Nu kan du få sammanfattade nyheter i mobilen

Den första automatiska textsammanfattaren för nyheter för danska, norska och svenska har konstruerats gemensamt av en forskargrupp från KTH och Stockholms Universitet,  Center for Sprogteknologi, CST, Köpenhamns Universitet och Universitet i Bergen. Projektet har fått stöd av Norfa-Nordiska Ministerrådet.

ScandSum, som textsammanfattaren  heter,  kan bearbeta en godtycklig nyhetstext på vilket som helst av de tre skandinaviska språken och komprimera ner texten  till 20% av originallängden med bibehållande av 80 procent av  innehållet.  En textsammanfattare är ett program som automatiskt extraherar de mest relevanta delarna av en text och konstruerar en kortare icke-redundant text av originaltexten.

ScandSum bygger på väl beprövad textsammanfattningsteknologi med senaste vinningarna inom språkteknologin. ScandSum har försetts med en speciell framtagen algoritm för de skandinaviska språken som räknar fram de viktigaste nyckelorden ur texten.  Forskargruppen har arbetat i 5 år med att utveckla systemet och har även testat systemet på ett antal tidningar i Norden.

Forskargruppen planerar nu att kommersialisera tekniken och söker lämpliga partners.
Tekniken har stora användningsområden som att sammanfatta nyheter till att passa in i de små skärmarna på mobiltelefonerna och PDA:er. Tekniken är också mycket lämplig för Business Intelligence eller så kallad omvärldsbevakning, där det bland annat ingår att få sammanfattad information från komplexa skeenden. Sökmotorerna kan också förbättras genom att kunna erbjuda nyckelord som beskriver de dokument de hittar.
Vidare kan komprimera text innan den läses upp med syntetiskt tal t.ex. för bilförare.

”Vi tror att denna teknik kommer att revolutionera hela nyhetsbranschen när nyheterna kan användaranpassas. Detta betyder också att tidningarna kommer att kunna tryckas snabbare och digitala nyheter kommer att kunna skräddarsys för flera olika typer av läsare” säger projektledaren Docent Hercules Dalianis

Textsammanfattningssystemet kan exekveras både på distans över Internet men också lokalt på server.  ScandSum finns här att prova helt gratis http://swesum.nada.kth.se

För information kontakta Docent Hercules Dalianis på email:hercules@kth.se eller tel +46 70-568 13 59.

Sammanfattning av pressreleasen med ScandSum:

Nu kan du få sammanfattade nyheter i mobilen

Den första automatiska textsammanfattaren för nyheter för danska, norska och svenska har konstruerats gemensamt av en forskargrupp från KTH, Stockholm, Center for Sprogteknologi, CST, Köpenhamns Universitet och Universitet i Bergen.

ScandSum, som textsammanfattaren heter, kan bearbeta en godtycklig nyhetstext på vilket som helst av de tre skandinaviska språken och komprimera ner texten till 20% av originallängden med bibehållande av 80 procent av innehållet.

Forskargruppen planerar nu att kommersialisera tekniken och söker lämpliga partners.
 
Sammanfattningsgrad: 26%
Nyckelord:  nyhet teknik universitet information automatisk språk forskargruppen lämplig docent skandinavisk konstruera textsammanfattaren tidning system komprimera