Kurs Internet applikationsprotokoll och standarder

*:96 Internet applikationsprotokoll och standarder (4 poäng)

Senast ändrad: 7 mars 1999.

Denna svenskspråkiga beskrivning ger en översikt över innehållet i kursmomentet, men ger inte aktuella detaljer som föreläsningsplan, tentamenstidpunkter m.m. Sådan detaljerad information ges bara i den engelska kursbeskrivningen på URL http://dsv.su.se/jpalme/internet-course/Int-app-prot-kurs.html. Den engelska kursbeskrivningen kommer också att hållas mer aktuell än den svenskspråkiga.

Kursmomentansvarig :Jacob Palme, telefon 16 16 67, e-post: jpalme@dsv.su.se.

Mål

Att beskriva de vanligaste protokollen och standarderna för kommunikation mellan applikationsprogram på olika datorer i Internet.

Stadium

Kursmomentet ges för närvarande som ett valfritt kursmoment sista året vid flera av DSV-s och KTH-s utbildningslinjer samt som kursmoment för forskarstuderande.

Förkunskaper

Kursmomentet kräver tidigare vana vid att använda Internet applikationsprogram som e-post, world wide web m.m. Detta är inte en grundkurs i att använda Internet!

Moment: Innehåll och genomförande

Kursmomentet innehåll omfattar bl.a. följande moment:

Kursmomentlitteratur

Se den engelska kursmomentbeskrivningen.

Undervisningsform

Ca 16 dubbelföreläsningar, en inlämningsuppgift och litteraturstudier.

Examination

E-post-lista

Viktig information om detta kursmoment kommer att ges i kursens First Class-möte och sändas via kursmomentets e-post-lista. Samma information komemr att ges via listan och i First Class, så du kan välja att delta antingen i First Class-mötet eller i e-postlistan.

Alla kursmomentdeltagare bör anmäla sig till denna lista genom att skicka ett brev till: listserv@su.se som innehåller texten:

SUB INTPROT Nils Nilsson

där "Nils Nilsson" byts ut mot ditt eget namn.

När kursmomentet är slut, kan du utträda ur e-post-listan genom att skicka ett brev till samma adress, med texten:

UNS INTPROT

Andra kursmoment av intresse, se URL http://dsv.su.se/jpalme/courses.html.

Speciellt för KTH-teknologer

Upplysningar om anmälan m.m. får du från Pia Haapala telefon 16 4943, e-post piah@dsv.su.se.


URL för denna web-sida:

http://dsv.su.se/jpalme/internet-course/intprot-swe.html.