Här finns en färdig svensk ordlista till Catchy Softwares »service» för Mac OS X, AutoCompleter. Mer än 150 000 ord, lånade från http://sv.speling.org/

För att använda ordlistan, ersätt filen Dictionary.data i ~/Library/AutoCompleter/ med denna fil.

Än så länge är orden i bokstavsordning, dvs inte frekvenssorterade. Så fort några program jag skriver mycket börjar stödja »input services» kommer denna svaghet att åtgärdas.


This page contains a swedish dictionary for Catchy Software's AutoCompleter. More than 150 000 words, borrowed from http://sv.speling.org