Brevväxling om datalagen och personuppgiftslagen

En brevväxling med datainspektionen om de orimliga följder, som skulle uppstå om datalagen och personuppgiftslagen tillämpades på Internet.


Jacob Palme: Är libris olagligt, det innehåller ju många s.k. känsliga uppgifter enligt datalagen och personuppgiftslagen, och är nedladdningsbart över hela världen!
Datainspektionens svar: Libris är inte olagligt, då det är inrättat av regeringen, och regeringsbeslut går före datalagen.
Jacob Palmes svar: Hur är det då med andra biblioteksregister, som inte är inrättade av regeringen?
Datainspektionens svar: Andra biblioteksregister är inte heller olagliga, ty de bygger på Libris.
Jacob Palme: Är sökmotorer på Internet olagliga?
Datainspektionens svar: Nej, därför att regeringen begärt översyn av PUL.
Jacob Palmes kommentar till ovanstående svar.


Andra dokument av intresse.