Barnet! Hvad skall det blifva?


Barnet.
Hvad skall det blifva.

Skolan.
Gatan.

Fortsatta studier.
Dryckenskap.

Framgångsrikt arbete.
Laster och elände.

Hedrad ålderdom.
Förakt och tiggeri.

Bild ur en folkskolans läsebok (årskurs 2), utgiven 1903

Färglagd och inlagd på Internet av Jacob Palme i januari 2000.

Länk till originalbilden (1 megabyte).

English translation.

Bildtext från den ursprungliga publiceringen (för sökmotorer att katalogisera):

 1. Barnet.
  Hvad skall det blifva.
 2. Skolan.
  Gatan.
 3. Fortsatta studier.
  Dryckenskap.
 4. Framgångsrikt arbete.
  Laster och elände.
 5. Hedrad ålderdom.
  Förakt och tiggeri.