Kritiskt tänkande

By professor Jacob Palme,
Department of Computer and Systems Sciences
KTH Technical University

 

Date: Sat, 16 Mar 2002 11:19:58 +0100
Subject: Re: kritiskt tänkande

Danny Brash citerar "Brookfield, S. (1987) Developing critical thinkers: challenging adults to explore alternative ways of thinking and acting, 1st Edition, Jossey-Bass Inc":

  1. Identifying and challenging assumptions behind ordinary ways of perceiving, conceiving and acting;
  2. Recognizing the influence of history, culture, and social positioning on beliefs and actions;
  3. Imaging and exploring extraordinary alternatives, ones that may disrupt routines and established orders;
  4. Being appropriately skeptical about any knowledge or solution that claims to be the only truth or alternative"

Detta låter bra, men jag tror inte det är sant. Min erfarenhet är motsatsen, att vetenskapsmän svartsjukt skyddar sina fördomar och är ytterst ovilliga att acceptera någon som säger tvärtom.

Ta exemplet med den danska statsvetaren och statistikern Bjorn Lomborg och mottagandet av hans bok The Skeptical Environmentalist, se t.ex.

Eller ta vetenskapssamfundets behandling av de forskare, som hävdade att Europa-Afrika och Amerika en gång hade hängt ihop. Det tog 50 år innan vetenskapsvärlden slutade förneka detta numera allmänt accepterade faktum.

Min erfarenhet, när det gäller att söka anslag, är att det är oerhört viktigt att i sin anslagsansökan visa att man tillhör det rätta innegänget, med det rätta innespråket. En utomstående, som inte helt behärskar innespråket, men kanske har friska och ifrågasättande idéer, blir obönhörligt förhindrad att få några anslag, att få sina uppsatser publicerade, o.s.v.

Verkligheten är alltså precis tvärtom mot det ideal du beskriver. Varför är det då så?

  1. En troligen djup instinktiv drift hos människor att tillhöra stammar/grupper, att solidarisera sig med den grupp de tillhör och att fördöma och mobba den som inte tillhör den rätta gruppen. Det är samma mekanism som gör att fotbollsfans slåss med andra lags fans som gör att vetenskapsmän inte accepterar de som ifrågasätter, såvida inte ifrågasättarna gör det inom en accepterad och tillåten ram.

    Den nyligen avlidne franska sociologen Pierre http://dsv.su.se/jpalme/society/pierre.html har gjort en del mycket insiktsfulla studier om detta.

  2. Det handlar om pengar. Forskarna vill behålla forskningsanslagen för sig själva och sina trogna lärljungar, och försökter stoppa andra som hotar att ta ifrån dem deras pengar.

Det handlar också om stora pengar, som man kan få av samhället. Miljö maffian är t.ex. en storindustri, som skulle riskera sina pengar om någon kritiskt ifrågasatte deras trosvissa predikningar om världens framtida undergång.