Traduction française de cette page web.
Rysk översättning av denna webbsida.
Engelsk version av denna webbsida.

 
Av Jacob Palme
E-post: jpalme@dsv.su.se.

Varför använder folk forumsystem på Internet

Sammanfattning

  Här är några hypoteser om orsakerna till att människor använder programvaror för social samvaro i grupp via internet, såsom grupplistor i e-post, forumsystem, Flashback-systemet, BBS-er, fler-användar-chatsystem. Jag utformade hypoteserna på grundval av erfarenheterna från användning av ett av Sveriges första forumsystem, KOM-systemet år 1987. Hypoteserna bygger på många års erfarenhet av användning av KOM-systemet. Det vore intressant om forskare inom beteendevetenskap skulle vilja göra en vetenskaplig undersökning av om mina hypoteser är korrekta.  

Status och självförtroende

  Du kan genom CMC kommunicera med experter och med mycket kvalificerade jämlikar. Detta ökar ditt självförtroende och ger dig värdefulla kontakter.  

Trygghet och kompetens

  CMC gör det lättare att följa med utvecklingen och undvika att glida bakåt i din egen kompetens inom dina kompetensområden.  

Gemenskap och kamratskap

  CMC förebygger ensamhet och skapar en känsla av gemenskap genom diskussioner med kvalificerade människor inom ditt expertområde.  

Inspiration

  CMC erbjuder utbyte av idéer med andra människor, och det kan inspirera dig till nya idéer inom det du jobbar med.  

Generositet

  CMC låter dig hjälpa andra och känna att andra uppskattar din hjälp. Och du vet att du kan få den hjälp du behöver när du behöver den.
Faktorerna ovan är förstås relaterade med varandra. Till exempel bidrar alla faktorerna ovan till status och självförtroende.
 

Citat

 

Analysen ovan bygger på en diskussion i ett av de första svenska BBS-systemen, KOM-systemet, som startades 1978 och hade sin största användning 1987 med ca 1500 regelbundna användare. KOM angreps 1986-1987 av tidningar och TV baserat på förtal och rasfördomar som hade förekommit i en mycket liten andel av allt som skrevs i KOM-systemet. Detta presenterades i TV och i dagspressen som om det var typiskt för hur KOM-systemet användes. Som reaktion på denna kritik i dagspressen, startades ett forum i KOM för att diskutera vad vi som använde KOM tyckte om den bild av KOM som massmedia gav. I detta forum berättades om värdet hos KOM-systemet. Det som skrivs nedan är det mesta citat ur detta forum.

"KOM är som ett levande lexikon, där du snabbt kan få svar på dina frågor."

"Du kan till och med ställa en fråga mitt på natten och ofta få ett bra svar inom några minuter."

"Vi kunde inte få de nationella svenska bokstäverna utskrivna på vår nya skrivare. Detta plågade oss i flera månader. Då berättade jag om mina problem i KOM. Inom några timmar, fick jag en lösning på vårt problem."

"Om du har speciella intressen, kan du ofta diskutera inom ditt speciella område. KOM har blivit en viktig kanal för mig för kontakt med människor på annat håll men som har samma problem."

"KOM är som en elit-grupp: Alla människor av betydelse inom datorområdet finns i KOM. Du kan nå viktiga människor. Jag har regelbunden kontakt varje dag med de mest kvalificerade människorna i landet tack vare KOM."

"Kontakterna genom KOM ledde till att jag fick ett nytt jobb som datakonsult. Jag har kontakt med lika-sinnade människor, med samma brinnande intresse för datorer som jag har. Jag har regelbunden kontakt med människor som jag aldrig kunnat nå utan KOM. De människor jag lärde känna genom KOM gav mig nya arbetsuppgifter som datakonsult."

"Du möter regelbundet människor, som du inte känt tidigare,och utbyter mycket information med dem."

Se även:


History of the COM computer conferencing system
Can computers decide what is legal and illegal?
A personal history of CMC.
Några tidiga forum under åren 1979-1987

 


tillbaka till hemsidan för datorförmedlad kommunikation, Computer Mediated Communication (CMC).