INT2 och *:48 Elektronisk post och datorförmedlad kommunikation, kursmomentbeskrivning (3 poäng)

Senast ändrad: 24 March, 2001 .

Denna svenskspråkiga beskrivning ger en översikt över innehållet i kursmomentet, men ger inte aktuella detaljer som föreläsningsplan, tentamenstidpunkter m.m. Sådan detaljerad information ges bara i den engelska kursbeskrivningen på URL http://dsv.su.se/jpalme/cmc-course/MHS-course-eng.html. Den engelska kursbeskrivningen kommer också att hållas mer aktuell än den svenska.

Tid: Denna beskrivning avser kursmomentet som det kommer att fungera från och med år 2001. Kursen omfattning minskar år 2001 från 4 till 3 poäng.

Kursmomentansvarig: Jacob Palme, e-post: jpalme@dsv.su.se.

Mål

Stadium

Kursmomentet ges för närvarande som ett valfritt kursmoment sista året vid flera av DSV-s och KTH-s utbildningslinjer samt som kursmoment för forskarstuderande.

Förkunskaper

Kursmomentet kräver tidigare erfarenhet av användning av elektronisk post och grundläggande allmän kunskap om datorer och hur de fungerar.

Föreläsningsplan

Se den engelska kursmomentbeskrivningen.

Moment: Innehåll och genomförande

Kursmomentet innehåll omfattar följande moment:

I det följande beskrivs innehåll och genomförande för varje moment.

Funktioner och tillämpningar för datorförmedlad kommunikation

Personliga brev, gruppkommunikation, filter, kataloger, distributionslistor, samma tid- och olika tid-system. Ärendehanteringssystem, kontorsprocedurer, distansundervisning.

Effekter på individer, grupper, företag och samhälle

Vilka effekter har elektronisk post och andra slag av datorförmedlad kommunikation på den organisation som använder den? Vilka psykologiska skillnader är det mellan elektronisk post och ansikte-mot-ansikte kommunikation? Vilken typ av kommunikation fungerar psykologiskt bra eller mindre bra? Hur påverkas chefernas roll? Hur används mediet? Är det ny kommunikation, eller överflyttning av kommunikation från andra medier?

Kostnads/nytto-analys av elektronisk post

Vilken är potentialen för effektivisering av kontorsarbete genom elektronisk post? Jämförelse med telefonsamtal, sammanträden, meddelandelappar och vanliga brev. Vad innebär de förändrade kommunikationsmönstren, som elektronisk post möjliggör, för ett företags framgång?

Etiska och legala aspekter av elektronisk post

Etik och etikett, yttrandefrihet, offentliga handlingar, datalagen, avtal och signaturer.

Aspekter vid val av system för elektronisk post

Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till när man skaffar system för elektronisk post till ett företag.

Kursmomentlitteratur

En kursbok och fyra kompendier som säljs av studentexpeditionen vid DSV. Se vidare den engelska kursmomentbeskrivningen.

Undervisningsform

Ca 18 föreläsningstimmar, en inlämningsuppgift och litteraturstudier.

Examination

Speciellt för KTH-teknologer

Upplysningar om anmälan m.m. får du från Pia Haapala telefon 16 4943, e-post piah@dsv.su.se.


URL för denna web-sida:

http://dsv.su.se/jpalme/mhs-course/MHS-kurs-swe.html