A A  

Vill du lära dig mer om Service Oriented Architecture (SOA) och Web Services (WS)?

Vilken nytta kan ett företag ha av tjänsteorientering med IT? Erfarenheterna visar att det blir lättare att kommunicera via sina system med andra organisationer, t.ex. leverantörer och kunder. Många använder tekniken för att integrera sin verksamhet, så att olika delar av verksamheten drar jämnt och samverkar på ett bra sätt via IT.

 

 

Om sajten
Vad är SOA?
Vad är Web Services?

Projektet Serviam introducerar begreppen SOA och WS, indentifierar problem samt föreslår lösningar kring implementationen och användningen av tjänsteorienterade arkitekturer.

Om sajten

Denna webbplats är till för organisationer som är intresserade av att tjänsteorientera sin verksamhet med hjälp av IT. Det kan ske genom att införa en s.k. tjänstebaserad arkitektur, även kallad Service Oriented Architecture (SOA) ofta genomförd med web services-tekniken.

Materialet är hämtat från ett projekt (Serviam) som stötts av 12 svenska företag och organisationer, Vinnova, Dataföreningen och av två universitet. Läs mer om projektet.


Peter Söderström, Projektledare Serviam


Martin Henkel, Projektledare Stockholms Universitet


Bengt Wangler, Projektledare Högskolan i Skövde

 

Fokus ligger inte på bara tekniska lösningar - SOA och Web Services behandlas ur flera andra viktiga aspekter: affärsnytta, juridik och förvaltning.

Erfarenheter, problem och rekommendationer

Genom ett antal företagsbesök och litteraturstudier på området har ett brett och omfattande material om SOA och WS sammanställts. Företagsbesöken har gett ett en unik samling av olika organisationers erfarenheter kring en implementation och användning av SOA och Web Services. Resultatet är bland annat en identifiering av olika problem kring tjänstebaserade lösningar men också viktiga rekommendationer för de som vill införa liknande lösningar i sin organisation.

En mycket användbar sammanställning är den framtagna Mönsterkatalogen, en samling lösningar på olika problem som kan uppstå i och med ett införande av tekniken.

Vad är SOA?

SOA (Service Oriented Architecture) är ett koncept som går ut på att kopplingar mellan olika system och applikationer sker genom ett tjänsteutbyte. Ett system eller applikation tillhandahåller en tjänst medan ett annat agerar klient. Istället för att flera system eller applikationer gör samma sak kan dessa anropa varandra för att, till exempel, utföra en speciell process eller hämta specifik data. Detta kan göras mellan företag externt för att utbyta information eller internt för att integrera befintliga system. Syftet är det samma som med det traditionella tjänsteutbytet mellan företag: system och applikationer behöver inte ha samma logik utan de kan dela på arbetsuppgifterna. Varför göra något själv när man kan vända sig till experterna?

Vad är Web Services?

Web Services är den senaste tekniken för att implementera tjänstebaserade arkitekturer (SOA). Tekniken skiljer sig från de tidigare (exempelvis CORBA) genom att den möjliggör så kallade lösa kopplingar mellan system och applikationer. Genom att använda XML-baserade standardprotokoll för att skicka meddelanden kan kopplingar göras oavsett systemplattform och datainnehåll. Det innebär bland annat att det blir möjligt att utbyta tjänster via det publika Internet. Vidare finns det speciella kataloger för publicering av existerande tjänster och den information som behövs för att använda de. Det gör att tjänsterna kan sökas, upptäckas och användas relativt snabbt och enkelt.

upp^

Låter det krångligt? Låt koncepten förklaras med hjälp av ett case >> (öppnas i ett nytt fönster)

Vad är Serviam?

Serviam är ett samverkansprojekt som tillkom på initiativ av Dataföreningen. Projektet genomfördes av KTH/SU Data- och systemvetenskapliga institutionen, Högskolan i Skövde samt IT plan under perioden 2003 – 2005. Syftet med projektet har varit att beskriva SOA och tekniken Web Services från olika aspekter, både tekniska och affärsmässiga samt utforma riktlinjer för användning, implementering och underhåll av Web Services både inom den privata och offentliga sektorn.

>>Läs om nyttan med SOA och Web Serivces

>>Läs om teknisk implementation av Web Services

>>Läs om förvaltning och underhåll av Web Services

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:

kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)