Om datorer och samhälle

 

Om Pierre Bordieus sociologi
Om hur grupper av människor skapar normer för inbördes beundran, och för att hålla utomstående ute.

Datorer, språk, makt och inflytande
Diskussion om hur datorer, liksom språk, är en grund för vår trygghet.

Tekniska åtgärder och självreglering
Några dokumet som underlag för IT-kommissionens hörning om etik i Internet.

Etik på nätet
Anteckningar från IT-kommissionens hörning om etik på nätet 25 maj 1998. Förslag till etiska regler för användning av DSVs datorer.

Är bibliotekens bokregister och sökmotorer som Alta Vista och Euroseek olagliga?
Bibliotekens bokregister och sökregister av typ Alta Vista och Euroseek innehåller ofta s.k. känsliga uppgifter enligt datalagen och personuppgiftslagen. De är tillgängliga för envar. Blir de då olagliga enligt datalagen och/eller personuppgiftslagen. Vad gäller t.ex. för Libris-registret?

Beroendeframkallande
Vad menas när man säger att ett läkemedel är beroendeframkallande?

Lagar och regler för Internet
En översikt över några svenska lagar som speciellt berör användningen av Internet.

Datalagen och personuppgiftslagen hotar yttrandefriheten på Internet
En kritisk granskning av två svenska lagar för användningen av Internet. Ett förslag till en alternativ lagtext. Artikel i Svenska Dagbladet med diskussion och motivering till det alternativa förslaget. Datainspektionens förslag till ändrad tolkning av personuppgiftslagen.

högsta domstolen har fattat ett beslut som kan innebära att personuppgiftslagen inte får användas för att kränka yttrandefriheten, i alla fall inte när det gäller seriös debatt.

Enligt tidigare lag gick BBS-ägaren fri från ansvar
Högsta Domstolens dom 96-02-22 om att BBS-ägare inte ansvarar för vad andra lägger upp på hans server. Denna lag var orsaken till tillkomsten av den nya BBS-lagen, som medför sådant ansvar.

Datalagens och personuppgiftslagens historia
Kort sammanfattning av viktiga händelser i dessa famösa lagars historia

Regeringen vill ändra EU-direktivet
Regeringens skrivelse till riksdagen oktober 2000 om revidering av EU-s personuppgiftsdirektiv.

Webbdesign
Hitta rätt på webben.

Andra sidor av intresse
Elizabeth Isitts samling av länkar om IT och rätt. Barnet. Hvad skall det blifva? Speciellt.


Senaste ändring: 19 February, 2004 av Jacob Palme E-post: jpalme@dsv.su.se

Documents in English