Väv ihop skolan med världen!

Vi inbjuder gymnasielärare att delta i en distanskurs om Internet via Internet.

Målet för kursen är ett nytt pedagogiskt arbetssätt som du själv utvecklar och sedan tillämpar i arbetet med dina elever. Samtidigt lär du känna Internet.

Kursen bygger på problembaserad inlärning. Du kommer att arbeta i grupp kring ett tema ni själva väljer. Kursen inleds och avslutas med tre plus tre gemensamma kursdagar vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap i Kista i Stockholm. Däremellan arbetar du via din dator hemma eller i skolan.

Kursen är ett kombinerat utbildnings- och forskningsprojekt och utvecklingen har finansierats av Distansutbildningskommittén (DUKOM). Antalet deltagare är begränsat till 50 och sammansättningen styrs delvis av forskningssyftet.


Väv ihop skolan med världen:    Innehållsförteckning    Medverkande    Webmaster

Denna sida ändrades senast 2 oktober 1996.