Spelifiering av eLearning

Synonymer i detta sammanhang: Spelifiering = Gamification, eLearning = onlineutbildning

Bakgrund
Stora företag och särskilt multi-nationella företag brukar standardisera sin utbildning via olika kurser där inlärningen sker via Internet, så kallade eLearning-kurser.

Problem
Ett problem med utbildning via eLearning-kurser är att deltagarna inte är särskilt motiverade till att studera.

Lösning
En lösning på ovanstående problem är att konstruera kurserna utifrån perspektivet gamification, d v s kurserna är designade som spel där deltagarna successivt får feedback från systemet om hur bra eller hur mycket de har lyckats lära sig. Sysetmet baseras på sociala belöningsfunktioner som erhålls på ett lekfullt sätt.

Frågeställningar ur innehållet

  1. Hur spelifiering har använts inom internutbildning i olika organisationer
  2. Hur reglerna ser ut i ett spelifierat inlärningssystem
  3. Hur man balanserar regelverket så att det upplevs som ett rättvist spel

Upplägg av kursen

  1. Inledningsvis tittar vi på enkla exempel av spelifiering
  2. Därefter tittar vi på exempel på hur spelifiering av eLearning används i olika företag för att motivera anställda att utveckla sin kompetens
  3. När deltagarna har förstått ett antal grundläggande principer för spelifiering så övergår deltagarna till att testa om det går att ta fram liknande spel i den organisation där de arbetar

Förväntade resultat
Det förväntas att varje deltagare skall kunna utveckla en prototyp till ett spel för den egna organisationen

Hör av er till uppdrag@dsv.su.se