Höglandet

Höglandet kan enklast beskrivas som stadsdelen mellan de mer kända stadsdelarna Ålsten och Nockeby. Från början bestod området kring Höglandet av delar av ägorna Ålstens Gård (Ålsten 1:1) och Åkeshof (Åkeshov 1:1) samt några mindre fastighetsbildningar öster om den gamla Nockebybron. Än idag tillhör de av kommunen ägda gemensamma ytorna Åkeshov 1:1.

 

Vid bebyggandet av Ålsten fann man att den stadsdelen blev oproportionerligt stor jämfört med de övriga i Bromma Trädgårdsstad (179 ha mot ca 100 för de övriga) varvid den delades i två delar, Västra Ålsten och Östra Ålsten. Man hittade inget naturligt snitt så att delarna skulle bli ca 90 ha per styck utan delade längs den genomgående Djupdalsvägen. Den östra delen behöll namnet Ålsten, den västra (väster om Djupdalsvägen) döptes 1934 till Höglandet, ursprungligen på grund av de stora höjdskillnaderna inom området. På tomtkartorna från 1926-29, när de flesta villor uppfördes i Höglandet, står det således Ålsten som stadsdel.

 

Höglandets avgränsning västerut mot Nockeby har varierat lite under åren – alla de längsgående gatorna mellan Höglandstorget och Nockeby torg delas mellan stadsdelarna. Enklast får man en ungefärlig överblick av Höglandets gränser genom att beakta postnummerindelningen i och med att Höglandet efter postnummerrevisionen (från 161 till 167 och 168 i Bromma) bara har ett enda postnummer, 167 71.