Artificiell Intelligens, gk, 6p

Kurskod: 2I1140 (KTH) INT1 (SU)


Aktuellt


Kursansvarig

Henrik Boström, 08-16 16 16, henke@dsv.su.se

Förkunskaper

Kursen förutsätter goda kunskaper i programmeringsmetodik och logik.

Kursinnehåll

Följande områden behandlas på momentet:
Flertalet tekniker beskrivs med programmeringsspråket Prolog, vilket också lärs ut på momentet.

Kurslitteratur

Russell S. and Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach
Prentice Hall (1995) ISBN 0-13-103805-2

Bratko I., Prolog Programming for Artificial Intelligence, 3/e
Addison-Wesley (2000) ISBN 0-201-40375-7

Boström H., Artificiell Intelligens, kompendium, DSV (2003)

Kursfordringar

Uppläggning

Länkar