*:96 Applikationsprotokoll och standarder i Internet
Tentamen 1997-01-11 med lösningsförslag

Följande dokument får medtas på tentamen:

  1. Alla dokument vars namn börjar med "RFC".
  2. Alla dokument i vars beteckning ingår "draft-ietf-".
  3. Internet Port Numbers.
  4. IANA directory of registered Media Types.
  5. Vanliga språklexika mellan svenska och engelska och mellan svenska, engelska och studentens modersmål.
  6. Ev. övriga dokument som i dokumentförteckningen för kursen är markerade med ordet exam.

If you want the exam questions in English, you must notify the teacher at least two weeks before the exam.

Nr.

Fråga

Max poäng

1.

Finns något formellt språk för att specificera de textbaserade protokoll, som är vanliga i Internet, och hur fungerar det i så fall?

Svar: Augmented Backus Naur Form, ABNF. Syntaxen specificeras med produktioner, som beskriver generering av textsträngar. En produktion kan rekursivt använda syntaxobjekt från andra produktioner.

Exempel: A = B C innebär att syntaxelementet A består av ett syntaxelement B följt av ett syntaxelement C.

4

2.

Hur gör man I POP-protokollet för att sända över sitt lösenord, och vad händer (i dialogen mellan server och klient) om lösenordet är riktigt och om det är felaktigt.

Svar: Klienten sänder först ett USER-kommando med användaridentiteten och sedan ett PASS-kommando med lösenordet. Servern svarar med +OK om det är rätt och -ERR om det är fel. En mer avancerad variant baserad på kryptografisk identifiering finns också i de senaste versionerna av POP.

6

3.

Svarstiderna för att läsa ett dokument i Usenet News och e-mail är ofta kortare än i World Wide Web. Vad beror det på?

Svar: I Usenet News och e-mail finns dokumenten lagrade i en server nära mottagaren, medan de i WWW ofta hämtas från originalservern långt bort i världen.

Tillägg som inte krävdes för full poäng: Cachning kan förekomma för att reducera tiderna, speciellt för WWW. Den progressiva renderingen av WWW-dokument kan ibland fördröja visningen jämfört med rena textdokument som är vanligast i e-post och news (när detta skrivs, januari 1997, detta kan komma att ändras). När icke-text sänds i e-post och news, är det ofta som "attachments" som bara visas om användaren begär dem.

4

4.

Vad händer om en DNS-klient beställer ett domännamn som inte finns lagrat i den anropade DNS-servern?

Svar: Om namnet inte ens finns cachat lokalt, kan antingen servern hämta namnet rekursivt från annan server, eller hänvisa klienten till annan server från vilken klienten kan hämta namnet.

Den senare metoden (referral) måste stödjas av alla servrar, den första (chaining) är inte obligatorisk.

4

Du kan besvara tentamensfrågorna på svenska eller engelska.