Datum: 98-10-26 20.04
Filnamn:
Brev till DI om Libris.doc

 
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Olagligt personregister?

Kungliga bibliotekets personregister Libris på http://www.libris.kb.se/english/quick.search.html är läsligt över hela världen, alltså även utanför Europa, och innehåller miljontals personuppgifter. De registrerade har inte lämnat sitt tillstånd. I alla fall har jag inte lämnat något tillstånd, och jag förekommer på 45 ställen i registret. Är detta lagligt enligt personuppgiftslagen? Eller är det personuppgiftslagen det är fel på?

Registret innehåller en mängd uppgifter som är s.k. "känsliga" uppgifter enligt datalagen och personuppgiftslagen. T.ex. finns där mängder av uppgifter om politiska åsikter (sök t.ex. på Olof Palme), religiösa åsikter (sök på valfri världsreligion), etniskt ursprung (t.ex. en bok med titeln "From court jews to the Rothschilds"), brottslighet (t.ex. hittade jag texten "Fängelsebrev : en brevväxling mellan sju Rinkebytjejer och plogbillsaktivisten Pia Lundin / i samarbete med Gunilla Lundgren ; teckning: Amanda Eriksson"), sjukdomar (t.ex. hittade jag en bok med titeln "När jag var sjuk" med namngiven författare, som uppenbarligen var den som var sjuk).

Med hjärtlig hälsning


Jacob Palme


Datainspektionens svar på detta brev