Inlämningsuppgift *:48 1996

Inlämningsuppgift i kursmomentet:
Datorförmedlad kommunikation

Senast ändrad: 30-Apr-2002

This task description is also available in English.

Kursens namn: Datorförmedlad kommunikation.

Inlämningsuppgiften består i att de studerande i grupper av storleken 2-3 personer skall diskutera en frågeställning och sedan skriva en skriftlig redovisning på 1-2 sidor av vad man kommit fram till.

Den fråga som skall diskuteras är:

Företaget XXX skall fatta beslut om sin framtida strategi för e-post och datorförmedlad kommunikation (CMC). Vilka krav har man på CMC och e-post? Vilka funktioner och möjligheter behöver man? Försök göra en förteckning över det viktigaste som företaget skall tänka på när det väljer CMC- och e-post-strategi.

Viktigt är att ni diskuterar kraven och behoven ur användarnas synvinkel, och inte bara ur rent teknisk synvinkel.

Variation: Grupper kan efter eget val välja att specificera företaget XXX mera som underlag för sin diskussion. Möjliga sådana specificeringar kan avse antal anställda, existerande datorer och nät, företagets verksamhet m.m. Välj alltså ett företag (verkligt eller fiktivt) berätta lite om hur företaget ser ut som underlag för diskussion av e-post-strategin för just det företaget.

Inlämningsuppgiften redovisas skriftligen i brevlådan för inlämningsuppgifter vid DSV, senast första måndagen efter tentamensdagen. Du kan också sända in uppgiften med vanlig post, men inte med e-post! Försättsblad för inlämningsuppgiften finns på weben i HTML-format och i RTF-format.

Den bokning av labb-salar som gjorts för den här kursen är enbart för att säkerställa att ni får tillgång till datorer att skriva inlämningsuppgifterna på. Någon laboration ingår inte i kursen.