Maria Bergholtz hemsida

Välkommen till min hemsida!

English version please!

Jag är lärare och forskarstuderande på Institutionen för Data- och Systemvetenskap, Stockholms universitet / Kungliga Tekniska högskolan inom forskningslaboratoriet SYSLAB.

Dessa sidor innehåller information om min forskning och mitt arbete som lärare (val av bilder mm. indikerar privata intresseområden).

Noisette ros: Blush Noisette


           faktabanken.nu