Kurs *:73:
Specifikation av distribuerade system

Tentamen
1996-04-29

Följande dokument får användas under tentamen:

Recommendation X.208:
SPECIFICATION OF ASBTRACT SYNTAX NOTATION ONE (ASN.1)

Recommendation X.209:
SPECIFICATION OF BASIC ENCODING RULES FOR ABSTRACT SYNTAX NOTATION ONE (ASN.1)

Recommendation X.219:
REMOTE OPERATIONS: MODEL, NOTATION and SERVICE DEFINITION.

Internet RFC 822: Standard for the Format of Arpa Internet Text Messages

Det är tillåtet att ha gjort understrykningar i dessa dokument, men inte egna anteckningar.

Tentamen kan lämnas in på svenska eller engelska. Tentamensfrågorna översätts till engelska om någon student begär det i förväg.
1.

Skriv en ASN.1-specifikation för att överföra en beställning på varor. Beställningen skall innehålla:

Beställarens namn
Beställarens postadress
En lista på varor, där det för varje vara anges
Varans artikel-nummer
Antal

4 poäng
2.

Nedanstående är hämtat ur Internet-standarden RFC 822:

CHAR = <any ASCII character> ; ( 0-177, 0.-127.)

ALPHA = <any ASCII alphabetic character; (101-132, 65.- 90.)

; (141-172, 97.-122.)

DIGIT = <any ASCII decimal digit> ; ( 60- 71, 48.- 57.)

Hur kan man skriva motsvarande sak i ASN.1?

4 poäng
3. Vad är de viktigaste egenskaperna hos Basic Encoding Rules (BER), Packed Encoding Rules (PER), Canonical Encoding Rules (CER), Distinguished Encoding rules (DER) och Light-Weight Encoding Rules (LWER). 4 poäng
4. I vilka fall måste man ha explicita tags på elementen i en SET eller SEQUENCE? 4 poäng
Kurs *:73:
Specification of distributed systems

Tentamen
1996-04-29

 

English language text of exam questions

Allowed documents during the exam:

Recommendation X.208:
SPECIFICATION OF ASBTRACT SYNTAX NOTATION ONE (ASN.1)

Recommendation X.209:
SPECIFICATION OF BASIC ENCODING RULES FOR ABSTRACT SYNTAX NOTATION ONE (ASN.1)

Recommendation X.219:
REMOTE OPERATIONS: MODEL, NOTATION and SERVICE DEFINITION.

Internet RFC 822: Standard for the Format of Arpa Internet Text Messages

Underlining, but no personal notes, is allowed in these documents.
1.

Write an ASN.1 specification to transfer an order for goods. The order is to contain:

The name of the buyer.

The postal address of the buyer.

A list of goods, where for every piece of goods, is given its article number and how many are ordered.

4 points
2.

The text below is taken from the Internet standard RFC 822:

CHAR = <any ASCII character> ; ( 0-177, 0.-127.)

ALPHA = <any ASCII alphabetic character; (101-132, 65.- 90.)

; (141-172, 97.-122.)

DIGIT = <any ASCII decimal digit> ; ( 60- 71, 48.- 57.)

How can something similar be specified in ASN.1?

4 points
3. Which are the primary properties of Basic Encoding Rules (BER), Packed Encoding Rules (PER), Canonical Encoding Rules (CER), Distinguished Encoding rules (DER) and Light-Weight Encoding Rules (LWER). 4 points
4. In which cases are explicit tags required on the elements in a SET or a SEQUENCE? 4 points