Projekt REMS - Remisslussen

Projektet REMS (REMisslusS) testade nya arbetssätt, baserade på elektroniska tjänster och en innovativ generell tjänstemodell, för samverkan i vården. Projektet fokuserade på den vårdsamverkan som avgränsas av remisshantering. Genom denna avgränsning kan man snabbt nå användbara resultat som går att sätta i drift samtidigt som resultaten kan generaliseras till andra områden inom hälso- och sjukvården.

Projektet var ett sammarbete mellan S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholms läns landsting, KTH och OOPix. Projektet pågick under åren 2005-2007 och var delvis finnansierat av Vinnova som en del av programmet "Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster".

Beskrivning av projektet:

Presentationer: Publicerade artiklar:

  • Henkel, M., Perjons, E., Zdravkovic, J., "Towards Guidelines for the Evolution of E-Service Environments", Accepted for publication in the International Journal of Public Information Systems, 2007.
  • Henkel, M., Johannesson, P., Perjons, E., Zdravkovic, J., "Value and Goal Driven Design of E-Services", The IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE'07), Hong Kong, China, October 24-26, 2007.
  • Henkel, M., Johannesson,P., Perjons, E., ”Value and goal modelling in healthcare", the 12th International Symposium for Health Information Management Research, Sheffield, UK, 18-20 July, 2007.
  • Andersson B., Bergholtz M., Edirisuriya A., Ilayperuma T., Johannesson P., Zdravkovic J., "Using Strategic Goal Analysis for Understanding and Enhancing Value-based Business Models", The 2nd International Workshop on Business-IT Alignment (BUSITAL07) at the 19th Conference on the Advanced Information Systems and Engineering (CAiSE07), Trondheim, Norway, June, 2007.
  • Henkel, M., Perjons, E., Zdravkovic, J., "A Value-based Foundation for Service Modelling", European Conference on Web Services (ECOWS'06), Zurich, Switzerland, 4-6 December 2006.
  • Henkel, M., Zdravkovic, J., Perjons, E., "Service Collaboration Environment", Workshop on e-services in public administration (WESPA), 31 October 2006, Borås, Sweden, ISBN 91-631-9675-1, 2006.
  • Weigand, H., Johannesson, P., Andersson, B., Bergholtz, M., Edirisuriya, E., Ilayperuma, T., "On the Notion of Value Object", Proceedings of the 18th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE06), 2006.
  • Andersson B., Bergholtz M., Grégoire B., Johannesson P., Schmitt M.,Zdravkovic J., "From Business to Process Models ­ a Chaining Methodology", Proceedings of the 18th International Conference on the Advanced Information Systems and Engineering CAiSE’06/Workshops (BUSITAL’06), Luxembourg. Namur University Press, ISBN:2-87037-525-5, 2006.
  • Bergholtz M., Grégoire B., Johannesson P., Schmit M., Wohed P., Zdravkovic J., "Integrated Methodology for Linking Business and Process Models with Risk Mitigation", Proceedings of the INTEROP REBNITA’05 Workshop, 2005.

Utvärdering :

Kontaktpersoner: