TvärSök på Nordiska ministerrådet

TvärSökdemonstratorn är nu fritt tillgänglig på Nordiska ministerrådets webbplats, (NMRs webbplats), TvärSök bygger  på SiteSeekersökmotorn från Euroling AB. De tvärspråkliga lexikonen är dels framtagna manuellt baserat på sökstatistik på NMRs webbplats och dels från parallella nyhetstexter från NMRs webbplats.

 

Sökstatistik

De vanligaste sökfrågorna på NMRs webbplats har analyserats och därefter översatts manuellt till svenska, danska och norska och på så sätt skapat ett lexikon, därigenom har vi skapat ett bi-lexikon på tre språk med totalt 100 tvärtermer.

 

Parallella nyhetstexter

På NMRs webbplats finns nyhetstexter dessa översätts till alla de nordiska språken och engelska. Svenska, danska och norska betraktas som skandinaviska och som ett nordisk språk därför översätts aldrig svenska, danska och norska till varandra, däremot finns det alltid en översättning till engelska. Vi har utnyttjat kopplingen till engelska som en brygga mellan de svenska, danska och norska och på sätt skapat tvärspråkliga lexikon.

Ordkopplingssystemet Uplug, har använts på 1554 engelsk-svenska nyhetstexter, 1371 engelsk-danska nyhetstexter och på 987 engelsk-norska nyhetstexter. Nyhetstexterna har en snittlängd på 165 ord per text, och totalt behandlade Uplug 1 290 429 ord. Från detta material har vi fått fram 1 286 par tvärspråkliga termer på alla tre språken svenska, danska och norska. Dessa 1 286 par termer är vanligt förekommande ord på alla tre språken på nyhetstexter på NMR och är inte så kallade stoppord.

 

Några exempel på tvärspråklig sökning med TvärSök på http://www.norden.org


"genomsnitt bilar Öresund"

"nordisk jämlikhet"

"nordisk arbetsmarknad"

"hållbar utveckling"

"studenter vitryssland"

"arktis kemikalier"

"invandrad arbetskraft"

"miljön östersjön"

<-Tillbaka

siteseeker:list-synonyms-5330


Sidansvarig: Hercules Dalianis
Senast ändrad: 18 januari, 2007.