1 2 3 4 5 6 7

Detta dokument i PDF-format (lämpat för pappersutskrift)

Detta dokument i RTF-format (lämpat för redigering)

Denna skrivelse har scannats från pappersoriginal av Jacob Palme. Detta kan ha medfört ev. smärre felaktigheter.


IMAGE imgs/Dataskyddsdirektivet01.gif

2000-10-13

Ju2000/5027

Professor Jacob Palme Skeppargatan 73
11530 STOCKHOLM

Justitiedepartementet

Grundlagsenheten
Hovrättsassessor
Katrin Hollunger Wågnert
Telefon 08-40542 11

 

Dataskyddsdirektivet


Med anledning av Din förfrågan om regeringens initiativ inför en revidering av dataskyddsdirektivet översänder jag för kännedom de handlingar som tillställts Konstitutionsutskottets ledamöter.

IMAGE imgs/Dataskyddsdirektivet03.gif

[CONVERTED BY MYRMIDON]