Datum: 98-11-18 20.52 Filnamn:
di-brev-no3.doc

 
 

Datainspektionen Box 8114
104 20 Stockholm

Är bibliotekens register olagliga?

Av datainspektionens svar i brev Dnr 4345-98 förstår jag att Libris inte var olagligt därför att regeringen beslutat inrätta detta register. Men det finns ju hundratals andra liknande register som inte beslutats av regeringen. T.ex. Göteborgs Stadsbiblioteks register, som är sökbart via
http://www.lib.chalmers.se/bok/gotlibinfo.html

Jag hittade där direkt ett flertal personuppgifter av s.k. känslig natur i datalagen och PUL, t.ex. en bok med titeln "En svensk jude ser tillbaka". Många av de andra böcker jag nämnde i mitt förra brev finns på olika svenska bibliotek, t.ex. en bok med titeln "När jag var sjuk", en annan bok med titeln "Jag har döden i min kropp", boken med titeln på plogbillsaktivsten som dömts för brott i svensk domstol samt ett flertal böcker som visar sin författares religiösa eller politiska åsikter. Göteborgs stadsbiblioteks register kan sökas över hela världen, alltså även utanför Europa.

Listor över svenska bibliotek som finns på Internet finns på

http://www.ub.uu.se/bibfolk.html
och
http://www.ub2.lu.se/resbyloc/Nordic_lib.html#norw

Alla dessa bibliotek har dock inte sina kataloger åtkomliga via Internet. Mitt förslag är att datainspektionen beslutar att i dessa fall yttrandefriheten måste gå före datalagen och PUL. Vi är många som längtar efter att datainspektionen skall göra bedömningen att yttrandefriheten är viktigare än PUL, det här kan vara ett bra tillfälle att göra en sådan bedömning.

Med hjärtlig hälsningJacob Palme
 

 

  bild av Jacob Palme JACOB PALME
Professor, Stockholms Universitet och KTH Skeppargatan 73
S-115 30 Stockholm
Elektronisk post: jpalme@dsv.su.se
Telefon 08-16 16 67 eller 08-664 77 48
Fax 08-783 08 29
 
 

[CONVERTED BY MYRMIDON]Datainspektionens svar på detta brev