Exjobbsförslag från Jacob Palme

Förslag till examensarbetesämnen

Incomplete Abbreviated text of this document in English.

Start of the actual list in a mixture of Swedish and English lower down on this page.

Från: Jacob Palme, telefon 16 16 67, e-post: jpalme@dsv.su.se.

En aktuell version av denna lista finns på URL:
http:/dsv.su.se/jpalme/exjobbsforslag.html
Om du får denna lista på papper: Kolla gärna på webben, där kan kanske finnas en aktuellare version med nya förslag som inte finns i den pappersutskrift du fått.

Senast ändrad: 2009-02-11

Relaterade sidor av intresse:

DSV-s officiella webbsida för magisterkurser på SU,
och motsvarande sida för KTH.

Anvisningar för uppsatser handledda av Jacob Palme.

Use of the word "I" in scientific papers.

Common Mistakes in use of English in Master's theses.

Check-list for good Master's theses.

Kritiskt tänkande.

Råd om att skriva en vetenskaplig artikel.

  1. Vilka ämnesgrupper kan jag handleda?
  2. Hur når du mig
  3. Ämnen för examensarbeten från Jacob Palme
  4. More about the CMC (Computer Mediated Communication) research group at DSV

Vilka ämnesgrupper kan jag handleda

Jag kan handleda projektarbetsuppgifter inom följande områden:

Topics for master's theses suggested by Jacob Palme

Lower case or parenthesizes mark topics which I believe someone else is already working on. Even topics which are not marked in this way may be occupied, ask me.

The list is in a mixture of English and Swedish. You can write the thesis in either language, independently of which language is used in the topic description below.

The list is sorted by adding new topics at the beginning of the list. Thus, topics low down on the list are very old and may not be suitable any more today. Theses can be written in Swedish or English, irresspective of the langauge of the thesis topic description below.

Even if a task is described in English below, you can write your thesis in Swedish if you so prefer.

Method: Choose random queries written by actual visitors to medical web sites, I have access to lists of queries to select from. Check the goodness of the search result using the different methods. By goodness can be:

  1. Good readable and understandable information on what the query asked for.
  2. Not containing spamming or trying to sell something (sidebar ads are OK, provided the main topic is good and the ads are clearly separated from the main content.
  3. Medically reliable information, not trying to sell some dubious health cure like penis enlargment pills.

Dokumenthanteringssystem och WWW

Date: 
Tue, 02 May 1995 13:03:00 +0200 From: EDT.EDTJKB@memo.ericsson.se 
To: JPALME@dsv.su.se Subject: Ex-jobbsidéer   --- Received from EDT.EDTJKB 
+46 8 7263674 95-05-02 13:03

Hej Jacob,

Jag heter Johan Kullberg och har tidigare studerat gamla systemvetenskapliga linjen vid DSV (examen april 1994).

Jag har i mitt arbete på LM Ericsson Data stött på en del dokumenthanteringssystem, och fick en idé till något som kanske kan bli ett lämpligt examensarbete för en eller två studenter. Antingen i form av C-uppsats eller Masters-uppsats.

De här dokumenthanteringssystemen syftar till att stödja ett företags dokumentadministration, t ex genom att hålla reda på diairenummer, uppdateringslåsning på dokument som godkänts, behörighetskontroll, revisionshantering, arbetsflöden ("workflows") och mycket annat. Vad som slog mig när jag för några veckor sedan tog mina första steg i WWW-världen, via NetScape, var att WWW-principen kanske kunde bli ett alternativ till att införskaffa komplex och dyr programvara. Dokumenthanteringssystemen brukar innebära kostnad för såväl serverprogramvara, klientprogramvara som en databashanterare (t ex Oracle) i servern. Lägg märke till att man inte behöver använda WWW-tekniken via Internet (detta ligger knappast i linje med säke rhetskrav för dokumenthantering) men det går utmärkt att använda Internets protokoll i t ex Ericssons interna kommunikationsvärld. Så sker redan idag med WWW, FTP, News mm.

Mitt snabba utkast till uppdrag är följande:

- Identifiera viktig funktionalitet hos de programvaror som finns på marknaden inom dokumentadministration

- Hur täcks detta av den funktionalitet som idag finns på Internet (dvs WWW, News, FTP och andra protokoll)

- Vad täcks inte och vad krävs för att åstadkomma täckning?

- Fördelar och nackdelar Internetbaserad lösning jämfört med dokumenthanteringssystemen, inkl kostnader och intäkter för både säljare och kund.

Jag vänder mig till Dig eftersom jag antar att idén åtminstone delvis starkt berör Dina områden. Har DSV kanske någon "idébank" för uppsatsförslag som detta skulle kunna placeras i, rentav?

Om någon är intresserad, kan jag lämna mer information i någon form. Det är *inte* ett uppdrag beställt av LM Ericsson Data (i alla fall än så länge), utan det är helt och hållet mitt initiativ. Problemet kan attackeras både med och utan att företags medverkan.

Jag tror avslutningsvis att det är ett intressant och kanske strategiskt område - dokumenthantering är lite "inne" just nu, speciellt ihop med "workflows", och WWW har ju varit på tapeten en tid.

Med vänlig hälsning, Johan Kullberg

edt.edtjkb@memo.ericsson.se tel 726 36 74 (dagtid)

Chefer får för mycket e-post

>Return-Path: 
johnny.tedenfors@tele.su.se >X-Sender: johnny@gandalf.tele.su.se >Date: 
Thu, 26 Feb 1998 08:29:38 -0100 >To: hoek@dsv.su.se >From: Johnny Tedenfors 
<johnny.tedenfors@tele.su.se> >Subject: Ang Ex.jobb >X-MIME-Autoconverted: 
from quoted-printable to 8bit by info.dsv.su.se > >Hej! > >Jag fick 
tag på en fråga som handlar om e-mail och chefers behov av >både 
tillgänglighet och avskilldhet. > >Finns det någon hos er som 
skulle kunna joba med en utredning/exjobb >kring frågan "Chefer 
får för mycket e-post." Perspektivet är >både tekniskt 
ochorganisatoriskt. > >Ett stort försäkringsbolag (SPP) har lyft 
fram frågan. > >Bästa hälsningar > >Johnny Tedenfors. 
>

Analys av KEI-faktor

En bra algoritm för KEI bör fungera så att det är stor korrelation mellan KEI och en sidas placering i Googles sökresultatlista. Detta skulle man kunna testa genom att gå igenom de sidor som jag optimerat i Web4Health, och dels beräkna KEI med olika algoritmer, dels ta reda på var sidorna befinner sig t.ex. bland de 100 första länkarna i Googles sökresultatlistan. Ju bättre korrelation, desto bättre KEI.

Ovanstående är inte helt riktigt. I KEI ingår ju en faktor av hur ofta folk söker på en viss sökfras. Det kan vara bättre att hamna på tredje plats i Googles resultat för en vanlig sökfras, än att hamna på första plats i Googles resultat för en sällan använd sökfras. Så faktorn i KEI som baseras på hur ofta en sökterm används är ju inte direkt korrelerad med positionen i Googles sökresultat. Utan för att bedöma värdet på den faktorn, får man kolla på verkliga antalet externt inkommande inträden för en viss sida. Och det vet vi för Web4Health, men kan inte ta reda på får godtyckliga sajter. Detta är alltså en fördel med att göra er studie på sidor från Web4Health.

Man behöver inte, för att göra en sådan undersökning, se på vilken placering sidorna hade innan jag gjorde optimering av dem.

Man behöver inte egentligen titta på andra sidors placering i Googles resultat, förutom följande: Wordtrackers KEI beräknar konkurrensen som antalet sidor som Google uppger sig hitta med samma söksträng. Denna metod att beräkna KEI tar ingen hänsyn till page rank för de konkurrerande sidorna. Man kan definera en bättre KEI som tar hänsyn till detta. Jag skulle tro att det räcker med att ta reda på page rank för de första tre, möjligen första fem eller första tio sidorna i Googles lista över resultat på en söksträng, för att kunna beräkna en bättre KEI som tar hänsyn till konkurrenternas page rank.

Min tanke var att ni skulle ta de sidor och sökfraser som jag sökmotoroptimerat Web4Health för (eller ett urval av dem). Jag kan tillhandahålla en lista över sådana fraser. Sedan skulle ni ta reda på

  1. (Hur bra position Web4Health har bland de första hundra svaren från Google med dessa sökfraser.
  2. Beräkna KEI för dessa sidor dels med Wordtrackers två metoder, dels med egna metoder. I de egna metoderna skulle följande faktorer, som inte ingår i KEI, tas i beaktande:

Det kunde även vara intresse att titta i loggfilerna över besökare på Web4Health den senaste månaden och se hur sidan log till där. Då bör man titta på den tabeller som visar den sida som en besökare först kommer till Web4Health, inte sidor som folk hoppat vidare till inom Web4Health. Denna statistik finns på http://web4health.info/webalizer-w4h/ under rubriken "Top 1000 of 3899 Total Entry Pages".

Ni kunde även titta på hur vanlig söksträngen var bland de som gick till Web4Health. Detta kan ni se på samma statistiksida under rubriken "Top 1000 of 21353 Total Search Strings".