med control-tecken så vill jag starkt rekomendera att införa en mod (eller ett alternativt sätt) för att ange kommandon med escape-kommandon. Annars kan AMIS ALDRIG bli en tiktigt bra editor för ordbehandling.

(254703) (kommentar i 254998, 255126, 255725)

(254802) 81-04-03 14:16 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Fel i VIDED ?! Jag lyckade få VIDED att spåra ur och fick följande fel: ?ZYQREZ SIMULA RTS Error ZYQ160 ....... ...... ... ..... ...014 Därefter stoppade VIDED och återstart var omöjlig. Jag hade gjort instruktionen &I och matat in en mängd tecken (nästan 80). VIDED stoppade då jag nåde fram till högra kanten på terminalen. Det verkar som om någon radbuffert blivit för stor! För att testa om detta var orsaken till felet gjorde jag om det på nytt (efter att ha gjort en back-up). Jag fick precis samma fel igen.

(254802) (kommentar i 254815, 255895)

(254813) 81-04-03 14:27 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: /MONTER:DISPLA Nu har jag skrivit ovanstående på ett par ställer i min SWITCH.INI, men VIDED får visst aldrig nog av det. Den skriver "Monitor and terminal type in SWITCH.INI does not agree. Insert a line VIDED /MONTER:DISPLA in SWITCH.INI" eller något liknande.

(254813) (kommentar i 255887)

(254849) 81-04-03 15:07 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: /COUNT:Något, sida Jag kan inte få ovanstående att fungera. När jag gör &PI så får jag ny sida , men inte någon snygg sidmarkering. Det går lite bättre om /COUNT utelämnas, då får jag i alla fall sidmarkeringen PAGE nn. Det vore praktiskt om VIDED också gav möjlighet att ange hur många blanka rader som sätts in under sidmarkeringen. Då skulle man ju eventuellt kunna följa svensk standard och sätta datum på tredje raden. (Det ska stå på rad 4, T4, men det blir rätt när skrivaren har fått sin överkant.)

(254849)

(254998) 81-04-03 16:33 Jacob Palme FOA1 Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :254703: av Överföring från FOA 3 Ärende: På tal om olika editorer. Det har jag aldrig tänkt på. Den som skriver på riktigt maskin- skrivningssätt får problem med control i kombination med de bokstäver som står på samma sida av tangentbordet som control-tangenten. Det är ju just för att undvika detta problem, som det finns två shift-tangenter, en till vänster och en till höger på skrivmaskiner.

(254998) (kommentar i 256572)

(255336) 81-04-04 04:37 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :254156: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Tabbar Tabbar Original: (52527) 81-04-03 20:59 Hans Nordström Jag tackar för svaret. Förklaringen om tabbarna finns säkert i dokumentationen. Men jag tycker det är roligare att använda VIDED än att läsa dokumentation.

(255336)

(255725) 81-04-05 05:55 Lars Hörnfeldt Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Mottagare: Editorer implementering Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :254703: av Överföring från FOA 3 Ärende: På tal om olika editorer. Men CTRL är ju ett SHIFT som man kan *HÅLLA KVAR* nedtryckt (=1 tryck), under en SEKVENS av kommandon som tex <CTRL>UPÖUUNWUUUNY , - medan separata <ESC>-tryck före varje kommandobokstav istället skulle kräva sisådär DUBBLA antalet tryckningar!! Även ett enskilt CTRL-tecken har ngt av "*EN* TRYCKNING" över sig pga: 1) man tillåts vara ute i FÖRTID med CTRL som en reflexartad PREPARATION, redan INNAN beslutet har fullkomnats. Då tanken stelnat, kan den alltså effektueras med ETT tryck - den bokstav det "bidde", eller "UN-DO"-as genom att SLÄPPA CTRL - vilket ej ESC tillåter (utom ngn skärm som stökigt försöker simulera META) ! 2) Vid 1-key rollover måste ESC hinna studsa upp innan nästa trycks. 3) CTRL ligger längre in än ESC (ofta tom centralare än DEL) Det bästa vore CTRL även på andra sidan; men man KLARAR sig även med en: Då jag låser lillfingret på CTRL, kvarstår de övrigas arbetsområden (utom att ^A läggs på ringfingr.) el möjl. att allas flyttas vänster. Tycker alltså control är självklart bekvämt: Frågan bör snarare vara hur snabbt man kan erhålla det TREDJE shiftet "META-shift", som MIT har fått en del fabrikanter att införa på båda sidor (även CTRL kommer nog på även höger sida).

(255725) (kommentar i 255730)

(255730) 81-04-05 06:42 Lars Hörnfeldt Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Mottagare: Editorer implementering Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :255725: av Lars Hörnfeldt US Ärende: Cursor-förflyttning: PIL kontra KONTROLL PILARNA: Anser jag groteska för touch-typister eftersom: -1) De ligger LÅNGT UT, så man TAPPAR fingersättningen och måste SE NED=döds-synd, kanske både för att hitta pilarna och hitta tillbaks: Jag har visserligen satt SAMMET på vissa keys (F,J markerade är standard) för att kunna KÄNNA fingersättningen, men piltryckning tar ändå sekunder, i kontrast till konsekutiva (kontroll-)bokstävers .1 s !!! -2) Pilplaceringen = EJ STANDARDISERAD (medan bokstäverna,^N^P..ligger lika på alla terminaler, så handgreppen går in i LILLHJÄRNAN) Fördelar? : +3? VIDED låter MONITORN EKA pilarna, så kursorläget är aktuellt även vid nedlastad maskin. Snyggt!!, men minskar i betydelse pga hårdvarans kontinuerliga prisras (medan mänskliga "-1)" ökar). +4? NYBÖRJARE förstår pilar, men jag ÅTAR MIG gärna KLISTRA SNYGGA såna på N(ext), P(revious), F(orward), B(ackward)... KONTROLL-tecknen å andra sidan, kan LÄTT UTVIDGAS: ^E(nd of line),^stArt.. och FÖRSTÄRKAS mycket KONSEKVENT genom byte av ^ till <ESC> - inte lika lätt med pilarna.

(255730) (kommentar i 255750)

(255750) 81-04-05 11:14 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Editorer implementering För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Kommentar till :255730: av Lars Hörnfeldt US Ärende: Cursor-förflyttning: PIL kontra KONTROLL Datorovana personer brukar gilla många tangenter på vilka det tydligt står vad de betyder, av typ pil-tangenter etc. Men jag håller med dig om att det är ur skrivsnabbhets- synpunkt mest effektivt att ha färre tangenter men fler kombinationer av tangenter. Det allra mest effektiva är sannolikt att ha 10 tangenter (9 bit-tangenter och en send-tangent). Då kan man utan att någonsin behöva flytta fingrarna generera 512 olika styrkoder till datorn! Jag ogillar användning av CONTROL-tangenten för generering av andra tecken än de som anges i gällande standarder, därför att jag tycker man skall försöka följa standarderna - annars för man lätt problem. Hellre då två olika META-tangenter som båda genererar legala ESCAPE-sekvenser överenstämmande med gällande standarder.

(255750) (kommentar i 255773, 257243)

(255895) 81-04-05 19:05 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :254802: av JR ERIKSSON Ärende: Fel i VIDED ?! Rättat!

(255895)

(255897) 81-04-05 19:06 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Rapport (över) program-ändringar Ärende: /TABS och /FORM På önskemål av Torsten Ström har jag ändrat så att /FORM tar över /TABS om båda switcharna ges samtidigt. Dock kan man givetvis skriva &TR varvid /TABS-switcharna sätts och formulärifyllnings- funktionen hos TAB-tangenten upphävs.

(255897)

(255963) 81-04-05 22:30 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEDI Alla index finns på sida 1 enligt VIDEDI. Jag måste ha missuppfattat något. Vilken rad i SWITCH.INI läser VIDEDI? Är det en som börjar med VIDEDI:TOTAL.IND (om utfilen har kallats så)?

(255963) (kommentar i 256094)

(256094) 81-04-06 13:11 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :255963: av Lennart Borgman LTH Ärende: VIDEDI switchar i switch.ini kan associeras med namn på infiler, obs inte utfiler. läs gärna filen foa:videdi.man, där finns bl a en utförlig beskrivning av just detta.

(256094) (kommentar i 256329)

(256329) 81-04-06 17:21 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256094: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Tack , det stod visst i manualen, men det var inte så lätt att hitta. Men fortfarande är det något som jag inte alls fattar. Hur jag än gör så får jag allting på sida 1 i indexregistret. Kanske har jag helt missuppfattat vad VIDEDI gör. Följande är vad jag tror: I den fil man vill ha ett indexregister till kan man skriva vissa rader, som börjar med .I <något> . När man sedan kör VIDEDI så kommer den att i filen leta upp alla förekomster av <något> och skapa ett indexregister där det står på vilka sidor det förekom. Fungerar det så här, eller noterar VIDEDI bara på vilken sida .I <något> står?

(256329) (kommentar i 256628)

(256628) 81-04-07 09:05 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256329: av Lennart Borgman LTH Ärende: VIDEDI videdi fungerar som du gissade sist, dvs alla förekomster av indexord måste markeras.

(256628) (kommentar i 256798)

(256798) 81-04-07 13:12 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256628: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Vore det inte praktiskt om man kunde få programmet att leta efter indexorden? Det är ju sånt datorer är bra på.

(256798) (kommentar i 256842, 256847)

(256842) 81-04-07 13:43 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256798: av Lennart Borgman LTH Ärende: VIDEDI För vissa typer av ord kanske; men i allmänhet skulle man nog få med för mycket. Dessutom kan man vilja ha indexeringsuttryck som inte direkt står i texten. Ett exempel på rod som man nog inte vill ha indexerade var som helst: "och" eller "and". (rod => ord). Om man skall få med vissa ord måste man tänka på alla böjningsformer också; vissa böjningar "deformerar" ju slutet på orden. Om man gör det för generellt får man återigen för mycket.

(256842)

(256847) 81-04-07 13:46 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256798: av Lennart Borgman LTH Ärende: VIDEDI mja, mönsterigenkänning är väl datorer (ännu) inte så bra på. möjligheten du beskriver vore kanske något att ha men skulle göra videdi till ett mycket långsamt program.

(256847) (kommentar i 256955)

(256955) 81-04-07 16:17 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256847: av Peter Stendahl FOA1 Ärende: VIDEDI Det är möjligt att VIDEDI skulle bli mycket långsamt, men som det nu är får man ju själv göra det som VIDEDI kunde ha gjort. På vissa sätt är man kanske snabare än datorn, men den är (för det mesta mer noggrann.) Det skulle ju kunna vara en möjlighet man använde med urskiljning. Man använder ju sökkommandon i editorerna ibland, och det är väl ingen som vill ta ort dem därifrån för att det är dyrt? Ett indexregister gör man ju faktiskt ara vid ett enstaka tillfälle.

(256955) (kommentar i 256976)

(256976) 81-04-07 16:33 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256955: av Lennart Borgman LTH Ärende: VIDEDI Det värsta jag vet är sådana där sakregister som bara förtecknar alla förekomster av ett visst ord utan urskiljning i en text. Vad jag vill ha som användare av ett sakregister är ett sakregister där varje ord ger hänvisning till en eller två sidor som ger huvudsaklig information om detta ord. Om ett ord skulle behöva hänvisning till mer än en eller två sidor, så vill jag i så fall ha ordet "uppdelat" på flera ord. Alltså inte: Skärmterminal . . . . . . . . . . . . . 13, 17, 23, 45, 87, 96 utan: Skärmterminal, anslutning av . . . . . 96 Skärmterminal, inköp av . . . . . . . . 13, 17 Skärmterminal, jämförelse med skrivmaskinsterminal. . . . . 87 Skärmterminal, priser för . . . . . . . 17, 23 Skärmterminal, styrkoder . . . . . . . 45

(256976) (kommentar i 257027)

(257027) 81-04-07 17:07 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :256976: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDI OK, jag ger mig. Den variant som finns är bra.

(257027)

(257909) 81-04-09 12:19 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Terminaltypen "OTHER" i nya vided. Original: (19348) 81-04-09 10:05 Stig Boberg Körde vided (nya) hemifrån med en egen terminal vilken alltså definieras upp som "other". Det visade sig att det går att göra cursorförflyttningar och skriva in text. Om man försöker ett kommando så raderas skärmen och skrivs om när ESC tryckt ner - alltså inna något kommando getts. Enda sättet att ta sig ur var med CTL C!! Felet tycks inte vara min maskin eftersom det går att upprepa om t ex en VC404 definieras som "other". Gamla vided fungerar däremot OK både hemifrån och med VC404 som "other" type. Bug?????

(257909) (kommentar i 257955)

(257928) 81-04-09 12:42 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Sidnummer. Nu finns det ju en bra switch så att man kan få sidnummer precis på den plats man vill. Men vad jag inte lyckats hitta är hur man bär sig åt om man inte vill ha något sidnummer. Är det någon som vet?

(257928) (kommentar i 257960)

(257955) 81-04-09 12:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :257909: av Överföring från FOA 3 Ärende: Terminaltypen "OTHER" i nya vided. Pröva att använda CONTROL-F istället för ESCAPE för att starta ett VIDED-kommando. I övrigt skall jag undersöka saken och se om jag kan få det att fungera bättre.

(257955) (kommentar i 259137)

(257960) 81-04-09 13:00 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :257928: av Lennart Månsson FOA2 Ärende: Sidnummer. Switchen /-P undertrycker sidnumrering i VIDED.

(257960)

(258053) 81-04-09 14:08 Lars Hellvig QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Control-C Borde inte VIDED ta hand om ^C på samma sätt som SOS gör? Nu kastas man direkt ut, och det kan vara olyckligt som i följande fall: jag satt med en universitetskund och skulle demonstrera hur lätt och bra det gick att editera med VIDED. Hon råkade av misstag trycka på cntrl/c i st f shift/c (vi satt vid en VC414). När jag försökte gå tillbaka med .cont trodde VIDED tydligen att vi hade en Teletec som jag har i min switch.ini (jag hade startat VIDED med /t:vc414), och följden blev att skärmen blev så förvirrad att jag gav upp och vi fick göra om en kvarts jobb.

(258053) (kommentar i 258074, 258096)

(258074) 81-04-09 14:21 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :258053: av Lars Hellvig QZ Ärende: Control-C Många (inklusive mig) ogillar starkt program som inte låter en komma direkt till monitornivå med control-c. Jag förstår inte hur den kunde tro att du hade teletec. Jag skall undersöka saken. En möjlig förbättring vore att control-C hanterade som VIDED- kommandot &C, alltså med varningar, återställning m.m.

(258074)

(258096) 81-04-09 14:39 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: SOS erfarenhetsutbyte Kommentar till :258053: av Lars Hellvig QZ Ärende: Control-C Borde inte SOS ta hand om ^C på samma sätt som VIDED/TECO gör? Jag vill kunna komma till monitornivå genom att skriva ett tillräckligt antal ^C. Antalet är normalt 1-2 men t ex APL kräver 5 (2 st stoppar själva användarprogrammet medan 5 stoppar hela APL-programmet). Det är inget hinder att det krävs flera ^C men att inte kunna komma ur SOS med oändligt många ^C är M Y C K E T irriterande.

(258096) (kommentar i 258107, 259452)

(258498) 81-04-10 10:26 Rolf Mellberg FOA3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Editorer implementering Mottagare: AMIS, FINE, DED erfarenhetsutbyte Ärende: Formatering av tabeller. Jag vill föreslå en ny funktion i VIDED som gör att man kan få innehållet i tabeller formaterat på ett snyggt och enkelt sätt. Man vill kunna få: * Vänsterjustering av värde till viss position. * Dito höger. * Mittcentrering med avseende på speciellt tecken. T ex . , eller : Mitt förslag är att en speciell format definitionsrad läggs i början av tabellen. Denna rad skall ha någon VIDEDP-kod, för automatisk borttagning. Vänster och högerjustering markeras lämpligen med < och >. Centrering kring visst tecken kan ju anges med tecknet självt. Exempel: Produkt registernr. vikt pris .? < . , : Socker 1235.543 2,0 9:87 Tandpetare 267.45 ,05 :45 . . Efter ett justeringskommando skull tabellen se ut: Produkt registernr. vikt pris .? < . , : Socker 1235.543 2,0 9:87 Tandpetare 267.45 ,05 :45 . . Det kunde väl vara bra att ha?

(258498) (kommentar i 258934)

(258597) 81-04-10 12:06 Björn Bergström Mottagare: SOS erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte. Sändare: Tommy Ericson QZ För kännedom: Editorer implementering. Sändare: Tommy Ericson QZ Kommentar till :258421: av Tommy Ericson QZ Ärende: Control-C SOS sub-sub-kommandonivåer är litet jobbiga, det håller jag med om. Jag kan sällan komma ihåg vilka svar man får ge t ex som svar på SOS,C> och gör oftast fel ett par gånger. CTRL-C-fällan har jag tagit bort just för att slippa ett antal extrakommandon. Det är allt litet snårigt ibland; k till nivå 1 betyder KILL PAGE MARK, på nivå 2 KILL UP TO. Fler exempel finns säkert. Om VIDED hanterade radnummer på ett vettigt sätt skulle jag nog sluta helt med SOS. (Förresten VIDEDs trunkering av långa rader är ett hinder till)

(258597) (kommentar i 258629, 260624)

(258629) 81-04-10 12:24 Sven Olofsson QZ Mottagare: SOS erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte. Sändare: Tommy Ericson QZ För kännedom: Editorer implementering. Sändare: Tommy Ericson QZ Kommentar till :258597: av Björn Bergström Ärende: Control-C Lycka till då du försöker använda VIDED på en Diablo, Silent eller annan pappersskrivande terminal.

(258629) (kommentar i 258921)

(258921) 81-04-10 18:36 Tommy Ericson QZ Mottagare: Editorer implementering För kännedom: SOS erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: TECO erfarenhetsutbyte Kommentar till :258629: av Sven Olofsson QZ Ärende: Finns det NÅGON editor som fungerar på både - skrivande terminal och textskärmsdito? Knappast. Båda sorterna tyx behövas så länge som båda terminaltyperna används vid editering.

(258921) (kommentar i 258943, 258950, 259872)

(259139) 81-04-10 22:19 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEDP slösar med papper Original: (19403) 81-04-10 13:32 Kjell Heiding Om man skiver ut en sida med VIDEDP så kommer det 6 sidor ur skrivaren. Tre av dessa produceras av spoolern men VIDEDP lägger till en tom sida före och en efter textsidan. Är det svårt att fixa en version av VIDEDP som är lite snålare? Vem vänder man sig lämpligen till då?

(259139) (kommentar i 259268)

(259268) 81-04-11 10:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :259139: av Överföring från FOA 3 Ärende: VIDEDP slösar med papper Det är klart man skulle kunna införa en switch till VIDED för att inte få en <FF> först och sist i utfilen. Oftast tror jag dock folk vill ha en sådan <FF>. En annan möjlighet vore ju att få spoolern att låta bli att lägga ut <FF> före och efter utskrift av en VIDEDP-producerad fil. Önskemålet på VIDEDP lägger jag på önskelistan, i sommar skall vi kanske få tid för det. Önskemål på spoolern får du framföra för den som är ansvarig för den.

(259268) (kommentar i 259326, 260060)

(259326) 81-04-11 13:33 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :259268: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDP slösar med papper Helt blanka sidor undertrycks av radskrivar-spool-programmet LPTSPL så vitt jag minns. QZ har dock modifierat LPTSPL så att en extra blank sida läggs ut efter utskrift av sista filen i ett radskrivarjobb. Detta för att baksidan ska kunna vikas upp rätt utan att kundens textsidor viks.

(259326)

(259759) 81-04-13 04:23 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :257352: av Lars Hörnfeldt US Ärende: Cursor-förflyttning: PIL kontra KONTROLL På tal om olika editorer. Original: (53805) 81-04-12 22:19 Erik Forsberg (flera mottagare) protest! () över 89 måste väl vara vanligast ändå. Alla terminaler jag brukar använda har så i allla fall.

(259759) (kommentar i 260533)

(260060) 81-04-13 12:17 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :259268: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDP slösar med papper VIDEDP slösar med papper Original: (19473) 81-04-13 09:17 Kjell Heiding En switch till VIDEDP som tar bort <FF> först och sist, det vore nog mycket bra! De sidor som spoolern lägger ut är nog nödvändiga att ha kvar för att kunna skilja de olika listorna åt.

(260060)

(260550) 81-04-14 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :257301: av Överföring från NADJA Ärende: På tal om olika editorer. På tal om olika editorer. Original: (53954) 81-04-14 00:26 Anders Ström SSRC (flera mottagare) Man skulle kunna använda PF1, PF2 osv.

(260550)

(260624) 81-04-14 09:59 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :258597: av Björn Bergström Ärende: Långa rader i VIDED OBS att VIDED klarar av upp till 132 tecken/rad på sådana terminaler som kan visa så många rader på skärmen, t.ex. VT100 och DT80. Vi skall skaffa en DT80 till FOA 180 bl.a. för detta ändamål. Troligen kommer 132 tecken/rad i VIDED att möjliggöras även för COMEX-terminaler inom kort.

(260624) (kommentar i 260795, 260820)

(260820) 81-04-14 13:12 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :260624: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Långa rader i VIDED Rättelse: Det är inte COMEX utan PERICOM som jag tänkte införa 132-tecken/rad-möjlighet i VIDED för.

(260820)

(261751) 81-04-15 21:41 Erik Bogren Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Delutskrift av en fil Hur går man lämpligast tillväga om man endast vill ha en del av en fil utskriven på papper, exempelvis sidorna 50 - 60 i en fil på 100 sidor. Jag vill dessutom använda TTYPRI för att kunna variera radavståndet.

(261751) (kommentar i 261968)

(261814) 81-04-16 04:27 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :260533: av Lars Hörnfeldt US Ärende: Tangentplacering (särskilt på ADM-3A) På tal om olika editorer. Original: (54172) 81-04-15 01:43 Göran Wallberg (flera mottagare) Det finns numera en svensk standard för tangentbord, både skrivmaskiner och dataterminaler så varför inte göra processen kort -- standard layout på alla nya tangentbord!

(261814) (kommentar i 261822)

(261818) 81-04-16 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :260533: av Lars Hörnfeldt US Ärende: Tangentplacering (särskilt på ADM-3A) På tal om olika editorer. Original: (54175) 81-04-15 02:14 Hans Nordström (flera mottagare) Jag gjorde nyligen en rundvandring på en arbetsplats med omkr 50 skrivmaskiner av olika fabrikat. Huvuddelen av dessa har () som alternativ på 58. Några få har () över 89.

(261818) (kommentar i 261826)

(261822) 81-04-16 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :261814: av Överföring från NADJA Ärende: Tangentplacering (särskilt på ADM-3A) På tal om olika editorer. Original: (54220) 81-04-15 05:51 Lars Hörnfeldt (flera mottagare) Svensk standard uttalar sig främst om bord med Sv bokstäver, och flyttar där () till shift av 8 och 9. Men kräver den flyttning av () även på 26-bokstavsbord? Även om så vore, kommer säkert utländska såna sällan att verkligen GES denna flyttning av () när de tas hit. -Dvs vi får fortsätta att dras med olika layouts INOM landet. -Och ständiga ryggmärgsoperationer vid resor in/ut ur vår by. Kan möjligen acceptera Sv Int Standard's flyttning mot centrum av våra by- tecken, men varför lägger sig SIS dessutom i *()?/ m.fl. i onödan? Om detta föregriper en internat. ändring, så ok. Annars: En "standard" specifik för en befolknings-KLICK som ryms i New Yorks stad, är bara en FAMILJE-OLAT. Hans Nordström:Kanske svenska skrivmaskiners () inspirerat SIS?

(261822)

(261826) 81-04-16 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :261818: av Överföring från NADJA Ärende: Tangentplacering (särskilt på ADM-3A) På tal om olika editorer. Original: (54294) 81-04-15 19:05 Erik Forsberg (flera mottagare) Vad sjuttsingen har skrivmaskiner med bildskärmsterminaler att gÖra ? Snart finns det inga skrivmaskiner längre !

(261826) (kommentar i 261830)

(261830) 81-04-16 04:29 Överföring från NADJA Mottagare: Editorer implementering Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :261826: av Överföring från NADJA Ärende: Tangentplacering (särskilt på ADM-3A) På tal om olika editorer. Original: (54299) 81-04-15 20:32 Hans Nordström (flera mottagare) Vad vi utbyter åsikter om är väl tangentbordslayouter, bl. a. Och att hänsyn bör tas till människor som skall använda prylarna. Jag vet inte, men jag tror att människor som använder skrivmaskin är fler än de som använder datorterminal, än så länge.

(261830)

(261968) 81-04-16 10:13 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :261751: av Erik Bogren Ärende: Delutskrift av en fil Programmet TYPE kan användas för att skriva ut en fil på terminal (och radskrivare). Till TYPE kan man ge ett stort antal switchar. T ex /PRANGE:m:n som skriver ut från sidan m tom sidan n. Ex: .R TYPE TYPE>fil.ext/prange:50:60 Med /SPACING:DOUBLE eller /SPACING:TRIPLE kan du öka på avståndet mellan raderna.

(261968) (kommentar i 261976)

(261976) 81-04-16 10:18 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :261968: av Sven Olofsson QZ Ärende: Delutskrift av en fil TTYPRI har en switch /FROM för att börja på viss sida. Tyvärr finns ingen switch för att sluta före filens slut. Programmet TYPE kan bara ge enkla, dubbla, tredubbla radavstånd. TTYPRI däremot kan ge radavstånd variabla mellan 1/48 till 127/48 tum. En möjlighet att åstadkomma det Erik Bogren ville vore att först påbörja utskrift av godtycklig text med TTYPRI. Sedan skriver man CONTROL-C mitt i utskriften. Diablon är då fortfarande kvar i det inställda radavståndet. Skriver man därefter ut med TYPE-programmet kan man då behålla av TTYPRI inställt radavstånd men utnyttja TYPE-s möjlighet att välja vilka sidor man vill ha utskrivna.

(261976)

(262476) 81-04-18 00:56 Sven Olofsson QZ Mottagare: Experter (på) DEC-10 För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :262433: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Control-W och åäöÅÄÖ Ja, då fixar du i din tur så att VIDED inte betraktar åäöÅÄÖ som bokstäver vid VIDED-kommandona LU och LL (gör om radens bokstäver till "upper case" respektive "lower case"). Undantag kan gälla ifall man har satt /SWEDISH till VIDED.

(262476) (kommentar i 262547, 262588)

(262547) 81-04-18 08:49 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :262476: av Sven Olofsson QZ Ärende: åäöÅÄÖ och &LU/&LL-kommandona i VIDED Är detta ett väsentligt önskemål från VIDED-s användare?

(262547)

(263761) 81-04-21 17:23 -Jacob Palme Mottagare: Editorer implementering Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :259463: av Överföring från NADJA Ärende: Brev till jultomten &A i VIDED är speciellt tänkt för den vanliga situationen när man jobbar med olika slag av tabeller på skärmen, och vill operera på dem, t.ex. summera kolumner eller rader, multiplicera eller addera ett visst tal till alla eller delar av talen i tabellen, omvandla från absoluta tal till procent och liknande. Ett problem jag märkt är risken att göra fel och avsaknaden av undo-kommando när man t.ex. dividerat ner en hel tabell till bara "0.0" av misstag!

(263761)

(264220) 81-04-22 16:54 Jan Åman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: ANSI och reverse video i VISTA-paketet När jag kör en Ambassador terminal vill jag normalt använda mig av reverse video. När jag startar VIDED eller annat program som använder VISTA-paketet ställs tyvärr terminalen om i "vanlig" video. Skulle detta problem kunna åtgärdas genom en variant av terminaltyp ANSI som betraktar reverse video som normalfall eller finns det någon ännu bättre lösning? I det fall grundprogrammet anger att viss text skall skrivas i reverse video ifall detta är definierat för aktuell terminaltyp borde man få det som "vanlig" video när man kör med terminaltyp reverse video-ANSI.

(264220) (kommentar i 264429, 265437)

(264429) 81-04-23 10:15 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :264220: av Jan Åman Ärende: ANSI och reverse video i VISTA-paketet Det är antagligen lätt att åtgärda. Ta ut den sida i TERDEC.INI som beskriver Ambassador-terminalen och gör följande ändringar: a) Sätt in kod för att sätta terminalen i "reverse video" i fältet för "Initialize terminal". b) Sätt in kod för att sätta terminalen i "reserve video" i fältet för "stop reverse video" och kod för att sätta terminalen i "icke reverse video" i fältet för "start reverse video". (OBS Alltså tvärtom mot det rätta!!!) c) Stryk värden i fälten för Start/stop av underscore och dimmed text. Kör sedan FOA:TERPRO på den fil du ändrat i enligt ovan och producera en VIDED.INI-fil för att få terminalen att funka som du vill ha den.

(264429)

(265437) 81-04-24 15:05 Lars Hörnfeldt Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :264220: av Jan Åman Ärende: ANSI och reverse video i VISTA-paketet ?! ?! Ambassadorterminalen KÖR ju VIDED i Reverse video perfekt sedan januari!! (Och Insert i Normal,filebackup i blink etc). Startas med min AMB.MIC, men AMBVID skulle kanske in i TERDEC.

(265437)

(267832) 81-04-29 14:03 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: MARGINALER. Jag har tillfälligt problem med marginalsättning, tycks det. Ger kommandono &nML, &nMR enligt bruksanvisning. Dessvärre fungerar det bara rad för rad vid &JU. Vad är det som är fel? Önskad vänstermarginal är 9, höger 56 i det här fallet.

(267832) (kommentar i 267834, 268840)

(267834) 81-04-29 14:30 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :267832: av Siv Bäcklund Ärende: MARGINALER. Om nu har en fil med programextension (.FOR, .SIM ...) kan man endast justera en rad åt gången med &JU. Vill man justera mera skall man ge &nJU där 'n' är antalet rader.

(267834) (kommentar i 268000)

(268000) 81-04-29 19:08 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :267834: av JR ERIKSSON Ärende: MARGINALER. Jag använde en fil med extension .BAS, det kanske är lika känsligt? Marg-kommandot fungerar i andra filer.

(268000) (kommentar i 268004, 268008)

(268008) 81-04-29 19:14 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :268000: av Siv Bäcklund Ärende: MARGINALER. Antar .FOR står för FORTRAN. .BAS för BASIC? Gäller det alla programspråk? Vilka andra extensions kan ha samma begränsningar?

(268008) (kommentar i 268265)

(268265) 81-04-30 09:40 Göran Tellström MS Mottagare: Siv Bäcklund. Mottaget: 81-04-30 10:22 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Svar till :268008: Ärende: MARGINALER. De står en hel del om detta i VIDED-manualen.

(268265) (kommentar i 268338, 268842)

(268338) 81-04-30 10:23 Siv Bäcklund Mottagare: JR ERIKSSON. Mottaget: 81-04-30 10:32 För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte. Sändare: JR ERIKSSON Svar till :268265: Ärende: MARGINALER. Jag har bara en tämligen gammal, och problemet kan ju dyka upp för flera användare utan aktuell manual. Tack för dina svar!

(268338) (kommentar i 268390)

(268390) 81-04-30 10:43 Göran Tellström MS Mottagare: Siv Bäcklund. Mottaget: 81-04-30 11:35 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :268338: av Siv Bäcklund Ärende: MARGINALER. Filen FOA:VIDED.MAN innehåller aktuell manual. På sidan 21 i denna fil finns följande avsnitt: 2.1.5 VIDED INTERPRETATION OF FILE EXTENSIONS You can always in your SWITCH.INI file tell VIDED your own interpretation of any file extension. VIDED will make the following default assumptions if you do not say otherwise: Files with the extensions SWE or VIS are assumed to be in the Swe- dish language (/SWEDISH), other files are assumed to be in English. If the first two letters of the extension are "VI", then VIDED will assume the switch /VIDEDP, that is a file intended for for VIDEDP processing. This means that when giving the end-of-page message, VIDED assumes .+ lines to cause no line feed, .U and .L lines to cause half line feeds etc. Note that this makes VIDED more expensive to run, so do not use "VI?" extensions except for VIDEDP files. For files with the extensions RNH, RNM, RNO or RNP, VIDED will not generate page headers and numbers, since this is done by RUNOFF. For the following extensions, VIDED will not generate page numbers and the &JU, &FI and &FC commands will assume that a paragraph ends with the next line of text: ADR, ALG, A68, B10, B11, BAS, BLI, CCL, F4, FOR, GNO, INI, LAP, LOG, LSP, LST, MAC, MIC, OVH, PAS, P11, PL1, SIM, SNO, SRC, TEC. These extensions will also give a default page size of 150 lines (/MP:150). For other extensions than these, the &JU, &FI and &FC commands will assume that a paragraph ends with either a wholly blank line or a line with the following character in the first position: "%" with the extension GNO "1" with the extension OVH "." with other extensions

(268390) (kommentar i 268429, 268483)

(268483) 81-04-30 12:50 Lars-Henrik Eriksson ADB-Uppsala Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :268390: av JR ERIKSSON Ärende: MARGINALER. Vad betyder extention GNO och OVH?

(268483) (kommentar i 268489, 268845)

(268489) 81-04-30 13:02 -Torgny Tholerus Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :268483: av Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Ärende: MARGINALER. Det är troligen GNOSIS- och OVERHEAD-bilds-filer. GNOSIS är ett programmeringsspråk byggt på Algol, som används för att skriva datorstödda lektioner i. Tex så är TOPQ-programmen skrivna i det. Det är Jacob som konstruerade GNOSIS.

(268489)

(268840) 81-05-01 13:14 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :267832: av Siv Bäcklund Ärende: MARGINALER. För att skydda mot risken att man av misstag förstör sina filer funkar &JU-kommandot på detta sätt för filer med vissa extensions som brukar betyda programmeringsspråksfiler. Om du vill att &JU skall fungera normalt för alla dina filer, oberoende av extension, så kan du i SWITCH.INI ha en rad med texten VIDED /JE:.

(268840)

(268845) 81-05-01 13:22 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Lars-Henrik Eriksson UPMAIL. Mottaget: 81-05-01 17:59 Kommentar till :268483: av Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Ärende: MARGINALER. Extension OVH är inputfiler till OVHEAD-programmet (för vilket finns HLP och DOC-filer). OVHEAD tar som input textern till en eller flera overheadbilder. För varje bild väljer OVHEAD automatiskt teckenstorlek för att fylla en overhead-bild (alltså mindre teckenstorlek ju mer text som skall in på bilden). Bilderna produceras via QZ-s plotter. Overhead-bilder får man genom att göra overhead-bild av de pappersark plotterkopiorna kommer på. Min erfarenhet av OVHEAD är att det är duktigt på att pressa in mycket information som ändå är läsbart i en stor sal på en overheadbild. Nackdel är att overheadbilderna blir tråkiga, då jämfört med teckningar och diagram och sånt.

(268845)

(269056) 81-05-01 22:28 Överföring från FOA 3 För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: switchar Original: (19956) 81-04-28 17:05 Mats Ekman Kommentar till :19933: av Mats Ekman jag prövade lite hit och dit med och utan -P switch, och plötsligt fungerar det! dvs jag tog bort -P och satte dit det igen i SWITCH.INI, sen går det bra, konstigt, men...

(269056)

(269380) 81-05-02 10:43 Jacob Palme FOA1 Mottagare: SUNET 'Swedish University Network' Mottagare: Nät (både) datornät (och) terminalnät För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :269086: av Anders Sandberg Ärende: Begränsningar i packetswitchingnäthe X.28-standarden har tyvärr inga sådana faciliteter.

(269380)

(269384) 81-05-02 10:45 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Nät (både) datornät (och) terminalnät Kommentar till :269089: av Anders Sandberg Ärende: Begränsningar i packetswitchingnäthe Jag har funderat på en halv-duplex-version av VIDED. Vore en naturlig utveckling av VIDED på de funker där VIDED har fördelar framför starkt full-duplex-orienterade editorer inom EMACS- skolan. Frågan är dock om jag någonsin hinner göra det.

(269384)

(269508) 81-05-02 16:57 Staffan Romberger Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: vt100 Då och då skjuter vided in extra blanka rader mellan styckena när jag kör på facit 4430 (som är vt100-kompatibel). Jag tycker det verkar inträffa när jag gör &R och har blank rad följt av textrad nederst på skärmen.

(269508) (kommentar i 269512)

(269512) 81-05-02 17:28 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :269508: av Staffan Romberger (NADA) Ärende: vt100 Har du prövat om samma sak händer på annan VT100-kompatibel terminal? (Vilket kan avgöra om det är fel hos VIDED eller hos FACIT-terminalen). &R återställer ju skärmen till det som datorn tror finns på skärmen. Det fel, som gjort att skärmbild och datortro inte stämmer överens, kan ha inträffat långt tidigare, men märks för dig först när du ger &R-kommandot. Troligen är det något annat kommando som du gav före &R som orsakade att VIDED och terminalen fick olika uppfattning om vad som fann på skärmen. Eller menar du att själva &R-återställningen skulle skada skärmbilden?

(269512) (kommentar i 269796, 270589)

(269801) 81-05-03 21:24 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: /include ?? Vi är några stycken som skriver en bok med hjälp av VIDED. Jag har ett problem som jag ännu inte kommit på lösningen till. Vi skriver naturligtvis lite här och lite där på olika stycken enligt en innehållsförteckning som kontinuerligt sakta förändras. Finns det något sätt att tillämpa någon variant av "strukturerad programmering" i VIDED? Hade vi använt GUTS och SCRIPT så hade vi låtit innehållsförteckningen vara en master-fil som bara innehållit kommandon för "front pages", innehållsförteckning, etc. samt ett stort antal /INCL satser till de olika text- avsnitten. Nu har vi ett antal textavsnitt men inget sätt att knyta ihop dem tekniskt. Det verkar som vi kommer att göra en innehållsförteckning som innehåller uppgift om var alla filer finns och sedan manuellt ta in dem i en temporär fil och göra om sidnumreringen och ta ut utskrift. Detta måste vi sedan göra om ett antal gånger vilket verkar omständigt. Master-fil metoden med /INCL-satserna gör det ju lätt att ändra ordningsföljd på avsnitten. Man kolliderar inte heller när man är inne och rättar etc. Ideer?

(269801) (kommentar i 272214)

(270589) 81-05-04 14:46 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :269512: av Jacob Palme FOA1 Ärende: vt100 Jag får också denna blanka rad ibland, men bara när VIDED behövt göra automatisk radframmatning, som ovan sagts, när man alltså befinner sig längst ner på skärmen. Tyvärr kan jag inte riktigt erinra mig hur det sker. Inge större problem dock. Vanligtvis ser åtminstone jag till, att jag har gott om utrymme att skriva på. Jag har för mig att det sker i samband med siddelning "högre upp".

(270589)

(270973) 81-05-05 04:31 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Tabbar på VT100 Original: (58569) 81-05-04 22:32 Lars-Henrik Eriksson ADB-Uppsala Är det meningen att VIDED skall sätta en tab i position 6 och därefter inte ta bort den igen?!?

(270973) (kommentar i 271363)

(271363) 81-05-05 13:28 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :270973: av Överföring från NADJA Ärende: Tabbar på VT100 VIDED har idag ingen facilitet för att få en sekvens "återställning av terminalen" sänd till terminalen när man lämnar VIDED. Det står dock högt på önskelistan att införa en sådan sekvens.

(271363) (kommentar i 272330)

(271690) 81-05-06 01:05 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: SWITCH.INI VIDED och VIDEDI läser SWITCH.INI. Hur är det med VIDEDP, VIDEDC och VIDEDH?

(271690) (kommentar i 272239)

(271925) 81-05-06 11:02 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: FOA Datoranvändare För kännedom: Ordbehandling Ärende: Stadsheraldikerna godkänner FOA-emblem med VIDEDP VIDEDP möjliggör ju att man skriver brev där hela texten på brevpapperet (även FOA-s emblem, namn, adress o.s.v.) skrivs ut av datorn, så att man slipper montera förtryckt brevpapper i skrivaren vilket är krångligt. En del har dock undrat om statsheraldikerna godkänner den starkt stiliserade form av FOA-s emblem som VIDEDP-s grova grafiska upplösning tillåter. Jag skrev därför ett brev om saken till Statskontorets Heraldiska Sektion för en månad sedan, och har nu fått ett muntligt svar. Statsheraldiker von Konow säger att det är ju klart att VIDEDP-s emblem inte är så snyggt som FOA-s originalemblem, och att många smådetaljer inte kommer med. Men om detta är en praktisk lösning så ser han ingen anledning motsätta sig att vi utformar brev på detta sätt. Han sa också att man ev. kunde modifiera VIDEDP-FOA-emblemet något och göra det lite mindre svart. T.ex. om man kunde göra kransen tunnare och kronan inte helt fylld. Jag skall pröva om det senare går att göra.

(271925) (kommentar i 272180)

(272180) 81-05-06 15:54 Björn Bergström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :271925: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Stadsheraldikerna godkänner FOA-emblem med VIDEDP StaDsheraldiker??? STATSKONTORETS heraldiska sektion??? Vid omorganisationen 1953 ersattes Riksheraldikerämbetet med en heraldisk sektion inom RIKSARKIVET, vilken Jan von Konow mycket riktigt förestår. Han - som kallas STATSheraldiker - bildar tillsammans med en deltidsanställd sekreterare/tecknare och en arvodesanställd (?) den sammanlagda offentliga kapaciteten inom heraldikområdet i Sverige, om inget storartat skett i det tysta sedan 1977. I instruktionen 1953 råkade man (?, ty heraldiken måtte med sina associationer kännas nästan outhärdlig för de dåvarande makthavarna) ta bort statens heraldiska jurisdiktion beträffande alla familjevapen, adliga som borgerliga, som såvitt jag förstår inte längre existerar i Sverige, legalt sett. Dessutom är jag inte övertygad att Heraldiska sektionen har instruktionsmässigt stöd för att lägga sig i emblem. Den som skrev instruktionen definierade sannolikt heraldik som något avskyvärt i sköldform som fnoskiga grevar och baroner brydde sig om, och jag tror därför inte att definitionerna täcker emblem. Jag skall gå hem och kolla.

(272180)

(272214) 81-05-06 17:03 Lennart Borgman LTH Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :269801: av Anders Sandberg Ärende: /include ?? Det verkar vara en lätt sak att skriva ett litet program som man kan lägga ihop filerna med. VIDED numrerar ju om sidorna automatiskt, när man bläddrar i filen, även om jag aldrig förstått riktigt hur mycket man måste bläddra innan den gör det.

(272214) (kommentar i 272244)

(272239) 81-05-06 17:56 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :271690: av Sven Olofsson QZ Ärende: SWITCH.INI Nej, inget av dem läser SWITCH.INI. Fast en praktikant, som i sommar skall jobba med VIDEDP, hinner ev. införa detta.

(272239)

(272244) 81-05-06 17:59 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :272214: av Lennart Borgman LTH Ärende: /include ?? Det borde räcka med ett &FB eller att gå in i VIDED plus &E för att sidorna skall bli korrekt numrerade - givetvis förutsatt att du har rätt switchar till VIDED eller extension som ger rätt antagna switchar till VIDED.

(272244)

(272330) 81-05-06 21:38 Lars Hörnfeldt Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :271363: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Tabbar på VT100 Den efterlängtade "AVSKEDSHÄLSNINGEN" från VIDED skulle också återställa prog-tangenterna att göra sånt man vill ha på monitornivå.

(272330)

(273349) 81-05-08 13:38 Erik Bogren Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Aritmetiska kommandon Har just börjat använda dessa och det verkar ju fint som snus. Men, om man har två vektorer och exempelvis vill multiplicera komponenterna parvis med varandra, finns det då något kommando för detta?

(273349) (kommentar i 273540)

(273540) 81-05-08 17:28 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :273349: av Erik Bogren Ärende: Aritmetiska kommandon Nej. Problemet är snarast att specificera vad användaren skall kunna göra och hur det skall gå till. Om man har en tabell med kolumner a,b,c,d kan man ju vilja utföra godtyckliga operationer av typen "d:=(a+b)*d/100" och få det utfört på hela tabellen. En begränsning som finns idag, men som jag gärna skulle vilja ta bort, är att man inte kan utföra ett aritmetiskt kommando på mer än 24 rader (det som syns på skärmen) i taget. Givetvis bör man kunna utföra det på en godtyckligt lång tabell. Jag tror aldrig jag får tid att införa alla dessa grejor, men ev. kan man tänka sig sätta en annan programmerare på det.

(273540)

(274139) 81-05-10 23:49 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Lennart Borgman LTH. Mottaget: 81-06-01 15:25 Ärende: JU + PROP + J- eller F- Om jag använder VIDED med PROP:DI1650 och gör justify på texten så spårar VIDED ur om jag försöker att avstava. Texten blir då hoptryckt (de blanka mellan orden försvinner på olika ställen). Hur kommer man förbi detta? Mindre radlängd? Jag har ML:0 och MR:72. Jag vill minnas att VIDED hade samma fel redan i höstas när proportionell stil infördes - fast då hamnade man dessutom i en loop. Sedan dess har jag inte provat justify förrän nu.

(274139) (kommentar i 275214)

(274769) 81-05-11 22:17 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Terminaltyp "OTHER". Original: (20665) 81-05-11 14:40 Stig Boberg Körde VIDED med terminaltypen "OTHER" och råkade ut för det gamla felet att aman inte kan använda ESC utan får ta till ctl-F. Samma resultat med både gamla och nya VIDED på FILIP. Kan det åtgärdas? ctl-F är avigt!

(274769) (kommentar i 274923, 275216)

(274923) 81-05-12 08:05 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :274769: av Överföring från FOA 3 Ärende: Terminaltyp "OTHER". Vissa terminaler använder ESC i kombination med andra tecken för bl a marköradressering. På dessa terminaler måste man göra 2 st ESC. Ctrl-F är bra därför att det fungerar på alla terminaler. Om man kör på olika terminaltyper är det därför bra att kunna använda ctrl-F. Jag tror att det är en vanesak.

(274923) (kommentar i 276332)

(275214) 81-05-12 14:16 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :274139: av Anders Sandberg Ärende: JU + PROP + J- eller F- Jag skall undersöka saken.

(275214) (kommentar i 275501)

(275216) 81-05-12 14:18 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :274769: av Överföring från FOA 3 Ärende: Terminaltyp "OTHER". Bäst är ju att skriva en egen terminalspecifikation TERDEC.INI-version testa ut den. Jag avser i sommar ändra i VIDED så att denna metod ytterliggare underlättas.

(275216)

(275342) 81-05-12 16:05 Björn Bergström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Switchar i SWITCH.INI Jag är tillbaka med ett gammalt problem: Med följande rader i S.I får jag /ENGLISH och inget filnamn på alla filer, vare sig de heter *.BGM,*.VIS eller *.SKR. Dessa form-switchar mm fungerade för mig för en månad sedan, men bar sig litet dumt åt vid &pa (headern på den följande sidan kom med till den föregående). Varför ingen reaktion nu? VIDED /T:VC414/SWEDISH/MP:60 VIDED:.SIM /T:VC414/SWEDISH/MP:60/ML:0/-N/P VIDED:.SKR /FORM:1FOA.HDR;2FOA.HDR/MP:70 VIDED:.SKR /1DATE:35 1/2DATE:35 1 /2PAGE:70 1 VIDED:.BGM /FORM:1EGO.HDR;2EGO.HDR/MP:70 VIDED:.BGM /1DATE:35 1/2DATE:35 1 /2PAGE:70 1

(275342)

(275501) 81-05-13 01:47 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275214: av Jacob Palme FOA1 Ärende: JU + PROP + J- eller F- Jag tycker också att VIDED stoppar in väldigt många blanka i onödan när man gör JU vid proportionell stil. Vid utskrift så blir det glest mellan orden. Det borde ju vara ungefär samma bredd på en spalt som är &FC justerad och en som är &JU justerad fast det kanske är svårt att åstadkomma eftersom man inte vet hur många bokstäver som "i värsta fall" kan komma längre ner i texten i en rad med många smala bokstäver.

(275501) (kommentar i 275588, 275831)

(275507) 81-05-13 01:55 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Smartare terminal I morgon får jag min Cifer skärm tillbaka efter en uppgradering från 2605 till 2635 (tror jag det nya nummret var). Då klarar den insert line, delete line samt får flera sidors (tror det var 7 sidor) bildminne. Hur får jag VIDED att utnyttja dess nya funktioner. Jag klarar inte att hålla reda på alla förändringar i metoden och KOM medger inte sökning! Det skulle ju vara fint om det gick att utnyttja att ganska mycket material ligger i bildminnet och inte behöver sändas om vid &Z och &-Z och radjusteringar.

(275507) (kommentar i 275855)

(275588) 81-05-13 10:14 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Fritt forum Kommentar till :275501: av Anders Sandberg Ärende: JU + PROP + J- eller F- Har ibland sett avstavning mitt i ord, kanske särskilt från USA, vilkemedför att problemet med blanka luckor försvinner. Eftersom avstavning dessutom tycks vara ett problem för många numera, är iden ganska bra. Om man vill ändra på något, är det ofta effektivt att börja och hoppas på efterföljare. Ett sådant bruk kan spridas snabbt. Tror jag skall sätta igång, åtminstone i texter där jag själv kan bestämma, hur jag vill ha det. Finns det fler reformivrare?

(275588) (kommentar i 275599, 275666)

(275599) 81-05-13 10:37 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275588: av Siv Bäcklund Ärende: JU + PROP + J- eller F- Jag tror inte det hjälper med att försämra svenskan. problemet är att VIDED tydligen inte litar på att man skriver en blandning av alla sorters bokstäver utan lägger in blanka för att täcka "värsta fall". En rad med många i-n innehåller fler bokstäver än en med många W-n i proportionell stil.

(275599) (kommentar i 275694, 275840)

(275694) 81-05-13 14:19 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275599: av Anders Sandberg Ärende: JU + PROP + J- eller F- Jag tycker naturligtvis inte, att det är "att försämra svenskan". Grunden för avstavningen är väl, att det ska bli lättare fr läsaren, klarare om man så vill. Frågan är, om man vinner så värst mycket, eller alls? Man kunde ju pröva, dessvärre behövs då även denna möjlighet i den editor man använder. Jag tror inte det är så värst mycket svårare, att direkt följa texten på nästa rad, om ordet är oavslutat. Det vore onekligen praktiskt i dataåldern, och skulle ge snyggare och kanske klarare stil, förutom att inga längre behövde fundera på avstvningens problem. Den amerikanska text jag läste, var inte alls svårläst. Hit hör att jag är förtjust i även rak högermarginal, tycker det blir snyggast så.

(275694)

(275831) 81-05-13 16:54 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275501: av Anders Sandberg Ärende: JU + PROP + J- eller F- VIDED-s anpassning med &JU och proportionell skrift är INTE avsedd att skrivas ut direkt på en terminal. Den är avsedd att skrivas ut med ett efterbearbetningsprogram av typ VIDEDP, som är tänkt skall krympa raderna (flytta högermarginalen åt vänster) så att man får lagom breda mellanslag. Det enda syftet med den raka högermarginal som visas på skärmen av VIDED är (a) att du själv skall se vilken text som har rak högermarginal (b) att efterbearbetningsprogrammet skall veta vilka rader som skall ges rak högermarginal (de som slutar längst ut på raden). Antag att en rad innehåller väldigt många bokstäver som har liten bredd, t.ex. "i". Och nästa rad innehåller många bokstäver med stor bredd, t.ex. "m". Eftersom dessa tecken på skärmen har lika bredd, så måste det på skärmen och i filen bli många mellanslag i "m"-raden. Men dessa mellanslag skall reduceras av efterbearbetningsprogrammet.

(275831)

(275840) 81-05-13 16:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275599: av Anders Sandberg Ärende: JU + PROP + J- eller F- Om du med "&MR"-kommandot eller /MR-switchen till VIDED anger var du vill ha din högermarginal, så lägger VIDED med proportionell text in så mycket text på varje rad att det blir snyggt vid utskrift på papper med den av dig valda högermarginalen. Däremot lägger VIDED in en massa extra blanka i mellanslagen i textfilen, för att alla rader säkert skall få samma raka högermarginal. Du måste alltså kombinera VIDED med ett efterbearbetningsprogram som krymper högermarginalen till det värde du hade på &MR när du körde VIDED. Leoncio Maya har gjort en ny VIDEDP-version nyligen. Undrar om den har den faciliteten? Jag vet inte!

(275840) (kommentar i 275930)

(275855) 81-05-13 17:03 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275507: av Anders Sandberg Ärende: Smartare terminal a) Tag en kopia av enbart Cifer 2605-sidan ur TERDEC.INI b) Modifiera för skillnaderna, speciellt då kodern för Delete line och insert line. c) Gör RUN TERPRO och producera filen VIDED.INI. d) Kör vided med /T:SPECIAL/MONTER:CI3635 Pröva gärna med att ändra lite i taget i steg b), testa om det fungerar, innan du inför fler saker.

(275855) (kommentar i 275934)

(275930) 81-05-13 18:42 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275840: av Jacob Palme FOA1 Ärende: JU + PROP + J- eller F- Som det är implementerat så kan man inte få olika spaltbredd i samma text eftersom VIDED expanderar alla rader till position 80 oavsett om jag angett MR=50 eller MR=72. Dessutom så blir inte radfallet samma om jag angivit MR=72 och gör FC eller JU och det borde det bli. Det printprogram som jag nyligen börjat använda har just krympningsfunktionen som du talar om - det är därför som jag börjat använda JU - i annat fall är JU vid proportionell text inte användbart. Kvarstår att texten blir misshandlad om man efter JU försöker att avstava eller gör FC och att radfallet inte blir identiskt.

(275930) (kommentar i 276363)

(275932) 81-05-13 18:44 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: F- Går det att få avstavningsrutinen att fungera så att den inte automatiskt ger &FC fram till nästa stycke. Ibland vill man avstava trots att man t.ex. bara gjort &5FC. Då är det hopplöst att t.ex. få en efterföljande uppräkning ihoplagd med raden man avstavar på.

(275932) (kommentar i 276219, 276365)

(275934) 81-05-13 18:55 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Editorer implementering. Sändare: Jacob Palme FOA1 Kommentar till :275855: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Smartare terminal Bra skall göra enligt instruktionerna. Terminalen heter f.ö. Cifer 2632 så det blir CI2632. Finns det några editorer som har support för större bildminne än det som just syns på rutan. En fördel med mikrodatorbaserad editering är ju att man kan scrolla snabbt åt olika håll. Jag gillar dock inte att belamra mitt skrivbord med disketter och fläktljud från mikrodatorn. Därför tycker jag det vore smartare att man hade någon slags dynamisk överföring där editorn passar på att skriva i förväg i minnet utanför rutan. Om man nu hoppar i filen så har man i varje fall inte förlorat någonting. Om man rättar eller

(275934) (kommentar i 276375, 276590)

(276219) 81-05-14 10:43 Rolf Wasteson Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275932: av Anders Sandberg Ärende: F- Använd &nF- !

(276219)

(276332) 81-05-14 12:20 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :274923: av JR ERIKSSON Ärende: Terminaltyp "OTHER". Terminaltyp "OTHER". Original: (20685) 81-05-12 13:01 Stig Boberg Vanesak - OK, men ESC har fungerat förr, Felet fanns när "nya vided" lades upp på FILIP, rättades, men har tydligen återuppstått i både gamla och nya vided. Tycker alltså fortfarande att det borde gå att åtgärda!

(276332) (kommentar i 276382)

(276363) 81-05-14 12:56 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275930: av Anders Sandberg Ärende: JU + PROP + J- eller F- Felet med avstavning skall jag undersöka. I övrigt förstår jag det inte. Vided producerar visserligen en mellanfil (den som visas på skärmen) med högerkolumnen i 78 tror jag det är, men det är ju en fiktiv fil. Den verkliga högermarginalen vid utskrift på papper kan vara t.ex. 72 eller 60 eller 40. VIDED lägger ut så många bokstäver per rad som ryms inom den av dig angivna marginalbredden. Anger du t.ex. MR:60, så får du färre bokstäver/rad än med MR:72. Att VIDED sedan i temporärfilen lägger högermarginalen vid 78 är därför att det inte går att på en icke-proportionell skärm visa var högermarginalen skall hamna vid utskrift med en proportionell skrivare.

(276363) (kommentar i 277292)

(276365) 81-05-14 12:57 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275932: av Anders Sandberg Ärende: F- När du har en uppräkningen som följer direkt efter ett formatterat stycke utan mellanliggande blank rad så skall du ha en punkt först i raden av uppräkningens första stycke. Denna punkt stoppar &F--kommandot. VIDEDP tar bort dessa punkter vid utskrift på papper.

(276365) (kommentar i 276372)

(276372) 81-05-14 13:02 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :276365: av Jacob Palme FOA1 Ärende: F- Detta är ett exempel på hur du kan hantera en uppräkning som följer direkt på ett stycke utan mellanliggande blank rad. Uppräkningen kan tänkas se ut så här: . > Alternativ 1 skrivs här. . > Här är alternativ 2, vars text är så lång att den kräver mer än en textrad. . > Här följer slutligen alternativ 3. I ovanstående text kommer &F- eller &J--kommandona att kunna utföras var du vill, både före och i uppräkningen, utan att uppställingen grötas ihop.

(276372)

(276375) 81-05-14 13:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Editorer implementering Mottagare: Anders Sandberg. Mottaget: 81-05-15 10:34 För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :275934: av Anders Sandberg Ärende: Smartare terminal Min gissning är att det inte finns det. Editorerna i EMACS/AMIS/FINE- gruppen är ju ännu mer datorcentrerade, och min gissning är därför att de inte kan fås att supporta en terminal med minne större än vad skärmen visar. I VIDED vore det teoretiskt möjligt att införa det, fast jag tvivlar att det någonsin blir av. En bättre lösning är kanske att få högre linjehastighet till datorn. VIDED skall helst köras med 4800 eller 9600 baud, och då spelar det inte så stor roll om text kommer från datorn eller det interna minnet.

(276375) (kommentar i 277281)

(276382) 81-05-14 13:10 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :276332: av Överföring från FOA 3 Ärende: Terminaltyp "OTHER". Vissa terminaltyper har styrkoder utan ESCAPE för vissa enkla grundfunktioner, och styrkoder med ESCAPE för mer avancerade funktioner. Det innebär att ett behov av dubbla ESCAPE uppstår om man gör om VIDED så att VIDED skall supporta mer avancerade egenskaper hos dessa terminaler. Vad jag vet har sådan ändring skett av VIDED för MINITEC och INFOTON I200. Det går dock i så fall att skriva en TERDEC.INI med bara de gamla enkla terminalfunktionerna. I så fall får du fördelen att en ESCAPE räcker, men istället utnyttjar VIDED då inte de mer avancerade terminalstyrfunktionerna. Är det en MINITEC eller INFOTON I200 du använder?

(276382)

(277292) 81-05-15 10:55 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :276363: av Jacob Palme FOA1 Ärende: JU + PROP + J- eller F- Vad jag erfarit så är det den "fiktiva" filen som verkligen lagras efter editeringen är avslutad. Någon annan fil har jag inte sett till. En enkel lösning på problemet med olika breda kollumner vore naturligtvis att man kunde ange JU-ML och JU-MR som switchar eller kommandon. Nu är man låst till default 78 (eller 80 som jag tror det är). Det utskriftsprogram som jag har använt sista tiden förmår bara komprimera max 30 % och det räcker inte om man vill ha 50 tecken per rad och VIDED lägger till 30 blanka. Texten blir tandlös som en en 6 åring som byter från mjölktänder.

(277292) (kommentar i 277607)

(277607) 81-05-15 16:47 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :277292: av Anders Sandberg Ärende: JU + PROP + J- eller F- Annars kanske man kunde modifiera utskriftsprogrammet till att kunna ta bort fler blanka. Nackdelen med att på skärmen visa alltför smala marginaler är att man då inte "får rum" på skärmen för sådana rader som innehåller många smala bokstäver typ "i". Dessa rader blir för långa på skärmen för att få rum fram till marginalen. VIDED tvingas i så fall att lägga in för lite text i sådana rader, men då missar man ju hela fördelen med proportionell utskrift som just är att få rum med fler tecken per rad än vid icke proportionell utskrift. Kan du inte använda VIDED-s &FC-kommando istället och låta ditt efterformatteringsprogram förlänga raderna till rak högermarginal istället? Jag behärskar inte DFORM men detta är kanske en möjlig lösning?

(277607) (kommentar i 279220)

(278094) 81-05-17 11:18 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: INI-fil för Elite 3045 Jag försöker skapa en INI-fil för en ELITE 3045 (som är ELITE 2500 kompartibel). På LIDAC får jag inte direct-cursor-adresseringen att fungera (troligtvis gammal version). På ODEN går programmet TERPRO fel på filen TERDEC.INI<274,5252>. Denna fil är skapad från EL2500 siden med en del införda ändringar. Den klagar först på att den saknar några rader och sedan blir det exekveringsfel! Kan någon hjälpa mig?

(278094) (kommentar i 278098)

(278098) 81-05-17 12:05 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Rapport (över) program-ändringar Kommentar till :278094: av JR ERIKSSON Ärende: INI-fil för Elite 3045 Att den inte kan hitta CURSOR DOWN/SCROLL tror jag du kan ignorera. Ev. kan du sätta in de rader den saknar med bara blanka efter ":" för att få den nöjd. Exekveringsfelet berodde på att du hade skrivit FUNKTION KEY istället för FUNCTION KEY. Jag har nu ändrat i FOA:TERPRO.EXE så att den ger en begripligare felutskrift för detta.

(278098)

(279220) 81-05-19 14:28 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :277607: av Jacob Palme FOA1 Ärende: JU + PROP + J- eller F- Felet med att VIDED misshandlar texten uppstår när jag har ML:0 och MR:72. Jag provade med att sätta ML:6 och MR:78 och då fungerar det nästan (sista tecknet på varje rad försvann) När jag har ML:0 går det så här. FC eller JU går bra första gången. Försöker jag sedan med J- eller att använda FC efter JU så komprimeras texten till oigenkännlighet.

(279220)

(280331) 81-05-21 00:46 Överföring från ADB Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Vided och VC415? Original: (37921) 81-05-20 10:32 Magnus Karlson När kommer Vided att supporta VC415? Ännda skilnaden som jag tror nämts tidigare mot VC404 terminalen är att clear är = Form Feed istället. Vi har ett 10 tal VC415 på ADB och det vore trevligt om Vided var lite lättare att använda för elevernas skull.

(280331) (kommentar i 280491)

(280491) 81-05-21 10:44 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :280331: av Överföring från AURORA Ärende: Vided och VC415? Senast i sommar tänker jag införa ny förenklad rutin för att införa nya terminaltyper i VIDED. Därefter kan jag enkelt införa även VC415.

(280491) (kommentar i 281876)

(280642) 81-05-21 14:44 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Försäljning av VIDED. Hur och till vilka säljs VIDED, och vilka terminaler går att använda? Det vore intressant att veta, eftersom jag gärna vill rekommendera VIDED till många, även utanför FOA, och kanske s sm även kunna använda VIDED på hemmaplan för egen del. Det sista blir kanske ändå inte möjligt?

(280642) (kommentar i 281649)

(281649) 81-05-23 13:01 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :280642: av Siv Bäcklund Ärende: Försäljning av VIDED. VIDED går enbart att använda på datorer av typ DEC-10 och DEC-20. I Sverige finns enbart ganska stora datorer av dessa typer. I USA säljs också en mindre dator av samma typ (FONLY, piratmaskin). För den som skaffat sig en dator av typ DEC-10 eller DEC-20 kan man hyra VIDED av FOA för en kostnad av 13788 kr/år. Universitet får VIDED för 4596 kr/år. Det priset är då en gemensam avgift för alla som använder VIDED på en viss dator. Om man inte har en egen dator, kan man använda VIDED på någon datacentral som har VIDED, i Sverige t.ex. QZ (ODEN, NADJA, AURORA), FOA (TOR, FILIP), Linköpings Universitet (LIDAC), Medicindata i Göteborg, Träforskningsinstitutet i Stockholm. TSL-data i Stockholm har haft VIDED på prov men hyr inte systemet längre. VIDED går att köra på de flesta s.k. asynkrona skärmterminaler (även kallade TTY-kompatibla skärmterminaler). Det är ofta ganska enkelt att anpassa VIDED till en ny terminaltyp.

(281649)

(281876) 81-05-24 04:29 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m.. Sändare: Jacob Palme FOA1 Kommentar till :280491: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Vided och VC415? Läsa term-info från fil Original: (62287) 81-05-23 12:39 Peter Svanberg NADA ...ska du göra, vad jag förstått. För att undvika onödiga disk- accesser kan man kanske tänka sig att skriva ut infon på TMP:fil första gången man går in i VIDED? (Det kanske någon har föreslagit redan?) Kunde man dessutom införa någon standard för info-filens format så att alla program som behöver, kan använda den? Den som finns kan kanske användas, om allt finns som alla behöver?

(281876) (kommentar i 281930)

(281930) 81-05-24 10:10 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Kommentar till :281876: av Överföring från NADJA Ärende: Terminalbeskrivning a) Ja, jag har just tänkt mig att skriva ut info-filen på en TMP-fil första gången för att slippa onödiga diskaccesser. b) Det format jag har på info-filen idag är kanske lite skräddarsytt för just VIDED. Jag skiljer t.ex. inte på "start underline" och "start reverse video" eftersom VIDED inte är intresserad av skilda koder för dessa två funktioner.

(281930)

(282492) 81-05-25 13:34 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: ^Z bör hanteras bättre av VIDED Speciellt i dialogen när VIDED vill veta vilken terminal man har.

(282492)

(284137) 81-05-27 12:18 Överföring från FOA 3 För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Peter Stendahl FOA1. Mottaget: 81-06-03 07:38 Ärende: VIDEDI Original: (21032) 81-05-26 15:26 Håkan Persson Jag har försökt använda VIDEDI för att få en innehållsförteckning ur en dokumentation. Jag försökte använda /CON:DIGIT. Tyvärr så ville inte detta fungera om jag inte hade kapitelnumren längst ut till vänster. Men där brukar man väl inte ha dem?

(284137)

(288580) 81-06-07 18:56 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Insert character VIDED verkar inte utnyttja alla finesser till fullo. På de terminaler som av insert/delete character utnyttjas inte detta på rätt sätt. Ctrl-D suddar mha delete character medan Ctrl-V skriver om raden! Om man däremot använder specialtangenterna insert/delete character fungerar det som väntat/önskat! Bug eller feature?

(288580) (kommentar i 288584)

(288584) 81-06-07 19:01 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :288580: av JR ERIKSSON Ärende: Insert character Det är sant. &nD är ännu smartare, den räknar ut vilket som lönar sig bäst innan den avgör vilken metod den skall använda. Om n är stort kan det gå fortare skriva om raden. Någon gång skall jag införa detta även för &nV. Att jag inte gör det beror, tror jag, på att &nV använder samma rutin internt inne i VIDED som för &I (med lämpligt antal blanka som parameter). Att använda INSERT-CHARACTER skulle alltså kräva annan rutin. Anmärkning: Att VIDED för vissa terminaltyper kan ta kommandona CONTROL-D och CONTROL-V är icke någon dokumenterad VIDED-egenskap.

(288584) (kommentar i 288626)

(288626) 81-06-07 21:08 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :288584: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Insert character &I fungerar på önskat sätt (dvs. med Inset Character).

(288626) (kommentar i 288799)

(288799) 81-06-08 15:53 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :288626: av JR ERIKSSON Ärende: Insert character &I har en specialalgoritm för att sätta in ett tecken i taget "med en gång". Men pröva med &5*ixxx.

(288799)

(289459) 81-06-09 16:14 Rolf Wasteson Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEP på MINITEC Jag har provat att köra VIDED på MINITEC men utan större framgång (Jag skall lägga in brasklappen här att jag inte studerat VIDED-manualen) speciellt för användning på MINITEC). Vad som händer är att alla kommandon skrivs i, vad som på VC414 skulle kallas, background mode, dvs halv intensitet. På MINITEC tror jag att det klaras av genom att deklarera ett skyddat fält. När sedan kommandot skall 'släckas' försvinner det inte (troligtvis för att det är i ett skyddat fält) och fortsatt användning av skärmen utan total omskrift blir någor förvirrad.

(289459) (kommentar i 289590)

(289590) 81-06-09 18:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :289459: av Rolf Wasteson Ärende: VIDEP på MINITEC Jag testade ut VIDED för en MINITEC som stod på QZ-s KTH-terminal för ett par år sedan. DÅ fungerade det. Vet inte om jag har tid undersöka den igen. Det är väl en terminaltyp på väg ut?

(289590) (kommentar i 290123)

(291196) 81-06-11 15:24 Arne Franse'n Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Erf från DT80 Det var en kul upplevelse att få testa funktionstangenterna för första gången. Den möjlighet jag saknar mest är HOME-tangent, men det går ju inte att åstadkomma. Det är bra att nollan är ESC-märkt så att man slipper dubbeltrycka ESC-tangenten. En avgjord nackdel är dock att TAB-sättningen ej återställs när man går ur VIDED. I 132-mod undrar jag även över varför du har satt Revised-angivelsen på första raden. Återkommer med mera synpunkter efter ytterligare utnyttjande.

(291196) (kommentar i 291587, 292059, 299441)

(291587) 81-06-12 08:18 Mats Wallin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Kommentar till :291196: av Arne Franse'n Ärende: Erf från DT80 Vad skall man ange för terminaltyp till VIDED för DT80? (Och till monitorn, TRE TYP DT80 funkar ju inte, och ingen annan kunde jag tro passade (efter TER TY ?)).

(291587) (kommentar i 291613, 291636, 291671, 293803)

(291613) 81-06-12 08:40 Claes Strömberg LIDAC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Kommentar till :291587: av Mats Wallin FOA1 Ärende: Erf från DT80 En DT80 kan användas som två olika terminaler. VT52 eler ANSI dvs ungefär VT100. Både dessa terminaltyper understöds både av VIDED och monitorn.

(291613)

(291671) 81-06-12 10:06 Mats Ohlin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Kommentar till :291587: av Mats Wallin FOA1 Ärende: Erf från DT80 Obs att genom att ange 60 Hz minskar flimmret avsevärt.

(291671) (kommentar i 294269)

(291880) 81-06-12 13:58 Torsten Ström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VC414 och VIDED version 5A(416) Jag får inte längre halv intensitet på min VC414 som avstavningshjälp. Varför? 1lä

(291880) (kommentar i 292062)

(291961) 81-06-12 16:09 Leoncio Maya Mottagare: Jacob Palme FOA1. Mottaget: 81-06-12 17:45 Mottagare: Örjan Leringe QZ. Mottaget: 81-08-17 12:43 Mottagare: Rolf Wasteson. Mottaget: 81-06-15 11:54 Mottagare: Arne Franse'n. Mottaget: 81-06-22 08:27 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Staffan Romberger (NADA). Mottaget: 81-06-13 14:22 Ärende: Den nya versionen av VIDEDP finns nu på NEW arean.

(291961) (kommentar i 291976)

(292059) 81-06-12 17:52 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :291196: av Arne Franse'n Ärende: Erf från DT80 Jag tänker införa att en av funktionstangenterna, t.ex. siffertangent 6, ger HOME-funktion i VIDED som hjälp åt VT100-användare av VIDED.

(292059) (kommentar i 292145)

(292062) 81-06-12 17:53 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :291880: av Torsten Ström Ärende: VC414 och VIDED version 5A(416) Den switch under huven på terminalen som avgör om du skall få det eller inte glappar lätt. Rucka den fram och tillbaka några gånger. För min del föredrar jag för övrigt att ställa in den på understrykning istället för halv intensitet.

(292062) (kommentar i 292141)

(292141) 81-06-12 20:26 Mats Wallin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292062: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VC414 och VIDED version 5A(416) Och jag tycker det är mycket bättre med reverse video, DÅ SER MAN verkligen vad det är som händer. Vad är det förresten som markeras i början på vissa rader när man gör exempelvis &FC på ett stycke. Då blir i vissa rader ett antal tecken (invers/understryknings-)markerade, är det möjligen så långt som man skulle kunna stava av eller???

(292141) (kommentar i 292260)

(292145) 81-06-12 20:27 Mats Wallin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292059: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Erf från DT80 Fungerar den numeriska delen till höger som funktionstangenter?? Sänder inte de samma siffror som de vanliga numeriska tangenterna?

(292145) (kommentar i 292262, 293808)

(292260) 81-06-13 11:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292141: av Mats Wallin FOA1 Ärende: VC414 och VIDED version 5A(416) Just det. Det är tips om var du kan/inte kan sätta in &F- kommandot för att göra framgångsrik avstavning.

(292260)

(292262) 81-06-13 12:00 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292145: av Mats Wallin FOA1 Ärende: Erf från DT80 VT100 kan via SETUP eller med styrkod från datorn ställas in så att den numeriska delen till höger kan användas antingen som funktionstangenter eller som siffertangenter. VIDED ställer in den på funktionstangenter. Dock använder VIDED ännu bara de första 10 av funktionstangenterna. Alla övriga funktionstangenter blir identiska med PF1. T.ex. kan man alltså använda numeriska tangentbordets ENTER för PF1 om man vill (start av VIDED-kommando alltså.) I framtiden kan VIDED komma att använda mer än 10 funktionstangenter.

(292262) (kommentar i 293810)

(292306) 81-06-13 14:54 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Leoncio Maya. Mottaget: 81-06-29 10:21 Kommentar till :292287: av -Jacob Palme Ärende: NY VÄSENTLIGT OMARBETAD VERSION AV VIDEDP Några smärre kommentarer av kosmetisk betydelse angående NEW:VIDEDP.EXE. 1) Då NEW:VIDEDP startas anges versionsnummer som 2A. FOA:VIDEDP.EXE anger versionsnummer 2B. NEW:-versionen borde väl ha nyare versionsnummer än gamla versionen? Då ny funktionalitet införts bör kanske versionen heta 3A? 2) Vore bra ifall en switch /H fanns som skulle kunna vara synonym med "?" eller ev skriva ut HLP:VIDEDP.HLP. De flesta program som accepterar switchar enligt /xxxx brukar förstå /HELP. 3) Vore bra med en mer informativ ledtext än "*". Jag föreslår att "VIDEDP>" används i stället. 4) Standard terminaltyp borde vara /T:DI1620 så att gamla användare av VIDEDP inte tvingas ändra i MIC-filer, anvisningar för datorovana osv. Det borde vara de nya DI1650-avändarna som ska ange switch! 5) I utskriften efter "?" står det "informaion". 6) RETURN medför att man återgår till monitornivå. Detta är inte brukligt i de flesta program. I stället bör ny ledtext bara skrivas. 7) Undvik hakparenteser i utskrifter då sådana inte finns i svensk teckenstandard (ersätts ju med Ä och Å). 8) En uppdaterad VIDEDP.HLP och användarbeskrivning kommer väl snart?

(292306) (kommentar i 292311)

(292311) 81-06-13 14:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Leoncio Maya. Mottaget: 81-06-29 10:28 Kommentar till :292306: av Sven Olofsson QZ Ärende: NY VÄSENTLIGT OMARBETAD VERSION AV VIDEDP Att den nya versionen har versionsnummer 2A medan FOA:-versionen har versionsnummer 2B gör ju att man misstänker att någon sen förbättring i FOA-versionen inte kommit in i QZ-versionen av programmet ifråga.

(292311) (kommentar i 292654)

(292654) 81-06-14 09:46 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292311: av Jacob Palme FOA1 Ärende: NY VÄSENTLIGT OMARBETAD VERSION AV VIDEDP Många skärmar har möjlighet att visa reverse video, blink, understrykning, dubbel bredd, dubbel intensitet etc. Det vore ju väldigt fint om ett tillägg i VIDED för de nya VIDEDP funktionerna utnyttjade detta. Då skulle man börja närma sig ordbehandlingsmaskinerna. Efter vårens mycket intensiva VIDED-användning så har jag hel lista med VIDED-kommentarer och önskemål. Hoppas jag hinner sammanställa den och skicka in den till "jultomten" innan det är försent.

(292654) (kommentar i 292686)

(292686) 81-06-14 10:50 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292654: av Anders Sandberg Ärende: NY VÄSENTLIGT OMARBETAD VERSION AV VIDEDP Menar du att man i VIDED skulle kunna se saker understruket, i dubbel bredd o.s.v. och sedan få ut det på papper på samma sätt som man ser det på skärmen? Detta kräver så genomgripande ändringar i grundläggande VIDED-funktioner att jag sannolikt aldrig inför det! Att VIDED bara utnyttjar en speciell typ av visning av text på skärmen, och inte använder det för en avgörande facilitet i VIDED, är därför att VIDED skall kunna fungera på många olika sorts terminaltyper.

(292686)

(292913) 81-06-14 17:18 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Leoncio Maya. Mottaget: 81-06-29 10:47 För kännedom: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-06-22 23:07 Ärende: Förbättringar i VIDEDP En önskelista på färbättringar i VIDEDP finns i filen DSKD:VIDEDP.FUT<105,1745>. Jag är tacksam för synpunkter.

(292913) (kommentar i 294082)

(293153) 81-06-15 08:17 Lars Lindwall, LIDAC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Cursorplacering efter &ju eller &fc På en del terminaler, t ex DT80 får man numera ett bra avstavnings- understöd. Dock retar man sig ibland på att cursorn efter utfört kommando inte står särskilt bra till för att utföra de avstavningar som "föreslagits". Man måste först göra en del förflyttningar. Kunde man inte tänka sig en möjlighet att få cursorn att ställa sig på första avstavningsförslaget efter utfört rubr. kommando?

(293153) (kommentar i 293630)

(293170) 81-06-15 08:32 Claes Strömberg LIDAC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Appropå funktionstangenter Skulle deta vara en stor ändring att låta användarna specifcera vilket kommando som skickas från en funktionstangent? Det är inte troligt att alla använder de fördefinerade mest utan hellre vill ha egna. Dessutom kunde man då sära på &K och &1L som ligger intill varandra.

(293170) (kommentar i 293632, 293965)

(293187) 81-06-15 08:59 Torsten Ström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: &K och &L Håller med Clas Strömberg om att det är olyckligt att rubr funktioner utnyttjar funktionstangenter intill varandra. Får jag dessutom upprepa ett gammalt önskemål om att kunna ge * resp *e vid VIDEDs Page-fråga för att komma till sista sidan

(293187) (kommentar i 293634)

(293412) 81-06-15 12:33 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Önskelista finns det en sammanställd befintlig önskelista för VIDED också?

(293412) (kommentar i 293636)

(293630) 81-06-15 16:57 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293153: av Lars Lindwall, LIDAC Ärende: Cursorplacering efter &ju eller &fc Instämmer! Ett klokt förslag.

(293630)

(293632) 81-06-15 16:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293170: av Claes Strömberg LIDAC Ärende: Appropå funktionstangenter Jag hade tänkt införa det samtidigt med att jag inför en ev. makrofacilitet, så att man kan lägga godtycklig makro i funktions- tangenterna. Det är ingen stor ändring att införa.

(293632) (kommentar i 293961)

(293634) 81-06-15 17:01 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293187: av Torsten Ström Ärende: Page: "sista sidan" Instämmer i behovet men är * en naturlig beteckning för sista sidan? Har någon ett annat förslag?

(293634) (kommentar i 293903, 295344)

(293636) 81-06-15 17:01 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293412: av Anders Sandberg Ärende: Önskelista Nej, bara en tjock bunt lappar sorterade delvis i prioritets- ordning. Jag hoppas få tid i sommar att beta av några av de mest angelägna önskemålen.

(293636)

(293803) 81-06-15 18:20 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. Kommentar till :291587: av Mats Wallin FOA1 Ärende: Erf från DT80 Erf från DT80 Original: (65662) 81-06-13 10:53 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL DT80 påstås vara VT100-kompatibel och är också den mest VT100-kompatibla terminal jag sett! TERMINAL TYPE VT100 bör alltså fungera bra. (Eller TER TYP VT52, beroende på vilken mod du har terminalen i).

(293803) (kommentar i 293818)

(293808) 81-06-15 18:21 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292145: av Mats Wallin FOA1 Ärende: Erf från DT80 Erf från DT80 Original: (65664) 81-06-13 10:55 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Om man skickar en speciell funktionskod till terminalen (set keyboard application mode), så skickar alla tangenter på den numeriska keypadden (ursäkta!) andra koder än de gör normalt.

(293808) (kommentar i 293905)

(293810) 81-06-15 18:22 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292262: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Erf från DT80 Erf från DT80 Original: (66132) 81-06-15 17:57 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Detta kan inte göras med SETUP. Bara med styrkoder. (I alla fall på VT100)

(293810)

(293903) 81-06-15 21:30 Mats Wallin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293634: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Page: "sista sidan" * kommer från SOS.

(293903) (kommentar i 293963)

(293905) 81-06-15 21:31 Mats Wallin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293808: av Överföring från NADJA Ärende: Erf från DT80 Och vad är det för kod?

(293905) (kommentar i 294245, 294466)

(293961) 81-06-16 03:01 Lars Hörnfeldt Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293632: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Appropå funktionstangenter Keyboard-macros kunde även associeras med alfa(-num) tangenter, så tex ^E<x> exekverar macrot svarande mot bokstav <x>. Visserligen krävs 2 tryck, men från centrala kbd-et, så gör inget. Fördel: man kan ha ca 35 macros, >> de 0-8 prog-tangenter (och betydl. färre avvarbara) som de flesta terminaler har, och det skulle ge heldumma terminaler en chans.

(293961) (kommentar i 294468)

(293963) 81-06-16 03:08 Lars Hörnfeldt Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293903: av Mats Wallin FOA1 Ärende: Page: "sista sidan" Sen har Teco "Z", men vill nog föreslå Emacs-familjens ">".

(293963) (kommentar i 294237)

(293965) 81-06-16 04:19 Lars Hörnfeldt Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293170: av Claes Strömberg LIDAC Ärende: &Y=Undo av &K Om man trycker på &K av misstag (möjligt även efter omplacering) vore det bra om Kill-ed text sparas, och kunde stoppas tillbaka med ett &Y (Y-ank killed text). Förutom Kill-undo ger det ett bekvämt sätt att flytta text. Jag brukar visserl. ordna det med att i &K-progtangenten stoppa in &QK &K, men det dödar bara 1 rad. En ny K implementation skulle ackumulera texten från konsekutiva &nK (som i Emacsfamiljen) så man inte behöver räkna raderna exakt på stycket, utan göra dödandet i flera portioner, flytta cursorn, och där &Y-ank då skulle stoppa in HELA stycket.

(293965) (kommentar i 294462)

(294082) 81-06-16 12:19 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :292913: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Förbättringar i VIDEDP Frbättringar i VIDEDP Original: (21379) 81-06-16 09:56 Kjell Heiding Jag tycker att switcharna som tar bort <FF> i brjan och i slutet av utskriften br prioriteras hgre. Det är väl inte så svårt (?) och skulle spara en hel del papper på Filip. Spara är ju populärt nu fr tiden.

(294082) (kommentar i 294102)

(294237) 81-06-16 14:33 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293963: av Lars Hörnfeldt US Ärende: Page: "sista sidan" Det här var svårt! > har ju en viss logik över sig.

(294237)

(294251) 81-06-16 14:41 Torsten Ström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: ta sidan * kommer från SOS men har också "wildcard"-betydelse. Vi har använt beteckningen i en hel del MIC-filer som standard för sista sidan. Kanske detta kan väga till *:s fördel?

(294251)

(294315) 81-06-16 15:31 Kristina Laurin Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: sidmarkering i vided Hur får man vided att inte lägga till sidnummer vareviga gång man går in?

(294315) (kommentar i 294334)

(294334) 81-06-16 15:49 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294315: av Kristina Laurin Ärende: sidmarkering i vided Med switchen /-P

(294334) (kommentar i 294441)

(294441) 81-06-16 16:31 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294334: av JR ERIKSSON Ärende: sidmarkering i vided Denna switch antas automatiskt för filer med programmeringsspråks- extensions, jag brukar använda .BAS som extension på filer jag inte vill ha sidnummer på. (Eftersom jag aldrig programmerar i BASIC).

(294441) (kommentar i 294928)

(294464) 81-06-16 16:41 Anders Ström SSRC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Utmatning till olika enheter Kan VIDED ge något stöd för att ge utmatning till olika enheter. Jag tänker på en situation där jag har en matrisskrivare med hög tillgänglighet och en Diablo 1650 med lägre tillgänglighet. Jag vill då ta ut korrekturer på matrisskrivaren, men det färdiga dokumentet skall skrivas ut på Diablon (variablel bredd mm). Jag vill ha någorlunda jämn högermarginal i bägge fallen.

(294464) (kommentar i 294476, 294483, 294530)

(294466) 81-06-16 16:41 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293905: av Mats Wallin FOA1 Ärende: Erf från DT80 Erf från DT80 Original: (66458) 81-06-16 16:37 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Jag angav den inte därför att jag inte kan den utantill. Däremot så kommer jag ihåg att numeriska tangentbordet skickar ESC O följt av en bokstav, olika för olika tangenter.

(294466)

(294468) 81-06-16 16:41 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293961: av Lars Hörnfeldt US Ärende: Appropå funktionstangenter Appropå funktionstangenter Original: (66460) 81-06-16 16:40 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Nej, det går inte i VIDED eftersom VIDED inte använder kontrolltecken. (^D och ^V är odokumenterade och ESC är inget vanligt kontrolltecken)

(294468) (kommentar i 294485)

(294476) 81-06-16 16:50 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294464: av Anders Ström SSRC Ärende: Utmatning till olika enheter SCRIBE-systemet (under TOPS-10/20) har en sådan facilitet att man kan välja utskriftsenhet utan att behöva ändra i sitt dokument.

(294476) (kommentar i 294494)

(294483) 81-06-16 16:53 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294464: av Anders Ström SSRC Ärende: Utmatning till olika enheter Du menar VIDEDP och inte VIDED. Jag skulle tro att det är en svår och omfattande ändring av VIDEDP som sannolikt aldrig blir genomförd.

(294483) (kommentar i 294489)

(294485) 81-06-16 16:54 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294468: av Överföring från NADJA Ärende: Appropå funktionstangenter Något liknande går väl att införa i VIDED. T.ex. att funktionstangent 11 följd av godtycklig bokstav ger utförande av den makro som har denna bokstav som namn.

(294485)

(294489) 81-06-16 16:57 Anders Ström SSRC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294483: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Utmatning till olika enheter Jag menar hela samlingen program som ingår i VIDED-gruppen. För att ta ett kanske mer fascinerande scenario så kan vi tänka oss att vi har fotosättningsutrustning tillgänglig. Kan VIDED någonsin tänkas bli användbart i dylika sammanhang?

(294489) (kommentar i 294496)

(294494) 81-06-16 17:01 Anders Ström SSRC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294476: av Sven Olofsson QZ Ärende: Utmatning till olika enheter SCRIBE är ett utmärkt exempel på hur man kan göra sin textbehandling utan att bestämma sig för vilken enhet man vill använda förrän i absolut sista sekund. Men SCRIBE strider helt mot VIDEDs filosofi att användaren skall ha full kontroll över formatteringen, tvärtom ett grundläggande desginbeslut i SCRIBE var att formatteringen skulle skötas av programmet inte av användaren.

(294494) (kommentar i 295447)

(294496) 81-06-16 17:02 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294489: av Anders Ström SSRC Ärende: Utmatning till olika enheter Man kan ju alltid använda VIDED för att redigera TEX-filer! Jag funderar ev. på att be en praktikant att i höst göra en översättare från VIDEDP-format till TEX-format. Det blir givetvis inte lika generellt som TEX direkt, men kan kanske vara en enklare väg för dem som vanligen använder VIDEDP och någon gång vill ha okomplicerad fotosättning.

(294496) (kommentar i 294503, 294544)

(294503) 81-06-16 17:06 Anders Ström SSRC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294496: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Utmatning till olika enheter TEX är inte speciellt lämpat för att producera utmatning till min matrisskrivare. Jag vill ha ett korrektur för att studera innehållet, inte för att kolla formatteringen.

(294503)

(294544) 81-06-16 17:47 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294496: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Utmatning till olika enheter Jag har tänkt att fotosätta ett större dokument som vi håller på att skriva in med VIDED. Har då noterat att VIDED är besvärligt beträffande bindestreck. Vi har använt FC. Om vi nu genomgående tar bort alla avstavningar innan vi övergår till att lägga in fotosättarmarkeringar så finns det ändå kvar ett antal bindestreck för sammansättningar och där behagar VIDED avstava! När det sedan läggs ihop av nästa formaterare så blir det så här: lkjlkjlkj ABC- 80 lkjlkjlk lkjlkjl lkjlkj dvs. vi får en blank efter gamla bindestrecket. Kan man få VIDED att ta bort ALLA avstavningar?

(294544) (kommentar i 294564)

(294564) 81-06-16 18:25 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294544: av Anders Sandberg Ärende: Utmatning till olika enheter Det borde väl gå att införa en switch för detta ändamål.

(294564) (kommentar i 296428)

(294928) 81-06-17 09:43 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: SOS erfarenhetsutbyte. Sändare: Sven Olofsson QZ Kommentar till :294441: av Jacob Palme FOA1 Ärende: sidmarkering i vided Jag har också använt .BAS som allmän extension, ända tills jag behövde göra något med SOS på en BAS-fil. SOS hade nämligen någon annan finess på .BAS filer som jag inte var intresserad av.

(294928) (kommentar i 294937, 294965, 295346)

(294937) 81-06-17 09:57 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: SOS erfarenhetsutbyte. Sändare: Sven Olofsson QZ Kommentar till :294928: av Lennart Månsson FOA2 Ärende: sidmarkering i vided BASIC-filer har någon speciall konstruktion på radnummer. Därav SOS' konstiga beteende.

(294937) (kommentar i 294962)

(294965) 81-06-17 10:10 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294928: av Lennart Månsson FOA2 Ärende: sidmarkering i vided Switchen /NOBASIC medför att SOS inte hanterar *.BAS-filer som BASIC-källkod. Se utförligare kommentar i SOS-mötet.

(294965)

(295344) 81-06-17 21:07 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :293634: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Page: "sista sidan" Eftersom VIDED frågar efter "Page:" vore väl svaret "end" eller "last" (helst båda) vara naturligast. "Beginning" eller "first" torde inte vara nödvändiga om alla är överens om att första sidan har nummer 1.

(295344) (kommentar i 295707)

(295346) 81-06-17 21:08 --Tommy Ericson QZ Mottagare: SOS erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294928: av Lennart Månsson FOA2 Ärende: sidmarkering i vided SOS fil.BAS/NOBAS löser dina problem. /NOBAS kan nog även läggas i SWITCH.INI.

(295346)

(295447) 81-06-18 04:32 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294494: av Anders Ström SSRC Ärende: Utmatning till olika enheter Utmatning till olika enheter Original: (66672) 81-06-17 18:27 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Intressant vore att få veta hur många som föredrar att ha total kontroll själv eller låta programmet bestämma ramarna. Personligen så tycker jag att den absolut bästa egenskapen hos SCRIBE är att man inte behöver sitta och räkna rader och tecken och cm jämt och ständigt utan att vettiga defaults finns (som man kan gå ifrån om man vill)

(295447) (kommentar i 295657)

(295359) 81-06-17 22:32 Kerstin Hamberg Mottagare: Ordbehandling För kännedom: ALC framtida IR-system För kännedom: Björn Egerth DATAKULTUR. Mottaget: 81-06-18 10:02 För kännedom: Kalle Mäkilä. Mottaget: 81-06-30 12:02 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: WANG WANG Detta lär vara fabrikatet på en ordbehandlings- maskin. Själv vet jag ingenting om den. Här på Arbetslivscentrum skall man anordna ett försök med ordbehandling, tre separata försök. Syftet är att framställa forskningsrapporter o dyl på enklare sätt. Men skall försöka VIDED med tillhörande program för index, fotosättning och annat. Det skall sju-åtta personer pröva. Man skall på prov köra WANG, om vilken jag personligen inte vet någonging alls, utom namnet. Dessutom skall man köra en APPLE-maskin (tror jag den heter), som någon av våra professorer råkar ha skaffat för helt andra ändamål. Sedan skall VID???.*-programmen, WANG och APPLE jämföras när det gäller rapportproduktion, mänsklig milö vid d:o etc. Kort sagt en utvärdering. Mitt personliga, YRKESMÄSSIGA intresse är om vi på I&D-sektionen, som gör en ansenlig massa dataregistrering direkt uppkopplade till QZ över telenätet, kan använda WANG till att registrera data lokalt och sedan pytsa över dem buntvis till QZ. Kan man det ? Hur gör man ? Finns det svårogheter, konverteringsproblem eller annat ? Eller snarare: VILKA svårigheter finns ? Några brukar det alltid vara. Allt slags infrormatkon välkommen.

(295359) (kommentar i 295562, 295612, 295629, 295687, 296485)

(295598) 81-06-18 11:22 Tord Beckman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Avstavning i VIDED Vid det här laget har jag kört VIDED rätt länge men en sak irriterar mig. Om man försöker avstava ett ord med &j- och det misslyckas står bindestrecket kvar, följt av ett mellanslag. Man måste ta bort dem med &2D och sedan måste man göra en ny radutjämning med &JU eller sätta in ett par mellanslag på raden. Allt det där tar tid och är ganska irriterande i längden. Kan det inte ändras? Jag kan tänka mig två möjligheter. 1. Det händer ingenting alls. Helst bör man då få en en notis att avstavningen inte går att göra. 2. Ett nytt kommando som tar bort bindestrecket samt mellanslaget och sätter in mellanslag så att raden blir snygg igen.

(295598) (kommentar i 295634)

(295612) 81-06-18 11:59 Ulf Arborelius KI Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295359: av Kerstin Hamberg Ärende: WANG Wang har, såvitt jag vet, tidigare varit tämligen dyr, icke programmerbar (OB-systemet alltså) . De skulle komma med ett "fattigmans-alternativ". Hur blev det med det? När vi diskuterade märken på KI låg Metric-85 bra till eftersom den var en okamouflerad mikrodator (programmerbar), hade goda OB-program, inte var bland de dyraste och det fanns folk på det Svenska företaget som var intresserade av att modifiera programmen efter Svenska önskemål. Sedan dess har ABC-800 kommit som ett Svenskt alternativ, 80 tkn skärm och olika skrivare, floppy-enheter etc. Har ej sett OB-programmet . Har någon annan förslag på vad som är goda alternativ för närvarande?

(295612) (kommentar i 298096)

(295629) 81-06-18 12:15 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Datorer för människor! För kännedom: Dapu (-) Diverse anknytna frågor.. Sändare: Lars-Åke Larsson DK Datakultur Kommentar till :295359: av Kerstin Hamberg Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem För att en sådan jämförelse skall göras på lika villkor bör man i så fall när man använder VIDED använda 9600-bauds- terminaler med lokala direktlinjer till datorn. Vidare bör man i VIDED-fallet ha en Diablo-skrivare och programvara för att köa utskrifter till Diablon utan att behöva gå dit och hämta dem förrän utskrifterna är klara. Jag är lite tveksam till det lämpliga att enbart jämföra ordbehandlingsmaskiner sedda så som ordbehandlingsmaskiner. Det väsentliga extra som DEC-10-miljön (och andra liknande miljöer) erbjuder är inte bättre ordbehandlingsmaskiner, utan det är a) Bättre kommunikationsmöjligheter (KOM och liknande) b) Textåtervinningssystem (3RIP och liknande) c) Möjlighet att lätt skriva nya program för nya behov Enligt amerikanska undersökningar är det relativt liten andel av tiden på ett kontor som går åt till renskrift av manus och brev, medan kommunikationen tar mycket tid. Ur både effektivitets- och arbetsmiljösynpunkt är det därför kanske intressantare att studera dessa aspekter än enbart ordbehandlingsaspekten i snäv bemärkelse. En viktig arbetsmiljöaspekt tror jag är möjligheten att kunna påverka sin arbetsmiljö, att utvecklas, att hitta nya bättre sätt att göra saker på, att inte vara bunden av given program- vara med dess gränser. Jag kan gissa att många existerande typiska s.k. ordbehandlingsprogram har sådana gränser, medan en grupp som inom sig har tillgång till någon person med programmerings- förmåga får mycket större möjlighet till utveckling, påverkan, att vid behov bryta gränserna. Egentligen vore TECO intressantare än VIDED därför att TECO har färre gränser än vad VIDED har, ur ovanstående aspekt sedd.

(295629) (kommentar i 296284, 296355)

(295634) 81-06-18 12:17 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295598: av Tord Beckman Ärende: Avstavning i VIDED Det där är redan löst, men bara för skärmar som har förmåga att visa text i två olika moder (t.ex. hög och låg intensitet eller omvänd video). På sådana skärmar, om de är rätt inställda, markerar VIDED hur många tecken du kan avstava, vilket gör att du aldrig drabbas av problemet att försöka avstava där det inte går att avstava.

(295634) (kommentar i 296430)

(295657) 81-06-18 12:37 Rolf Wasteson Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295447: av Överföring från NADJA Ärende: Utmatning till olika enheter I den mån man kan få ett system att ge ett prydligt resultat utan överraskningar automatiskt är det väl OK. Men jag har hittils inte träffat på något sådant system. Då det dessutom är mycket av tycke och smak över hur ett dokument skall se ut, så föredrara jag att ha full kontroll över resultatet. (Den automatik jag nämner först har ju den egenskapen att jag har full kontroll över resultatet men slipper göra allt arbetet själv).

(295657) (kommentar i 297032)

(295707) 81-06-18 13:23 Anders Ström SSRC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295344: av --Tommy Ericson QZ Ärende: Page: "sista sidan" En variant är att ett för stort sidnummer för en till sista sidan. Hur är det nu om jag skriver 9999 som svar på frågan om page?

(0 duger bra för första sidan har jag för mig.)

(295707) (kommentar i 295931)

(295931) 81-06-18 18:26 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295707: av Anders Ström SSRC Ärende: Page: "sista sidan" Idag hamnar man alltid på första sidan om man anger för stort sidnummer. Borde kanske vara sista sidan istället.

(295931) (kommentar i 295984)

(295984) 81-06-18 19:40 Mats Wallin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295931: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Page: "sista sidan" Ja, det tycker jag med.

(295984)

(296284) 81-06-19 15:51 Anders Sandberg Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Datorer för människor!. Sändare: Jacob Palme FOA1 För kännedom: Dapu (-) Diverse anknytna frågor.. Sändare: Lars-Åke Larsson DK Datakultur Kommentar till :295629: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Jag tycker att kostnaden per arbetsplats bör beaktas även ur följande perspektiv: En terminal till VIDED kostar från 4.000 kronor. En bra terminal kostar kanske 8.000 kronor. En ytterligare arbetsplats till Wang kostar gissningsvis mellan 40.000 - 80.000 kronor. En utrustning för 4.000 kronor kan man ha råd att utnyttja ganska lite. En för 80.000 kr/arbetsplats vill man gärna belägga så effektivt som möjligt! Produktivast rent krasst peningamässigt blir det om en person jobbar kontinuerligt vid ordbehandlaren 8 timmar/dag. Att dela en ordbehandlings- maskin mellan flera personer är näst intill omöjligt! Jmfr. de olika arbetsroller man skapar med att skaffa olika typer av utrustning! OBS att ett sätt att dela på det rutinmässiga inmatningsarbetet är att utnyttja befintliga skrivmaskiner och en OCR-läsare. OCR-läsare kan kopplas både till DEC-10 och ordbehandlingsmaskiner.

(296284) (kommentar i 296290, 298767)

(296290) 81-06-19 16:07 Anders Sandberg Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Datorer för människor!. Sändare: Jacob Palme FOA1 För kännedom: Dapu (-) Diverse anknytna frågor.. Sändare: Lars-Åke Larsson DK Datakultur Kommentar till :296284: av Anders Sandberg Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Ergonometrisk sett är Wangs skärmar inte det roligaste man kan skaffa sig. Det finns mycket behagligare skärmar man kan skaffa och köra VIDED på för en måttlig kostnad. Om man däremot också inom begreppet ergonomi inbegriper den psykiska stress man upplever när man kör mot en överbelastad stordatacentral - så finns det nog inga alternativ. Personligen skulle jag inte kunna vara beroende av QZ-DEC 10 under dagtid på vardagar under läsårets mera aktiva delar. (byt "kunna" i sista meningen till "vilja")

(296290)

(296355) 81-06-20 12:33 Kerstin Hamberg Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Datorer för människor! För kännedom: ALC framtida IR-system Kommentar till :295629: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem (Litet osäker om jag skriver inlägg nu, eller hur det är. Låt å pröva !) Menar Jacob at man borde köra TECO istället ? Och kanske RUNOFF sedan ? Jag har fått i uppdrag att förmedla den första kontakten med kursansvariga vid QZ. Det har jag inte gjort ännu. Blir mer förvirrad än någonsin om det nu inte är VIDED vi skall prova, utan TECO. HUr skall jag då kunna prata om vilken kurs vi vill ha ? Fråga ett: VEM skall jag tala med om ordebehandligs- försök på QZ ? Ordentligt konsulteri tycks vara av nöden. Fråga två: När nu redan avatal slutits mellan WANG och Arbetslivscentrum, är dataöverföring till QZ så knölig, att jag kan sluta tänka på WANG ? Alltså ur I&D-verksamhetens synpunkt. Fråga tre: Den fackliga aspekten. Finns massor att säga där, tänk bara på.hela den grafiska branschen. Vore glad för debatt om hur arbeten förändras/försvinner/uppstår.

(296355) (kommentar i 296362, 296377, 297248, 302948)

(296362) 81-06-20 15:54 Lars Hörnfeldt Mottagare: Ordbehandling Mottagare: ALC framtida IR-system För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Datorer för människor! Kommentar till :296355: av Kerstin Hamberg Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem (Med "!H" först på rad när du skriver inlägg får du se "Hela") Editorer: 1) Då Jacob nämnde TECO, var det som exempel på den stora spännvidd av mjukvara en stordator erbjuder, kontra en mikrodators specialisering. Glöm TECO så länge, minns bara att det på DEC-10 finns den och många andra lamp-andar, som kan rycka in när du har speciella problem/önskemål. Småningom kan någon i din grupp lära sig behärska specialverktyg, annars kan en Alladin-person alltid hittas via KOM. 2) Om du även kommer att köra under TOPS-20 eller på VAX, Honeywell- Multics mfl. så finns skärmeditorn EMACS (under olika namn) på alla dessa maskiner, samt på TOPS-10. Fördel: Samma editor- kommandon på alla maskiner. 3) För text-produktion begränsad till TOPS-10 är VIDED det fn mest utvecklade alternativet. Har verkligen WANG lika stor kommando-reportoar? För hardcopy är VIDEDP bra, om man inte har fotosättning. RUNOFF tar en fil med text, och formerar den med jämn högermarginal, sid/paragraf/kapitel-indelning osv. Då du stoppat in mer text i rå-filen får du alltså bums en uppdaterad sid-osv-indelning. Mycket bra för större dokument, som man löpande uppdaterar, som tex manualer. Råfilen produceras med fördel med skärmeditor,se 2) o 3) ovan. RUNOFF är dock inte nödvändigt att använda i början, el. för måttligt stora dokument. Minns det bara som en ande i beredskap så länge.

(296362) (kommentar i 296955, 297252)

(296428) 81-06-21 10:28 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :294564: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Utmatning till olika enheter Nej en switch klarar nog inte detta - egentligen behöver man ha två olika tecken för det olika typerna av bindestreck. I och för sig skulle dock en switch kunna hindra VIDED att göra uppdelning vid något bindestreck vid FC. Men för vår del är det redan för sent - vi sitter här med flera hundra sidor text med blandade bindestreck.

(296428) (kommentar i 302950)

(296430) 81-06-21 10:32 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295634: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Avstavning i VIDED Då och då räknar dock VIDED fel och vägrar sedan att avstava på det markerade stället! Detta händer när vi använder PROP: Det är troligen ett avrundningsfel som är orsaken.

(296430)

(297032) 81-06-23 00:50 Överföring från AURORA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295657: av Rolf Wasteson Ärende: Utmatning till olika enheter Utmatning till olika enheter Original: (41242) 81-06-22 13:44 Bertil Hansson En organisation brukar ju ha någon slags standard för olika typer av dokument. Att skriva en SCRIBE-biblioteksfil med egna formatteringside'er är inte SÅ BLODIGT; de flesta standardformaten är riktigt vettiga som de är. Att sätta en egen "ÖStyle" för vissa parametrar ger ju ändå en stor frihet. Sedan ger ju SCRIBE möjlighet att sätta in "handformatterad" text var man vill, antingen genom att lägga den i huvudfilen, eller att "Öinclude" en färdigformatterad fil.

(297032)

(297154) 81-06-23 09:03 Björn Bergström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: DEC-10 erfarenhetsutbyte Ärende: Vad har hänt med VIDED? Vided bröt ihop fullständigt omkring 0845 och kan inte öppna "026VIT.TMP", säger det. Hopp om tillfrisknande?

(297154) (kommentar i 297175, 302952)

(297175) 81-06-23 09:11 Björn Bergström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: DEC-10 erfarenhetsutbyte Kommentar till :297154: av Björn Bergström Ärende: Vad har hänt med VIDED? Vid närmare kontroll visar det sig att det bara är gamla filer som inte går att editera

(297175) (kommentar i 297184)

(297184) 81-06-23 09:20 Peter Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: DEC-10 erfarenhetsutbyte Kommentar till :297175: av Björn Bergström Ärende: Vad har hänt med VIDED? Gissnngsvis var det något trubbel med just den nämnda temporär- filen. Det bör fungera om du loggar ut och in igen. Du kan ju också ta bore alla *.tmp-filer för att undvika liknande problem.

(297184) (kommentar i 297193)

(297193) 81-06-23 09:32 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Peter Olofsson QZ. Mottaget: 81-06-23 09:59 Kommentar till :297184: av Peter Olofsson QZ Ärende: Vad har hänt med VIDED? I så fall är det trubbel med fler temporärfiler, vi har samma problem just (fast med 035TMP.VIT) och jag testade med .del *.tmp varpå samma sak hände igen. Provar man med .sos 035VIT.TMP så påstår sos att filen är skrivskyddad däremot går sos bra på t ex 012VIT.TMP.

(297193) (kommentar i 297202)

(297248) 81-06-23 10:53 -Knut Smaaland UiO Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Datorer för människor! Kommentar till :296355: av Kerstin Hamberg Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem TECO og RUNOFF er i alle fall et uhyre mye kraftigere verktyg enn det VIDED er. Krever mer oppläring riktignok, men et solid verktyg når man kan det.

(297248) (kommentar i 303122)

(297563) 81-06-23 21:30 -Knut Smaaland UiO Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Er det jeg eller VIDED som er idiot ? De siste dagene har jeg sittet og prövd meg litt på VIDED/VIDEDP. Har også lest litt dokumentasjon. Sitter med råfilen til et dokument som Jacob har laget og som jeg skal delvis bygge videre på. Jag er inte i stand til å finne noen muligheter for dynamikk i sidenummerering/avsnitt nummerering etc. Når jag ser på råfilen til JACOB så begynner jag å mistenke sterkt at slikt ikke finnes i VIDED, men jeg kan liksom ikke tro at verden skal väre så vond. Kan noen av dere som kan VIDED og som anvender VIDED til dokumentskriving si meg om det er jeg eller VIDED som er helt idiot. Og om det virkelig er VIDED som mangler slik dynamikk: HVORDAN I ALL VERDEN VÅGER FOA Å REKLAMERE FOR VIDED som et tekstbehandlingssystem?

(297563) (kommentar i 302954, 302956)

(298096) 81-06-25 04:35 Överföring från NADJA Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :295612: av Ulf Arborelius KI Ärende: WANG WANG Original: (67763) 81-06-22 23:08 Göran Wallberg (flera mottagare) En sak som jag tycker talar emot ABC-800 är att en stor del av det tillgängliga minnet (24 av 64 kbyte) åtgår för den fasta BASIC-interpretatorn, och kan därför inte användas av befintliga orbehandligssystem för Z80 (processorn i ABC-800). Väljer man istället Metric-85 eller någon annan processor som kan köra CP/M (Control Program Microcomputers) har man maximal flexibilitet att välja text/ord-behandligssystem, de flesta seriösa programvarutillverkare programmerar för vanligt förekommande operativsystem. Idag är CP/M den odiskutabelt största operativsystemet för Z80 i antal. Men... nya är på väg men jag tror trots allt att det dröjer innan dom får någon marknadstäckning. Mitt råd är att idag välja en maskin som klarar CP/M, och där är Metric-85 inte så dum!

(298096)

(298767) 81-06-25 15:34 Lennart Borgman LTH Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :296284: av Anders Sandberg Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Vad är OCR-läsare?

(298767) (kommentar i 298882)

(298866) 81-06-25 17:21 Anders Sandberg Mottagare: Jacob Palme FOA1. Mottaget: 81-07-04 15:27 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: TAB i VIDED Jag har ett problem som det är bråttom att lösa. Jag har stora textmängder som vi håller på att redigera. Vissa innehåller TAB-tecken (inmatade från ordbehandlingsmaskin) andra är inmatade med VIDED och innehåller inga TAB-tecken. I vissa fall vållar TAB-tecknen problem och då vill jag ha bort dem. I andra fall behöver jag verkligen ha TAB-tecknen kvar Nu har jag upptäckt att VIDED helt slumpmässigt tar bort TAB-tecken i filer som jag varit inne och uppdaterat. Jag har inte rört de stycken som TAB-tecknen var i. Det är ett jättejobb att rekonstruera de tabeller som var inmatade. Det står ingenstans i de enklare dokumentationerna HELP och svenska manualen hur VIDED hanterar TAB-ar. Kan man sätta switchar för att få dem orörda. När ändrar VIDED tab till blanka i befintliga filer. Vid vissa slag av uppdatering? Jag hade gjort FC i andra delar av den fil som förstördes.

(298866) (kommentar i 298869, 302906)

(298869) 81-06-25 17:30 Jan Åman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :298866: av Anders Sandberg Ärende: TAB i VIDED Vad jag vet tar VIDED alltid bort alla tabbar i hela filen och ersätter dem med blanka, stämmer inte det? AMIS gör inte så. Att ersätta tabbar med blanka kan även göras med COPY/P. Avser dina tabbar något annat än tabulering i var åttonde position är problemen ännu värre.

(298869) (kommentar i 300036)

(298882) 81-06-25 17:52 Kerstin Hamberg Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :298767: av Lennart Borgman LTH Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Optical Character Recognintion = OCR. Optisk läsning.

(298882) (kommentar i 299584, 300280)

(299441) 81-06-26 22:20 Arne Franse'n Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Mats Wallin FOA1. Mottaget: 81-06-29 07:10 Kommentar till :291196: av Arne Franse'n Ärende: Erf från DT80 Det är tydligen så att setup påverkas när man lämnar VIDED vad gäller TAB-sättningen. En annan sak jag fann var att om man använde TTYPRI på Diablon med switchen qz lagd på filnivå så permanentades qz-konverteringen efter utgång ur programmet. Det skall naturligtvis vara så, men man måste ju då tänka på att köra initia igen när man byter tillbaka till sin terminal efter detach. Vad gäller VIDED går det således inte att få tillbaka den ordinarie setupen vad gäller tabbarna genom att köra initia. Finns det något enklare sätt än att slå av och på terminalen i detta fall?

(299441) (kommentar i 299851, 302958)

(299584) 81-06-27 04:30 Överföring från NADJA Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :298882: av Kerstin Hamberg Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem WANG Original: (69019) 81-06-27 01:56 Per Lindberg NADA (flera mottagare) OCR är ett typsnitt (=font på engelska) som finns bl.a. som kula till IBM:s el. skrivmaskiner. Fördelen med detta typsnitt är att det 1. ser snyggt ut, som vilket annat typsnitt som helst, 2. kan läsas på maskinell väg. För att ytterligare krångla till det finns OCR A och OCR B. OCR B är det som ser "normalast" ut, medan OCR A ser ut som sådana där underliga krumelurer som finns på ens kreditkort, checkhäfte, etc.

(299584)

(299851) 81-06-28 04:32 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :299441: av Arne Franse'n Ärende: Erf från DT80 Erf från DT80 Original: (69146) 81-06-27 11:41 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Det finns två sätt till 1) (Roligast) Tryck SETUP följt av 0 (noll). terminalen resettas. 2) Tryck SETUP följt av SHIFT-R. Alla SETUPparametrar återställs till standardvärdena.

(299851)

(300036) 81-06-29 02:57 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :298869: av Jan Åman Ärende: TAB i VIDED COPY =fil.ext/W ska man använda för att ersätta tabbar med blanka. (/P betyder att första kolumnen ska tolkas som radstyrtecken)

(300036) (kommentar i 300192)

(300192) 81-06-29 09:34 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :300036: av --Tommy Ericson QZ Ärende: TAB i VIDED Mitt problem var närmast tvärtom den här gången. VIDED plockade bort ett antal tab. r det någon som vet när VIDED plockar bort tabbar som tidigare ligger i filen? Det är f.ö.väl troligen omöjligt att åsterskapa tabbarna. De är ju inmatade helt utan någon speciell metod. Finns det en copy som lägger in tabbar också?

(300192) (kommentar i 300212)

(300212) 81-06-29 10:25 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :300192: av Anders Sandberg Ärende: TAB i VIDED Switchen /C till PIP (COPY) byter ut blanka mot tabbar (i var 8 position) samt tar bort blanka i slutet av raden. Gör HELP PIP för en lista över SWITCHarna!

(300212) (kommentar i 300486, 300609)

(300486) 81-06-29 17:19 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :300212: av JR ERIKSSON Ärende: TAB i VIDED Tackar så mycket. /C hjälper att återställa. Fast orsaken är ännu inte klargjord. När och varför plockar VIDED bort tabbar? Tabbarna ligger i filen som skall editeras. De matas inte in via tangentbordet! F.ö. ligger de inte i var 8:e pos som PIP föruitsaätter, så helt återställt blev det inte.

(300486) (kommentar i 300611)

(300611) 81-06-29 23:13 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :300486: av Anders Sandberg Ärende: TAB i VIDED Som någon tidigare sagt: VIDED plockar ALLTID bort tabbar ur filer det editerar. Vad menar du med att "de inte ligger i var 8:e pos"?

(300611) (kommentar i 301761)

(301761) 81-07-02 04:27 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :300611: av --Tommy Ericson QZ Ärende: TAB i VIDED TAB i VIDED Original: (70172) 81-06-30 12:08 Peter Svanberg NADA Ja, men VIDED tar bara bort tabbar på den del av filen den har läst in (dvs. det den har visat på skärmen, antar jag), vilket kan vara lite förvillande (filen blir bara delvis "konverterad").

(301761) (kommentar i 301763)

(301763) 81-07-02 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :301761: av Överföring från NADJA Ärende: TAB i VIDED TAB i VIDED Original: (70299) 81-06-30 19:56 Anders Hillbo Det är det den har läst in! Dvs det räcker med att tex göra &PF (tror jag att det heter) dvs gå till sista sidan i filen. Det fungerar efterssom VIDED läser in och skriver ut hela filen igen.

(301763)

(302041) 81-07-02 13:10 Bertil Larsson Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Switchen FORM När switchen FORM används mister man tydligen möjligheten att tabulera på vanligt sätt. Finns det nåot sätt att kringgå detta problem?

(302041) (kommentar i 302175)

(302175) 81-07-02 17:19 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :302041: av Bertil Larsson Ärende: Switchen FORM &TR återställer tab-sättningarna till de normala. Man kan använda &S utan argument för att söka på ~, så länge man ine gjort någon annan sökning.

(302175)

(302906) 81-07-04 15:41 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Anders Sandberg. Mottaget: 81-07-15 06:49 Kommentar till :298866: av Anders Sandberg Ärende: TAB i VIDED a) Lösningen på ditt problem ---------------------------- Antag att filen din heter FIL.TAB och innehåller TAB-tecken som du inte vill ha förstörda av VIDED. Då gör du så här: .r pub:chrcon CHRCON - Character conversion, type ? for help: ** Give input file name: fil.tab Give output file name: fil.vid Nu kan du med VIDED redigera filen "fil.vid" som innehåller de två tecknen "^I" överallt där din ursprungliga fil innehåll TAB-tecknet. När du vill ha tillbaka TAB-tecken igen gör du så här: .r pub:chrcon CHRCON - Character conversion, type ? for help: *^ Give input file name: fil.vid Give output file name: fil.tab CHRCON gör nu om alla förekomster av de två tecknen "^I" till TAB-tecknet.

(302906) (kommentar i 302909, 303275)

(302909) 81-07-04 15:44 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Anders Sandberg. Mottaget: 81-07-15 06:50 Kommentar till :302906: av Jacob Palme FOA1 Ärende: TAB i VIDED b) Vad VIDED gör ---------------- VIDED gör i princip om alla TAB-tecken till blanka med antagande av ett TAB-tecken för var åttonde teckenposition. VIDED gör dock bara detta i de delar av filen som du tittar på eller bearbetar med VIDED, inte på sidor du bara hoppar över med &P eller &E-kommandot. Sidor du hoppar över med &N eller &PF-kommandot får dock även tabbar utbytta mot blanka.

(302909)

(302950) 81-07-04 17:03 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :296428: av Anders Sandberg Ärende: Utmatning till olika enheter OBS att det egentligen inte finns två sorters bindestreck utan tre olika sorter: a) För- och nackdelar b) DECsystem-10 c) Sista ordet i den här raden får inte rum på raden och mås- te därför avdelas med bindestreck.

(302950)

(302952) 81-07-04 17:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :297154: av Björn Bergström Ärende: Vad har hänt med VIDED? Det är ett operativsystemfel, som gör att operativsystemet ibland påstår att en TMP-fil finns fast den inte finns. Enda sättet att komma ifrån problemet är att logga ut och logga in igen, då försvinner det. Enligt Sven Olofsson är felet känt och skall rättas i nästa operativsystem- release.

(302952)

(302954) 81-07-04 17:12 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :297563: av -Knut Smaaland UiO Ärende: Sidnumrering - avsnittsnumrering VIDED gör automatisk omnumrering av sidorna när du lägger till och tar bort text. Däremot har VIDED/VIDEDP inget automatiskt inbyggt system för avsnittsnumrering. Utan man får själv gå igenom texten och ändra på alla ställen om man t.ex. vill ändra nummer på kapitel 8 till kapitel 9 för att få in ett nytt kapitel mellan dessa två. Jag kan hålla med dig om att automatiska system för avsnittsnumrering kan vara bekväma ibland. Men då skall de verkligen vara konsekvent genomförda, så att varenda hänvisning av typen "I avsnitt 6.3 står å andra sidan att" också ändras automatiskt! Är de inte konsekvent genomförda på det sättet, är de mera till besvär än nytta.

(302954) (kommentar i 303156, 303278)

(302956) 81-07-04 17:19 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :297563: av -Knut Smaaland UiO Ärende: Er det jeg eller VIDED som er idiot ? Nej, varken du eller VIDED är någon idiot. Men du är van vid en annan typ av system, system av typ SCRIBE och RUNOFF. VIDED bygger på en annan filosofi som kan kännas ovan för den som arbetat mycket med RUNOFF eller SCRIBE. Filosofin i VIDED är "inte för helautomatiskt" och "se på skärmen hur texten kommer att se ut på papperet" (så långt detta är tekniskt möjligt). Denna annorlunda VIDED-filosofi gör att vissa saker som kan klaras mer eller mindre helautomatiskt i SCRIBE och RUNOFF kräver lite terminalarbete i VIDED. Men fördelarna av att man har mer kontroll över vad man gör kan överväga att det inte är så helautomatiskt. För mycket helautomatik kan också göra livet svårare för en ibland.

(302956) (kommentar i 303779)

(302958) 81-07-04 17:22 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :299441: av Arne Franse'n Ärende: Erf från DT80 Högt på önskelistan för förbättring av VIDED är godtycklig sekvens för "återställning av terminalen" när man lämnar VIDED.

(302958)

(303122) 81-07-05 17:32 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Datorer för människor! Kommentar till :297248: av -Knut Smaaland UiO Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Fast det är inte alltid som det kraftigaste verktyget är det bästa. Jämför lövsåg och timmersåg för finsnickeri t.ex. VIDED ger bättre kontroll över slutresultatet än RUNOFF, och den fördelen för användaren kan vara värt nackdelen att det inte är lika "kraftfull" i meningen "helautomatiskt".

(303122) (kommentar i 303773, 304088)

(303156) 81-07-05 21:46 -Knut Smaaland UiO Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :302954: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Sidnumrering - avsnittsnumrering Jo, alle dokument compilere burde väre 2-pass, slik at også alle referanser som den du nevnte ble oppdatert.

(303156) (kommentar i 303499)

(303275) 81-07-06 04:30 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Anders Sandberg. Mottaget: 81-07-15 06:51 Kommentar till :302906: av Jacob Palme FOA1 Ärende: TAB i VIDED TAB i VIDED Original: (71291) 81-07-05 10:17 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Vore det inte bättre att använda en editor som inte förstör TABbar? Typ TECO, AMIS, FINE, SOS (?).

(303275) (kommentar i 303503)

(303278) 81-07-06 04:30 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :302954: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Sidnumrering - avsnittsnumrering Sidnumrering - avsnittsnumrering Original: (71293) 81-07-05 10:19 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Så fungerar det i alla fall i SCRIBE. I RUNOFF också, vad jag vet.

(303278) (kommentar i 303777)

(303366) 81-07-06 13:19 Bengt Forshällen FOA 253 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: DIABLON PROTESTERAR Jag har försökt att skriva ut en fil med hjälp av en DIABLO 1650 och VIDEDP. Jag kommer inte längre än en del av överskriften. Därefter lägger den av efter det att maskinen givit ifrån sig en ton. Överksriften är en punktskrift (SMALET) och DIABLON ansluten till DEC via telefon (linje 41). Kan någon förklara

(303366) (kommentar i 303368)

(303368) 81-07-06 13:22 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :303366: av Bengt Forshällen FOA 253 Ärende: DIABLON PROTESTERAR Då jag använde en MIC för att skriva ut filer via VIDEDP på Diablo 1650 fick jag samma felyttring. Efter att ha övergått till att köra VIDEDP direkt (utan MIC) så försvann mina problem. Använder du MIC?

(303368) (kommentar i 303377, 304049)

(303377) 81-07-06 13:34 Bengt Forshällen FOA 253 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :303368: av Sven Olofsson QZ Ärende: DIABLON PROTESTERAR Jo det gjorde jag. Min MIC ser ut så här: .RUN FOA:165012 .RUN FOA:VIDEDP Jag skall försöka att köra DIABLON direkt. Tack för tipset, fast jag tycker MICen borde fungera idag också.

(303377)

(303499) 81-07-06 17:36 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :303156: av -Knut Smaaland UiO Ärende: Sidnumrering - avsnittsnumrering Jag håller med dig, men med begränsningen "dokument-kompilerare inom den automatiska paradigm". Detta är dock inte den enda paradigmen för hur en dokumentkompilerare skall fungera.

(303499)

(303503) 81-07-06 17:40 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Anders Sandberg. Mottaget: 81-07-15 06:51 Kommentar till :303275: av Överföring från NADJA Ärende: TAB i VIDED Det är i allmänhet enklast att huvudsakligen använda sig av en editor. Det är jobbigt att hålla kompetens i huvet på flera olika editorer och man gör då lätt fel av typ att använda den ena editorns kommandon i den andra editorn. Detta kan väl vara ett skäl för den som normalt använder VIDED att inte byte editor i specialfallet filer med TAB-bar som inte får förstöras, utan istället använda den av mig föreslagna metoden. Att helt gå över till de andra editorer du nämner vill man kanske inte göra därför att dessa har nackdelar på andra punkter av betydelse för ens editering (t.ex. filstorleksgränser, QZ-standard, radnummer, anpassning till VIDEDP, proportionellt &JU-kommando m.m.).

(303503)

(303773) 81-07-07 04:30 Överföring från NADJA Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Datorer för människor! Kommentar till :303122: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem WANG Original: (71453) 81-07-06 14:42 Anders Ström SSRC (flera mottagare) Penna ger betydligt bättre kontroll över slutresultatet än VIDED.

(303773) (kommentar i 304492)

(303777) 81-07-07 04:33 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :303278: av Överföring från NADJA Ärende: Sidnumrering - avsnittsnumrering Sidnumrering - avsnittsnumrering Original: (71449) 81-07-06 14:40 Anders Ström SSRC Inte finns det väl möjlighet att göra referenser i RUNOFF, möjligen i DSR (DEC Standard Runoff, osupportad men distribuerad med TOPS-20).

(303777)

(303779) 81-07-07 04:33 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :302956: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Er det jeg eller VIDED som er idiot ? Er det jeg eller VIDED som er idiot ? Original: (71451) 81-07-06 14:41 Anders Ström SSRC VIDED är alltså anpassat för konservativa skrivmaskinsanvänadre?

(303779) (kommentar i 304528)

(303885) 81-07-07 10:30 Tord Beckman Mottagare: Fritt forum Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Bengt Lagerkranz. Mottaget: 81-07-08 14:21 För kännedom: Intressanta synpunkter. Sändare: Jacob Palme FOA1 Ärende: Nyutgåva av VIDED-rapport Ny är den nya utgåvan av mina anvisningar för VIDED äntligen färdig efter sju mödor och åtta bedrövelser. Den finns som FOA rapport C- 10144 och C-10145 och kan fås från FOA1 rapportcentral, tel 08 - 63 15 00 / 979. De här anvisningarna är skrivna för vanliga människor som vill använda VIDED. Den innehåller därför bara de vanligare kommandona. Den som vill behärska alla finesser får gå till Jacob Palmes fullständiga rapport FOA C-10096. Rapporten innehåller också det viktigaste om DEC-datorerna, det som man måste känna till för att kunna använda VIDED och den skall duga som en enklare handledning för DEC. Hela rapporten är skriven för nybörjare som inte vet något om datorer men jag hoppas att den även skall vara till nytta för den mera kunnige. Den nya utgåvan är åtskilligt större än den gamla. Den skall gälla för alla datorerna i ANF-10-nätet. Kapitlet om DEC är utförligare och innehåller även en del om ANF-10 och något om teckenstandarder. Teckenstandarderna har för övrigt skaffat mig en oändlig massa besvär, det är ett elände att bli klok på dem, särskilt i fråga om VIDEDP. Den nya utgåvan innehåller även ett kapitel om VIDEDP. Jag hoppas att den är lättfattlig och jag tror att den behövs. Beskrivningen i den fullständiga VIDED-rapporten, FOA C-10096, är med förlov sagt ganska svårläst. Jag hade aldrig kunnat skriva vare sig den nya utgåvan eller den ursprungliga rapporten utan en mängd hjälp från välvilliga och mera kunniga personer, bland dem särskilt Jacob Palme, Sven Olofsson Thomas Lindberg, Lars Lindwall och Rolf Mellberg.

(303885) (kommentar i 303891, 304538)

(304088) 81-07-07 18:05 Sören Tirfing Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Datorer för människor! Kommentar till :303122: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Vilket säger mer om RUNOFF än om VIDED. RUNOFF är ett gammalt system som inte står sig speciellt bra i konkurensen med mer moderna av typ TEX & Scribe.

(304088) (kommentar i 304504)

(304492) 81-07-08 14:12 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Ordbehandling Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Datorer för människor! Kommentar till :303773: av Överföring från NADJA Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Inte med min handstil i alla fall!

(304492)

(304504) 81-07-08 14:16 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Ordbehandling För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :304088: av Sören Tirfing SSRC Ärende: Jämförelse av ordbehandlingssystem Men det är ett grundläggande funktionellt problem. Vill man ha mycket "automatik" så kräver det många styrkommandon i intern- format-versionen av filen för att styra automatiken. Intern- format-versionen måste då bli mera svårläst och det är svårare att få den att likna extern-format-versionen. Bygger man på att användaren redigerar med en editor som arbetar på, och visar, intern-format-versionen, så kan man inte förena mycket automatik med extern-lik utskrift på skärmen vid editeringen. Det finns mer avancerade tekniska lösningar. T.ex. kan man ha en editor som visar extern-formatet på skärmen, fast den redigerar en fil i intern-format. Det är en snygg lösning. Men jag känner inte till något texthanteringspaket på DEC-10 som arbetar så.

(304504) (kommentar i 312732)

(304528) 81-07-08 14:23 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Datorer för människor! För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :303779: av Överföring från NADJA Ärende: Er det jeg eller VIDED som er idiot ? Jag tycker inte det är "konservatism" att vilja undvika alltför helautomatiska datorprogram. Helautomatiska datorprogram ökar ofta programmerarens makt på slutanvändarens bekostnad. Sådana program gillas därför av vissa programmerare, men gillas inte lika bra av slutanvändare. Jag tror det är ett av de största och vanligaste misstag som programmerare gör att tro att det bästa programmet är det mest helautomatiska! Ett program blir ofta användarvänligare, speciellt då för användare som inte är programmerare, om det är mindre helautomatiskt, utför saker i fler och mindre steg så att användaren får mer kontroll över vad som händer. Att vilja göra allt helautomatiskt bygger på ett batchtänkande som man hade för tio år sedan inom databranschen. Dagens syn på interaktion-människa-dator är att människor och datorer skall samarbeta under människans kontroll istället.

(304528) (kommentar i 313390)

(304538) 81-07-08 14:25 Bengt Lagerkranz Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :303885: av Tord Beckman Ärende: Nyutgåva av VIDED-rapport Tack för det tipset. Jag skall beställa den.

(304538) (kommentar i 304839)

(305806) 81-07-10 15:55 Bengt Carlsson 022 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: en praktisk fråga Jag sitter just nu vid en terminal som heter vc414 enligt skylten (fast när jag kör kom heter den tydligen terminet). När jag försöker köra vided på denna terminalen känner inte datorn igen sig.Är det jag eller datorn som har fel?

(305806) (kommentar i 305811, 305817)

(305817) 81-07-10 16:11 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :305806: av Bengt Carlsson 022 Ärende: en praktisk fråga QZ får oftast uppgift från FOA vilken terminaltyp som sitter ansluten på en fast kopplad linje. Terminalnamnet anges sedan i filen SYS:TTY.INI som läses av programmet INITIA då TTY-linjen får kontakt med datorn. Gissningsvis står det TERMINET angivet för aktuell linje, så monitorn initierar linjen för det. För att få en temporär lösning kan du ge kommandot "TERMINAL TYPE VC414" för att upplysa monitor (och VIDED) om den rätta terminaltypen. För en permanent lösning så bör terminalansvarig kontakta QZ (t ex via GRIPE-mötet) och meddela nod och linjenummer (syns t ex vid kommandot WHERE TTY, eller då INITIA körs) samt terminaltyp.

(305817)

(306219) 81-07-12 16:05 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: TANDBERG TDV2000 - indraget support Jag tänker dra in support i VIDED för terminaler av typ Tandberg TDV2000. Det är en väldigt gammal och konstig terminal som jag aldrig tror VIDED har fungerat särskilt bra för. OBS: Support för nyare Tandberg-terminaler skall givetvis inte dra in.

(306219) (kommentar i 306575, 306874)

(306575) 81-07-13 12:41 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :306219: av Jacob Palme FOA1 Ärende: TANDBERG TDV2000 - indraget support Jag ändrar mig, TDV2000 får vara kvar. Se inlägg 306563 för hur jag kunnat ordna så att den kan vara kvar.

(306575)

(306874) 81-07-13 21:55 -Knut Smaaland UiO Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :306219: av Jacob Palme FOA1 Ärende: TANDBERG TDV2000 - indraget support De nye Tandberg terminalene er inte mindre konstige enn TA2000.

(306874)

(307022) 81-07-14 04:27 Överföring från NADJA Mottagare: Starta möten (i KOM vid) NADJA (beslut om) Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :306180: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Datorns arbetsmarknadspåverkan Datorns arbetsmarknadspåverkan Original: (72967) 81-07-13 09:55 Jan Michael Rynning Du kan väl göra så inläggen inte överför till NADJA överhuvudtaget?

(307022) (kommentar i 307769)

(307283) 81-07-14 12:19 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Moving to page 1! Original: (22006) 81-07-09 14:00 Kjell Heiding Varför ska man få fram sida 1 när man t.ex. har råkat ge kommanot &P på sista sidan? Vore det inte bättre att man bara fick ett felmeddelande och sedan stod kvar på sista sidan? I regel så är det väl där man håller på att editera när man råkar ut för detta.

(307283) (kommentar i 307771, 308141)

(307696) 81-07-15 08:09 Nils-Olov Norlander Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDED-P Vet någon hur man med vided-p åstadkommer utskrift av enstaka sidor?

(307696) (kommentar i 307706)

(307706) 81-07-15 08:24 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :307696: av Nils-Olov Norlander Ärende: VIDED-P Inlägg 292287 beskriver nya versionen av VIDEDP, som bl a innehåller switcharna /B:n och /E:n. Dessa specificerar från/till vilken sida utskriften skall ske.

(307706) (kommentar i 307732)

(307732) 81-07-15 09:53 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :307706: av JR ERIKSSON Ärende: VIDED-P Informationen om NEW:VIDEDP finns även i filen NEW:VIDEDP.NEW.

(307732)

(307771) 81-07-15 10:32 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :307283: av Överföring från FOA 3 Ärende: Moving to page 1! Instämmer, skall lägga det på önskelistan.

(307771)

(307898) 81-07-15 14:03 Jacob Palme FOA1 Mottagare: SIMULA erfarenhetsutbyte (vid) ODEN För kännedom: Lars Enderin FOA1. Mottaget: 81-08-03 13:46 För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte. Sändare: JR ERIKSSON Ärende: VISTA och ny TMPCOR Nya VISTA/VIDED kommer att göra så att när den fått reda på användarens terminaltypsbeteckning, så letar den efter terminaltypsbeskrivning på en fil med namnet <terminaltyp>.VIN (t.ex. VC414.VIN) först på <,,INI>, därefter, om ingen fil fanns på <,,INI>, på TED:. Fördel med detta är att man kan införa en ny terminaltypsbeteckning genom att bara skapa och lägga upp en ny <terminaltyp>.VIN-fil. Ingen ändring behövs alltså i VISTA/VIDED. En nackdel är att det tar tid att leta efter <terminaltyp>.VIN på olika ställen. Jag har just testat några gånger och det verkar med dagens belastning på datorn ta ca en halv sekund, vilket är mycket om det skall gå åt varje gång man startar om VIDED eller annat VISTA-användande program. För att eliminera detta problem kopierar jag därför in den information jag hämtar från <terminaltyp>.VIN till TMP:TRM. Det innebär att den extra halva sekunden bara går åt första gången man startar sitt program under en terminalsession. Följande gånger finns information redan i TMP:TRM. Tyvärr kunde jag inte använda LIBSIM-proceduren TMPIN. Den har nämligen den obehagliga egenskapen att ta bort null-tecken ur den fil den läser, och min kompakta terminaltypsbeskrivning innehåller en mängd null-tecken (för egenskaper som en viss terminal saknar lagrar jag ett null-tecken vid den egenskapens plats i filen). Jag har därför tvingast skapa en egen TMPIN-version som inte tar bort null-tecken.

(307898) (kommentar i 307900, 307904)

(307904) 81-07-15 14:16 Göran Tellström MS Mottagare: SIMULA erfarenhetsutbyte (vid) ODEN Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :307898: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VISTA och ny TMPCOR Hur vore det att börja sökkedjan med aktuell path. Det ökar förstås söktiden men det är kanske inte alla som vill lägga upp ett speciellt SFD för INI-filer. MIC gör en sådan sökning (se nedan). Ur DOC:MIC.NEW : Om endast MIC-filens namn anges (t.ex. .DO filnamn) så söker MIC efter filen i ordningen DSK:filnamn DSK:filnamn<Eget projekt,programmerarnummer,MIC> MIC:filnamn Detta är användbart om man har sin PATH till SFD exempelvis. Givetvis kan man ange fullständig filspecifikation.

(307904) (kommentar i 307960)

(307960) 81-07-15 15:48 Jacob Palme FOA1 Mottagare: SIMULA erfarenhetsutbyte (vid) ODEN Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :307904: av JR ERIKSSON Ärende: VISTA och ny TMPCOR Frågan är hur angeläget detta är när säkert 99% av alla VISTA/VIDED- användarna inte kommer att ha egna INI-filer utan använda dem som finns på TED:-arean.

(307960) (kommentar i 307963, 308058)

(308058) 81-07-15 19:49 Knut Smaaland UiO Mottagare: SIMULA erfarenhetsutbyte (vid) ODEN Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :307960: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VISTA och ny TMPCOR Angående TMPcore filer og nulls. Du burde spörre QZ driftssystem om hur SCAN, behandler nulls i TMP:filer. TMPIN/TMPOUT prosedurene i LIBSIM bör oppföre seg likedan som SCAN.

(308058)

(308141) 81-07-16 04:34 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :307283: av Överföring från FOA 3 Ärende: Moving to page 1! Moving to page 1! Original: (73558) 81-07-15 14:06 Jan Michael Rynning Det finns editorer som klarar detta, utan problem. AMIS, exempel- vis, skriver --BOT-- på statusraden, när man kommit till slutet på filen, och vägrar i det läget att exekvera nästa-sida-kommandot. (--BOT-- betyder bottom, --TOP-- står det när man är i början, och --25%-- när man är en fjärdedel från början på filen.)

(308141) (kommentar i 308188, 308199)

(308188) 81-07-16 09:35 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :308141: av Överföring från NADJA Ärende: Moving to page 1! Det är klart att det är lätt för AMIS att klara av en sådan sak när AMIS tar in hela filen i primärminnet vid editeringens början. Men det finns kanske en del som tycker det finns vissa nackdelar med att göra på det sättet!! Orsaken till att VIDED har svårigheter med detta kommando är att VIDED har två algoritmer för att hoppa förbi sidor - en snabb kod helt kodad i assembler som bara läser och kopierar, och en långsam som tar in en sida i taget i primärminnet och sedan skriver ut den. För att kunna "stanna" på sista sidan måste den långsamma algoritmen användas, ty när man stannar måste man ju ha sidan inne i primärminnet. Men &P använder sig normalt av den snabba algoritmen för sådana sidor den bara "skippar förbi". Vad jag skulle kunna göra är att ordna så att man hamnar på sista sidan, men då via ett extra "varv" av kopiering av filen. Eftersom den kopieringen görs med den snabba algoritmen behöver den inte bli så dyrbar. Skall jag göra det?

(308188) (kommentar i 308275, 309228)

(308199) 81-07-16 09:44 Inge Frick Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :308141: av Överföring från NADJA Ärende: Moving to page 1! Det dår att ange i procent var man är i filen är naturligtvis vad AMIS har i stället för radnummer.

(308199) (kommentar i 308933)

(308275) 81-07-16 13:56 Torsten Ström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :308188: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Moving to page 1! Varför inte låta VIDED fråga vad man vill göra dvs ge en Page: fråga. Går föresten * att utnyttja för att komma till sista sidan eller funderar du på någon annan lösning till mitt gamla önskemål?

(308275)

(308933) 81-07-18 04:27 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :308199: av Inge Frick Ärende: Moving to page 1! Moving to page 1! Original: (73943) 81-07-17 07:04 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Nej, men kan ha nytta av procent även utan radnummer. Har man editerat en radnumretard fil under längre tid så är det inte alls säkert att numrena har någon direkt korrespondans med var man är. (Kom inte och säg att man kan numrera om, för en av de stora fördelarna med radnummer, påstås det, är att man kan använda gamla listor och ändå hitta rätt)

(308933) (kommentar i 309663)

(309098) 81-07-26 16:40 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Om man skriver .VIDED fil.ext/c:132 för att editera med 132 tecken/rad, och sedan går ut ur VIDED och in igen, kanske i en helt annan fil med .VIDED new.ext Skall VIDED då "komma ihåg" att man vill ha /C:132 även om detta inte står någonstans i SWITCH.INI? Eller är det bättre att VIDED antar standardvärde (vanligen 79 tecken/rad) vid nästa editering inom samma terminalsession? Anmärkning: Jämför terminaltyp. Har man skrivit VIDED fil.ext/t:VT100 för att ange att man har en VT100-terminal, så minns VIDED detta så att den antar samma terminaltyp om man sedan skriver .VIDED new.ext Men det är inte alls lika självklart att VIDED bör minnas antal tecken/rad. Ty det växlar ju mellan olika filer, och det är mera naturligt att då i SWITCH.INI ange för vilka filer man vill att VIDED skall arbeta i 132 tecken/rad-mod.

(309098) (kommentar i 309990, 310803, 314601)

(309228) 81-07-27 04:23 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :308188: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Moving to page 1! Moving to page 1! Original: (74303) 81-07-19 14:03 Jan Michael Rynning Det har ingenting att göra med att den nuvarande versionen av AMIS under TOPS-10 har hela filen i minnet under editeringen. Den version av AMIS som finns under RSTS/E har alltid buffrat på disk eftersom en PDP-11 inte har så stor adressrymd. AMIS behöver inte kopiera filen ett varv med snabba och långsamma algoritmer, eftersom bufferthanteringen från början är skri- ven så att man ska kunna flytta sig både framåt och bakåt i bufferten. Du kanske borde skriva om VIDED från början i stäl- let för att bara lägga till fixar?

(309228) (kommentar i 309539)

(309539) 81-07-27 10:09 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :309228: av Överföring från NADJA Ärende: Moving to page 1! Skriva om VIDED från början blir nog aldrig av. Däremot kan man kanske tänka sig att man i framtiden utvecklar en ny editor som tar det bästa ur både VIDED och EMACS och andra editorer med för den delen. Jag tror dock fortfarande på principen att göra så mycket formattering som möjligt direkt on-line så att man ser på skärmen ungefär hur det blir vid pappersutskriften. Och även på iden att efterformatteringen (en framtida efterföljare till VIDEDP) och editorn samarbetar och delvis förstår samma kommandon o.s.v. på det sätt som VIDED/VIDEDP i dag arbetar.

(309539)

(309990) 81-07-28 01:08 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :309098: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Det bästa vore väl att VIDED kollade terminalens radbredd om terminalen har egenskapen att ha olika format. En ny uppgift i TERDEC.INI?

(309990) (kommentar i 310251)

(310251) 81-07-28 13:24 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :309990: av --Tommy Ericson QZ Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Problemet gäller terminaler som är omställbara mellan olika radlängder. VT100 m.fl. kan ställas om (via styrkod till terminalen) till antingen 80 tecken/rad eller 132 tecken/rad-mod. VIDED fungerar i dag så att ger man switchen /C:n till VIDED för en terminal med denna egenskap (t.ex. VT100), så avläser VIDED värdet på n och ställer automatiskt om terminalen i 80 tecken/rad eller 132 tecken/rad-mod, beroende på värdet på n. Default när switchen /C:n inte ges är 80-tecken/rad-mod. Frågan är nu om den som begärt 132-tecken/rad-mod skall behålla detta tills han/hon explicit begär 80-tecken/rad-mod. Eller skall VIDED av default anta 80 tecken/rad-mod så fort man inte ger någon switch till VIDED om antal tecken/rad under en terminal- session. Jag lutar mest åt att göra det så att VIDED minns moden (via TMPCOR) och alltså byter tillbaka till 80 tecken/rad först när man explicit begär det. Givetvis kan man alltid i SWITCH.INI ange explicit att filer med vissa extension alltid skall ha 80 tecken/rad-mod, med andra extension ha 132 tecken/rad-mod om man så vill.

(310251) (kommentar i 311506)

(310547) 81-07-29 10:00 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Jacob Palme FOA1. Mottaget: 81-07-29 14:48 Ärende: &JU vid PROP:DI1650.INI Jag tror jag har kommit på lösningen efter tre månaders experimenterande varför &JU iblnd inte visar sista positionen vid proportionell skrift: Jag har haft följande rad i SWITCH.INI: VIDED:.SWE /L:24/C:80/ML:0/MR:75/PROP:DI1650.INI/LR:R/COUNT: Det är switchen C:80 som spökar. Har man inte den så frågar VIDED hur långa rader som min skärm har. Jag svarar då 80 och allt fungerar. För att slippa svara på frågan om radlängd har jag lagt in /C:80. Det var fel! Jag skulle lagt in /C:79 istället. På min typ av skärm skriver annars VIDED över sista positionen med blank.

(310547) (kommentar i 310713)

(310713) 81-07-29 14:52 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :310547: av Anders Sandberg Ärende: &JU vid PROP:DI1650.INI Aha! Det här är ett problem för mig. VIDED klarar normalt bara ett tecken mindre per rad än vad skärmen klarar. Har skärmen 80 tecken/rad, klarar VIDED alltså max 79 tecken/rad. Orsak: VIDED vet inte säkert vad skärmen gör när man försöker skriva i position 80 på skärmen, olika skärmar har olika slags sattyg för sig där, och detta är dessutom ofta strappbart inne i terminalen, så det räcker inte med uppgift om terminalmodell för att veta vad skärmen gör i position 80. När man svarar i dialog på frågan om skärmbredd så drar VIDED ifrån 1 från svaret. Men inte när skärmbredd anges med /C:-switchen. Kanske borde jag även där dra ifrån 1? Eller varna vid värdet 80? Eller räcker det med utförligare varning i manualen?

(310713) (kommentar i 311532, 311599)

(310803) 81-07-29 19:34 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :309098: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Jag tycker att det vore bra om VIDED "kommer ihåg" bredd OCH HÖJD på terminalen. Om man idag har en speciallterminal definierad kommer VIDED inte ihåg dessa parametrar utan frågar varje gång. Detta gäller om man t ex har en MIC-fil med angivande av fil för definition mm samt följande gånger startar med normalt .VIDED

(310803) (kommentar i 311240)

(311240) 81-07-30 14:09 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :310803: av JR ERIKSSON Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Det problemet kommer att försvinna med nästa VIDED-version, som jag hoppas kunna släppa om ett par dagar. I det nya formatet på de kompakta filer som produceras ur TERDEC.INI kommer även skärmens höjd och bredd med, till skillnad från hur det varit tidigare.

(311240) (kommentar i 311294)

(311506) 81-07-31 02:37 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :310251: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Jag håller helt med om att terminalbredden inte ska ändras utan att användaren ex- eller implicit (via SWITCH.INI) säger till om det. VIDED avläser givetvis aktuell bredd på terminalen?

(311506) (kommentar i 311601)

(311532) 81-07-31 04:28 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :310713: av Jacob Palme FOA1 Ärende: &JU vid PROP:DI1650.INI &JU vid PROP:DI1650.INI Original: (76023) 81-07-30 17:28 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Drar du ifrån ett i andra sammanhang bör du självklart dra ifrån ett i detta också!

(311532) (kommentar i 311612)

(311599) 81-07-31 09:30 -Mats Ohlin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :310713: av Jacob Palme FOA1 Ärende: &JU vid PROP:DI1650.INI Dra ifrån ett alltid. Förklaring i manual a la: VIDED kräver uppgift om terminalens bredd, men använder aldrig den sista kolumnen eftersom detta på vissa terminaltyper medför ett automatiskt radbyte. (Detta medger att de som vill och törs förstår att de kan lura VIDED genom att ange t ex C:81 !)

(311599)

(311601) 81-07-31 09:32 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311506: av --Tommy Ericson QZ Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 VIDED avläser för närvarande inte TTY WIDTH-värdet. Nya VIDED kommer att kunna hämta värde på antal tecken per rad från följande källor: 1) /C:-kommando explicit givet i VIDED anrops-kommandot 2) /C:-kommando givet i SWITCH.INI (kan variera med olika /C: för olika filer, vilket ofta kan vara bekvämt) 3) Terminalbredden förra gången VIDED kördes under samma terminal- session (hämtad ur TMP:TRM) 4) Terminalbredd hämtad ur terminalbeskrivning på filen <terminaltyp>.VIN hämtad från <,,INI> 5) Terminalbredd hämtad ur terminalbeskrivning på filen <terminaltyp>.VIN hämtad från TED: Terminalbredden i alternativ 4 resp 5 kommer ursprungligen från en terminalbeskrivning av typ TERDEC.INI. Om terminalbredd ges på mer än ett av de 5 ovan uppräknade sätten, tar VIDED den från det som ligger överst på listan ovan. Fråga: A) Är det en fördel om VIDED därutöver även avläser monitorns .TTY WIDTH-värde. OBS att monitorn saknar motsvarande värde för antal rader på skärmen, så det blir lite osymmetriskt. På vissa versioner av VT100 måste man t.ex. minska antal rader från 24 till 16 när man ökar antal tecken/rad från 79 till 131. B) Om VIDED skall avläsa monitorns .TTY WIDTH-värde - vilken prioritet skall det få, alltså var skall det komma in i listan ovan?

(311601) (kommentar i 311786, 311909)

(311612) 81-07-31 10:54 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311532: av Överföring från NADJA Ärende: &JU vid PROP:DI1650.INI Ja, kanske. Problemet är att om användaren har en viss speciell fil för vilken användaren vill ha VIDED inställd på t.ex. 40 eller 120 tecken/rad, så blir ju användaren inte så lycklig om VIDED gör om användarens kommando till 39 resp 119. Egentligen rör det sig om en sammanblandning av två olika saker. a) Antal tecken per rad som man vill att VIDED skall vara inställd på. b) Antal tecken per rad som VIDED klarar med aktuell terminaltyp. c) Antal tecken per rad som skärmen formellt klarar av.

(311612)

(311786) 81-07-31 15:06 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311601: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Antalet rader på skärmen anger man ju med t ex .TTY PAGE 24 Det är dock inte alla användare som utnyttjar denna finess (att få automatiskt stopp på utmatningen efter ett visst antal rader).

(311786) (kommentar i 311817, 311911)

(311817) 81-07-31 15:51 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311786: av JR ERIKSSON Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Nej, och det är inte säkert man vill ha stopp periodiserat till just sin egen skärmhöjd. När jag använder den faciliteten brukar jag sätta .TTY PAGE 20 på en 24-radersskärm för att lättare kunna läsa text runt gränsen.

(311817)

(311909) 81-07-31 22:28 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311601: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 A) Ja, det är en fördel att kunna göra endast EN ändring (i terminalen) om man ställer om radbredden. B) Högsta. Anm. det är mycket olyckligt att TERMINAL PAGE nn inte kan användas för att informera program om hur många rader terminalen har UTAN att monitorn ska stoppa utmatningen efter (vad den tycker vara) nn rader. På alla QZ-system har vi också ändrat Digitals defaultvärden på PAGE för deras egna displayterminaler till 0 för att inte ställa till så mycket nya problem (QZ hade ju infört DISPLAY-faciliteter innan Digital kom med det).

(311909) (kommentar i 311963)

(311911) 81-07-31 22:31 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311786: av JR ERIKSSON Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 På grund av min terminals fördj-vligt irriterande BELL (för mig såväl som för mina grannar) KAN jag inte använda ett annat argument än 0 till PAGE. VIDED är väl dessutom snabb att slå av detta: vissa terminaler sänder ^S via funktionstangenter.

(311911)

(311932) 81-08-01 00:53 Överföring från AURORA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDED - systematisk maskinskrivning Original: (43673) 81-07-31 10:42 Marianne Janning På ADB-institutionen använder vi numera mycket ofta VIDED för att ta fram kompendier och övrigt material till eleverna. Det händer även att eleverna använder VIVED för att ta fram dokumentation till inlämningsuppgifter. Vi kräver av eleverna att de skall utforma dokumentationen enligt de regler som ges i Systematisk maskinskrivning och följer naturligtvis själva dessa regler när vi utformar undervisningsmateriel. Det känns därför mycket irriterade att VIDEDs standard avseende tex marginaler och första sida inte följer samma regler. Vad är motivet till att inte anpassa VIDED till tillämpliga delar av reglerna i Systematisk maskinskrivning????

(311932) (kommentar i 311967)

(311963) 81-08-01 09:57 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311909: av --Tommy Ericson QZ Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Eftersom monitorns värde på radbreden (.TTY WIDTH-värdet) alltid finns (det kan inte sättas till 0, däremot kan man upphäva vissa effekter av det med .TTY NO CRLF) så innebär högsta prioritet åt monitorns .TTY WIDTH-värde att VIDED aldrig någonsin kommer att avläsa radbredd från någon av de övriga källorna. Därmed bortfaller möjligheten att i SWITCH.INI ange olika radbredd för olika filnamn, vilket jag tycker är bekvämt att kunna göra. Bara för att man vill ha 130 tecken/rad för en viss fil när man editerar den med VIDED, så är det inte säkert man vill ha 130 tecken/rad när man återgår till monitornivå. En annan möjlighet vore att VIDED avläste .TTY WIDTH när man lämnade VIDED, och använde detta värde för att återställa antal tecken per rad på omställbara terminaler (t.ex. VT100) till värdet i .TTY WIDTH.

(311963)

(311967) 81-08-01 10:13 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :311932: av Överföring från AURORA Ärende: VIDED - systematisk maskinskrivning Meningen är att man skall kunna få VIDED att följa olika slag av sådana standarder med lämpliga switchar till VIDED. Pröva t.ex. följande rader i SWITCH.INI: VIDED:.BRV /FORM:MALL1.BRV;MALL2.BRV/VIDEDP VIDED:.BRV /2DATE:33 1/2PAGE:64 1/1DATE:66 0/1NAME:68 3/2NAME:35 0 Om du inte skall använda VIDEDP vid utskriften bör /VIDEDP ändras till /-VIDEDP på första raden ovan. Filen MALL1.BRV kan t.ex. ha följande utseende: ---------------------------------------------------------------------------- Försvarets Forskningsanstalt Datum: 1981-~ Huvudavdelning 1 Filnamn: ~ Fack, 104 50 Stockholm Vid korrespondens Tel. 08/63 15 00, Telex 10366 åberopa FOA Telegramadress: foaett beteckning Nr ~ .. .. ~ .. .. Er referens FOA handläggare ~ ~ ---------------------------------------------------------------------------- Filen MALL2.BRV kan t.ex. ha följande utseende: ---------------------------------------------------------------------------- Försvarets Filnamn: ~ Forskningsanstalt Datum: ~ Sida: ~ ---------------------------------------------------------------------------- Om inte switcharna /FORM, /1DATE, /1NAME, /2DATE, /2NAME och /2PAGE ger dig möjlighet åstadkomma det du vill, så skall jag undersöka om jag kan modifiera VIDED. Kan du i så fall skicka mig en kopia av den maskinskrivningsstandard du vill att VIDED skall kunna anpassas till.

(311967)

(312326) 81-08-02 17:14 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :312038: av -Jacob Palme Ärende: Ny version av VISTA/VIDED på NEW:-arean Skall man verkligen behöva ta bort existerade TMP:TRM-fil om man vill byta terminaltyp. Det borde räcka med .VIDED TEST.FIL/T:<ny terminaltyp> Gör man så får man fortvarande samma gamla terminaltyp!

(312326) (kommentar i 312328, 314294)

(312328) 81-08-02 19:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :312326: av JR ERIKSSON Ärende: Ny version av VISTA/VIDED på NEW:-arean Ja, du har rätt, det skall jag rätta.

(312328)

(313496) 81-08-05 14:44 Göran Hagert Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon De rader vars första kolumn innehåller (t ex) ett VIDEDP kommando räknas VÄL INTE in?? Dvs "end-of-page" varningen gäller antalet rader som inte innehåller några kommandon. (Om man använder .VIS och /MP:+62, t ex) Blev plötsligt osäker då jag la in flera sådana kommandon och sedan fick varningen. Vilka rader räknades in egentligen? Stora tvivlet slog till igen (och lille testaren är uträknad)!

(313496) (kommentar i 313506, 313560)

(313506) 81-08-05 14:56 Kerstin Adebring Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313496: av Göran Hagert Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon På diabloskrivarens papper kommer ju endast de färdiga raderna och ej t ex + U, L och de alla andra kommandona, varför jag räknar raderna och ej tar hänsyn till "end of page" kommandot. alltså fortsätter jag trots påminnelsen.

(313506) (kommentar i 313523)

(313523) 81-08-05 15:52 Göran Hagert Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313506: av Kerstin Adebring Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Betyder det alltså att VIDED inte kan känna igen sin egen släkting? JU och FC funkar ju så att VIDED lägger av redigeringen om en rad har en "." t ex. Varför skulle det då inte vara möjligt att "hoppa" över rader med "." när raderna adderas och slutligen ger varningen? Visst måste det vara så!

(313523) (kommentar i 313562)

(313560) 81-08-05 17:39 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313496: av Göran Hagert Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Om man har en filextension som börjar med ".VI" eller om man gett switchen /VIDEDP till VIDED, så räknar VIDED raderna på SAMMA sätt som VIDEDP. T.ex. räknar VIDED inte alls med rader som börjar med ".+" och rader som börjar med ".U" och ".L" räknar VIDED bara som halva rader, när den avgör när den skall ge varningen ifråga. Ovanstående fungerar korrekt bara med switchen /COG:2 till VIDEDP (vilket är det man för det mesta brukar ha). Vidare klarar VIDED inte av att korrekt räkna med att storstilsrubriker ju egentligen är högre än en normal radhöjd. Men i övrigt bör det fungera.

(313560)

(313562) 81-08-05 17:41 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313523: av Göran Hagert Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon OBS Alla rader som börjar med "." skall inte ignoreras av VIDED. T.ex. rader som börjar med ".5R" de raderna tar ju inte VIDEDP bort vid utskriften, alltså räknar VIDED med dem. Om detta inte fungerar för dig är orsaken troligen att du inte har ".VI" som början på filens extension och inte heller har /VIDEDP i SWITCH.INI-s VIDED-rad.

(313562) (kommentar i 313595, 313711)

(313595) 81-08-05 18:36 Göran Hagert Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313562: av Jacob Palme FOA1 Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Jo, jag har .VIS. Däremot tänkte jag inte på COGen, men det står väl någonstans i manualen vad som blir "fel" vid "fel" COG. Det blir ju onekligen lite halv-jobbigt att då hålla reda på vilka VIDEDP kommandon man har och hur många på varje sida. En grej är ju att lägga in dessa efteråt, förstås..... Är det omöjligt att lösa sådant här med t ex switchar till VIDED som då vet formatet man tänkt sig att slutligen VIDEDP ska förse en med?

(313595) (kommentar i 313597)

(313597) 81-08-05 18:57 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313595: av Göran Hagert Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Ja, någon gång borde jag väl införa att även VIDED kan ta switchen /COG för att kunna räkna raderna rätt för det som VIDEDP skall efterbearbeta med andra /COG-värden. Denna förbättring är dock inte så väsentlig då felet (vid /COG:n med n>2) alltid innebär att VIDED gör sidorna något för små, och felet i de flesta fall blir väldigt litet. Bara om man använder /COG:4 och har en väldigt stor mängd formler kan det bli större fel i VIDED-s radräkning. (Vid /COG:4 skall VIDED räkna ".u" och ".l"-rader som 0 rader, inte som en halv rad, eftersom index vid /COG:4 får rum mellan raderna utan att radavståndet måste ökas till följd av index. Det är det VIDED inte förstår.)

(313597) (kommentar i 324272)

(313599) 81-08-05 18:58 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: BUG i NEW:VIDED Jag har hittat en bug i NEW:VIDED som gör att den funkar fel om det första VISTA/VIDED-program man körde under terminalsessionen var ett annat än VIDED. Jag har ännu inte hunnit rätta felet.

(313599) (kommentar i 313608)

(313608) 81-08-05 19:36 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313599: av Jacob Palme FOA1 Ärende: BUG i NEW:VIDED Nu är det rättat. Buggen ligger inte i VIDED utan i andra VISTA- paketsberoende program, så den som kompilerat om sådana de senaste tre dagarna med PATH/NEW bör kompilera om dem igen, annars kan de lura VIDED med felaktiga terminaldata.

(313608)

(313711) 81-08-06 08:27 Kerstin Adebring Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313562: av Jacob Palme FOA1 Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Det är sant. Jag har inte "VI" och inte heller någon SWITCH.ini, varför jag kanske inte borde yttra mig i denna fråga.

(313711)

(314294) 81-08-07 15:21 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :312326: av JR ERIKSSON Ärende: Ny version av VISTA/VIDED på NEW:-arean Rättat!

(314294)

(314469) 81-08-08 17:47 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Kombination av &B och .A-kommandona i VIDED/VIDEDP .A En huvudprincip i VIDED och VIDEDP är ju att texten så långt möjligt skall se likadan ut på skärmen som vid utskrift. En bekväm metod att åstadkomma rak högermarginal är därför att göra det med VIDED-s &JU-kommando och ange VIDEDP-kommandot ".A" som i det här exemplet. VIDEDP kommer automatiskt att göra rak högermarginal på sitt snyggare sätt av alla rader som börjar och slutar i vänster resp. högermarginalen, i det här stycket alla utom sista raden. Däremot rör VIDEDP inte tabeller, såvida inte dessas rader börjar och slutar exakt i vänster resp. högermarginalen. Denna tabell blir alltså inte utjämnad till rak högermarginal av VIDED: VIDED-kommando VIDEDP-kommando &FC .J &JU .A Ovanstående fungerar inte likadant om man har &Bfetstil&B med de nya fetstilskommandona som Leoncio Maya infört i VIDEDP. Orsak: Dessa kommandon tar ju upp utrymme på skärmen, men inte på papperet, och man kan alltså inte visa texten på skärmen med rak högermarginal i samma läge som på papperet. I det här stycket måste t.ex. första raden gå utanför högermarginalen på skärmen. Och då förstår inte VIDEDP (med .A-kommandot) att den raden skall ha rak högermarginal. Möjliga lösningar: a) Alltid placera högermarginalen i kolumn 79 när texten visas på skärmen. Fördel: Rak högermarginalen även på skärmen. VIDED och VIDEDP använder i dag denna metod för proportionell skrift. Nackdel: Högermarginalen på skärmen ligger för långt till höger. b) Låta vissa rader skjuta över högermarginalen på skärmen. Funktionen hos .A-kommandot i VIDEDP skulle då ändras så att alla rader som slutar på eller skjuter över högermarginalen skall utjämnas. Nackdel: Ej helt rak högermarginal på skärmen. c) Inte tillåta kombinationen av .A och &B-kommandona i VIDEDP. Man kan ju alltid använda ".J"-kommandot istället. Nackdel: Man kan då inte se på skärmen den raka högermarginal som kommer på papperet, och man tvingas använda .N-kommandot varje gång en tabell börjar som inte skall utjämnas till rak högermarginal. Hur skall jag göra? Tacksam för synpunkter!

(314469) (kommentar i 314479)

(314479) 81-08-08 18:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :314469: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Kombination av &B och .A-kommandona i VIDED/VIDEDP NEW:VIDED.EXE innehåller en VIDED-version, som antar att tecken- kombinationerna "&B" och "&+" inte upptar någon bredd vid utförandet av &FI, &FC och &JU-kommandona. Dock bör man åstadkomma rak höger- marginal med VIDEDP-kommandot ".J", inte med ".A" om man använder &B och &+ i sina texter.

(314479)

(314601) 81-08-10 10:23 Arne Franse'n Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :309098: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Från början tyckte jag att switchen borde sättas explicit varje gång den används. När jag sett kommentarerna börjar jag tro att det kanske skall vara tvärtom. Finns det ingen variant med speciell extension för filer som kräver switchen? Det kunde vara en - kanske bästa - lösning? På VT100 får man ju (lämpligen) också ändra i SET UP när man gör övergången, varför din lösning med minnandet kanske är den bästa, men vad händer med VIDED:s minnesfunktion vid en sådan ändring? Förhoppningsvis ingenting. Kan VIDED då avläsa WIDTH-värde vid de olika SET UP-erna?

(314601) (kommentar i 314634)

(314634) 81-08-10 12:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :314601: av Arne Franse'n Ärende: Bör vided "minnas" /C:132 Du behöver inte ändra i SET UP på VT100, det gör VIDED automatiskt åt dig. Givetvis kan du i SWITCH.INI t.ex. skriva: VIDED /C:79 VIDED:.131 /C:131 VIDED:BIGFIL.TXT /C:131 Effekten blir då att du får 131 tecken/rad för filen BIGFIL.TXT och för alla filer som har extension .131, medan du får 79 tecken per rad för alla övriga filer. Den metoden är givetvis den bästa, då har du full kontroll över antal tecken/rad utan att behöva ange det mer än en gång.

(314634)

(314789) 81-08-10 16:30 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :314689: av -Jacob Palme Ärende: BÄTTRE AVSTAVNINGSHJÄLPMEDEL Jag är inte helt övertygad om att alla kommer att gilla att markören placeras vid lämplig plats för avstavning. En del kanske inte vill avstava, och då föredrar att få markören efter styckets slut som vanligt! Pröva och tyck!

(314789) (kommentar i 318283)

(315171) 81-08-11 16:35 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Överflyttning av Q-register mellan olika filer. Med -CONT kan man i VIDED tämligen enkelt föra över olika Q-reg från en fil till en annan. Vore det inte möjligt att få in denna funktion, så att man slapp byta fil? (Ibland kanske man vill lägga in Q-reg i olika filer, i krångligare fall måste man skriva upp särskilt för att hålla reda på vad som ska göras eller avbryta arbetet för att gå över till aktuell fil, ibland glömmer man helt enkelt). Jag har relativt stor användning av att föra över material efterhand mellan olika filer och skulle vara tacksam för en sådan ändring.

(315171) (kommentar i 315176)

(315176) 81-08-11 16:37 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :315171: av Siv Bäcklund Ärende: Överflyttning av Q-register mellan olika filer. Förstår jag dig rätt att vad du vill göra är att tillfälligt avbryta redigeringen av en fil A, gå över till att redigera en ny fil B, lägga in Q-register i filen B, och sedan återgå till redigeringen av fil A. Är det rätt uppfattat vad det är du vill göra?

(315176) (kommentar i 315197, 315199)

(315199) 81-08-11 18:30 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :315176: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Överflyttning av Q-register mellan olika filer. Nej, jag vill undvika att behöva gå in i en ny fil, "bara" av den anledningen att jag skulle vilja skicka över viss text till en annan fil, och därmed avbryta arbetet i den första. D v s samma möjlighet, som t ex i KOM, att skicka ett inlägg till en annan fil och sedan fortsätta. En olägenhet är att man inte kan kontrollera att Q-registret verkligen kopieras i den önskade filen. Det vore trots allt praktiskt, tycker jag med ett direkt kommando &GA-File.ext eller liknande, sedan man först gjort &QA n. (A här lika med namnet på Q-reg, om någon undrar).

(315199) (kommentar i 315201, 315203)

(315203) 81-08-11 18:35 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :315199: av Siv Bäcklund Ärende: Överflyttning av Q-register mellan olika filer. Jag vill inte sätta någon högre prioritet på detta, men för mig vore det praktiskt.

(315203)

(316273) 81-08-14 04:31 Överföring från NADJA Mottagare: Tillväxtens gränser Mottagare: NADJA-användarnas KOM-synpunkter Mottagare: Starta möten (i KOM vid) NADJA (beslut om) Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :315609: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Datorns arbetsmarknadspåverkan Datorns arbetsmarknadspåverkan Original: (78635) 81-08-13 14:21 Örjan Ekeberg (flera mottagare) Alternativ a), Tack!

(316273) (kommentar i 316278)

(316429) 81-08-14 12:52 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Ny avstavningsalgoritm Är det någon som har prövat och har några synpunkter på den nya avstavningsalgoritm. Sedan ett dygn ligger den ny även i SYS:VIDED. Min egen erfarenhet: Det är inte alltid man vill göra sig besväret att avstava en text. Algoritmen är därför lite väl påträngande, den liksom pressar en att alltid göra en avstavning. Vid rak högermarginal måste man avstava mycket mer än vid ojämn högermarginal. Likaså avstavar man mer i svenska än i engelska. Kanske borde algoritmen ta hänsyn til det. T.ex. kunde antalet flyttbara tecken som behövs för att algoritmen skall prompta avstavning, vara olika i olika fall. Kanske också sättbart som en switch till VIDED? Möjligen att flytta mera till förra raden än den egentligen rymmer har jag funnit mycket trevlig. Trevligt är också att om ett stycke slutar med bara ett kort ord på sista raden, så kan man flytta upp hela detta ord till förra raden genom att ställa sig efter ordet och ge &J- eller &F- kommandot. Några andra synpunkter av de som prövat?

(316429)

(316716) 81-08-15 00:55 Överföring från AURORA Mottagare: Tillväxtens gränser Mottagare: Överföring från NADJA. Mottaget: 81-08-15 04:21 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :315481: av Överföring från NADJA Ärende: Datorns arbetsmarknadspåverkan WANG Original: (44784) 81-08-13 09:56 Stefan Britts (flera mottagare) Menar du Kubakrisen ? Den betraktar jag i första hand som en politisk kris. Hade det varit nära om regimen varit en annan och man fått samma vapen ? Kennedy fick faktiskt upp ögonen efter krisen och fockade dem som drev oss till randen av ett krig och anklagade dem för inkompetens och för att driva en politik helt i sitt eget intresse. De avskedade var Brzezinski och Kissinger. Det dröjde ända till Nixon innan de kunde göra com-back och sedan dess har de kontrollerat USA:s utrikespolitik. Ideer so kommit från dessa två personer är bl a uurustningen av Kina, stödet åt den islamska fundamentalismen (Kadaffi, General Zia, Mullorna i Iran) mm

(316716) (kommentar i 316844, 316887)

(316783) 81-08-15 04:37 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Starta möten (i KOM vid) NADJA (beslut om) Ärende: Tillväxtens gränser Original: (78828) 81-08-14 10:24 Jacob Palme (flera mottagare) Jag hoppas att jag nu tagit bort alla dessa inlägg som felaktigt hamnat i det här mötet.

(316783)

(317783) 81-08-18 10:10 Lena Linde Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: vided-grundkurser Jag skulle vilja veta om, och i så fall, när och var, grundkurser i användning av vided kommer att anordnas under i höst

(317783) (kommentar i 317841)

(317841) 81-08-18 11:51 Tord Beckman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :317783: av Lena Linde Ärende: vided-grundkurser Fråga kursledningen vid QZ, Solveig Lindquist.

(317841)

(317920) 81-08-18 13:56 Claes Strömberg LIDAC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VT100.VIN Varför försvinner alla tabbar när man går in i VIDED?

(317920) (kommentar i 317960)

(317960) 81-08-18 14:36 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :317920: av Claes Strömberg LIDAC Ärende: VT100.VIN Det beror på principen att skärmen skall ge en rättvisande bild av filens innehåll. Eftersom det inte går att se skillnad på en tab och motsvarande antal blanka, ersätts tabbar med blanka. Planer finns på att kunna redigera filer med icke (normalt) skrivbara tecken, men det kanske aldrig hinner införas. COPY =fil.ext/C kan användas för att återställa tabbar (och eventuellt sätta dit flera, som kan vara icke önskvärda).

(317960) (kommentar i 317972)

(317972) 81-08-18 15:27 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :317960: av Lars Enderin FOA1 Ärende: VT100.VIN Jag undrar om inte det var frågan varför VIDED tar bort alla tabbar i TERMINALEN. Jag har haft det problemet med VT100 och någon version av VIDED. Jag kommer inte ihåg vilken version men VIDED finns f n i flera versioner på ODEN/LIDAC och terminaldefinitions- filerna finns det också flera av (VT100/VT100B/ANSI).

(317972) (kommentar i 318018)

(318018) 81-08-18 16:29 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :317972: av JR ERIKSSON Ärende: VT100.VIN VIDED sätter egna tabbar där den själv vill ha det. Jag kommer snart att införa i VIDED att man kan ange en "återställningskod" som VIDED/VISTA sänder till terminalen när man lämnar dessa system. Denna återställningskod kan då sätta tillbaka tabbarna i normal- lägen.

(318018) (kommentar i 318396)

(318146) 81-08-18 17:45 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-18 19:24 Kommentar till :316839: av -Jacob Palme Ärende: Ny version av VIDEDP på NEW:-arean. Ny version av VIDEDP på NEW:-arean. Original: (79478) 81-08-17 15:56 Jan Michael Rynning Återstår bland annat att byta namn på /T, /Q och /N till några begripliga flerbokstavsnamn, och ändra syntaxen på argument till switchar, som kan ta en lista, till "/SWITCH:(ARG1,ARG2,ARG3)".

(318146) (kommentar i 318227)

(318283) 81-08-18 22:09 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :314789: av Jacob Palme FOA1 Ärende: BÄTTRE AVSTAVNINGSHJÄLPMEDEL Hurra!

(318283)

(318300) 81-08-18 23:45 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Avstavning Fantastiskt mycket lättare att använda VIDED med den nya avstavningsfunktionen! Innebär detta att det nu är möjligt att göra avstavning på alla gamla terminaler som saknar "reversed video". Cursorn visar ju var gränsen går. (Tänker på VC404 och Elite 1520 som inte har några highlights). På min Cifer 2632 har jag lagt in &FC, &F-, &JU och &J- som funktionstangenter. Det fungerade perfekt tillsammans med den nya avstavningen. (Dessa funktionstangenter "laddas" från en fil utanför VIDED).

(318300) (kommentar i 318673)

(318302) 81-08-18 23:46 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: DI1650 Nya Vided hittar inte /PROP:FOA:DI1650.INI Hur gör jag för att få proportionell formatering på QZ-VIDED numera?

(318302) (kommentar i 318675)

(318396) 81-08-19 08:27 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318018: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VT100.VIN En "återställare" vore verkligen bra att ha!

(318396) (kommentar i 318486)

(318425) 81-08-19 09:17 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318308: av Anders Sandberg Ärende: Varför backup på DSKB ? De flesta användare har bara möjlighet att lagra filer permanent på en filstruktur, vanligen DSKB eller DSKD. I den mån en filstruktur består av flera skivpackar, tror jag monitorn försöker fördela filerna på dessa för att minska åtkomstkonflikter. VIDED kan knappast göra så mycket bättre än så, möjligen själv försöka alternera successiva versioner av filen på olika skivpackar, om monitorn inte ändå gör det. Obs att den första backupfilen är originalfilen, som alltså inte flyttas utan bara byter namn. I allmänhet vore det olämpligt att flytta en fil från en struktur till en annan automatiskt; man kan ha vissa krav (förutom utloggnings- kvota) på var filerna skall ligga, och i så fall kan man forcera flyttning t ex genom VIDED DSKD:fil.ext=DSKB:fil.ext, i vilket fall man får två filer med samma namn.

(318425)

(318486) 81-08-19 11:04 Claes Strömberg LIDAC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318396: av JR ERIKSSON Ärende: VT100.VIN Det behövs ett förtydligande. VIDED tar bort de tabbar som terminalen har trots att det i beskrivningen står att VT100 har tabar var 8:e position. Jag får inte heller /TAB-switchen att fungera i SWITCH.INI.

(318486) (kommentar i 318532, 318683)

(318673) 81-08-19 16:00 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318300: av Anders Sandberg Ärende: Avstavning Ja, det är riktigt, den nya funktionen gör avstavning lättare på terminaler som inte via reverse video eller liknande kan visa hur långt avstavning är möjligt.

(318673)

(318675) 81-08-19 16:01 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318302: av Anders Sandberg Ärende: DI1650 Skriv /PROP:TED:DI1650.VIN istället

(318675)

(318681) 81-08-19 16:05 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318308: av Anders Sandberg Ärende: Varför backup på DSKB ? Iden att bara göra backup när man varit inaktiv viss tid var en kul ide. Tyvärr tror jag det kräver införande i SIMULA av software-interrupt, vilket SIMULA saknar support för idag. Tyvärr kan VIDED inte lägga sin backup på annan area än den där originalfilen ligger. Orsak: Det är precis samma fil som VIDED använder för både backup och ändrad originalfil. Går du in i VIDED och börjar editera, så skapar VIDED under editeringen en ny fil. Går du ut före första backup, så blir denna fil din nya originalfil. Blir det backup, så blir i stället samma fil första backup.

(318681)

(318683) 81-08-19 16:06 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318486: av Claes Strömberg LIDAC Ärende: VT100.VIN Det är en bugg i VIDED-s tabhantering för VT100. Jag skall försöka rätta den snarast.

(318683) (kommentar i 320198)

(319280) 81-08-20 21:33 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Anders Sandberg. Mottaget: 81-08-21 14:23 Kommentar till :318308: av Anders Sandberg Ärende: Varför backup på DSKB ? Varför backup på DSKB ? Original: (80003) 81-08-19 14:22 Jan Michael Rynning Om jag blir irriterad eller stressad av längre svarstider så beror det inte på rädsla för driftstopp, för sådana har vi ytterst sällan här, utan på att jag blir tvingas vänta, utan att veta när eller hur länge, och således utan att kunna planera vad jag ska göra på datorn, och vad jag ska göra medan jag väntar på datorn. Vi har kört NADJA i över två veckor i streck nu, utan driftstörningar, vilket är helt normalt. Hur ofta brukar driftstörningar inträffa på MEDICINDATA och SKANDIA?

(319280) (kommentar i 319282)

(320124) 81-08-23 12:10 Peter Gavatin Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-24 10:56 Ärende: Det har kommit en ny videdPversion som gör paus efter varje rad i utskriften. Hur bär man sig åt för att köra den gamla?

(320124) (kommentar i 320132)

(320132) 81-08-23 12:45 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-24 10:56 Kommentar till :320124: av Peter Gavatin Ärende: Det har kommit en ny videdPversion som gör paus efter .RUN FOA:VDPOLD Fast nya VIDEDP skall inte göra någon paus mellan varje rad. Något stämmer inte!

(320132) (kommentar i 320136)

(320136) 81-08-23 13:00 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-24 10:57 Kommentar till :320132: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDP och pauser Jag har nu undersökt saken. Peter Gavatin kör på 300 baud. Då gör FOA:VIDEDP en tydlig paus mellan varje rad. Orsaken är sannolikt att den sänder en mängd styrkoder för att ställa om terminalen i olika moder mellan rad. Dessa pauser märks inte vid 1200 baud, ty då är linjens hastighet så hög att även alla dessa styrkoder hinner över utan att göra terminalskrivandet långsammare. NEW:VIDEDP gör heller inga pauser.

(320136) (kommentar i 320440)

(320198) 81-08-23 18:20 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :318683: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VT100.VIN Rättat i NEW:VIDED.EXE. Pröva gärna om det fungerar som det skall.

(320198)

(320395) 81-08-24 10:00 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Nya feature eller bug ??? När den nya versionen av VIDED har gjort en FileBackup hamnar markören i home-läge oavsett tidigare placering! Så skall det väl inte vara?!?

(320395) (kommentar i 320482)

(320440) 81-08-24 10:59 Per Lindberg NADA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :320136: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDP och pauser Det kanske är en önskvärd egenskap hos VIDEDP? I så fall kan jag lägga n det i litan på saker som ska förbättras i VIDEDP! (Jag kan tänka mig att man vill kunna stoppa i brevpapper med eget tryck på, t.ex.!)

(320440) (kommentar i 320486)

(320482) 81-08-24 11:59 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :320395: av JR ERIKSSON Ärende: Nya feature eller bug ??? Nej, det är en bugg, som nu är rättad i NEW:VIDED.EXE.

(320482) (kommentar i 320502, 320528)

(320486) 81-08-24 12:00 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-24 12:21 Kommentar till :320440: av Per Lindberg NADA Ärende: VIDEDP och pauser I så fall pause mellan varje sida. Jag tycker inte det har hög prioritet, men ta med det i önskelistan du.

(320486)

(320524) 81-08-24 12:20 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Stress av att vänta på VIDED. Original: (23024) 81-08-24 10:21 Stig Boberg Det enda jag tycker tar litet tid är "autobackup". Hur vore det att lägga in sända ut "BELL" när övningen är klar? Har provat det på hemmasnurran vilken tar tid på sig efter vissa kommandon. Eftersom terminalen ger ifrån sig ett pip så slipper jag sitta och vakta skärmen.

(320524)

(320528) 81-08-24 12:27 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :320482: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Ännu nyare bug !!! Om man trycker TAB på en VC414 sänds iväg 6 st blanktecken innan direkt-markör-adresseringen. Man kommer i rätt position med delar av texten på skärmen suddas felaktigt. Texten ligger dock kvar i datorn (testas med &1R).

(320528) (kommentar i 320534, 320536)

(320534) 81-08-24 12:36 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :320528: av JR ERIKSSON Ärende: Ännu nyare bug !!! Rättat i NEW:VIDED.EXE. Det var en ändring i VISTA som med COCOS- switchar var märkt att den inte skulle med i den förkortade version av VISTA som VIDED använder. Men av misstag hade jag placerat en sats på fel sida om COCOS-switchen.

(320534) (kommentar i 320540)

(320536) 81-08-24 12:36 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :320528: av JR ERIKSSON Ärende: Ännu nyare bug !!! Felet yttrar sig först på sidan 2 (ej sid 1)! Det verkar som om sättningen av TTY TABS och TTY FORM blir fel. När tecknen HT VT och FF kommer konverteras dessa till blanka eller LF. Det har också blivit fel när jag försökt använda piltangenterna för att flytta markören!

(320536)

(321154) 81-08-25 10:43 Edward af Geijerstam Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Vildskrivning på terminalen ag har en VC414-terminal som jag bl a kör VIDED på. På senaste tiden har jag besvärats avpå skärmen uppträder en mängd tecken som inte hör dit. Dels brukar cursern "släppa" tecken- kombinationen "ä-" regelbundet, dels uppträder enstaka bokstäver då man använder piltangenterna för förflyttning. Det mest enerverande är dock att då och då strös det ut en mängd "+"-tecken över skärmen som återställes först med kommandot &R. Vad kan fenomenen bero på? Kan det vara statisk elektrisitet?

(321154) (kommentar i 321172, 321400)

(321172) 81-08-25 11:11 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :321154: av Edward af Geijerstam Ärende: Vildskrivning på terminalen Jag har råkat ut för att få bokstäver om jag trycker på pil- tangenterna. Detta beror på att jag använder ett 1200-bauds modem (typ 2083) i kombinationmed gammal version av PROM i VC414. Med nytt PROM försvann detta konstiga uppförande.

(321172) (kommentar i 321199)

(321199) 81-08-25 12:13 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :321172: av JR ERIKSSON Ärende: Vildskrivning på terminalen Min VC414 uppför sig ibland så, oberoende av program.

(321199) (kommentar i 321211)

(321400) 81-08-25 16:08 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :321154: av Edward af Geijerstam Ärende: Vildskrivning på terminalen Troligen PROM-fel, be terminalleverantören (Dextraferm) laga din terminal.

(321400)

(322319) 81-08-27 14:12 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Ordbehandling För kännedom: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-27 17:08 Ärende: Flytta VIDEDP till PUB: Vi funderar på att flytta VIDEDP och därtill hörande *.?FT-filer (fontfiler) till PUB:-arean. Fördel: Filerna ligger på samma area på ODEN som på övriga datorer, vilket underlättar dokumentation m.m. Nackdel: Alla som har filer där det står t.ex. ".sfoa:biglet.bft" måste ändra "foa:" till "pub:". Eventuellt kan man göra flyttningen den 1 oktober. Då måste nämligen alla som byter till svensk standard ändra .BFT till .SFT, t.ex. ".sfoa:biglet.bft" till ".sfoa:biglet.sft". Å andra sidan kan man eventuellt bespara folk den ändringen också genom att byta namn på .SFT-filerna till .BFT-filerna - det är väl kanske inte så många som vill använda QZ-standard efter 1 oktober. Frågor: a) Är fördelen större än nackdelen av att flytta VIDEDP till PUB:? b) Bör vi den 1 oktober byta namn på .SFT-filerna till .BFT-filer för att folk skall slippa ändra i sina VIDEDP-indatafiler?

(322319) (kommentar i 322333, 324442)

(322333) 81-08-27 14:24 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-27 17:08 Kommentar till :322319: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Flytta VIDEDP till PUB: För oss som använder flera av datorerna på ANF-10 är det ju bra när samma fil ligger på samma struktur. Det blir ju annars så många olika konverteringar man måste göra (FOA: till PUB:, QZ till SIS osv). När det gäller extension tycker jag främst att den skall vara logisk. Vad står egentligen BFT för? Det är ju förstås tråkigt att många måste ändra i sina filer, men det blir ju ändu många andra ändringar den 1 oktober.

(322333) (kommentar i 322365, 322404)

(322344) 81-08-27 14:43 Peter Gavatin Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Går det att få snyggare utskrifter än via Diablon? Som jag ser det finns det en avgörande nackdel med VIDED i för- hållande till en vanlig ordbehandlingsmaskin. En diabloutskrift är inte alls lika snygg som en vanlig maskinskriven rapport och i vissa sammanhang inte acceptabel. Finns det något sätt att få en VIDED-utskrift att se ut som den vore maskinskriven för hand? P S Något annat som är eländigt med VIDED är att maskinen är nere eller överbelastad för ofta. Eftersom man inte vet när det inträffar vågar man inte använda systemet när man har som mest bråttom och som bäst skulle behöva de stora fördelar VIDED annars medför.

(322344) (kommentar i 322363, 322409, 323174)

(322363) 81-08-27 15:40 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :322344: av Peter Gavatin Ärende: Går det att få snyggare utskrifter än via Diablon? Vad är det med Diablons utskrift som du inte kan acceptera?

(322363) (kommentar i 322716, 322733)

(322365) 81-08-27 15:43 Staffan Romberger (NADA) Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-27 17:09 Kommentar till :322333: av JR ERIKSSON Ärende: Flytta VIDEDP till PUB: Vad jag förstår står bft för BinaryFonT och sft för SwedishFonT. Den förstnämnda bör innehålla "ASCII" och den senare teckenuppsättning enligt svensk standard (datainmatning = D47).

(322365) (kommentar i 322378)

(322378) 81-08-27 15:52 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-27 17:09 Kommentar till :322365: av Staffan Romberger (NADA) Ärende: Flytta VIDEDP till PUB: I så fall vore det väl lämpligt att .SFT användes i framtiden för svensk text.

(322378)

(322404) 81-08-27 16:28 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-08-27 17:08 Kommentar till :322333: av JR ERIKSSON Ärende: Flytta VIDEDP till PUB: .BFT = Binär FonT-fil. .SFT = SIS FonT-fil. .AFT = Ascii FonT-fil. Alla är egentligen binära!

(322404)

(322409) 81-08-27 16:30 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :322344: av Peter Gavatin Ärende: Går det att få snyggare utskrifter än via Diablon? Med ett nytt (icke utslitet) typhjul och karbonfärgband ger Diablon definitivt lika god kvalite som en elektrisk skrivmaskin av god kvalite. Får du dåliga utskrifter är det sannolikt utslitet typhjul, dåligt färgband eller något annat tekniskt fel eller felinställning av terminalen som är orsak.

(322409) (kommentar i 322731)

(323174) 81-08-28 21:18 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :322344: av Peter Gavatin Ärende: Går det att få snyggare utskrifter än via Diablon? Går det att få snyggare utskrifter än via Diablon? Original: (82197) 81-08-28 06:55 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Kan du precisera på vilket sätt en Diablo-utskrift inte är lika snygg?

(323174) (kommentar i 323310, 323946)

(323310) 81-08-29 13:02 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :323174: av Överföring från NADJA Ärende: Går det att få snyggare utskrifter än via Diablon? Av vad jag förstått av en privat brevväxling med Peter Gavatin så var han missnöjd med bl.a. radavstånd och marginaler. Sedan jag lärt honom att man kan modifiera dessa (via t.ex. /COG- switchen till VIDEDP och /ML /MR-switcharna till VIDED) tror jag han blev nöjd.

(323310)

(323429) 81-08-29 21:13 Överföring från NADJA Mottagare: Operativsystem egenskaper jämförelse Mottagare: Anders Sandberg. Mottaget: 81-09-05 08:55 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :323426: av Överföring från NADJA Ärende: Varför backup på DSKB ? Sleep-satser i programmet Original: (82625) 81-08-29 19:56 Johnny Eriksson (flera mottagare) Ha! AMIS gör redan så!

(323429)

(323581) 81-08-30 14:22 Göran Tellström MS Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: NEW:VIDEDP.NEW ? Denna fil refereras till i slutet av texten man får om man kör FOA:VIDEDP. Skall det inte vara DOC:VIDEDP.NEW? Denna filen finns medan NEW:.... inte finns?

(323581) (kommentar i 323601)

(323601) 81-08-30 16:11 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :323581: av JR ERIKSSON Ärende: NEW:VIDEDP.NEW ? Jag skall genast rätta!

(323601)

(323751) 81-08-30 21:24 Överföring från NADJA Mottagare: Operativsystem egenskaper jämförelse Mottagare: Anders Sandberg. Mottaget: 81-09-05 08:56 Mottagare: Datorer för människor! Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :323426: av Överföring från NADJA Ärende: Varför backup på DSKB ? Varför backup på DSKB ? Original: (82673) 81-08-29 21:45 Lars-Henrik Eriksson UPMAIL Detta kan nog vara motiverat, inte minst därför att forskning visat att såväl långa som alltför korta (!) svarstider verkar stressande på terminaloperatören. Fast detta gäller knappast de som ägnar sig åt programutveckling - de har en kontroll över skeendena på ett helt annat sätt än de som sitter och kör administrativa transaktioner dagarna i ända.

(323751)

(323946) 81-08-31 13:43 Peter Gavatin Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :323174: av Överföring från NADJA Ärende: Går det att få snyggare utskrifter än via Diablon? Jacob har förklarat för mig att alla mina invändningar går att åtgärda. De avsåg annars radavstånd och storlek på bok- stäverna.

(323946)

(324100) 81-08-31 17:07 Curt Wells Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEDP Enligt manualen gå det att skriva ut en VIDED-fil på en diablo flera gångar med ett nytt typhjul varje gång (och således få tex grekiska bokstäver i 'klartext'). Är det nån som har gjort det? Fungerar det?

(324100) (kommentar i 324159, 324481)

(324159) 81-08-31 19:08 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :324100: av Curt Wells Ärende: VIDEDP Möjligen har Arne Bergström eller Arne Franse'n försökt. Det krävs att du har SCI-typhjulet med grekiska bokstäver och sånt. Det bör fungera.

(324159)

(324272) 81-08-31 21:19 Jan Åman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :313597: av Jacob Palme FOA1 Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Vid /COG:4 får givetvis VIDED bara räkna EN .u och EN .l rad som 0 extra rader, har man formler som kräver utskrift på t ex 5 rader måste man fortfarande öka avståndet mellan huvudraderna.

(324272) (kommentar i 324580)

(324442) 81-09-01 09:52 Arne Franse'n Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :322319: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Flytta VIDEDP till PUB: Jag tycker a) nackdelen är större än fördelen b) BFT för hela klabbet

(324442)

(324554) 81-09-01 13:03 Beaumont Montgomerie STKT Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDED på VT100 Problemet med tabulatorerna på en VT100-terminal löser sig genom att använda versionen RUN NEW:VIDED.EXE . Däremot uppstår då andra problem som t.ex. att försöka skapa mer än en VIDED-fil vid samma inloggningen: Har man slutat redigera en fil och vill börja med en annan fil svarar system med en återkomst till samma fil... VARFÖR? Hur löser andra VT100 användare detta problem?

(324554) (kommentar i 324582)

(324580) 81-09-01 13:32 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :324272: av Jan Åman Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Ja givetvis! Fungerar den inte så?

(324580) (kommentar i 324624)

(324582) 81-09-01 13:34 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :324554: av Beaumont Montgomerie STKT Ärende: VIDED på VT100 Det är ingen skillnad mellan gamla och nya VIDED. Du skall skriva .VIDED fil.ext eller .RUN VIDED-fil.ext då får du den nya filen. Skriver du bara .VIDED<RETURN> får du återgång till den gamla filen.

(324582) (kommentar i 324614)

(324624) 81-09-01 14:31 Jan Åman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :324580: av Jacob Palme FOA1 Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Jag testade inte. Kanske missförstod jag ditt tidigare inlägg.

(324624) (kommentar i 324681)

(324681) 81-09-01 15:51 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :324624: av Jan Åman Ärende: /MP:n och VIDEDP kommandon Jag formulerade mig nog för förenklat.

(324681)

(324714) 81-09-01 16:35 Arne Franse'n Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VT100 igen Problem 1: När skall terminalparametrars återställning efter utgång ur VIDED fixas? Problem 2: Fungerar verkligen .terminal type vt100 korrekt tillsammans med .vided ?

(324714) (kommentar i 324743)

(324743) 81-09-01 17:06 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :324714: av Arne Franse'n Ärende: VT100 igen Problem 1: Nu! Jag har just kopierat över NEW:VIDED till SYS: Pröva! Om du vill ha ytterligare återställning av terminalparametrar, kan du göra det genom att skaffa dig en egen VT100.VIN-fil. Kopiera bara över VT100-sidan ur FOA:TERDEC.INI, lägg till det du vill ha i "finalize terminal" och kör TERPRO. Den resulterande VT100.VIN-filen bör du lägga i <,,INI>. Problem 2: Jag tror den gör det nu sedan jag kopierat över rättad version till SYS:.

(324743)

(325126) 81-09-02 11:16 Claes Strömberg LIDAC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: terminaltyp Kollar inte VIDED monitorns terminaltyp längre? Förut fick man en varning om att SWITCH.INI och monitorn var oense om terminaltyp.

(325126)

(325533) 81-09-03 10:03 Lena Linde Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: FOA 1 bibliotek. Sändare: Jacob Palme FOA1 Ärende: Vided-manual på svenska Enligt Lena Jönsson finns det nu en vided-manual på svenska som kan beställas via KOM. Författaren skulle heta Beckman vid foa 1 (minns inte förnamnet). Kan jag beställa denna med detta inlägg?

(325533) (kommentar i 325575, 327185)

(325575) 81-09-03 11:51 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: FOA 1 bibliotek Kommentar till :325533: av Lena Linde Ärende: Vided-manual på svenska Du kan beställa den via KOM. KOM-brevet bör då sändas till "FOA 1 bibliotek". Jag har nu skickat ditt KOM-brev till mig vidare till FOA 1 bibliotek.

(325575)

(326233) 81-09-04 15:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Rapport (över) program-ändringar Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: DOC:VIDEDP.DIA och DOC:VIDEDP.MAN Dessa filer är nu utbytta mot nya, som innehåller de senaste ändringarna till VIDEDP utförda av Leoncio Maya och Per Lindberg. VIDEDP.DIA är för utskrift på Diablo 1650, VIDEDP.MAN för övriga terminaltyper.

(326233)

(326444) 81-09-05 11:08 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte. Sändare: Jacob Palme FOA1 Mottagare: Editorer implementering. Sändare: KOM-administratören För kännedom: Datorer för människor!. Sändare: KOM-administratören Kommentar till :323426: av Överföring från NADJA Ärende: Varför backup på DSKB ? Backup av en 200 sidors textfil tar (med VIDED på Medicindata) kanske 20 sekunder. Att lägga in SLEEP satser så att alla kommandon tog så lång tid kanske inte riktigt var den lösning jag tänkt mig! Jag tror f.ö. inte alls på SLEEP-satser. Det är bättre att man talar om (varnar) att kommandot tar tid fast att datorn fortfarande lever! Jmf. musiken i telefon när man väntar på SJ-Resebyrås platsbokning. I fallet med BACKUP på VIDED, tror jag det skulle underlätta betydligt för användaren om man vände på sekvensen i utförandet. VIDED bör alltså utföra användarens kommando först, skriva ut den nya skärmbilden (så att användaren kan jobba vidare) och sedan göra BACKUP. Helst skulle VIDED då skippa att göra BACKUP om användaren kommit med nytt kommando inom t.ex. 3 sekunder. (dvs. vänta tills även det kommandot var utfört).

(326444) (kommentar i 326469, 327970)

(326469) 81-09-05 12:12 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Editorer implementering Kommentar till :326444: av Anders Sandberg Ärende: Varför backup på DSKB ? Verkar vettigt att göra backup när användaren kan acceptera en paus, jag är dock lite osäker hur jag skall implementera det. Införande av time-out i VIDED är inte det enklaste och det kan bli ganska ineffektivt också. Du är väl medveten om att du kan slippa alla automatiska backuper med /NOBACKUP i SWITCH.INI. Sedan kan du själv begära backup med &FB-kommandot när du tycker det är lämpligt. Man kan också försöka minska tiden för BACKUP-er. Två åtgärder är viktiga: a) Se till att man håller filen uppdelad i sidor av normal storlek. Alltså inte kopiera ihop många sidor till en enda stor sida. b) Dela upp manuset i separata filer för varje kapitel, och kopiera ihop först före tryckning.

(326469) (kommentar i 326667, 326863)

(326667) 81-09-06 11:07 Anders Sandberg Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Editorer implementering Kommentar till :326469: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Varför backup på DSKB ? Första delen av förslaget - att man vänder på ordningsföljden, och gör BACKUP efter utfört kommando - fordrar väl inte införande av time-out i VIDED?

(326667) (kommentar i 326759)

(326759) 81-09-06 14:27 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Editorer implementering Kommentar till :326667: av Anders Sandberg Ärende: AUTOBACKUP Men det gör ju VIDED redan! VIDED gör automatisk backup efter utförandet av det kommando som kom räknaren att överstiga gränsen för att utföra backupen.

(326759)

(327185) 81-09-07 15:17 Ingrid Nilsson Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :325533: av Lena Linde Ärende: Vided-manual på svenska Det går bra att beställa. Vi skickar den med posten.

(327185)

(327739) 81-09-08 13:59 Peter Gavatin Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEDP VIDEDP var bättre förr. Nu får man frågan efter nästa fil på samma blad som den föregående filen skrevs ut på. Det är inget bra. Dessutom får man en liten svart plump någon centimeter efter det att utskriften av fil avslutats. Det är inte heller bra.

(327739)

(328783) 81-09-10 10:01 Tord Beckman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-09-10 20:07 Ärende: Fel i nya VIDEDP Jag har hittat tre fel i nya VIDEDP. 1. Om man skriver &+ eller &B inne i en text gör VIDEDP understrykning, respektive skriver fetstil från och med teckenkombinationen tills det kommer en blank rad eller tills teckenkombinationen kommer på nytt. &+ och &B skrivs inte ut. VIDEDP uppfattar tydligen kombinationerna som kommandona .+ och .B. Kombinationerna &L &U &< accepteras däremot och skrivs ut. 2. Om man skriver en rad med ett typsnitt kan det hända att underkanten på tecknen förskjuts åt höger och att VIDEDP skriver + och 1. Felet tycks bara förekomma på den sista raden med ett typsnitt i en fil. 3. VIDEDP sätter in ett tyskt y på sista raden i en text. De här felen har jag råkat ut för när jag skrev ut min VIDED- rapport med nya VIDEDP. I gamla VIDEDP fanns de inte. Exempel på felen finns i filen FELVID.VIS<455,1224>. Den är skriven i SIS-standard.

(328783) (kommentar i 329972)

(329328) 81-09-11 09:02 --Tommy Ericson QZ Mottagare: KOM-systemet (-) grundläggande synpunkter För kännedom: ABC-80 erfarenhetsutbyte För kännedom: Mikrodatorer erfarenhetsutbyte För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Editorer implementering För kännedom: NADJA-användarnas KOM-synpunkter Ärende: Försök hålla er till ämnet och inte hårklyverier! KOM's informationsinnehåll håller på att minska DRASTISKT i och med floden av debatter om (små)saker utan informationsinnehåll.

(329328) (kommentar i 329609, 329975, 329978)

(329213) 81-09-11 00:52 Överföring från AURORA För kännedom: Jacob Palme FOA1. Mottaget: 81-09-12 18:04 För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: QZ (FOA) 184 samarbete. Sändare: Jacob Palme FOA1 Kommentar till :329211: av Överföring från AURORA Ärende: VIDED VIDED Original: (47547) 81-09-10 20:15 Sven Olofsson QZ (flera mottagare) För kännedom: JACOB PALME Ifall man inte har en rad i sin SWITCH.INI som t ex: INITIA TYPE:VT100 för att tala om vilken terminal man brukar använda så används de terminaltyper som står specificerade i SYS:TTY.INI. De flesta Aurora-linjer antas vara VC415, en del antas vara TTY-linjer och en del VC404-linjer. När VIDED startas så skriver programmet ut en temporärfil TMP:TRM där bl a uppgift om aktuell terminaltyp står. När du då märker att VIDED fått fel uppgift så ändrar du helt korrekt din terminaltyp med "TERM TYPE VT100". Tyvärr brys sig inte VIDED om denna upplysning utan använder i stället informationen från TMP:TRM. Du måste alltså ta bort TMP:TRM för att få VIDED att fungera korrekt i detta fall. Gör "DELETE TMP:TRM". Ifall detta är ett vettigt förfarande hos VIDED får Jacob Palme svara på när han återkommer.

(329213) (kommentar i 329786, 329935)

(329786) 81-09-12 00:50 Överföring från AURORA För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :329213: av Överföring från AURORA Ärende: VIDED VIDED Original: (47629) 81-09-11 13:13 Magnus Karlson (flera mottagare) För kännedom: VIDED ERFARENHETSUTBYTE. SÄNDARE: SVEN OLOFSSON QZ Har inte VIDED något kommando som gör att den kollar igen, jag har för mig att det fanns något typ <ESC>E som gjorde detta efter en tidigare diskution.

(329786)

(329972) 81-09-12 18:37 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-09-12 20:06 Kommentar till :328783: av Tord Beckman Ärende: Fel i nya VIDEDP 1) Är inget fel utan avsiktligt för att man lättare skall kunna använda t.ex. &FI och &JU-kommandona i VIDED på stycken som innehåller understrykningar. Vill du ha &B explicit i texten kan du t.ex. skriva så här: Nu följer ampersand-B explicit: B .+ & 2) Övriga problem skall vi titta på. Troligen flyttar vi inom kort nya VIDEDP till NEW-arean igen, och tar tillbaka en gammal version av VIDEDP till PUB:-arean. Detta tills vi undersökt problemen.

(329972) (kommentar i 332389)

(329935) 81-09-12 18:08 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Överföring från AURORA. Mottaget: 81-09-13 00:46 Mottagare: QZ (FOA) 184 samarbete Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :329213: av Överföring från AURORA Ärende: VIDED Det kanske inte är vettigt av VIDED att göra så. Orsaken till att VIDED ger TMP:TRM högre prioritet än TERMINAL TYPE är att det ju kan hända att användaren har en terminaltyp som VIDED känner till men inte monitorn. Och skulle VIDED då ge monitorns terminaltyp, som alltså då är felaktig, högre prioritet skulle VIDED inte fungera. Men kanske skulle jag kunna ordna detta genom att låta VIDED upptäcka ändringar i TERMINAL TYPE men låta TMP:TRM ha högre prioritet så länge TERMINAL TYPE inte har ändrats!

(329935)

(330388) 81-09-14 00:37 Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :329931: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDs hantering av terminaltyp Jag tycker att VIDED (VISTA?) om ingen terminaltyp angivits i VIDED/EDIT-kommandot bör låta monitorns uppgift vara styrande. Motivering: .VIDED minfil <bludder> ; Aj då, jag glömde sätta TERMINAL TYPE &C .TERMINAL TYPE type .VIDED ; eller START ? Till skillnad från fallet då man ignorerar monitorsättningen och gör "VIDED fil/T:typ". I detta fall bör under samma körpass samma typ antagas även vid utelämnande av /T:typ. Fråga: vad ska göras i detta fall om monitortyp ändras?

(330388) (kommentar i 330502)

(330502) 81-09-14 10:43 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Tommy Ericson QZ. Mottaget: 81-09-14 11:17 Kommentar till :330388: av Tommy Ericson QZ Ärende: VIDEDs hantering av terminaltyp Men då blir det svårt att köra VIDED på en terminaltyp som monitorn inte känner till. Här hos oss är det inget problem, men det kan bli problem vid andra datacentraler.

(330502) (kommentar i 330570)

(330556) 81-09-14 11:12 Inge Frick Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: TELR10 Teleray 10 är känd av VIDED under namnet TELR10 men av monitorn under namnet TR10. TELR10.VIN bör bytas till TR10.VIN.

(330556) (kommentar i 330591)

(330570) 81-09-14 11:20 Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :330502: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDEDs hantering av terminaltyp Varför det? Om användaren anger /T:typ (i kommandot eller via SWITCH.INI) och då ska det vara starkare än monitorns uppgift.

(330570)

(330591) 81-09-14 12:07 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: GRIPE (i) KOM För kännedom: Rapport (över) program-ändringar Kommentar till :330556: av Inge Frick Ärende: TELR10 OK! Jag har bytt namn på TED:TELR10.VIN till TED:TR10.VIN samt gjort motsvarande ändring i filen FOA:TERDEC.INI.

(330591) (kommentar i 330652, 330655)

(331882) 81-09-16 10:08 Erik Bogren Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Sakregister Finns några hjälpmedel, inom VIDED eller på annat sätt, att åstadkomma ett sakregister? (annat = annat datorbaserat)

(331882) (kommentar i 331925)

(331925) 81-09-16 10:34 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :331882: av Erik Bogren Ärende: Sakregister Om du avser med sakregister det som även kallas INDEX, alltså en lista av typen: --- A --- Alfa . . . . . . . . . . . . Sid 12 Andersson . . . . . . . . . Sid 11 Så finns det flera hjälpmedel för detta. Mest aktuella är programmen VIDEDI och INDEX. VIDEDI bygger på att indexorden ligger i själva det manus du skall ha index på. Fördel: När du lägger till sidor kan du lätt få ett nytt index med de ändrade sidnumren. INDEX bygger på en helt separat databas. Fördel: VIDEDI klarar max ca 2000 indexord, INDEX har ingen sådan begränsning. VIDEDI har skrivits av Peter Stendahl, INDEX av Tore Risch. Dokumentation av VIDEDI finns i FOA:VIDEDI.HLP och FOA: VIDEDI.DOC. Dokumentation av INDEX finns i en FOA-rapport som du kan beställa från FOA 1 rapportcentral.

(331925) (kommentar i 332103, 332162)

(332162) 81-09-16 13:54 Peter Stendahl FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :331925: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Sakregister videdi kan numera även användas med separat sökordlista. se filen foa:videdi.man (ej .doc, den filen finns inte).

(332162) (kommentar i 332280)

(332389) 81-09-16 18:00 Tord Beckman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-09-17 02:25 Kommentar till :329972: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Fel i nya VIDEDP "Felet" med &+ och &B är förvisso inget fel utan en förbättring. Det står också annonserat i NEW:VIDEDP 81-06-13. Där står också hur man skall bära sig åt om man vill skriva ut &+ och &B i en text. Då skriver man &&+ och &&B, vilket ju är enklare än den metod som du angav. Nu kommer jag till en annan fråga som kan vara värd att diskutera. Det är värdefullt att införa nya faciliteter i VIDEDP och andra program. Men samtidigt riskerar man att få så många kommandon att det blir svårt att hålla reda på dem även för dem som är ganska väl insatta i progammen. Det blir också mycket svårt att följa med alla nyheter. Tryckta anvisningar, till exempel min FOA-rapport om VIDED, blir inaktuella och vad värre är ibland felaktiga. Man kan råka ut för sådana "fel" som det med &+ och &B. Man måste också komma ihåg att VIDED och VIDEDP inte bara hanteras av datakunniga och dataintresserade. Det är ju meningen att de skall användas allmänt av "sekreterare och professorer" som någon en gång uttryckte det. Men sådana personer är ointresserade av nya finesser och blir arga när något inte längre fungerar. De vill ha enkla system och framför allt system som inte ändras. De får för övrigt aldrig besked om nyheter och ändringar. Jag erkänner att detta är en svår balansgång. Men om man vill att ett system skall användas allmänt får man nog finna sig i att det blir svårt att förbättra det och att man kanske får avstå från en del detaljer även om de kan vara värdefulla.

(332389) (kommentar i 332762, 332919, 333154)

(332762) 81-09-17 11:10 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-09-17 21:15 Kommentar till :332389: av Tord Beckman Ärende: Fel i nya VIDEDP Kan man inte komma ifrån olägenheterna med ändringar på något sätt? Ett system måste naturligtvis kunna förbättras efter hand. Att det finns många möjligheter är ju heller ingen nackdel för ovana (eller "måttfulla") användare. De behöver ju aldrig använda flera kommandon än de själva önskar och kan behärska! KOM-systemet ändras ju med vissa intervaller. VIDED skulle väl också kunna läggas upp i olika versioner som presenteras när nyhetsmängden blir tillräckligt stor. Användarna får välja, om de vill vara med i "förändringsversionen" (som ändras kontinuerligt efter hand, eller i den senast äldst "gällande" versionen. När en ny version införs, borde detta promt åtföljas av en "Förändringsmanual", där alla förändringar presenteras klart och kortfattat, gärna så de ryms på max 1-2 A4-sidor så att de lätta kan kopieras och läggas på terminalen, tillsammans med en ny fullständig orderlista. Den servicen borde både VIDED och KOM ha. Att skaffa och söka igenom nya manualer undan för undan är inget fungerande system, och de flesta följer inte (eller kopierar) inlägg i de konferenser som meddelar förändringar. "Förändringsmanual" är inget bra namn. Kanske räcker det med överskriften: VIDED FÖRÄNDRINGAR datum respektive KOM etc.

(332762) (kommentar i 332924)

(332919) 81-09-17 14:18 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-09-17 21:16 Kommentar till :332389: av Tord Beckman Ärende: Fel i nya VIDEDP Man bör då eftersträva att få en minimal mängd kommandon som är så generella som möjligt. Därför tycker jag hög prioritet i utvecklingen av VIDEDP är att få existerande kommandon mera generella. T.ex. fungerar inte &B i kombination med rak höger- marginal och icke-proportionell stil. Den typen av krångel bör tas bort.

(332919)

(332924) 81-09-17 14:19 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-09-17 21:16 Kommentar till :332762: av Siv Bäcklund Ärende: Fel i nya VIDEDP Filen FOA:VIDED.NEW innehåller en beskrivning på svenska av alla ändringar i VIDED ordnad med de nyaste ändringarna först. Filen FOA:VIDED.ADD innehåller samma information på engelska.

(332924)

(333128) 81-09-17 18:25 Jacob Palme FOA1 Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. För kännedom: Ordbehandling För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Diablo 1650-terminaler Jag har nu modifierat programmet FOA:1650A4. Om man gör .RUN FOA:1650A4 så fungerar programmet som tidigare, sidhöjd och sidstorlek A4 ställs in på en Diablo 1650-terminal. Men om man skriver .RUN FOA:1650A4-12 där 12 kan vara en godtycklig vänstermarginal, så sätts även denna vänstermarginal. Jag har vidare skrivit ett program till, identiskt med FOA:1650A4 utom att sidstorleken sätts till vanliga terminettlist-papper, vilka är fyra rader kortare än A4-format.

(333128)

(333154) 81-09-17 18:45 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Per Lindberg NADA. Mottaget: 81-09-17 21:16 Kommentar till :332389: av Tord Beckman Ärende: Fel i nya VIDEDP Att jag rekommenderade konstruktionen med & och B på två olika rader och inte &&B, beror på att &&B tyvärr inte fungerar jämt. T.ex. fungerar &&B inte i kombination med rak högermarginal för icke-proportionell stil. Å andra sidan fungerar den konstruktion jag föreslog inte med rak högermarginal och proportionell stil.

(333154)

(333694) 81-09-18 16:37 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDEDP Jag har vid ett par tillfällen fått ut ett extra tecken ('9') på den översta raden i mina filer efter behandling med VIDEDP. Tecknet finns inte i min orginalfil det har jag kollat med tom med fildmp. Är det en bug eller är det något jag kan ha missat.

(333694) (kommentar i 333908, 334323)

(333908) 81-09-19 04:22 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte För kännedom: Leoncio Maya. Mottaget: 81-09-21 08:27 Kommentar till :333694: av Lennart Månsson FOA2 Ärende: VIDEDP VIDEDP Original: (88255) 81-09-19 01:46 Peter Svanberg NADA Det har jag också fått och det beror troligen på att /term:1650 plötsligt är standard i stället för 1620 som det var förut. Att - bara för att FOA-Stockholm bytt Diablo-modell - ändra standard- värdet på den switchen tycker jag inte är så bra. Det är väl de som använder den nya modellen som får ändra i sina .MIC-filer och bruksanvisningar, inte alla andra?

(333908) (kommentar i 334077, 334329)

(333941) 81-09-19 12:17 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Original: (24058) 81-09-18 13:41 Rolf Persson På båda dessa terminaler fås vid t ex cntr-d samma funktion som " esc d ret " men inte betr cntr-v, då resten av raden suddas (på vc-404:an). På vc-414 fås en blank "insert"-ad för varje cntr-v och detta är mycket praktiskt.

(333941) (kommentar i 334079)

(333986) 81-09-19 20:11 Staffan Romberger (NADA) Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: VT100-problem Jag kör på Datamedia DT80/1 med TERM:VT100. Då beter sig VIDED underligt på skärmens sista rad: två TAB för tillbaka till radens början, raden flyttas plötsligt åt höger, blank rad skjuts in. Vad ska jag göra?

(333986) (kommentar i 334081)

(334077) 81-09-20 09:50 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :333908: av Överföring från NADJA Ärende: VIDEDP OBS att man numera kan ange terminaltyp för VIDEDP i SWITCH.INI.

(334077)

(334079) 81-09-20 09:53 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :333941: av Överföring från FOA 3 Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 På VC414 är det lämpligare att använda SHIFT-D/C för att ta bort ett tecken och SHIFT-I/C för att lägga in ett tecken. Det ger snabbare effekt. Vill du ha något som funkar likadant på alla terminaler bör du använda &D resp &V där & är den tangent som startar VIDED- kommando. Control-D och Control-V fungerar på vissa terminaltyper, inte på alla, eftersom dessa koder för vissa terminaltyper, t.ex. VC404, har specialbetydelse för den terminalen. Allmänt: Skall du göra mycket VIDED-redigeringar är VC414 bättre än VC404.

(334079) (kommentar i 334507, 335312)

(334081) 81-09-20 09:54 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :333986: av Staffan Romberger (NADA) Ärende: VT100-problem Jag skall titta på saken!

(334081)

(334329) 81-09-21 08:43 Leoncio Maya Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :333908: av Överföring från NADJA Ärende: VIDEDP Det beror inte på det. DI1650 som standard har jag infört i min version som finns på OLD: och där det felet inte förekommer.

(334329) (kommentar i 334490)

(334490) 81-09-21 12:15 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Leoncio Maya. Mottaget: 81-09-21 12:23 Kommentar till :334329: av Leoncio Maya Ärende: VIDEDP Nej, jag provade både på 1620 och på 1650 med samma resultat.

(334490)

(334507) 81-09-21 12:19 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :334079: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Original: (24133) 81-09-21 09:17 Kjell Heiding Vad har Control-V för specialbetydelse för VC404?

(334507) (kommentar i 334676)

(334676) 81-09-21 15:19 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :334507: av Överföring från FOA 3 Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Control-V för VC404 betyder "erase-to-end-of-line". Jag tror dock inte VIDED supportar användning av Control-V som vided-kommando i denna betydelse.

(334676)

(334852) 81-09-21 17:43 Edward af Geijerstam Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Min VC414 tål inte VIDEDP Jag har ett litet problem med min terminalanläggning när jag skall låta den skriva ut en fil med VIDEDP. Anläggningen utgöres av en VC414 med en DIABLO 1650 kopplad till printerutgången. Jag använder mig av ODEN via ett 1200-bauds RACAL-modem. När jag har anropat VIDEDP och därefter angivit filnamnet så hinner DIABLON bara skriv ut "FIL.EXT, processed by?? ..." och så piper VC414 till och linjen kopplas ned. Innehåller VIDEDP något som VC414 inte tycker om? Tilläggas kan att när jag endast har VC414 inkopplad så händer samma sak förutom att den hinner skriva ut hela ingressmeningen i VIDEDP. Är det måhända sidframmatningsordern i början av utskriften som inte korrsponderar med VC414-terminalen. Kan man klara av detta på någor sätt? Terminalnovisen

(334852) (kommentar i 334864)

(334864) 81-09-21 17:52 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :334852: av Edward af Geijerstam Ärende: Min VC414 tål inte VIDEDP VC414-terminaler piper och blockeras om de får styrkoder de inte förstår. T.ex. styrkoder avsedda för Diablo. Troligen kan du undvika problemet om du sätter TRANSPARENT-switchen på baksidan av terminalen på ON före utskriften ifråga. Då blir utskriften på skärmen lite konstig, men det gör kanske inte så mycket.

(334864)

(335270) 81-09-22 11:45 Bengt Forshällen FOA 253 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: DIABLON klagar Efter omläggningen av VIDEDP till PUB-arean har jag konstaterat en egenhet som kommer då och då och jag har inte kunnat finna någon orsak. Fenomenet är att DIABLON piper när jag går ur VIDEDP med ^Z genom ett pip. Därefter kommer <End of VIDEDP execution> på radavståndet 4 från urträdet. Efter ytterligare 8 raders avstånd kommer monitorpunkten. Frösöker jag sedan gå in i VIDEDP igen uppstår många egendomlig- heter. Ett tryck på formfeed ger pappersframmatning på 4 ark (vill jag minnas) varje kommando interfolieras med pip från Diablon och radavstånden långa. Vad har jag gjort för fel.

(335270) (kommentar i 335485)

(335312) 81-09-22 12:18 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :334079: av Jacob Palme FOA1 Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Original: (24177) 81-09-21 17:27 Rolf Persson Tack för ditt svar. Självklart är det bättre att köra vided på vc-414 än på vc-404. Men vore det inte ganska smart att ha smma innebörd hos kommandot cntr-v på dessa terminaltyper. Ok att terminaltyperfungerar olika på contr-tecken men det kan väl VIDED supportra?

(335312) (kommentar i 335740, 337082)

(335406) 81-09-22 15:05 Lars Hellvig QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: delete med K Jag råkade av misstag göra &10*K i st f &10K. Då tog VIDED bort varannan rad (10 st) och inte 10 i följd. Kan någon förklara det för mig? F n står det still i huvet på mig.

(335406) (kommentar i 335412, 337093)

(335412) 81-09-22 15:18 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335406: av Lars Hellvig QZ Ärende: delete med K VIDED gör helt enkelt 10 upprepningar av &K<RETURN>! Returntangenten efter &K leder ju till början av raden två steg nedanför den borttagna.

(335412) (kommentar i 335416)

(335416) 81-09-22 15:18 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335412: av Lars Enderin FOA1 Ärende: delete med K Det är tveksamt om VIDED bör göra så!

(335416)

(335485) 81-09-22 17:38 Tord Beckman Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335270: av Bengt Forshällen FOA 253 Ärende: DIABLON klagar Det första av de här felen har jag också råkat ut för. Det verkar som om VIDEDP ställde om Diablon, åtminstone 1650 så att den envisas med att sätta i 3 blanka rader mellan varje rad den skriver. Felet uppträder både när man lämnar VIDEDP med CtlZ och med CtlC. Om man fortätter med att skriva ut en fil med TYPE eller med TTYPRI får man de 3 banka raderna. Enda sättet tycks vara att logga ut och logga in igen.

(335485) (kommentar i 335853)

(335740) 81-09-23 04:23 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335312: av Överföring från FOA 3 Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Original: (88805) 81-09-22 23:25 Anders Sundqvist Det strider mot VIDEDS filosofi. (suck)

(335740) (kommentar i 336235, 337089)

(335863) 81-09-23 12:20 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Pip vid marginalen i VIDED Original: (24221) 81-09-23 09:16 Rolf Mellberg En sekreterare saknade "plinget" som man får när man har nått fram till högermarginalen på en vanlig skrivmaskin! Skulle inte det kunna läggas in i VIDED? Det skulle också vara bra med en mod med automatisk radbrytning som här i KOM. Eller en kombination med KOM:s automatiska radbrytning och ett "pip" när man skriver ett långt ord i slutet på raden och kommer långt ut?

(335863) (kommentar i 335880, 337098)

(335880) 81-09-23 12:33 Lennart Månsson FOA2 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335863: av Överföring från FOA 3 Ärende: Pip vid marginalen i VIDED Ja, men normalt så behöver man väl inte bry sig om var högermarginalen är. Man bara skriver rakt över kanten tills stycket är slut varpå man rättar till stycket med &fc el dyl.

(335880) (kommentar i 337103)

(336051) 81-09-23 17:18 Sven Olofsson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Nyheter (om) DEC-10 Kommentar till :335950: av Peter Gavatin Ärende: NYA VIDEDP Jag har nu tagit bort den nya versionen av VIDEDP från PUB:-arean pga de problem den medfört. Nu finns: PUB:VIDEDP.EXE ;version 3A, innehåller understöd för Diablo-1650 OLD:VIDEDP.EXE ;version 2B, äldsta versionen. Samma som FOA:VDPOLD.EXE NEW:VIDEDP.EXE ;version 3C, den nyaste versionen som tyvärr verkar fungera lite dåligt

(336051) (kommentar i 336261)

(336235) 81-09-24 02:24 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335740: av Överföring från NADJA Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Annars brukar det sägas "EMACS gör så!". (Stor Suck)

(336235)

(336261) 81-09-24 08:30 Peter Gavatin Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: DEC-10 erfarenhetsutbyte Kommentar till :336051: av Sven Olofsson QZ Ärende: NYA VIDEDP Tack

(336261)

(336604) 81-09-24 17:58 Anders Ström SSRC Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: .VIDED FOO<000>=FOO sätter inte specificerad protection, även om VIDED säger så.

(336604) (kommentar i 336889)

(336889) 81-09-25 10:49 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Mottagare: Anders Ström SSRC. Mottaget: 81-09-25 16:27 Kommentar till :336604: av Anders Ström SSRC Ärende: .VIDED FOO<000>=FOO Det är en svaghet i Simula-systemet. Förresten vet jag inte om det går att sätta prot <000> med vanlig RENAME?

(336889) (kommentar i 336979)

(336950) 81-09-25 12:17 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Den grekiska teckenuppsättningen till VIDEDP Original: (24308) 81-09-24 14:54 Kjell Heiding Den grekiska teckenuppsättningen (SCI.BFT) blir inte så snyggt på våran Multiwriter här i Linköping. Tecknen ligger lite för högt i förhållande till den vanliga texten när man blandar. Har någon annan haft liknande problem?

(336950) (kommentar i 337108)

(336952) 81-09-25 12:17 Överföring från FOA 3 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: COG:1 Original: (24334) 81-09-24 16:46 Kjell Heiding Fungerar inte COG:1 till VIDEDP dvs. kan man inte skriva text med halvt radavstånd? Detta lyckas inte jag med utan texten blir likadan som när man har COG:2

(336952) (kommentar i 337114)

(336979) 81-09-25 12:54 --Tommy Ericson QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :336889: av Lars Enderin FOA1 Ärende: .VIDED FOO<000>=FOO Det är egentligen en svaghet i operativsystemet: man kan inte skapa en fil med skyddskod <000> eftersom 000 tolkas som "ej specificerat" och ersätts med default, normalt 057. Emellertid kan man med OSkommandot SET DEFAULT PROTECTION 000 få den effekt man söker. Med RENAME kan man givetvis sätta 000, det är så bl a PROTECT- kommandot fungerar.

(336979) (kommentar i 336982)

(336982) 81-09-25 12:57 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :336979: av --Tommy Ericson QZ Ärende: .VIDED FOO<000>=FOO Ok, så skall det förstås fungera. I det givna fallet är 100 väl oftast lika bra som 000.

(336982) (kommentar i 337423)

(337082) 81-09-25 14:06 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335312: av Överföring från FOA 3 Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Egentligen är alla CONTROL-<bokstav> kommandot mot strukturen i VIDED. Tyvärr är det tekniskt omöjligt med den princip för ekning som VIDED använder att göra dessa kommandon terminaloberoende.

(337082)

(337089) 81-09-25 14:08 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335740: av Överföring från NADJA Ärende: VIDED PÅ VC-404 KONTRA VC-414 Eller snarare, det strider mot ett designbeslut i VIDED att försöka använda monitorekning så mycket som möjligt för att få snabb ekning av det användaren skriver in. För- och nackdelar med detta designbeslut har diskuterats utförligt i KOM, så det är kanske onödigt att ta upp den diskussionen igen.

(337089)

(337093) 81-09-25 14:09 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335406: av Lars Hellvig QZ Ärende: delete med K Vad förklaringen än är förefaller det inte lämpligt. Jag skall lägga det på högen av saker som bör rättas.

(337093)

(337098) 81-09-25 14:11 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335863: av Överföring från FOA 3 Ärende: Pip vid marginalen i VIDED Jag skall lägga det på önskelistan. Ett problem är att det vid hårt belastad dator kan dröja några sekunder innan plinget kommer.

(337098)

(337103) 81-09-25 14:12 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :335880: av Lennart Månsson FOA2 Ärende: Pip vid marginalen i VIDED Det stämmer, dock klarar VIDED inte av det skrivsättet i kombination med /PROP-switchen till VIDED.

(337103)

(337108) 81-09-25 14:15 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :336950: av Överföring från FOA 3 Ärende: Den grekiska teckenuppsättningen till VIDEDP Multiwriter-anpassning av VIDEDP är ett önskemål från flera håll. Just nu håller vi på att göra om den interna strukturen i VIDEDP så att programmet skall bli lättare att anpassa till nya terminaltyper. Jag kan dock inte lova att vi någon- sin hinner göra sådan anpassning, det kan nog bli en hel del jobb.

(337108)

(337114) 81-09-25 14:17 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :336952: av Överföring från FOA 3 Ärende: COG:1 Nej, /COG:1 fungerar inte, men troligen kan du använda kommandot .4V (i texten i filen) för att ge den effekt du vill ha.

(337114)

(337423) 81-09-26 04:19 Överföring från NADJA Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :336982: av Lars Enderin FOA1 Ärende: .VIDED FOO<000>=FOO .VIDED FOO<000>=FOO Original: (89472) 81-09-26 01:16 Anders Sundqvist Jo, så har ju till exempel TECO löst det hela.

(337423)

(338643) 81-09-29 12:40 Lars Hellvig QZ Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Ärende: Fel i VIDED? Om jag går ur VIDED med ctrl-c (därför att jag ångrar mig och vill ha en massa editeringar ogjorda t ex) och sedan går in i VIDED igen med samma fil, så finns alla mina oönskade ändringar bevarade, under följande förutsättning: att minst en "file backup in progress" har inträffat. Jag måste alltså ta bort originalfilen och göra rename på Q??-filen för att få tillbaks min "hela" fil. Lätt att kolla: gör vi fil.fil skriv in två rader text gör esc-e gör vi (page 1) gör esc-k på en av raderna gör esc-p svara return (file backup in progress) gör ctrl-c gör vi - och du har bara en rad kvar!

(338643) (kommentar i 338708)

(338708) 81-09-29 14:12 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :338643: av Lars Hellvig QZ Ärende: Fel i VIDED? Fördel med att VIDED gör på det sättet är att om du avbryts av maskinfel eller dylikt, och startar VIDED igen när maskinen kommit igång, så finns nyaste versionen av texten i filens originalnamn. Detta är bra för dem som inte vet mycket om backupfiler och sånt. Den som vill gå tillbaka till äldre version bör som du säger inte bara göra Control-C, utan även titta på backupfilerna. Eventuellt borde man införa ett speciellt kommando i VIDED med innebörden "återgå till skyddskopia" eller något liknande. Det skulle hjälpa en del personer som är ovana vid skyddskopie- systemet i VIDED. Skall jag införa det?

(338708) (kommentar i 338739)

(338739) 81-09-29 14:54 Björn Bergström Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :338708: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Fel i VIDED? Ja tack! Genom att &K och &L har tangenterna bredvid varandra har jag gjort en del fatala misstag. Om man då kunde bekvämt börja om med nyaste backupkopia i stället skulle det spara mycket besvär.

(338739) (kommentar i 338897)

(338897) 81-09-29 18:28 Siv Bäcklund Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :338739: av Björn Bergström Ärende: Fel i VIDED? Jag är faktiskt inte helt klar över vilka back up-filer man har, d v s vad de representerar. För mig vore det önskvärt att *.Q?? vore orginalfil (under hela inloggningstiden) och *.QQ? som den är, d v s versionen vid senaste backup-tillfället. Vad man behöver orginalfilen till kan diskuteras, men frågan är om man behöver två ändrade versioner.

(338897) (kommentar i 338934)

(338934) 81-09-29 19:01 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :338897: av Siv Bäcklund Ärende: Fel i VIDED? Jag skall fundera på om det går att ordna. I så fall måste VIDED veta vilken som är den första VIDED-körningen under en viss terminal- session på en viss fil. Undrar hur jag skall kunna ordna det?

(338934) (kommentar i 339190)

(338972) 81-09-29 19:09 Sven Olofsson QZ Mottagare: Terminaler - synpunkter och erfarenheter m.m. För kännedom: VIDED erfarenhetsutbyte. Sändare: Jacob Palme FOA1 Kommentar till :338809: av Jacob Palme FOA1 Ärende: A4-inställning av Diablo 1650-terminaler Nja, parametern heter fullständigt A41650 (för A4-papper och Diablo 1650-terminal). Parametern kan dock förkortas till "A4" och även "A" ifall man älskar att förkorta. Jag tycker dock att ev instruktioner för (ovana) användare bör innehålla det fullständiga namet på parameter ev med tillägget att det f n kan förkortas till "A4". I framtiden kommer det kanske en parameter A416xx för den ev kommande terminalen Diablo 16xx.

(338972)

(339190) 81-09-30 08:21 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :338934: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Fel i VIDED? SOS har switchen /OLD för detta ändamål. Om man använder den, döps originalfilen "fil.ext" om till "fil.Zxt" om den inte redan finns under det namnet. VAnlig backup-fil har namnet fil.Qxt.

(339190) (kommentar i 339233)

(339233) 81-09-30 08:54 Jacob Palme FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :339190: av Lars Enderin FOA1 Ärende: Fel i VIDED? Ja, fast helst borde det vara automatiskt. Det är först när man behöver gå tillbaka till backupen som man inser behovet. En möjlig lösning vore att checka datum. En backupfil sparas alltid som är senaste ändring av filen före dagens datum. Man kan då enkelt gå tillbaka till gårdagens backup-fil om man vill.

(339233) (kommentar i 339251)

(339251) 81-09-30 09:14 Lars Enderin FOA1 Mottagare: VIDED erfarenhetsutbyte Kommentar till :339233: av Jacob Palme FOA1 Ärende: Fel i VIDED? LOGIN-tidpunkt kan också användas. Kan fås ur monitorn. Skall testas mot filens skapardatum+tid på dagen.

(339251)