Artificiell Intelligens, Data Mining och Big Data

Bakgrund

Ny teknik inom områden som Artificiell Intelligens(AI), Maskininlärning, Data Mining och Big Data får kontinuerligt en större betydelse i samhället. Dessutom ökar betydelsen av att kunna extrahera kunskap ur de stora datamängder som finns tillgängliga i organisationen.

Problem

Eftersom tekniken som används i dessa områden är komplicerad så är det många organisationer som inte vet om de har någon värdefull data som går att extrahera eller om de har någon möjlighet att använda sig av AI-teknik.

Lösning

Tekniken håller på att bli mer och mer tillgänglig. Det kan räcka med en grundläggande förståelse för hur den fungerar för att förstå i vilken utsträckning den kan vara användbar i den egna organisationen.

Frågeställningar ur innehållet

 1. En kort historisk återblick över utvecklingen av Artificiell Intelligens
 2. Hur Artificiell Intelligens fungerar
 3. Olika typer av resonerande i kunskapsbaserade system
 4. Vad krävs för att kunna bygga kunskapsbaserade system
 5. Vad krävs för att systemen skall kunna reflektera över och lära sig av sina erfarenheter, d v s lära sig något nytt.
 6. Vilka typer av Artificiell Intelligens finns i olika typer av organisationer
 7. Hur kan en organisation göra sina databaser tillgängliga för ”Data Mining”
 8. Vilken typ av data i databaserna har ett stort värde för organisationen
 9. Hur kan man kategorisera och standardisera tillgängliga data för att underlätta för Data Mining
 10. Hur kan man säkra att organisationen sammanställer och tar hand om denna data
 11. Vilka former av experthjälp kan man behöva för att få fram viktiga data i organisationen
 12. Varför måste högsta ledningen vara med i den digitala transformationen av organisationen


Hör av er till uppdrag@dsv.su.se