Systemtänkande vid en digital transformation

Bakgrund

Samtliga stora organisationer behöver ha en plan för sin digitala transformation, d v s hur de tänker utveckla alla delar av sin organisation med hjälp av informations- och kommunikations-teknik (IKT). Även om Sverige ligger långt fram när det gäller "start-ups" så har Sverige har under senare år fått internationell kritik för att man ligger efter med sin digitalisering av stora organisationer. En del experter inom området hävdar att det är kvalitén på den digitala transformationen som gör om ett företag kommer att överleva i den globala konkurrensen.

Problem

Det är vanligt att den digitala transformationen blir svår på grund av att man missar att ta med alla relevanta dimensioner av organisationen när man designar om verksamheten. Det är exempelvis mycket vanligt att man missar att motivera slutanvändarna till att använda befintliga system så som det är tänkta att användas. Ett annat fel är att man inte gör systemen tillräckligt flexibla för att vara anpassade till slutanvändarnas möjligheter att vara kreativa.

Lösning

Chefer behöver ha en förståelse för hur en digital transformation bör genomföras för att säkerställa att företaget inte får nya administrativa problem vid införande av Informations och Kommunikations-Teknologi (IKT). Chefer bör också ha en förmåga att förenkla beskrivningen av den digitala transformationen så att den på ett lätt sätt kan kommmuniceras med samtliga anställda och intressenter.

Frågeställningar ur innehållet

Modellering

 1. Hur kan man skapa en tydlig och pedagogisk översikt av en organisation?
 2. Vad bör centraliseras och vad bör decentraliseras i organisationen?
 3. Hur kan man tillåta många olika perspektiv på en organisation och samtidigt kombinera alla perspektiv till en helhet?
 4. Hur bör processbeskrivningar se ut för att underlätta kommunikationen kring dem?

Integrering

 1. Hur bör en begreppsstruktur utformas och standardiseras för att underlätta kommunikationen kring komplexa utvecklingsprojekt?
 2. Hur kan man säkra en fungerande ”Business Intelligence”
 3. Hur kan ”Knowledge Management integreras i organisationen”?
 4. Hur kan man tillåta multipla angreppssätt och innovativa initiativ i en standardiserad centralstyrning?
 5. Hur kan man använda lösa kopplingar istället för hårdkodade kopplingar. Principer istället för tvingande rutiner.
 6. Hur understödjs en lärande organisation?

Teknik

 1. Hur kan man öppna upp för nya teknologier och samtidigt undvika att det skapas kaos?
 2. Hur kan man säkra en digital transformation av en organisation så att den blir mer livskraftig och samtidigt mer innovativ?
 3. Hur tar man fram förenklade datastrukturer som tillåter en kontinuerlig utveckling utan att kräva komplexa omorganisationer varje gång en förändring skall göras?
 4. Är det möjligt med en kontinuerlig anpassning, användning och uppgradering av nya tillgängliga standard-applikationer istället för egenutveckling av system.
 5. Vilka typer av kontrollrutiner behövs för att säkra att en projektportfölj är anpassad till den en helhetssyn på den digitala transformationen.

Upplägg av kursen

 1. Kursledare börjar med att presentera ett antal exempel och generella principer
 2. Därefter fortsätter vi att diskutera på en mer detaljerad nivå utifrån de problem och exempel som deltagarna presenterar
 3. Vi utgår ifrån deltagarna önskemål om hur de vill lära sig kursens innehåll.

Förväntade resultat

Deltagarna har lärt sig att ha ett helhetsperspektiv på organisationen. De lär sig också att på ett enkelt och rättframt sätt beskriva och argumentera för sin syn på hur en digital transformation bör genomföras.

 

Hör av er till uppdrag@dsv.su.se